Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Evropská jazyková cena Label - Výzva 2019

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s MŠMT vyhlašuje již 18. ročník Evropské jazykové ceny Label. Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení

 

Termín pro podávání přihlášek: neděle 31. 3. 2019

 

Priority pro Výzvu 2019

  • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny ve  Výzvě k předkládání návrhů 2019.

 

Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky.  Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám uvedeným ve Výzvě k předkládání návrhů. 


Přihlášku a dokument Potvrzení statutárního zástupce zasílejte do 31. 3. 2019 elektronicky na adresu: label@dzs.cz (rozhoduje datum odeslání e-mailu).


Kontaktní osoby, administrace Label: Lucie Münchová, email: lucie.munchova@dzs.czPavla Šabatková, e-mail: pavla.sabatkova@dzs.cz


Související dokumenty

 Přihláška_ Label_projekty_2019.doc

 Potvrzení_statutární zástupce_Label 2019.doc

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová