Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ve školách chybí kariéroví poradci. Zlínský kraj nabízí bezplatné vzdělávání. Staňte se odborníky
Máte ve škole kariérového poradce? Držte krok s dobou a nabídněte žákům kvalitní služby pro jejich úspěšný profesní rozvoj. Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců" v rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je určen pro školní kariérové poradce, případně výchovné poradce, školní metodiky prevence nebo jiné zvolené pedagogické pracovníky školy a bude zahájen v lednu 2019. 

Po dobu 18 měsíců se budou tito pedagogičtí pracovníci účastnit přednášek a workshopů na odborná témata z oblasti kariérového poradenství. Více informací o dalších službách CKP naleznete na tomto webu v článku Nabídka služeb Centra kariérového poradenství

Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu je uveden zde:   Harmonogram ŠKP.pdf
 
Po ukončení vzdělávacího programu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.
 
Toto vzdělávání je zájemcům poskytováno zdarma a je hrazeno z prostředků projektu EU č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje".
 
V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné  přihlášky elektronicky na adresu ckp@kr-zlinsky.cz, případně o osobní doručení do Centra kariérového poradenství (bližší informace o CKP viz  Organizační řád CKP). 
 
Podrobnější informace k této aktivitě získáte na tel. 731 555 053 a 577 043 747 nebo na e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz.

Vzdělávací program bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v systému DVPP. 

---
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497
Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020
Tento projekt je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.
 
Kontaktní osoby:
Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

Andrea Vorlová, metodička Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731 555 053, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

KAP logo.jpg


Autor: Hana Gajdošíková
Vložil/a: Jana Cenková