Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského představuje nové webové stránky českého Nicolase Wintona - Přemysla Pittra

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského představuje nové webové stránky českého Nicolase Wintona - Přemysla Pittra

Zatímco je sir Nicolas Winton české veřejnosti dostatečně znám, vůči P. Pittrovi má naše společnost obrovský dluh. Prostřednictvím řady dlouhodobých aktivit pracuje NPMK na jeho zmírnění.
 
Od 1.7. 2014 jsou na adrese pitter.npmk.cz veřejně přístupné webové stránky věnované osobnosti a dílu P. Pittra. Tento web mohl vzniknout díky rezortnímu projektu MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové. Nové webové stránky jsou dalším příspěvkem pro zkvalitnění výuky o historii 20. století.
 
Tento aktivní a živý web nabízí zájemcům přehled nejen o P. Pittrovi a jeho spolupracovnících, ale i o aktivitách spojených s připomenutím jejich odkazu. Položky v „menu“ a „okruhy“ budou dále postupně doplňovány a rozvíjeny i o nová hesla. Velmi důležitý je přímý vstup do databáze materiálů, což je služba pro všechny zájemce a badatele, kteří potřebují čerpat podklady pro svoji práci. Rychlý navigátor a snadné vyhledávání nabídne pohodlnou orientaci v dokumentech. Postupně další a další materiály jsou digitalizovány a jsou k nim vyplňována metadata, aby mohly být zařazeny do této databáze. Dvoustupňová supervize umožňuje i ochranu osobních údajů – takovéto dokumenty budou dále přístupny badatelům pouze v badatelně APP. Zájemci však získají on-line přehled o možných pramenech pro svoji práci.
 
Webové stránky představují pro pedagogy možnost obohacení učebních materiálů ve společenskovědních oborech. Významně též přispívají k prezentaci kladných morálních společenských vzorů především mezi mládeží.
 
Přemysl Pitter (21. 6. 1895, Praha – 15. 2. 1976, Curych) - významný křesťanský humanista, publicista, vychovatel a sociální pracovník. Za 1. republiky změnil pozitivně život řadě dětí ze sociálně slabých rodin na pražském Žižkově, za druhé světové války tajně podporoval židovské rodiny. Po válce se stal iniciátorem a vedoucí silou v ojedinělé humanitární „akci zámky“, během které pomáhal židovským dětem z koncentračních táborů i dětem poraženého nepřítele, dětem německým, zotavit se v zámeckých ozdravovnách z prožitých útrap a nalézt jim nové domovy. Od roku 1951 P. Pitter žil v exilu, i zde se ale staral o lidi v nesnázích. Napsal řadu publikací, v letech 1924–1942 vydával časopis Sbratření, v exilu pak s Olgou Fierzovou Hovory s pisateli. Spolupracoval s BBC a Svobodnou Evropou. V roce 1964 jej Památník Jad Vašem prohlásil Spravedlivým mezi národy.
 
 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz
 
Autor:
Vložil/a: Martina Němcová