Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Stradling, Robert: Jak učit evropské dějiny 20. století

Příručka vydaná v roce 2003 Radou Evropy zachycuje současné metody pro výuku dějepisu.

 
Autor zaměřuje svoji pozornost na současný stav ve vyučování soudobých evropských dějin v řadě zemí Evropy. Zdůrazňuje potřebu podrobněji zkoumat dějiny 20. století a zařadit je jako nedílnou součást dějepisných kurikulí v nižším i vyšším sekundárním vzdělávání.

Práce Roberta Stradlinga sleduje tři hlavní cíle, které jsou společné výuce školního dějepisu v celém evropském prostoru. Podporuje učitele dějepisu ve snaze zahrnout celé období 20. století do dějepisného vzdělávání. Doporučuje zavedení širší evropské dimenze do dějepisného učiva, která bere do úvahy historické procesy a události posledního století významné pro současné politické a společenské vztahy a problémy na evropském kontinentu. Dále nabízí širší pohled na organizaci vzdělávacího procesu, přináší náměty, jak pracovat s dokumenty, historickými prameny, ilustračním materiálem a informačními zdroji, které se obsahově vztahují k významným historickým událostem posledního století a mají celoevropský význam.

Autor shromáždil při spolupráci a při konzultacích s učiteli dějepisu praktické náměty pro organizaci pracovních postupů ve vyučování. Tabulky a pracovní listy k různým probíraným tématům, ale i konkrétní zkušenosti pedagogů při použití zvoleného postupu.

Může být i dobrým zdrojem inspirace při tvorbě vlastních Školních vzdělávacích programů. Nabízí tematické okruhy, které byly dříve opomíjeny, nebo jim byla věnována pouze okrajová pozornost. Holocaust, schopnost reflexe jednotlivých států na tuto temnou stránku ve vlastní historii, genderová problematika obecně, postavení žen ve společnosti, historie národnostních menšin a etnik, problémy migrace a vliv historických událostí na imigrační vlny a jejich důsledky. Výše uvedené tematické okruhy mohou posloužit tvořivým učitelům i jako námět pro tvorbu vlastních materiálů či jako námět k projektové práci.

(z doslovu k českému překladu Mgr. Heleny Štajglové)


Příručku si můžete stáhnout na této straně (formát rtf).Tematické členění publikace:

Předmluva

První část: Chronologická témata a tematické okruhy

Úvod

 • Evropská dimenze výuky dějepisu
 • Přístup k vybraným chronologickým tématům
 • Přístup k vybraným tematickým okruhům

 

Druhá část: Metody a přístupy

Úvod

 • Rozvoj dovedností a osvojení pojmů
 • Kontroverzní a citlivé otázky
 • ”Čtení” ikonických archivních materiálů
 • Využití simulací a hraní rolí
 • Různé úhly pohledu ve výuce dějepisu
 • Další studijní možnosti
 • Využití nových technologií: dějepis na internetu
 • Přístupy k výuce a studiu

Třetí část: Prameny a ostatní informační zdroje

Úvod

 • Metoda orální historie
 • Využití současných písemných pramenů
 • Televize jako pramen
 • Hodnocení učebnic dějepisu
 • Hodnocení nových technologií


Přílohy

Příloha I - Kontakty a informace

Příloha II - Projekt ”Studium a výuka evropských dějin 20. století"

Doslov

 

Zdroj: www.msmt.cz

 
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar