Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Folková hudba

Učební texty pro vysokoškolské studenty zpracované doc. PhDr. Josefem Prokešem, PhD. z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

 
Texty si můžete přečíst či stáhnout na stránkách doc. Prokeše: http://www.fi.muni.cz/usr/prokes/folk/folk001.htm.Obsah:

 

Úvod

Vymezení problematiky, přístup a metody zkoumání

Návaznost na předchozí výzkumy

Folková píseň v anglosaském okruhu a v českých zemích

Začlenění textu folkové písně do kontextu literární vědy

Začlenění žánru folkové písně do kontextu hudební vědy

Folková píseň jako součást hudby nonartificiální

Od písně "předfolkové" k písni folkové

Píseň jako fenomén lidské pospolitosti

Píseň "předfolková"

Historické kořeny anglosaské folkové písně

Karel Kryl

Osudová deska v osudové době

Rakovina

Specifičnost Krylovy folkové poetiky

Vladimír Merta

Chtít chytit vítr

Autorská interpretace Vladimíra Merty

Využití bluesové formy

Specifičnost Mertovy folkové poetiky

Význam Vladimíra Merty v českém folku

Vlastimil Třešňák

Ahasverem pražské periferie

Zeměměřič

Specifičnost Třešňákovy folkové poetiky

Jaroslav Hutka

Pravděpodobné vzdálenosti od "človíčka" k "panáčkovi"

Hutkův přínos ke včlenění domácí lidové písně do žánru našeho folku

Specifičnost Hutkovy folkové poetiky

Včlenění domácí lidové písně do českého folku

Nikola Šuhaj loupežník a Balada pro banditu

"Umělý folklór" a experimentální výboje Dagmar Vaňkové

Jaromír Nohavica

Darmoděj

Specifičnost Nohavicovy folkové poetiky

Karel Plíhal

Swingující harmonizátor

Poetické akordy

Specifičnost Plíhalovy folkové poetiky

Miroslav ("Slávek") Janoušek

Hledání osobitosti folkového písničkáře

Klukovské války v poezii panelového sídliště

Specifičnost Janouškovy folkové poetiky

Další folkové osobnosti 6O. - 8O. let

Miroslav Paleček a Michael Janík

Jan Burian a Jiří Dědeček

Marek Eben

Pavel Dobeš

Oldřich Janota

Iva Bittová

Kontexty české folkové písně 60. - 80. let

Specifika výstavby textu

Srovnání procentuálního zastoupení jazykových jevů v textech zkoumaných písní

Textové varianty

Přizpůsobení textu hudební složce folkové písně a jednorázové vokální recepci

Problémy textové kritiky při zkoumání českých folkových písní 6O. - 8O. let

Obsah výpovědi jako podstatná složka výstavby textu

Poetizace v estetické výstavbě textů českých folkových písní 6O. - 8O. let

Původní folková píseň v českém kontextu

Básnické inspirace a zhudebňování poezie

Fixování folkových písní na hudebních nosičích

K problematice komplexní hudební analýzy folkové písně

Básnící písničkáři a tištěné folkové texty

Osobnost folkového písničkáře

Folkové publikum a psychologie jevištní komunikace

Folková píseň jako znak

Masová komunikační média a folková píseň

Výstavba folkové písně a kýč

Postavení české folkové písně v celku národní kultury
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar