Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě

Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Zařazují ji evropské země do svých školních vzdělávacích programů? Jaké typy strategií byly až dosud realizovány? Jak se učitelé na tento úkol připravují? Na tyto hlavní otázky se zaměřuje nová studie Eurydice o výchově k podnikavosti. 

Rozvíjení a propagování výchovy k podnikavosti je již po mnoho let jedním z hlavních politických cílů institucí a členských zemí EU. V souvislosti s vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže, s ekonomickou krizí a s rychlými změnami vztahujícími se ke složité znalostní ekonomice a společnosti jsou totiž průřezové dovednosti jako podnikavost zásadní nejen pro utváření způsobu myšlení mladých lidí, ale také proto, aby je vybavily dovednostmi, znalostmi a postoji, které jsou nezbytné pro rozvíjení podnikatelské kultury v Evropě. 

Nicméně zatímco v některých zemích se výchova k podnikavosti rozvíjí již déle než deset let, jiné země teprve začínají. Tato nová analýza navazuje na studii Eurydice z roku 2012 o výchově k podnikavosti a zachycuje nejnovější vývoj v Evropě. Poskytuje aktuální a podrobnější informace o strategiích, vzdělávacích programech a výsledcích učení a obsahuje i nová témata, např. financování a vzdělávání učitelů. 

Studie se zaměřuje na primární vzdělávání, na nižší a vyšší sekundární všeobecné vzdělávání i na školní počáteční odborné vzdělávání (IVET). Obsahuje informace za školní rok 2014/15 ze třiceti tří zemí zapojených do sítě Eurydice. O výchově k podnikavosti v jednotlivých zemích kromě toho informují národní informační přehledy. V této studii je výchova k podnikavosti definována jako výchova, jež u žáků rozvíjí takové dovednosti a způsoby myšlení, které jim umožní přeměnit tvůrčí myšlenky v podnikatelskou aktivitu. To je pro všechny žáky klíčová kompetence, jež podporuje osobní rozvoj, aktivní občanství, společenské uplatnění a zaměstnatelnost. Tento leták podává přehled některých hlavních výsledků uvedené studie.

Zdroj: Úřad pro publikace Evopské unie


Autor:
Vložil/a: Jana Cenková