Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Učitel/ka primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na pozici  učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III  od 1. září 2018.


Požadavky

 • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele prvního stupně základní školy v ČR
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti logopedie výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol

Náplň práce: výuka žákyň a žáků v české sekci primárního cyklu Evropské školy Brusel III.

 

Dokumenty, které je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském  jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další doklady

 • kopie dokladů o jazykových zkouškách, pokud je uchazeč/uchazečka vlastní
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. Zasláním svého životopisu dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních dat a jejich uchování v personální databázi. Tento souhlas platí až do jeho odvolání. Současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

 

Plánovaný nástup: 1. září 2018 (smlouva na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

 

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 23. února 2018 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor mezinárodních vztahů a EU -  Mgr. Marie Suchopárová

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1   


Kontaktní osoba: Mgr. Marie Suchopárová, tel: 234 811 536; e-mail: marie.suchoparova@msmt.cz

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová