Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Mezinárodní seminář pro učitelky/učitele německého jazyka v Míšni-Siebeneichenu

Seminář se koná v srpnu 2019 a je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na gymnáziích v České republice. Bude zaměřen na různé aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka a jeho součástí bude i řada exkurzí. Uzávěrka přihlášek 15. 3. 2019

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko nabízí učitelům německého jazyka účast na mezinárodním semináři Saské akademie pro další vzdělávání učitelů v Míšni / Siebeneichenu v termínu od 5. 8. do 16. 8. 2019.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na gymnáziích v České republice.

Mezinárodní seminář je pořádán v rámci dalšího vzdělávání učitelů německého jazyka Saskou akademií pro další vzdělávání učitelů (Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung, SALF). Seminář bude zaměřen na různé aspekty výuky němčiny jako cizího jazyka a jeho součástí bude i řada exkurzí.

Letošní program připravovaného semináře najdete je v souboru zde:  M-Program 2019.pdf

Náklady na pobyt (ubytování a stravování, kurzovné) a cestovní náklady jsou hrazeny z prostředků MŠMT a Státního ministerstva kultu Svobodného státu Sasko. Společná cesta účastníků bude organizována Domem zahraniční spolupráce.

Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

 1. Elektronickou registraci na stránkách Akademické informační agentury, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže ve Spolkové republice;
 2. Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:
   • motivační dopis v německém jazyce se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4),
   • profesní životopis v německém jazyce – strukturovaný,
   • potvrzení včetně doporučení ředitele školy na stránkách Akademické informační agentury.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT (viz http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem).

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 15. 3. 2019 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce

Mgr. Eva Šimková

Akademická informační agentura

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

 

Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Výběrové řízení proběhne do poloviny dubna 2019 a o jeho výsledku budou uchazeči a uchazečky informováni/informovány e-mailem.

Kontakt: Mgr. Eva Šimková, tel.: 221 850 507, e-mail: simkova@dzs.cz, nebo aia@dzs.cz


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová