Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Analýza podpory žáků se SVP – školská poradenská zařízení

Cílem analýzy bylo zmapování situace ve školských poradenských zařízeních především s ohledem na podporu žáků se speciálním vzdělávacími potřebami ve školách. Obsah analýzy: 

1. Školská poradenská zařízení zapojená v šetření 

1.1. Zřizovatel, detašovaná pracoviště

1.2. Služby a dojezdová vzdálenost

2. Personální obsazení ŠPZ 

2.1. Počty pracovníků ŠPZ ze zahajovacích výkazů a požadované navýšení počtu pracovníků uvedené v dotazníkovém šetření 

2.2. Klienti školských poradenských zařízení

3. Činnosti ŠPZ podle údajů z dotazníkového šetření a ze zahajovacích výkazů

4. Financování vzdělávání žáků se SVP 

5. Metodické vedení pracovníků školských poradenských zařízení

5.1. Formy metodického vedení

5.2. Zlepšení metodické podpory

5.3. Kdo by měl být poskytovatelem metodického vedení

6. Metodické vedení škol

6.1. Forma poskytovaného metodického vedení 

7. Komunikace s krajem

8. Asistent pedagoga 

8.1. Metodické vedení asistenta pedagoga

9. Vzdělávání žáků se SVP

10. Bariéry inkluze dětí se SVP

11. Shrnutí hlavních zjištění

Kompletní vypracovanou analýzu naleznete zde


Autor:
Vložil/a: Radka Evjáková