Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Spolupráce pedagogů Zlínského kraje v jiném rytmu
Pedagogické kabinety vytváříme v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK. Přijďte na ustavující společná pracovní setkání v měsících září a říjnu 2018.
 
 
 
My, pedagogové Zlínského kraje, chceme společně hledat cestu ke kvalitě, chceme spolupracovat a v komunikaci nacházet klíč k úspěchu a radosti z pedagogické práce a ze života samého.  Jsme si vědomi toho, že svět je pouze jeden a společný.
 
Nechybí nám vlastní inciativa a zájem o skutečnou vzdělanost lidí, ve všech jejích aspektech. Proto v rámci jedné z klíčových aktivit „Pedagogické kabinety", projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, vytvoříme tzv. platformy, místa pro setkávání pedagogů a pedagožek základních, středních a vysokých škol působících ve Zlínském kraji.
 
V průběhu dvou let budeme společně hledat, poznávat a vyměňovat si zkušenosti, nacházet ve svém okolí příklady dobré praxe, naslouchat odborníkům v dané oblasti a společně přemýšlet o podmínkách a možnostech bezpečného přechodu žáků a studentů mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Budeme diskutovat o příležitostech v oblasti současného vzdělávacího systému, o pohledech na kvalitu výstupů školství, a to nejenom se zástupci České školní inspekce.
 
Platformy ustavíme a spolupráci v měsíci září 2018 zahájíme takto:
 
  • pro učitele českého jazyka a literatury - v pondělí 17. 9. 2018 ve Střední odborné škole Luhačovice;
  • pro učitele cizích jazyků -  v pondělí 24. 9. 2018 ve Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod;
  • pro učitele biologie a přírodopisu - v úterý 25. 9. 2018 ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín;
  • pro učitele matematiky - ve středu 26. 9. 2018 na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť. 
V měsíci říjnu 2018 budeme v naší projektové činnosti pokračovat a ustavíme další tří plánované platformy, pro vyučující ICT, fyziky a chemie.
 
Už na ustavujících společných pracovních setkáních v měsících září a říjnu 2018 budeme diskutovat o věcech, které nás jako pedagogy v dané oblasti zajímají. Promyslíme témata na další setkávání, která budou realizována již po sekcích, tedy sekce pro základní školství a sekce pro střední školství, vždy ale také v kontextu návaznosti jednotlivých stupňů vzdělání.
 
Informace o připravovaných setkáních obdržíte v dostatečném časovém předstihu elektronickou poštou přímo na školy. Už teď se těšíme na smysluplnou spolupráci.                               
 
 
 
Jarmila Minaříková, koordinátorka klíčové aktivity
 

OPVVV logo.png

Autor: Jarmila Minaříková
Vložil/a: Martina Němcová