Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Mezinárodní seminář pro učitelky/učitele němčiny na základních, středních a vyšších odborných školách

Seminář se koná v termínu od 8. 7. do 12. 7. 2019 v Gars am Inn (SRN) a je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na ZŠ, SŠ a VOŠ. Přihlášky do 29. 3. 2019.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Bavorským státním ministerstvem pro vyučování a kultus nabízí učitelům německého jazyka účast na semináři Bavorského institutu pro další vzdělávání učitelů v Gars am Inn v termínu od 8. 7. do 12. 7. 2019.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice.

Seminář bude zaměřen především na didaktiku a metodiku (němčina jako cizí jazyk) a reálie (včetně úvodu do školského systému). V rámci semináře je plánována návštěva Mnichova a nakladatelství Hueber. Diskutována budou taktéž aktuální společenská a kulturní témata. Program pro rok 2019 bude zaslán elektronicky účastníkům vybraným v rámci výběrového řízení.

Bavorská strana hradí pobytové náklady (ubytování a stravování), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hradí cestovní náklady z Prahy do Gars am Inn a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována Domem zahraniční spolupráce.

 

Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

1. Elektronickou registraci na stránkách Akademické informační agentury, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže ve Spolkové republice Německo,

2. Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:

a) Motivační dopis v německém jazyce se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4),

b) profesní životopis v německém jazyce – strukturovaný,

c) potvrzení včetně doporučení ředitele školy ke stažení zde:  GARS - Potvrzení k přihlášce.pdf

 

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT (viz http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem).

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 29. 3. 2019 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce

Mgr. Eva Šimková

Akademická informační agentura

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

 

Výběrové řízení proběhne v dubnu 2019 a o jeho výsledku budou uchazeči a uchazečky informováni/informovány e-mailem.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková, e-mail: eva.simkova@dzs.cz, nebo na: aia@dzs.cztel.: 221 850 507


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová