Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Je čas na další setkání

Předkládáme Vám přehled plánovaných termínů setkání pedagogických kabinetů, ve kterém najdete vše potřebné – místo, datum a dobu setkání, včetně informací o obsahu jednání. 


Milé kolegyně, milí kolegové, je tady opět čas pro naše setkání.

My všichni, kteří pro Vás tato setkávání již druhým rokem připravujeme, věříme, že jsou pro Vás a Vaši pedagogickou práci přínosná a užitečná. Hledáme zajímavé lektory, zajímavá témata a věříme, že i tentokráte jsme se do oblasti Vašich zájmů a profesních potřeb, jak se říká, trefili.

Předkládáme Vám tedy nabídku, ve které si najdete vše potřebné – místo, datum a dobu setkání, včetně informací o obsahu jednání. Pokud budete potřebovat pro Vaše rozhodnutí informací více, najdete zde také kontakty na vedoucí pedagogických kabinetů i vedoucí jednotlivých jejich sekcí.

 

Už teď se na Vás těšíme.

 

Jarmila Minaříková,

koordinátorka odborných aktivit KA Pedagogické kabinety 


Pedagogický kabinet ProgramDatum a čas setkáníMísto setkání

PK ČJ sekce ZŠ

- Jak se kde v Česku mluví

- Život ve slovech, slova

  v životě

28. 11. 2019

(9.00 – 13.30 hod.)

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

PK CJ sekce AJ

- Dramatické techniky pro

  zvýšení motivace a

   komunikace

- Techniky pro cvičení

  gramatiky

- Techniky pro procvičování

   poslechu a mluvení

- Aktivity ihned použitelné

   v hodinách 

29. 11. 2019

(8.45 – 13.15 hod.)

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

PK CJ sekce NJ

 

 

- Inovativní přístupy ve výuce

  cizích jazyků

(flashcards, sdílené didaktické platformy, zážitková pedagogika, metoda CLIL, flipped clasroom)

29. 11. 2019

(8.45 – 13.15 hod.)

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

PK CJ sekce RJ

 

- Ruská pohádka – úroveň A1 – A2

- Reálie Ruska

- Situační a řečová cvičení

   v hodinách ruského jazyka

29. 11. 2019

(8.45 – 13.15 hod.)

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

PK CJ sekce FJ

 

- Komiks (BD) ve výuce

  francouzštiny – prezentace +

  praktické zapojení

- Jazykově poznávací pobyty

  Bretagne, Normandie, velký

  okruh Francií – příprava +

  organizace

29. 11. 2019

(8.45 – 13.15 hod.)

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

PK CJ sekce ŠJ

 

 

- Praktický workshop – YouTube

- Jak upoutat pozornost

   studenta (A1 a C2)

- Jak objevit svou kreativitu,

  aneb – flexibilní a atraktivní

  učitel

29. 11. 2019

(8.45 – 13.15 hod.)

 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

PK ČJ sekce SŠ

 

 - Média jako distributoři

   informací

- Média jako prodavači iluzí

29. 11. 2019

(13.00 – 17.30 hod.)

Zámek Zlín, o.p.s.
PK B/P sekce ZŠ

- Příklady dobré praxe ve výuce

   přírodopisu – sdílení příkladů

   dobré praxe 4 učitelů

   středních škol Zlínského kraje

3. 12. 2019

(9.00 – 13.30 hod.)

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

PK M sekce SŠ

 

 

- Kombinatorika - proces -

  popis, analýza a zkoumání

  problémů z reálného života

- Pravděpodobnost - řešení

   úloh z elementárního počtu 

   pravděpodobností

4. 12. 2019

(9.30 – 14.00 hod.)

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

PK M sekce ZŠ

 

 

- Tvořivá geometrie na II.

   stupni ZŠ - rozvoj

   planimetrických a

   stereometrických poznatků

   prostřednictvím tvořivého

   myšlení a činnostních metod

   učení

5. 12. 2019

(9.00 – 13.30 hod.)

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
PK Chemie sekce SŠ


​​- Sdílení - chemické pokusy
- Editory chemických vzorců v učebně ICT
- Prohlídka odborných učeben
​5. 12. 2019
(13.00 – 17.30 hod.)
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
​​PK Chemie sekce ZŠ
​​- Sdílení – chemické pokusy, cvičení a náměty
- Editory chemických vzorců v učebně ICT
- Analýza potravin, technologie výroby mléka
​5. 12. 2019
(13.00 – 17.30 hod.)
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

PK F sekce ZŠ

 

- Přednáška, prohlídka a

  pozorování - denní a noční

  obloha, Slunce

- Úvod do astronomie - obloha,

   sluneční soustava, vesmír.

9. 12. 2019

(10.00 – 14.45 hod.)

Hvězdárna a planetárium Uherský Brod

PK F sekce SŠ

 

- Úvod do astronomie - obloha,

   sluneční soustava, vesmír.

- Přednáška, prohlídka a

  pozorování - denní a noční

  obloha, Slunce

9. 12. 2019

(10.00 – 14.45 hod.)

Hvězdárna a planetárium Uherský Brod

PK B/P sekce SŠ

 

Biologie na přání

- po stopách DNA

- éčka v potravinách

- geneticky modifikované organismy

- svět očima mravence

13. 12. 2019

(9.30 – 14.00 hod.)

UTB Zlín

PK ICT kompetence

sekce SŠ

Využití programovacího jazyka Python v číslicových systémech s podporou Raspberry Pi             

16. 12. 2019

(8.45 – 14.00 hod.)

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

 


Zatím v přípravě:

PK ICT kompetence, sekce ZŠ, vše v přípravě.

 

Více informací k setkáním Vám podají:

pro PK Český jazyk

- vedoucí kabinetu - Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., hannalavicka@gmail.com

- vedoucí sekce ZŠ - Mgr. Andrea Chrobáková, Ph.D., chrobakova@zs-travniky.cz

- vedoucí sekce SŠ - PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., polakova@guh.eduzk.cz

pro PK Biologie / Přírodopis

- vedoucí kabinetu - Mgr. Pavel Daniš, pavel.danis@gfpvm.cz

- vedoucí sekce ZŠ - Mgr. Renata Horváthová,  horvathova@zskrizna.cz

- vedoucí sekce SŠ – Ing. Pavel Charvát, p.charvat@gymnazium-vk.cz 

pro PK Cizí jazyky

- vedoucí kabinetu - Mgr. Iva Volaříková, volarikova@gymzl.cz

- vedoucí sekce AJ - Mgr. Jiřina Riedlová, jirina.riedlova@mgvsetin.cz

- vedoucí sekce NJ - Mgr. Michal Kolář, kolar@guh.cz

- vedoucí sekce FJ - PhDr. Jana Bros - Svobodová, jana.bros-svobodova@gjak.cz

- vedoucí sekce RJ - Mgr. Alena Rosíková, alena.rosikova@agv.cz

- vedoucí sekce ŠJ - Mgr. Hana Martinková, martinkova@gymzl.cz

 

pro PK  ICT kompetence

- vedoucí kabinetu - Ing. Ludmila Nevařilová, lnevarilova@spsoa-ub.cz

- vedoucí sekce ZŠ - Ing. Jan Bartoň, jan.barton@zszachar.cz
- vedoucí sekce SŠ - Mgr. Pavel Hrnčiřík, pavel.hrncirik@mgvsetin.cz  

pro PK Matematika

- vedoucí kabinetu - Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., lsedlacek@utb.cz

- vedoucí sekce ZŠ - Mgr. Jaroslava Kučová, kucova@zsstmesto.cz  

- vedoucí sekce SŠ - RNDr. Eva Pomykalová, pomykalova@gymzl.cz 

 

pro PK Fyzika

- vedoucí kabinetu - Mgr. Hana Tomášková, Ph.D.,vaskova@utb.cz

- vedoucí sekce ZŠ - Ing. Václav Hajda,  Vaclav.Hajda@seznam.cz  

- vedoucí sekce SŠ - RNDr. Dagmar Kučerová, dagmarkucerova@guh.eduzk.cz 

 

pro PK Chemie

- vedoucí kabinetu - prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., janacova@utb.cz 

- vedoucí sekce ZŠ - Mgr. Pavlína Růžičková, ruzickova@zskriby.cz

- vedoucí sekce SŠ -  Mgr. Veronika Prchlíková, vprchlikova@gjpslavicin.czAutor:
Vložil/a: Martina Němcová