Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nebojme se etické výchovy

​V úterý 28. listopadu se v Kroměříži konala konference "Nebojme se etické výchovy". Akci určenou pedagogické a odborné veřejnosti pořádalo Město Kroměříž ve spolupráci se společností Etická výchova, o.p.s.

Hlavním těžištěm konference, které se zúčastnilo přes padesát pedagogů ze škol Zlínského kraje, byly přednášky a workshopy, na kterých se mluvilo o interakčním stylu učitele etické výchovy, o lidství podle J. A. Komenského a jeho konceptu výchovy či o etické výchově se zaměřením na výchovný styl. V odpolední části se účastníci aktivně zapojili do bloku workshopů, které byly zaměřeny na konkrétní témata související s etickým vychovatelstvím, osobností učitele etické výchovy a inkluzivním vzděláváním. Odborní lektoři nabídli posluchačům praktické nápady, nástroje a ověřené zkušenosti, jak etickou výchovu realizovat v praxi.

Přehled přednášejících

 • PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
 • Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
 • Ing. Jitka Macháčková

Některé z myšlenek, které zazněly na konferenci

 • Dnešním žákům chybí lidskost, ve škole hledají vztahy.
 • Každá výchova se dá realizovat v konkrétních vztazích, potřebuje k tomu čas. Ten se nedá jinak nahradit.
 • Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. (M. Heiddeger)
 • Láska a vztahovost je pro člověka dimenzí "conditio sine qua non" (nevyhnutelná podmínka). 
 • Principy ve výuce etické výchovy: princip svobody, lásky, komunity, úcty k člověku, mravně-pedagogické jednoty (vzájemná jednota v duchu prosociálnosti), kongruence (žití v souladu s přijatými hodnotami a normami i v soukromém životě).
 • Pokud víme, že v dětech je dobré i zlé, pak všechno "andělské" rozvíjejme, všechno "ďábelské" přemáhejme.
 • Optimismus vede k sentimentalizaci, pesimismus k cynizaci, realismus k humanizaci.
 • Jak se dá naučit dobru - zkrocením (např. Hobbes, Machiavelli), naučit se sám (Rousseau), poznáním (Platón, Kant), návykem (Aristoteles), pokáním (vnitřním obratem člověka, Komenský).
 • Etická výchova se dříve předávala příběhy. Aby lidé konali dobro, musí vědět a být přesvědčeni. Mít ideály.
 • Tím, že učitel pracuje sám na sobě, mění klima ve třídě.
 • Etická výchova snižuje u žáků míru úzkostnosti a dalších emocionálních symptomů. Obsah výuky vede žáky k většímu zaujetí prací, orientaci na úkoly a ke snížení nepozornosti.

Další informace k tématu najdete na webu Etickavýchova.cz.


Autor:
Vložil/a: Jana Galová