Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pedagogické kabinety IKAP

OPVVV logo.png

Pedagogické kabinety vytváříme v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK.  

V rámci jedné z klíčových aktivit „Pedagogické kabinety", projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, vytvoříme tzv. platformy, místa pro setkávání pedagogů a pedagožek základních, středních a vysokých škol působících ve Zlínském kraji. 

V průběhu dvou let budeme společně hledat, poznávat a vyměňovat si zkušenosti, nacházet ve svém okolí příklady dobré praxe, naslouchat odborníkům v dané oblasti a společně přemýšlet o podmínkách a možnostech bezpečného přechodu žáků a studentů mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Budeme diskutovat o příležitostech v oblasti současného vzdělávacího systému, o pohledech na kvalitu výstupů školství, a to nejenom se zástupci České školní inspekce.

Informace o připravovaných setkáních obdržíte v dostatečném časovém předstihu elektronickou poštou přímo na školy. Už teď se těšíme na smysluplnou spolupráci.                               

Jarmila Minaříková, koordinátorka klíčové aktivity