Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Setkání Pedagogického kabinetu Český jazyk - sekce ZŠ

Setkání Pedagogického kabinetu Český jazyk, sekce ZŠ, proběhlo v pondělí 10. prosince 2018 ve Zlíně jako první oddělené setkání češtinářů působících v základních školách ve Zlínském kraji v rámci projektu IKAP. Jednání bylo vystavěno na dvou tématech: současné české poezii a revizi kurikula literární výchovy na základních školách.


Odbornou část o poezii, která byla nutně pouze výběrovou exkurzí do poetických vod, výborně odpřednášel Mgr. Martin Lukáš, odborný pracovník Ústavu české literatury Akademie věd ČR. Jeho vystoupení otevřelo bránu k diskusi, jakým způsobem učinit současnou poezii trvalou součástí výuky, zda-li je vůbec možné při současném předimenzovaném stavu osnov ještě vložit další literární dílek do výuky a jak si počínat při realizaci autorských čtení, ujme-li se kantorská obec jejich organizování.

Ve druhé části se živě a dlouho diskutovalo nad pracovními návrhy reformy kurikula literární výchovy. Mnohé bylo upřesněno, mnohé shledáno nerealizovatelným – písemná verze návrhů k reformě bude vypracována detailněji v nejbližší době.

Poděkování patří všem kolegyním, které se setkání zúčastnily a staly se významnou hybnou silou při realizaci změn, které by měly reagovat na jinou situaci ve výuce českého jazyka, než byla ta před patnácti lety, kdy se zaváděly nově školní vzdělávací programy.

Andrea Chrobáková, vedoucí sekce ZŠ Pedagogického kabinetu Český jazyk 


OPVVV logo.png

Autor: Andrea Chrobáková
Vložil/a: Martina Němcová