Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Gender ve škole - příručka pro učitele

Otevřená společnost, o. p. s. vydala příručku Gender ve škole určenou primárně vyučujícím předmětů občanská výchova a základy společenských věd na základních a středních školách. Příručka je ke stažení zdarma.

 


Publikace byla vydána v rámci projektu „Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe: Gender ve škole“, který od roku 2003 realizovala Otevřená společnost, o. p. s., pod vedením Mgr. Ireny Smetáčkové a Mgr. Kláry Vlkové. Projekt byl financován ze zdrojů Nadace Open Society Fund Praha (www.osf.cz).
 

Projekt má za cíl podpořit podmínky a nástroje pro zvyšování genderové citlivosti v české společnosti. Změnu postojů k rovnosti mužů a žen lze efektivně prosazovat prostřednictvím výchovy a vzdělávání nejmladší generace. Výchova a vzdělávání probíhá v určitém institucionálním rámci, který v současné době není prosazování rovnosti mužů a žen a zvyšování genderové citlivosti nakloněn. Projekt se proto zaměřil na změnu tohoto rámce, na vybudování trvalejších základů v oblasti školství.

Příručka Gender ve škole je určena pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách, kteří chtějí svojí výuku rozšířit o výchovu k rovnosti žen a mužů a o nahlížení společenskovědních témat z genderového hlediska. Publikace přináší alternativní pohled na informace a témata, která jsou v těchto předmětech již běžně vyučována.
 
Příručka zahrnuje dvanáct kapitol, které jsou zaměřené na problematiku gender a vědy, osobnosti člověka, společnosti, trhu práce, politiky, práva, médií, jazyka, globálních problémů, náboženství, školství a volby povolání.
 
Nedílnou součástí didakticko-metodické příručky je padesát praktických cvičení, které doprovázejí každou z kapitol příručky. Jejich prostřednictvím mají žáci a žákyně lépe porozumět genderovým nerovnostem a uvědomit si podobu a vliv genderových stereotypů. Většina z praktických cvičení byla odzkoušena v praxi. Praktická cvičení obsahují i pracovní listy, které je možné jednoduše kopírovat nebo přepisovat na tabuli a dále s nimi pracovat.

Publikace obsahuje také odkazy na další literaturu a zdroje, seznam webových stránek, na nichž lze nalézt podrobnější údaje k genderové problematice, a rejstřík základních pojmů, který umožňuje rychlé vyhledávání v knize.


Příručka Gender ve škole je bezplatně nabízena všem, kteří chtějí svoji výuku obohatit o nový, zajímavý a důležitý přístup.

Příručka je ke stažení na webové stránce Otevřené společnosti,o. p. s.  
Autor: Martina Němcová
Vložil/a: Ondřej Šolar