Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2018/2019

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury zřízeném na vzdělávací instituci v Číně, termín pro přihlášení: 25. 4. 2018     Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury při následujících zahraniční vzdělávací instituci:

Beijing Foreign Studies University (http://global.bfsu.edu.cn/en/), Peking, Čína.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektorky/lektora českého jazyka a literatury, která/který bude od akademického roku 2018/2019 působit na lektorátu českého jazyka a literatury při výše uvedené vzdělávací institucí. Obecné informace o lektorátech českého jazyka a literatury v zahraničí najdou uchazečky/uchazeči na stránkách MŠMT v sekci Mezinárodní vztahy.  

Bližší informace o lektorátu, včetně zpráv o jeho činnosti, lze nalézt na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci Přehled lektorátů a lektorů.

 

Požadavky

  • podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura;
  • předpokládá se znalost jazyka daného státu, popřípadě anglického jazyka;
  • velkou výhodou je zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince;
  • velmi vítána je pedagogická praxe na vysoké škole, spolupráce s letními školami slovanských studií apod.

Veškeré relevantní zkušenosti je třeba doložit.


Požadované dokumenty

  • motivační dopis v českém jazyce s uvedením místa působení – lektorátu;
  • strukturovaný životopis (v českém jazyce);
  • kopii VŠ diplomu;
  • doklady o relevantní pedagogické praxi; uváděných zkušenostech apod.;
  • kopii dokladu o vykonané zkoušce z cizího jazyka (není-li součástí státní zkoušky na VŠ);
  • vyplněný dotazník pro uchazeče k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci Dokumenty

Požadované dokumenty je třeba zaslat nejpozději do středy 25. 4. 2018 včetně – rozhoduje otisk poštovního razítka (nejlépe doporučenou) poštou na adresu: Mgr. Jitka Plecitá, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů a EU, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 a současně také e-mailem na adresu: jitka.plecita@msmt.cz.

 

Žádné ze zaslaných dokumentů nebudou uchazečům/uchazečkám vráceny.

 

Zasláním a předáním uvedených dokumentů dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Domu zahraniční spolupráce, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Komisi pro lektoráty  v souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Uchazeč/uchazečka souhlasí s uchováním výše zmíněných osobních údajů v analogové i digitální formě pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Domu zahraniční spolupráce po dobu nezbytně nutnou (maximálně po dobu 5 let) a současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. Souhlas je udělen dobrovolně a může být kdykoli odvolán.

MŠMT ČR nenese odpovědnost za eventuální ukončení aktivity některého z výše uvedených lektorátů českého jazyka a literatury v zahraničí, případně za odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka a literatury, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová