Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Národní cena kariérového poradenství 2019

Centrum Euroguidance vyhlašuje 11. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé, a to do 1. 6. 2019.

 

Kdo se může do soutěže přihlásit

Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).

 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé. 

Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další).

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti
 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce
 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti
 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce
 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj

Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství.  

 

Jak se přihlásit

Přihláška ke stažení zde  Přihláška do NCKP 2019.docx

Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 1. června 2019

Jakékoli dotazy k soutěži je možné zasílat na email euroguidance@dzs.cz.

 

Podmínky pro účast v soutěži

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje.

Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 1. června 2019 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@dzs.cz.

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci v prvním týdnu v říjnu v Praze, kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s možností prezentace a networkingu.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2019. Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady
 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost)
 • potřebnost
 • rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy)
 • dostupnost a propagace
 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.)
 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.)
 • inovativnost
 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.

 

Hlavní ceny

 • studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství ve Slovinsku
 • propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže.

Cena pro každý přihlášený příspěvek:

 • představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže
 • publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

 

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Centry Euroguidance na Slovensku a Srbsku. Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

 


Autor:
Vložil/a: Martina Němcová