Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výběrové řízení na učitelku/učitele Evropské školy v Bruselu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III (nástup od 1. září 2019).   

 

Požadavky na pozici 

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále „zákon č. 563/2004 Sb.)
 • odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb., v předmětu český jazyk a literatura (nejlépe v kombinaci s předmětem dějepis, základy společenských věd nebo anglickým či francouzským jazykem)
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka alespoň na úrovni B2 doložená certifikátem (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v ČR a zkušenost s přípravou žáků ke státní maturitní zkoušce
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce

Výuka předmětu český jazyk a literatura, případně dalších humanitních předmětů, u českých žáků v sekundárním cyklu Evropské školy Brusel III (6. – 8. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ); tvorba propozic k písemné a ústní Evropské maturitní zkoušce.


V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském  jazyce
   • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
   • kopie dokladů o jazykových zkouškách
   • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: 1. září 2019 (kontrakt na 2 roky až 9 let)


Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 5. června 2019 na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor pro záležitosti EU – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Tel: 234 812 105

E-mail: michal.kohout@msmt.cz

 

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. Email pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení emailu.

 

Osobní údaje, zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením, jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na stránkách MŠMT v článku Základní informace o zpracování osobních údajů.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.  


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová