Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Hospitační stáže na bavorských školách pro učitelky/ učitele základních, středních a vyšších odborných škol

Dvoutýdenní hospitace se mohou konat ve Svobodném státě Bavorsko na všeobecně vzdělávacích školách a na odborných školách v průběhu celého roku 2019. Přihlášky do: 15. 3. 2019.

 

Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kultus nabízí učitelům německého jazyka nebo učitelům jiných předmětů s dobrou znalostí němčiny, kteří působí na základních školách, gymnáziích, středních odborných učilištích, středních odborných školách a vyšších odborných školách v České republice, možnost uskutečnit hospitační stáž ve Svobodném státě Bavorsko.

Hospitace se mohou konat ve Svobodném státě Bavorsko na všeobecně vzdělávacích školách (allgemeinbildende Schulen) a na odborných školách (berufliche Schulen). Ti uchazeči, kteří mají partnerskou školu v Bavorsku v rámci výše uvedených škol a hodlají na této bavorské partnerské škole po domluvě s jejím vedením uskutečnit hospitační stáž, uvedou adresu této školy v níže uvedeném formuláři přihlášky. Hospitační stáž v délce 2 týdny (ve výjimečných případech 3 týdny) je nutné realizovat do konce kalendářního roku 2019 (stáž nelze prostřednictvím letošního výběrového řízení realizovat v průběhu roku 2020).

Pokud uchazeč partnerskou školu nemá, bude mu bavorskou stranou vybrána (přidělenou školu již nelze změnit). Konkrétní program, podmínky hospitační stáže a termín si dohodnou vybraní účastníci s vedením příslušné bavorské školy individuálně.

Každý účastník obdrží na realizaci hospitační stáže od bavorské strany 250 EUR na pokrytí nákladů spojených s pobytem a rovněž tak i bavorská partnerská škola obdrží (od bavorského státního ministerstva) částku 250 EUR, která by měla být využita na náklady spojené se zajištěním hospitace. Navýšení příspěvku nad 500 EUR není možné (ani při 3 týdenním hospitačním pobytu). Náklady na cestu si hradí účastníci sami. Doporučuje se sjednání komerčního připojištění na cestu a na pobyt.

V případě Vašeho zájmu o hospitační stáž je třeba vyplnit elektronickou přihlášku (níže) a zaslat poštou na adresu DZS tyto písemné materiály:

1. vyplněný formulář přihlášky na stránkách Akademické informační agentury

2. motivační dopis (v německém jazyce)

3. profesní životopis (v německém jazyce)

4. Vaše prohlášení a souhlas ředitele školy s hospitační stáží opatřený razítkem školy na stránkách Akademické informační agentury.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT (viz http://sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem).


Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 15. 3. 2019 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce

Mgr. Eva Šimková

Akademická informační agentura

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

 

Výběrové řízení proběhne do konce března 2019 a o jeho výsledku budou uchazeči informováni elektronicky.

Kontakt: Mgr. Eva Šimková, tel.: 221 850 507, e-mail: simkova@dzs.cz, nebo aia@dzs.cz


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová