Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rodinné právo - pracovní list

RODINNÉ PRÁVO

 

1. Charakteristika rodinného práva

 

Rodinné právo upravuje ........................... a ........................... vztahy mezi členy rodiny; t.j. zejména: 1.) vztahy mezi ...........................

               2.) vztahy mezi ...........................

               3.) vztahy...........................

 

Prameny rodinného práva:

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

 

 

 

2. Manželství

 

Zákon o rodině definuje manželství jako .....................................................................................

.......................................................................................................................................................Hlavním účelem manželství je .....................................................................................................

 

 

Okolnosti vylučující uzavření platného manželství

 

a)     ...........................

b)     ...........................

c)     ...........................

d)     ...........................

e)     ...........................

 

neplatné manželství

X

zdánlivé manželství = ...................................................................................................................

 

 

 

 

Formy uzavírání manželství

 

 

A)   ........................... sňatek =

 

 

 

 

 

B)    ........................... sňatek =

 

 

 

 

 

Obě formy uzavření manželství mají stejnou platnost a podmínky pro uzavření manželství stanovené zákonem platí pro obě stejně. Manželství musí být uzavřeno za přítomnosti ..... svědků.

 

 

Prohlášení při uzavírání manželství

 

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

 

 

Vztahy mezi manžely

·       práva a povinnosti osobního charakteru

a)    ...........................

b)    ...........................

c)    ...........................

 

·       práva a povinnosti majetkového charakteru

Majetkové vztahy mezi manžely řeší ........................... zákoník v rámci institutu ........................................ (SJM).

 

 

 

  

 

Zánik manželství

 

způsoby zániku manželství

A)   ...........................

B)    ...........................

C)    ...........................             

 

1.)

 

2.)

 

3.)

 

 

 

 

Upravení poměru nezletilých dětí

 

Opatrovnický soud musí rozhodnout o : .......................................... a ........................................

 

Svěření do výchovy

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

 

 

 

 

3. Rodiče a děti

 

Určování rodičovství

 

Vyvratitelné domněnky určení otcovství

 

1.) ...........................

 

2.) ...........................

 

3.) ...........................

 

 

 

Vztahy mezi rodiči a dětmi

Souhrn práv a povinností, které mají rodiče s plnou způsobilostí k právním úkonům vůči svému nezletilému dítěti, nazývá zákon o rodině rodičovská zodpovědnost.

 

 

Rodičovská zodpovědnost

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

 

 

Další práva a povinnosti rodičů

·       ........................... povinnost

·       určení ..................................

 

 

Uvedená práva a povinnosti jsou rodiče povinni realizovat v zájmu dítěte. Jestliže se rodiče nedohodnou o podstatné náležitosti týkající se dítěte, může se kterýkoli z nich obrátit na ..........................., aby rozhodl.

 

 

 

4. Náhradní rodinná výchova

 

Dítě má právní nárok na zabezpečení své výchovy.  Pokud rodiče nemohou výchovu dítěte zajistit, má dítě nárok vůči státu, aby mu bylo zabezpečeno vhodné náhradní výchovné prostředí.

Vedle ........................... výchovy jako formy kolektivní výchovy upravuje zákon o rodině následující formy náhradní rodinné výchovy:

 

A)   ...........................

B)    ...........................

C)    ...........................

 

 

 

5. Vyživovací povinnost v rodinném právu

 

 

Druhy vyživovací povinnosti:

 

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

·       ...........................

 

 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar