Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí

Studijní materiál pro učitele dějepisu vydala obecně prospěšná společnost Živá paměť v roce 2006.

Hořák, Martin a Jelínek, Tomáš (eds.). Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí. Informační materiál pro učitele dějepisu. 1. vyd. Praha: Živá paměť v nakl. Galén, 2006. 80 s. ISBN 80-239-6720-7 (Živá paměť), ISBN 80-7262-393-1 (Galén)


Úkolem této publikace je shrnout na základě aktuálních poznatků historického výzkumu nejdůležitější fakta o průběhu a výsledcích nacistické perzekuce na území českých zemí. Práce je zamýšlena jako studijní materiál pro učitele dějepisu na českých školách, zvláště pak na školách středních. Svým pojetím i faktografickým záběrem přesahuje rámec většiny stávajících výukových textů k danému tématu. Pedagogům tak může sloužit nejen k přípravě běžných vyučovacích hodin, ale také specializovaných seminářů směřujících k hlubšímu pochopení historických souvislostí. Nacistické bezpráví se snaží přiblížit v širokém teritoriálním, chronologickém i věcném kontextu a zároveň přehledným způsobem. Stručné tematickékapitoly jsou členěny mezititulky či graficky zvýrazněnými pasážemi a obsahují odkazy na slovníček pojmů v závěru knihy. Součástí každé kapitoly je obrazový doprovod a seznam základní studijní literatury, v němž přednostně uvádíme novější práce dostupné v českém jazyce. (citováno z kapitoly Ke vzniku a účelu publikace)
Plné znění publikace najdete na stránkách společnosti Živá paměť ZDE (pdf; 4,62 MB).


Obsah


Ke vzniku a účelu publikace

Historický úvod (Martin Hořák)

Kapitoly:

  1. Němečtí odpůrci nacismu (Freia Andersová)
  2. Češi v Říšské župě Sudety (Josef Bartoš, Mečislav Borák)
  3. Nuceně nasazení, vězni a zajatci v Sudetech (Květoslava Kocourková)
  4. Polské obyvatelstvo na Těšínsku (Mečislav Borák)
  5. „Konečné řešení židovské otázky“ (Pavla Plachá)
  6. Holocaust českých Romů (Petr Lhotka)
  7. Češi v protektorátu (Petr Koura)
  8. Češi na nucených pracích v říši (Tomáš Jelínek)
  9. České země na sklonku války (Jiří Plachý)

Bilance: Celkový počet obětí na životech (Pavel Škorpil)

Slovníček pojmů
Seznam vyobrazení
Autorský kolektivZdroj: http://www.zivapamet.cz stránky obecně prospěšné společnosti Živá paměť; další elektronické publikace ke stažení
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar