Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Stradling, Robert: Multiperspektivita ve vyučování dějepisu

Příručka pro učitele o metodě multiperspektivity při výuce dějepisu. Může však posloužit také v rámci mediální výchovy. V roce 2003 ji vydala Rada Evropy, do češtiny byla přeložena v roce 2004 prof. Vratislavem Čapkem.

Stradling, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Rada Evropy, 2003


„Naučit historicky myslet znamenalo učit, že historikové, ale i jiní, kteří se snaží rekonstruovat minulost, včetně pracovníků muzeí, tvůrců filmů, televizních producentů a žurnalistů, kteří používají určitý typ pramenů, interpretují a používají stejných informací, ale jiným způsobem, vybírají a dávají důraz na jiné aspekty získaných informací. Jinými slovy, většina, ne-li všechny historické jevy mohou být interpretovány a rekonstruovány z různých pohledů, reflektují omezené informace, subjektivní zájmy těch, kdo je interpretují a rekonstruují. Rovněž hraje roli změna kulturních vlivů, která do určité míry determinuje, co každá nová generace považuje z minulosti za významné.“

„Multiperspektivita je termín, který se více používá a méně definuje. Nicméně jsou pokusy popsat její hlavní rysy. K. Peter Fritzsche zdůraznil, že je to proces, „strategie porozumění“, ve kterém zohledňujeme autorův pohled (nebo jiné další pohledy) k pohledu svému. Proces obsahuje pochopení, že my sami máme názory, které jsou filtrovány naším vlastním kulturním kontextem, reflektují naše stanoviska a interpretace toho, co se stalo a proč, naše vlastní názory na to, co je a co není relevantní, ale mohou také reflektovat jiné předsudky a jednostrannosti. V tomto ohledu není multiperspektivita jen proces či strategie, je to také predispozice, tj. „schopnost a ochota posoudit situaci z různých úhlů pohledů“. Předpokladem pro to je: za prvé ochota akceptovat myšlenku, že jsou jiné možné cesty názorů na svět než je ten náš, a že tyto názory mohou být stejně hodnotné, ale i stejně částečné; a za druhé ochota vmyslet se do situace toho druhého a pokusit se vidět svět jeho očima, tj. učit se empatii.“ (citováno z předmluvy k publikaci)


Celá příručka je dostupná na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ZDE (pdf; 1,06 MB).


Přehled hlavních kapitol

  • Co je multiperspektivita
  • Některé možné problémy s multiperspektivitou ve vyučování dějepisu
  • Položení základů pro multiperspektivitu
  • Učební aktivity
  • Být přizpůsoben k aktivitě
  • Uvedení studentů do historiografie
  • Zavedení multiperspektivy do historického vyprávění
  • Rozšíření prostoru pro historickou interpretaci


Zdroj: www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dr. Robert Stradling je autorem příručky "Jak učit evropské dějiny 20. století", která je na Zkole představena na této straně.
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar