Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Získejte kompetence pro pozici školních kariérových poradců

Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců" v rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol a bude zahájen v lednu 2019. 

 

Po dobu 18 měsíců se budou tito pedagogičtí pracovníci účastnit přednášek a workshopů na odborná témata z oblasti kariérového poradenství. Více informací o dalších službách CKP naleznete na tomto webu v článku Nabídka služeb Centra kariérového poradenství


Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu je uveden zde:   Harmonogram ŠKP.pdf

 

Po ukončení vzdělávacího programu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.


V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné  přihlášky elektronicky na adresu ckp@kr-zlinsky.cz, případně o osobní doručení do Centra kariérového poradenství (bližší informace o CKP viz  Organizační řád CKP). Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity. 

Vzdělávací program bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v systému DVPP. 

Toto vzdělávání je zájemcům poskytováno zdarma a je hrazeno z prostředků projektu EU č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje". 

---

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020

Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.

 

Kontaktní osoby

Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

Andrea Vorlová, metodička Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731 555 053, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz 

 

OPVVV logo.png

Autor:
Vložil/a: Martina Němcová