Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Co říkají maturitní data: V porozumění textům jsou maturanti dobří

​Druhý díl seriálu o maturitních datech věnujeme otázce, jak se maturantům dařilo u úloh, které byly věnovány porozumění textu a čtenářským dovednostem. Chceme lépe pochopit, co maturanti opravdu umějí a neumějí.

A chceme také na praktických příkladech ukázat, jak by mohla a měla vypadat maturitní data zpracovaná do podoby, v níž jsou srozumitelná veřejnosti. Aby bylo zřejmé, proč takové informace přispějí k věcnější debatě o zkouškách, které nařizuje stát.

Díl 2: Jak se daří školám zlepšovat čtenářské dovednosti žáků? Co jsme sledovali: Z úloh loňského maturitního testu jsme vybrali čtenářské úlohy, tedy takové, které se soustřeďují hlavně na porozumění textu a posuzování pravdivosti výroků o tom, co je v textu napsáno. Vybrali jsme je proto, že čtenářské dovednosti jsou považovány za klíčové pro celoživotní vzdělávání a žáci se bez nich neobejdou také v ostatních předmětech. Podle našeho názoru je v testu 10 čtenářských (pod)úloh ze 36.

Sledovali jsme, jak úspěšní v těchto úlohách maturanti byli. Tedy jestli osvědčili schopnost porozumět textu a také, zda jim čtenářské úlohy průměrný výsledek zlepšily, nebo naopak zhoršily. V přiloženém diagramu jsme tyto výsledky uspořádali vzestupně podle žáků, kteří v testu dosáhli výsledků kolem průměru za celý soubor. Diagram však obsahuje rovněž výsledky žáků nadprůměrných a podprůměrných.


Co jsme se dozvěděli: V diagramu vidíme, že naprostá většina čtenářských úloh (označených pod svým číslem okrovým obdélníčkem) se vyskytuje v pravé části diagramu. Patří tedy k těm, v nichž byli maturanti úspěšní. Zlepšovaly jim výsledné skóre. Platí to o všech maturantech, tedy jak o těch, pro něž nepředstavuje maturita žádnou překážku, tak o maturantech průměrných, ale i o těch, kteří se pohybují okolo hranice propadnutí. Rovněž oni jsou výrazně úspěšnější u úloh čtenářských než u těch, které ověřovaly znalosti termínů. Žáci – a zdaleka ne pouze ti nejslabší – naopak ztroskotávali na tom, že si nezapamatovali nějaký termín nebo jeho význam: přísudek jmenný se sponou, pojmenování funkčního stylu, epizeuxis, …

Jistě by ve verši uměli najít opakování slov či slovních spojení, nevědí však, jak takovému opakování bohemisté říkají. K čemu to může být užitečné: Jde o důležitou zpětnou vazbu pro školy, základní i střední, že v této oblasti vzdělávání dosahují úspěch. Pokud dokážou vybavit čtenářskými dovednostmi podstatnou část populačního ročníku v situaci, kdy děti reálně méně čtou, není to ani náhoda, ani vliv rodinného prostředí, ale opravdu důsledek dobré práce učitelů. To je zásadní informace, protože čtenářské dovednosti mají pro úspěch žáků v osobním, občanském i profesním životě klíčový význam.


Zdroj: www.eduin.cz


Autor:
Vložil/a: Radka Evjáková