Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Škola selhává jako zdroj informací o společenském a politickém dění, třetina středoškoláků inklinuje k autoritářství
Na zadání organizace Člověk v tísni zpracovala výzkumná agentura Median opakování výzkumu společenských a hodnotových postojů mezi středoškoláky. Výzkum zároveň poskytuje srovnání s předchozími lety konání (2009, 2012, 2014). 

Analýza výsledků si všímá, že od prvního konání výzkumu v roce 2009 se výrazně změnil způsob využívání komunikačních prostředků vlivem chytrých telefonů a nových platforem (mobilní chat). Výskyt na sociálních sítích je typičtější v tomto věku pro dívky a roste též s věkem a velikostí sídla. Středoškoláci vidí jako nejvážnější společenské problémy špatné mezilidské vztahy a soužití s romskou menšinou, byť důležitost tohoto fenoménu spadla z 26 na 14 % (2012–2017). Oproti tomu nabyl pro středoškoláky na důležitosti fenomén migrace (což kopíruje agenda setting médií, pozn. Boba Kartouse). Liší se postoje gymnazistů, kteří více akcentují problémy jako korupce, kvalita školství, občanská pasivita a úroveň politické reprezentace, oproti studentům SOŠ a SOU, kteří prioritizují soužití s menšinami a drogy. Projevuje se odlišné socioekonomické zázemí, studenti z chudších rodin častěji zmiňují ekonomické problémy, předlužení, exekuce. Z globálního hlediska zaznamenal výzkum největší nárůst významu u terorismu. Důvěru ve vlastní schopnost ovlivnit veřejné dění mají více dívky, gymnazisté a děti rodičů s VŠ vzděláním, klesá ovšem s věkem. 

Sociální sítě přebraly roli dominantního zdroje informací o společenském dění, škola hraje druhotnou roli. Nejhorší je situace na SOU. Populismus sbírá výrazně větší podporu na SOŠ a SOU. Výrazně znepokojující informací je, že podle tohoto výzkumu si pouze 37 % středoškoláků myslí, že demokracie je nejlepším způsobem vlády.

Ve srovnání s loňským výzkumem politologa Aleše Kudrnáče (58 %) jde o výrazně nižší číslo (Britské listy). LN si všímají faktu, že podle výzkumu by jen třetina středoškoláků chtěla muslima za souseda. Hlídací pes zase upozorňuje, že si dle průzkumu pětina SŠ studentů myslí, že za socialismu bylo lépe.


Zdroj: EDUin, www.eduin.cz 


Autor: EDUin, o.p.s.
Vložil/a: Jana Galová