Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Národní cena kariérového poradenství 2017
Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Sdílejte svou praxi kariérového poradenství a inspirujte se od ostatních.

 

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Mohou se zapojit organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další).
 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit:

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé.  Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).
Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace, přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.
 

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

  • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;
  • získávání a rozvíjení znalostí a orientaci v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce, plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;
  • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnatelnost, rozvoj dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti;
  • talent, jedinečnost a silné stránky.

Přihlášené aktivity mohou také podporovat oblast kariérového poradenství obecně:

  • dostupnost a kvalita kariérového poradenství, celoživotní rozměr poradenství;  
  • mezinárodní mobility v oblasti vzdělávání a práce přispívající kariérovému rozvoji;
  • inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce s ohledem na situaci minorit a migrace.

Harmonogram soutěže:                                                                      

Zveřejnění/vyhlášení soutěže: 5. května 2017
Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 21. června 2017
Hodnocení: červenec – srpen 2017
Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků: 21. září 2017
Studijní návštěva ve Švédsku:  14. - 17. listopadu 2017
 

Jak se přihlásit:

Přihláška ke stažení zde
Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 21. června 2017.
 
--- 
 
Soutěž je realizovaná ve spolupráci s Centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci. Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

Další informace jsou uvedeny na webu Euroguidance.cz.

Autor:
Vložil/a: Jana Vodáková