Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy

Učebnice rodinné výchovy pro žákyně a žáky druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých středních škol.

 
Nová učebnice týkající se výchovy k rodičovství je jednou z prvních genderově korektních učebnic v našich školách. Novátorský učební materiál je určen pro žákyně a žáky druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých středních škol – nejlépe 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
 

Učebnice obsahuje výklad témat týkajících se možných podob ženství a mužství, a to zejména v kontextu soukromé sféry života. Smyslem je poukázat na možnost volby různých modelů otcovství a mateřství (a šířeji ženství a mužství), které z hlediska převládajících genderových stereotypů jsou dosud ojedinělé. Materiál vytváří alternativní zdroj informací vůči stávajícím učebnicím rodinné výchovy, které většinou pojednávají ženství a mužství velmi tradičně a stereotypně.
 

Kapitoly připravili PhDr. Irena Smetáčková, PhD., Mgr. Anna Babanová, PhDr. Martin Jára a Jozef Miškolci, MA. Pilotní verze kapitol byly za pomoci expertní skupiny ověřeny přímo ve školách. Expertní skupinu tvořily zkušené paní učitelky (Mgr. Šárka Dvořáková, Mgr. Iveta Macková, PhDr. Lenka Matějčíková, Mgr. Hana Mikušková, Mgr. Alena Rambousková a Mgr. Marie Sechovcová), které spolupracovaly již na dřívějších projektech Otevřené společnosti, o. p. s. (Gender ve škole, Prolomit vlny) a zároveň prošly vzdělávacím kurzem Nadace Open Society Fund Praha „Společnost, ženy a muži z aspektu gender“.
 

OBSAH UČEBNICE:
1. K čemu potřebujeme rodinu?
2. Rodiny v současnosti 
3. Jaká byla rodina v minulých stoletích?
4. Úlohy žen a mužů v rodině
5. Komunikace v rodině
6. Partnerství a sexualita  
7. Jak se rodí rodiče
 

K učebnici patří také manuál pro vyučující, ve kterém je každá kapitola samostatně popsána. Vyučující zde najdou informaci, jaký je hlavní cíl kapitoly, v kolika hodinách lze kapitolu probrat a pro jakou skupinu dětí je vhodná. Součástí manuálu jsou rovněž metodická doporučení, jak s učebnicí pracovat, zejména jak zadávat a vyhodnocovat individuální a skupinové úkoly. Dále jsou v něm rozšiřující informace, kterými lze obohatit výklad ve vyučování.
 

Učebnice i manuál jsou chápány jako otevřené materiály. Vyučující i žáci/kyně jsou vyzýváni k  úpravám a doplňování jejich elektronických verzí, které jsou zveřejněny na webových stránkách. Oba materiály si díky tomu mohou uchovat aktuálnost a zvyšovat svojí kvalitu. Všechny, kteří se s učebnicí a manuálem seznámí, srdečně zveme k představení svých názorů a zkušeností na těchto webových stránkách.
 

 
Učebnici v nákladu 2500 kusů vydala Otevřená společnost, o. p. s., a byla zdarma distribuována na základní školy a víceletá gymnázia v České republice. Současně byla umístěna na webové stránky. V tištěné formě je možné si učebnici až do vyčerpání zásob objednat na emailové adrese: pavla.pocnerova@osops.cz. Učebnici vám zašleme zdarma, pouze za poštovní náklady.
 

Komletní učebnice ke stažení: ucebnice-rodinna-vychova.pdf (32 MB)
Manuál k učebnici ke stažení: manual-vyucujici.pdf (680 kB)
 

Koordinátorky projektu:

Mgr. Irena Smetáčková (genderveskole@osf.cz)
Mgr. Klára Vlková (genderveskole@osf.cz

 


Zdroj: Otevřená společnost, o.p.s., www.osops.cz

 
Autor:
Vložil/a: Ondřej Šolar