Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Podpora výuky odborného cizího jazyka II
Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.

Znalost cizího jazyka, včetně odborné terminologie, je v současné době základním předpokladem pro úspěšné zapojení absolventů SOŠ na pracovním trhu. Stále však lze najít řadu škol, které se začlenění odborného jazyka do výuky obávají. Národní ústav pro vzdělávání proto připravil jako metodickou pomoc Standardy odborného cizího jazyka, které jako metodická podpora navazují na zařazení přílohy Standardy pro základní vzdělávání (Standardy) pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Matematika a její aplikace v roce 2013 a na vytvoření Metodických komentářů ke Standardům pro základní vzdělávání v roce 2015.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva. Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru gastronomie, hotelnictví, turismus byla dále zpracovány Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání, které jsou uvedeny v příloze.


_Standardy_odborneho_jazykoveho_vzdelavani_v_oboru_zahradnictvi___anglicky_jazyk (1).docx

_Standardy_odborneho_jazykoveho_vzdelavani_v_oboru_zahradnictvi___anglicky_jazyk (2).docx


Zdroj: www.rvp.cz

Autor:
Vložil/a: Radka Dohnalová