Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Biosyntéza pro učitele a školní psychology 64114<div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pracujete s&#160;dětmi každý den? Hledáte nové zdroje inspirace ke své práci, ale také v&#160;péči o&#160;sebe? Považujete za důležité se neustále sebevzdělávat a&#160;rozvíjet kreativitu nejen u&#160;dětí, ale i&#160;u&#160;sebe?</strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><br class="ms-rteForeColor-10"></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-10">Co to je Biosyntéza pro učitele a&#160;školní psychology?</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Celý vzdělávací cyklus vychází z&#160;principů biosyntézy – psychoterapeutické metody, kterou založil a&#160;rozvinul David Boadella – původní profesí učitel. Práce s&#160;dětmi a&#160;jejich traumaty ho inspirovala k&#160;definování základního biosyntetického přístupu. Ten vnímá člověka jako celistvé individuum složené ze tří základních stavebních kamenů&#58; těla, mysli a&#160;citů. Stejně jako pro pochopení světa kolem nás nemůžeme uvažovat ve škatulkách jednotlivých školních předmětů, tak neporozumíme člověku – a&#160;dítěti obzvlášť – pokud ho omezíme pouze na objekt určité rozumové nebo tělesné kapacity a&#160;schopností. Jen vnímáním všech tří částí můžeme dostat celistvý obraz žáka a&#160;lépe tak pochopit a&#160;odhadnout jeho potřeby a&#160;možnosti. Ty vlastní nevyjímaje.</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-10">Co se naučíte?</span></h4><ul><li>lépe chápat vzájemné provázání a&#160;signály tělesných, rozumových a&#160;emocionálních reakcí dětí i&#160;svých</li><li>lépe odhadnout, co každé dítě ovlivňuje, proniknout do individuálních potřeb a&#160;možností žáka</li><li>lépe pracovat s&#160;komplexní osobností dítěte</li><li>většímu porozumění jak pro děti, tak pro své vlastní reakce a&#160;pocity</li><li>lépe zvládat stres a&#160;předejít syndromu vyhoření</li><li>odhalíte zdroje své vnitřní autority při práci s&#160;dětmi</li></ul><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-10">Obsah vzdělávacího programu</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Celý <strong>vzdělávací program</strong> je rozdělen do 4 setkání (každé je 2 dny), tedy celkem <strong>64 hodin</strong>, během kterých se budeme věnovat těmto tématům&#58;</p><ol style="text-align&#58;justify;"><li>Tělo - mysl - pocity ve škole - co mohou nabídnout základní biosyntetické koncepty pro práci s&#160;dětmi a&#160;dospívajícími ve škole.</li><li>Grounding a&#160;containment při práci s&#160;osobností a&#160;energií dítěte.</li><li>Energie a&#160;pulzace - cyklus nabíjení a&#160;vybíjení; možnosti ve škole - jak si zdravě odpočinout, osvěžit se, zbavit se únavy. Tělová cvičení, téma dis-balance energie - ADHD, aj.</li><li>Síla, vztek a&#160;agrese - jak se nebát vlastní síly, nezadržovat vztek, ale také neexplodovat a&#160;neubližovat; mezi sebeinvazí a&#160;potlačením.</li><li>Zdravě cítit - jak rozvíjet vztah k&#160;prožívání aneb jak dobře cítit emoce a&#160;nepotlačovat je.</li><li>Esence a&#160;zdroje v&#160;nás - jak vnímat pozitivní kvality a&#160;bytostnou podstatu při práci s&#160;dětmi, téma vnitřní autority a&#160;vnitřního učitele.</li><li>Zrcadlení a&#160;kontakt - práce s&#160;kontaktem a&#160;jeho uvědomováním, zdravé a&#160;nezdravé zrcadlení.</li><li>Tvořivost, zvědavost a&#160;hravost jako kvality učitele a&#160;zdravé principy kontaktu.</li><li>Akutní, stresové a&#160;krizové situace ve škole a&#160;jak je zvládat.</li><li>Sebeuvědomění, sebepodpora a&#160;sebepéče učitele/psychologa - jak dobře vnímat, sytit a&#160;podporovat sám sebe, jak dobře hořet a&#160;nevyhořet.</li><li>Meditace a&#160;práce s&#160;přesahovými tématy ve škole - hodnoty, smysl života, zrození a&#160;smrt, víra, posvátné a&#160;neviditelné; jak zacházet s&#160;těmito obvykle opomíjenými až tabuizovanými tématy ve škole.</li></ol><h4 class="ms-rteElement-H4B" style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteForeColor-10">Lektoři</span></h4><p>Martin Hofman a Michaela Lipková</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><br><span class="ms-rteForeColor-10"></span></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-10">Kdy a&#160;kde</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Váháte? Je to to pravé pro Vás? Přijďte na úvodní ukázkový workshop, kde ochutnáte základní filozofii a&#160;techniky vzdělávacího programu Biosyntéza pro učitele a&#160;školní psychology a&#160;uvidíte...</p><p><strong>Úvodní workshop – představení biosyntézy, seznámení s&#160;tématy a&#160;technikami programu</strong><br> Přihlašte se na úvodní workshop online prostřednictvím formuláře na stránkách Českého institutu biosyntézy&#58; <a class="textlblue" href="https&#58;//www.biosynteza.cz/prihlaska.php?w=63" target="_blank"><strong>Přihlásit na workshop</strong></a><br><br> Kdy&#58; <strong>25. 9. 2018, 13&#58;00 – 17&#58;00</strong><br> Kde&#58; Eliášova 21, Praha 6<br> Cena&#58; <strong>550 Kč<br></strong><span>Úvodní workshop je ochutnávkou toho, co Vás čeká v&#160;rámci celého programu, je možné jej absolvovat samostatně. </span><br><strong></strong></p><p><strong>Vzdělávací program – 64 výukových hodin</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"> <span>Přihlašte se na vzdělávací program online prostřednictvím formuláře na stránkách Českého institutu biosyntézy&#58;</span> <a class="textlblue" href="https&#58;//www.biosynteza.cz/prihlaska.php?w=64" target="_blank"><strong>Přihlásit na kurz</strong></a></p><p><br> Kdy&#58;<br> </p><ol><li>setkání <strong>28. – 29. 11. 2018</strong></li><li>setkání <strong>26. – 27. 2. 2019</strong></li><li>setkání <strong>16. – 17. 4. 2019</strong></li><li>setkání <strong>4. - 5. 6. 2019</strong></li></ol><p>Kde&#58; Eliášova 21, Praha 6<br> Cena&#58; <strong>9 800 kč</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací program je koncipován jako celek na sebe navazujících částí, proto není možné se zúčastnit pouze některých setkání anebo je absolvovat s&#160;jinou skupinou v&#160;jiném termínu. Za zmeškané setkání se peníze nevrací.</p><p><br></p>31. 7. 2018 9:36:01Vzdělávací program vychází z principů biosyntézy, která vnímá člověka jako celistvé individuum složené ze tří základních stavebních kamenů: těla, mysli a citů. Program je rozložen do 4 setkání. První se koná 28. - 29. 11. 2018. 2018-11-27T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/child%20hands.jpg4. 9. 2018 6:20:35https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
University College v Oxfordu zakládá stipendium Dr. Andreie Kleina64192<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>University College v Oxfordu zakládá nové Bakalářské stipendium Dr. Andreie Kleina pro talentované studenty a studentky z České republiky.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">University College, které se často přezdívá Univ, nejstarší ze&#160;38 kolejí tvořících Oxfordskou univerzitu,&#160; je skutečně mezinárodní kolej – více než třetina našich studentů přichází ze zahraničí. Tato kulturni rozmanitost tvoří nedílnou součást zkušenosti, kterou nabízíme svým studentům. Právě v&#160;tomto duchu se nese naše nejnovější iniciativa, založení nového bakalářského stipendijního projetku zaměřeného výhradně na studijně nadané mladé lidi z&#160;České republiky – České stipendium Dr. Andreie Kleina. </p><p style="text-align&#58;justify;">Kleinovo české stipendium je určeno k&#160;podpoře nejchytřejších a nejšikovnějších studentů, kteří mají trvalý pobyt v&#160;České republice a kteří usilují o možnost studovat na University College na Oxfordské univerzitě. Cíl stipendia je jednoduchý – zajistit, aby se studentům s&#160;vysokým akademickým potenciálem pocházejícím z&#160;České republiky, dostalo potřebné finanční podpory na živobytí během jejich studia na Univ v&#160;Oxfordu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Stipendium poskytuje finanční podporu pro jednoho studenta ročně, která by mu/jí umožnila žít a studovat v&#160;Oxfordu, v&#160;hodnotě £9000 ročně.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>University College Oxford</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Založena v&#160;roce 1249, Univ má v&#160;dnešní době asi 390 studentů bakalářského studia a asi 200 postgraduálních studentů z asi 50 různých zemí. Univ je neformální a uvolněná, avšak vědecky velice seriózní instituce. Očekáváme, že naši studenti budou mít motivaci a disciplínu ve studiu, nebudou se bát vysokých nároků a předpokladů, budou otevřeni novým myšlenkám. Mnozí studenti Univ vynikli posléze ve svém oboru. Ať už v&#160;pedagogice, ekonomii, medicíně, vládních organizacích, právu či státní službě, absolventi Univ jsou často úspěšní lidé, kteří jsou schopni zlepšit život lidí kolem sebe. Mezi naše bývalé studenty patří například britští premiéři Clement Attlee a Harold Wilson, australský premiér Bob Hawke, americký prezident Bill Clinton, fyzik Stephen Hawking, básník Percy Shelley či spisovatel V.S. Naipaul.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dr. Pavel Klein</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Pavel Klein, který se narodil v&#160;bývalém Československu a později vystudoval na University College v&#160;Oxfordu medicínu, založil Kleinovo české stipendium na památku svého otce, Dr. Andreie Kleina. Dr. Andrei Klein přežil nacistický koncetrační tábor za druhé světové války, stal se úspěšným lékařem a emigroval do Velké Británie po sovětské okupaci Československa v&#160;roce 1968. Dr. Pavel Klein vzpomíná&#58; „Považuji za velké privilegium, že jsem mohl strávit důležitá léta svého mládí na University College v&#160;Oxfordu. Změnilo to můj život. Doufám, že toto stipendium umožní druhým získat podobnou zkušenost. Má léta v&#160;Oxfordu byla fantastická. Dlužím svému otci mnoho a doufám, že toto stipendium bude moci udržet při životě jeho památku tím, že umožní jiným prožít to, co on sám nemohl.&quot; </p><p style="text-align&#58;justify;">Pro informaci a možnou další distribuci přikládáme nedávnou tiskovou zprávu, kterou jsme vydali u příležitosti založení Stipendia Dr. Andreie Kleina.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>České stipendium Dr. Andreie Kleina</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">S&#160;radostí oznamujeme založení Českého stipendia Dr. Andreie Kleina. Bude otevřeno pouze pro studenty, kteří mají trvalý pobyt v&#160;České republice. Tito studenti budou vybráni obvyklým způsobem a v&#160;souladu s&#160;obvyklými akademickými kritérii University College a Oxfordské univerzity. O České stipendium Dr. Andreie Kleina není podávána samostatná žádost. Studenti podají obvyklou žádost o studium na University of Oxford a University College a všichni studenti splňující výše zmíněná kritéria budou automaticky zařazeni do výběru na České stipendium Dr. Andreie Kleina. Studenti budou do tohoto výběru zařazeni pouze pokud budou úspěšní v&#160;obvyklém kompetitivním přijímacím řízení na Univerzitu a Kolej (tj. pokud se očekává, že získají naši standardní podmínečnou nabídku přijetí na obor, kam se hlásili).</p><p style="text-align&#58;justify;">Studenti, kteří prokáží finanční potřebu, budou upřednostněni při výběru kandidátů na stipendium. Neradi bychom, aby vysoce nadaní studenti, kteří by jinak nikdy neuvažovali o studiu na Univ v&#160;Oxfordu, přišli o tuto možnost pouze z&#160;finančních důvodů. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žádost o Stipendium</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Generace studentů z&#160;bývalého Československa a České republiky studovaly v&#160;Oxfordu a na Univ. Každý rok asi 20 studentů z&#160;České republiky studuje na Oxfordské univerzitě. Tito talentovaní studenti se věnují řadě nejrůznějších oborů a jsou aktivními členy našich univerzitních komunit. Prosíme, abyste o tomto stipendiu a jeho podpoře pro studenty, kteří mají zájem studovat v&#160;Oxfordu, informovali své kolegy i studenty. </p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud některý ze studentů vaší školy uvažuje o bakalářském studiu v&#160;na Oxfordské univerzitě, doufáme, že naleznete užitečné informace na webové stránce koleje. Budeme se těšit na přihlášku vašeho studenta/studentky na Univ. Další užitečné informace pro vás i vaše studenty lze nalézt na webových stránkách Univezity (<a href="http&#58;//www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate" target="_blank">www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate</a>). Tyto stránky také obsahují informace o přijímacích kritériích a podmínkách pro jednotlivé obory, podrobnosti o studiu jednotlivých oborů, možnosti studijních bloků a další. Pokud byste vy, či vaši studenti měli jakékoli další dotazy ohledně studia v&#160;Oxfordu a na Univ, přijímacím procesu či Stipendiu Dr. Andreie Kleina, rádi je zodpovíme osobně.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další užitečné informace naleznete na stránkách Univ (<a href="http&#58;//www.univ.ox.ac.uk/" target="_blank">www.univ.ox.ac.uk</a>) a (<a href="http&#58;//www.staircase12.org/" target="_blank">www.staircase12.org</a>), zaměřených na studenty, kteří se chtějí dozvědět více o naší koleji. Na stránce <a href="http&#58;//www.univ.ox.ac.uk/about/apply-to-univ" target="_blank">www.univ.ox.ac.uk/about/apply-to-univ</a> najdete oficiální dokumentaci a návod na podání přihlášky. Najdete zde též mnoho podnětných informací pro potenciální studenty&#58; Které studijní kurzy jsou sponsorované? Jaké jsou podmínky přijetí? Mohu si to dovolit finančně? Jak se mám přihlásit? Na naší stránce <strong><em>Staircase12</em></strong> přinášíme studentům seznam všech užitečných webových stránek týkajících se studia v&#160;Oxfordu (<a href="http&#58;//www.staircase12.org/content/top-tips" target="_blank">www.staircase12.org/content/top-tips</a>). Také bychom vám doporučovali zjistit informace o dnech otevřených dveří (Open Days) pro zájemce, kteří si tak mohou prohlédnout kolej a Univerzitu a setkat se se studenty a vyučujícími (<a href="http&#58;//www.univ.ox.ac.uk/about/open-days" target="_blank">www.univ.ox.ac.uk/about/open-days</a>). </p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud máte nějaké dotazy ohledně Českého stipendia Dr. Andreie Kleina nebo přihlášce do Oxfordu obecně, rádi vám odpovíme také emailem na <a href="mailto&#58;admissions@univ.ox.ac.uk" target="_blank">admissions@univ.ox.ac.uk</a>. Já a moji kolegové se snažíme o co nejužší spolupráci se školami a snažíme se dělat, co je v&#160;našich silách, aby nadaní, vynikající studentě dostali co nejlepší možnosti rozvinout své akademické schopnosti.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Se srdečným pozdravem a díky za zájem váš i vašich studentů.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Sir Ivor M Crewe,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">The Master&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">University College, Oxford</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/vzdelavanivzahr/Documents/Stipendium%20Andreie%20Kleina.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Stipendium Andreie Kleina.docx</a><br></p>19. 9. 2018 20:11:00University College v Oxfordu zakládá nové Bakalářské stipendium Dr. Andreie Kleina pro talentované studenty a studentky z České republiky. 2018-09-18T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg19. 9. 2018 20:17:28https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSir Ivor M Crewe
MŠMT vyhlašuje soutěž o drony, tématem je Svoboda64194<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>MŠMT vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Úkolem studentů je vyfotit či natočit soutěžní dílo, které bude zachycovat, co pro ně znamená svoboda. Studenti mohou soutěžit v kategoriích „Nejlepší fotografie“ a „Nejlepší video“. Porota pak v&#160;každé z&#160;těchto dvou kategorií vybere jednoho vítěze, který si odnese hlavní cenu - dron. Další úspěšní soutěžící získají volné vstupenky na zážitkovou hru GOLEM VR nebo možnost strávit den v mediální agentuře s účastí na photoshootingu reklamy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Téma soutěže není výbráno náhodou. OP VVV jako jeden z&#160; programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů chce u studentů zvýšit povědomí o důležitosti svobody, která je základním stavebním kamenem českého ústavního pořádku a také jednou z primárních hodnot Evropské unie,“&#160;říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku je nutno vyplnit online na webových stránkách soutěže&#160;<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez" target="_blank">https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez</a>, kde se budou také nahrávat soutěžní příspěvky. Soutěžící přihlášení do kategorie „Nejlepší video“ budou mít možnost získat ještě jedno prvenství, a to ve zvláštní kategorii „Nejlepší FB video“. O vítězi v&#160;této kategorii rozhodne hlasování uživatelů na facebookových stránkách OP VVV (https&#58;//www.facebook.com/opvvv/), které proběhne v&#160;termínu od 15. 11. do 22. 11. 2018.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ceny do soutěže poskytly společnosti TELINK, Dentsu Aegis Network Czech Republic a DIVR LABS.</p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací a souhrnná pravidla soutěže jsou k&#160;dipsozici na&#160;<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez" target="_blank">https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-soutez-o-drony-tematem-je-svoboda?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 9. 2018 20:25:59MŠMT vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.2018-09-18T22:00:00Z/pedagogove/souteze/souteze-msmt/PublishingImages/Soutez_o_dron.PNG19. 9. 2018 20:30:59https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/souteze-msmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Tisícovka škol už používá systém na odhalení šikany64196<p style="text-align&#58;justify;"><strong>”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma.&#160;<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo systémem Nenech to být. </strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>,,Vím, že se chce zabít,&quot;</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"> nebo </strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>„</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>Mám o ní strach, hodně se pořezala,</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>&quot; </em></strong><strong style="font-size&#58;14px;">jsou jen příklady ze stovek příběhů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Platforma vytvořená brněnskými studenty funguje již na více než tisícovce škol po celé České Republice. Ty se do ní mohou zdarma registrovat a aplikace jim pak pomáhá s odhalováním šikany či jejího rizika. Funguje jako online schránka důvěry na adrese <a href="https&#58;//www.nntb.cz/" target="_blank"><strong>https&#58;//www.nntb.cz</strong></a><strong>.</strong> Nechává tak anonymně promluvit ohrožené děti, jejich spolužáky i rodiče. <strong>Po konci školního roku (2017/18) se autoři platformy, která má záštitu MŠMT, rozhodli veškerá nahlášení analyzovat a ukázat, s jakými problémy se děti skrz službu Nenech to být svěřují.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Kyberšikana je fenomén poslední doby. Vyskytuje se v minimálně 15 % případů</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">„<em>Kluci ji vydírají nahýma fotkama, je mi jí líto,</em>&quot; zní jedno z nahlášení týkající se uniklých nahých fotografií či intimních videí. <strong>Kromě posměšků pak často následuje vydírání prostřednictvím sociálních sítí, které může na oběti zanechat dlouhodobé psychické následky.</strong> „<em>Časté jsou i facebookové skupiny či stránky zaměřené specificky na zesměšňování oběti,</em>&quot; vysvětluje osmnáctiletý spoluzakladatel aplikace Jan Sláma, který se s šikanou setkával především jako součást mlčící většiny. V té době nevěděl, jak obětem pomoct.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Děti oznamují sebevražedné tendence, sexuální narážky i sebepoškozování</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Nahlášení s textem „<em>Někdy mi říká, že se chce zabít, nebo že byla na mostě a už chtěla skočit, ale rozmyslela si to</em>,&quot; je naštěstí pouze výjimkou. Podobné psychické problémy, které stojí za sebevražednými sklony, mají souvislost i se sebepoškozováním. To je zde bohužel velmi časté. <strong>S vysokou četností se vyskytují i problémy se sexuální orientací či sexuálními narážkami. V minimu případů se u středoškoláků objevují informace o znásilnění. </strong>„<em>Má kamarádka je šikanovaná, fyzicky i psychicky... A dokonce už ji chtěli i znásilnit... Chce být silná, ale už to dlouho nevydrží,&quot;</em> ale dokazuje, že i takové se mohou objevit. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Fyzické útoky nevymizely, objevují se až ve 47 % případů</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ačkoliv se vůči dřívějším dobám šikana přesouvá více do online prostředí, nechybí ani krádeže či fyzické útoky. „<em>Dnes mu třískli hlavou o zeď takovou silou, až se sesul k zemi a chvíli mu trvalo, než se posbíral.&quot; </em>Taková zpráva je spíše extrémním případem, nicméně autoři aplikace se běžně setkávají i s oznámeními fyzického napadení. <strong>Specifickými kategoriemi případů jsou poté domácí násilí, počínající anorexie, ponižování ze strany učitelů, sexuální zneužívání, či drogy.</strong> Jak ukazuje „<em>Kluci ze třídy si z něj utahují a myslím, že se necítí moc dobře a že ho to trápí, také mu vnucují marihuanu, a musí kouřit jointy aby zapadl do kolektivu,</em>&quot; jsou právě drogy s šikanou často spojeny.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborníci se shodují, že odhalit tyto problémy je velmi složité</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„<em>Podstatnou vlastností šikany je skrytost a nepřístupnost. Často všichni přímí, ale i nepřímí účastníci šikany z rozličných důvodů brání jejímu odhalení. A to i oběti. Pro oběť je bolestivé a zraňující mluvit o svém týrání, hrozí jí, že ztratí poslední zbytky sebeúcty. Je to podobná situace a bolest jako u oběti znásilnění. Často se oběť podřizuje tlaku skupiny, která velí, aby mlčela,</em>&quot; uvádí specialista na řešení školního násilí a šikanování Dr. Michal Kolář.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Štěpán se nemohl ve škole ani ukázat</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výsměch, urážky, skupinová kyberšikana, ničení osobních věcí i psychický teror. Tím vším si musel projít Štěpán Uhlík, který později autory Nenech to být oslovil s tím, že by o svém případu rád promluvil veřejně. „<em>Byl jsem z toho na dně. Nemohl jsem se tam ukázat,</em>&quot; uvádí při vzpomínkách na bývalou školu a drsnou šikanu, kterou zde prožíval. <strong>Šikana měla silný dopad i na jeho psychiku a vztahy s blízkými. Jeho spolužáci si založili na Messengeru skupinu, do které se nemohl dostat, ani ji nahlásit. Zde si posílali různé upravené Štěpánovy fotografie s cílem ho ponížit.</strong> Jeho příběh detailně zpracovala vládní kampaň HateFree Culture na<a href="https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik"> </a><a href="https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik">https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dokud neteče krev, učitelka šikanu neřeší</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Štěpánův případ byl dlouho zlehčovaný vedením školy, které ho adekvátně neřešilo. „<em>Bohužel, s podobnými případy se setkáváme čím dál častěji,</em>&quot; konstatuje jeden z autorů platformy<strong> Nenech to být</strong> Pavel Ihm. Kromě příběhů dětí, které autory oslovují mailem či na Facebooku, tak plyne i z konkrétních nahlášení. Příkladem může být další případ. „<em>Ve třídě je chlapec, který ostatním dětem ubližuje. Třídní paní učitelka situaci neřeší, když za ní žáci přijdou, aby chlapci domluvila, říká jen, že DOKUD NETEČE KREV, ať si to vyřeší děti samy.</em>&quot; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Je potřeba pomoci školám i dětem</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Právě s řešením šikany se školám autoři aplikace rozhodli v novém školním roce pomoci. Odborníci, kteří spolupracují na Nenech to být, se tak budou každým vážným případem individuálně zabývat a udělají maximum pro to, aby škola i žák dostali adekvátní pomoc. To je možné díky financím od zřizovatelů a sponzorů se zájmem o zlepšení kvality vzdělávacího prostředí, kteří mohou na rozšířené služby jednotlivým školám poslat sponzorský dar.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Lidé stále netuší, co si za šikanou představit</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Čím dál častěji nás zaráží, jaké tabu pro některé lidi šikana je. Hodně lidí si za ní nedokáže nic konkrétního představit. Její oběti se pak mohou cítit osamocené a bojující proti celému světu,&quot;</em> vysvětluje spoluautor aplikace David Špunar důvod, proč se tým rozhodl o šikaně více mluvit. <strong>Je podle něj důležité, aby o šikaně psala média, mluvily slavné osobnosti, a velký dopad mohou mít i videa youtuberů.</strong> Právě s těmi organizace často spolupracuje.<br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.nntb.cz/o-nas" target="_blank">Nenech to být</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="text-align&#58;center;">Zakladatelé NNTB - Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/socpatologjevy/sikana/PublishingImages/Zakladatelé%20NNTB%20-%20Jan%20Sláma,%20David%20Špunar%20a%20Pavel%20Ihm,%20autor%20fotografie%20Ondřej%20Rygl%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;534px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Foto&#58;&#160;<span style="text-align&#58;center;">Ondřej Rygl</span><br></p>19. 9. 2018 20:39:23”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma. 2018-09-18T22:00:00Z/rodice/socpatologjevy/sikana/PublishingImages/Zakladatelé%20NNTB%20-%20Jan%20Sláma,%20David%20Špunar%20a%20Pavel%20Ihm,%20autor%20fotografie%20Ondřej%20Rygl%202.JPG19. 9. 2018 20:53:44https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/sikana/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLucie Čadová
Další ročník TEDxZlín bude v listopadu, tentokrát v největším měřítku64876<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Již čtvrtý ročník konference TEDxZlín odstartuje v&#160;sobotu 10. listopadu ve Zlíně. Tentokrát ve zvětšeném měřítku, přímo v&#160;Kongresovém centru Zlín. V&#160;průběhu odpoledne a večera se vystřídá v&#160;programu více než devítka řečníků, mezi nimiž nebudou chybět vědci, inovátoři, novináři, moderátoři či sportovci. Mottem tohoto ročníku zvolili organizátoři&#58; „Bubliny&quot;. </strong></div><br><p style="text-align&#58;justify;">„Zdá se, že dnes z různých důvodů žijeme v uzavřených bublinách. Jsou bubliny novým fenoménem, nebo tady byly vždy? Jak můžeme bubliny překonávat?. Tak o tom všem bude letošní TEDxZlín, který se tak trochu nafoukl do větších rozměrů,&quot; řekla organizátorka Monika Zábojníková, která je u zlínského od počátku a letos se dokonce podívala na světový TEDFest do New Yorku, čímž rovněž zajistila pro Zlín licenci na uspořádání velkého TEDxu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference, které spadají pod licenci TED, se konají po celém světě. Letos je program opět velmi pestrý. „Posledních pár měsíců o nás nebylo moc slyšet, ale my jsme nezaháleli. Parádní zpětná vazba z minulého roku nás nakopla a od té doby makáme, aby to letos bylo ještě o kus lepší,&quot; řekla Monika Zábojníková s&#160;tím, že tým pečlivě vybíral řečníky mezi osobnostmi z&#160;nejrůznějších oblastí lidské činnosti, které mají co říct a dokáží publikum nadchnout a inspirovat. </p><p style="text-align&#58;justify;">Letos se tak publikum může těšit třeba na oceněnou vědkyni Julii Bienertovou, moderátora a novináře Martina Veselovského a jeho kolegu editora Jana Rozkošného. Do svého rodného Zlína se zpět vrátil také kolonizátor Marsu v&#160;projektu SpaceX David Pavlík. Další hosty tým postupně uveřejní na svém webu <a href="http&#58;//www.tedxzlin.cz/"><strong>www.tedxzlin.cz</strong></a>, kde jsou doplněny také medailonky řečníků.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenci každoročně pořádá tým organizátorů, z&#160;nichž většina jsou i studenti nebo absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Přípravě vždy věnují nespočet hodin ve svém volném čase. Připravit tak prestižní akci by ale nebylo možné bez partnerů. „</span><span style="background-color&#58;transparent;">Pořádat TEDxZlín je pro nás splněný sen. Nešlo by to ale bez podpory našich úžasných hlavních partnerů – společností NWT a Monet+,&quot; doplnila Monika Zábojníková.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">----&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">TED (zkratka ze slov „Technology, Entertainment, Design&quot; nověji vykládaná jako „Thinkers, Enablers, Doers&quot;) je každoroční konference a platforma postavená kolem hesla „myšlenky hodné šíření&quot; (ideas worth spreading). Jádrem a nejznámějším výstupem TEDu jsou tzv. TED Talks, záznamy z vystoupení, ke kterým jsou zváni hosté z různorodých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, ale i občanští aktivisté a lidé, jejichž životní příběh může ostatní inspirovat.<br></p><p><img src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/tedxzlin%202017.jpg" alt="tedxzlin 2017.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;568px;" /><br></p>18. 9. 2018 7:35:30Již čtvrtý ročník konference TEDxZlín odstartuje v sobotu 10. listopadu ve Zlíně. Tentokrát ve zvětšeném měřítku, přímo v Kongresovém centru Zlín. 2018-09-17T22:00:00Z/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/TEDxZlin.jpg18. 9. 2018 12:05:54https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováMichaela Mitáčková
Akreditované vzdělávání školních kariérových poradců ZŠ a SŠ64884<p><strong>Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců&quot; v&#160;rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí v&#160;oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je určen pro školní kariérové poradce, případně výchovné poradce, školní metodiky prevence nebo jiné zvolené pedagogické pracovníky školy a bude zahájen v&#160;lednu 2019.&#160;</strong></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Po dobu 18 měsíců se budou tito pedagogičtí pracovníci účastnit přednášek a workshopů na odborná témata z&#160;oblasti kariérového poradenství. Více informací o dalších&#160;službách CKP naleznete na tomto webu&#160;v článku<strong>&#160;</strong><a href="/pedagogove/Stranky/Centrum_karieroveho_poradenstvi_Zlinskeho_kraje.aspx" target="_blank"><strong>Nabídka služeb Centra kariérového poradenství</strong></a>.&#160;</p><p><strong>Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu je uveden zde&#58;&#160;&#160;</strong><a href="/sofia/pedagogove/Documents/Harmonogram%20ŠKP%20akt.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;</strong>Harmonogram ŠKP.pdf</a></p><p>&#160;<br></p><p>Po ukončení vzdělávacího programu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné&#160;<a href="/sofia/pedagogove/Documents/Přihláška%20CKP%20(1).doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;přihlášky.doc</a>&#160;elektronicky na adresu&#160;<a href="mailto&#58;hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz">hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz</a>, případně o osobní doručení do Centra kariérového poradenství&#160;<strong>do 31. 10. 2018</strong>&#160;(bližší informace o CKP viz&#160;<a href="/sofia/pedagogove/Documents/Organizační%20řád%20CKP%20ZK%20(1).pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Organizační řád CKP.pdf</a>).&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku je možné odevzdat pracovníkům CKP také v&#160;rámci akce Veletrh práce a vzdělávání, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. 10. 2018 v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně.</p><p>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobnější informace k&#160;této aktivitě získáte u koordinátorky CKP - Hany Gajdošíkové na tel. 731&#160;555&#160;052 a 577 043&#160;747, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz">hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz</a>.</p><p>Vzdělávací program bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR&#160;v systému DVPP.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Toto vzdělávání je zájemcům poskytováno zdarma a je hrazeno z&#160;prostředků projektu EU č.&#160;CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&quot;.&#160;<br></p><p>---</p><p>Název projektu&#58; Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje</p><p>Číslo projektu&#58; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497</p><p>Období realizace&#58; 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020</p><p>Tento projekt je spolufinancován z&#160;EU prostřednictvím Operačního programu &#160;Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.</p><p>&#160;</p><p><strong>Kontaktní osoby</strong></p><p>Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043&#160;835, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz">dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz</a></p><p>Hana Gajdošíková,&#160;koordinátorka Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 577 043 747, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz">hana.gajdosikova@kr-zlinsky.cz</a></p><p>&#160;<br></p><p><img src="/sofia/pedagogove/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" class="ms-rtePosition-4" style="margin&#58;5px;width&#58;445px;height&#58;95px;" /><br></p>18. 9. 2018 12:15:52Centrum kariérového poradenství nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců" v rozsahu 110 vyučovacích hodin (18 měsíců). Přihlášky do 31. 10. 2018.2018-09-17T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/job%20interview.jpg18. 9. 2018 12:26:03https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Kalendář soutěží 2017/2018992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehled je průběžně aktualizován. </p><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář soutěží 2018-2019.xlsx</a></font></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2018-09-16T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg17. 9. 2018 8:41:15https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Promítání filmu "Úsměvy smutných mužů" pro školy964<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Rádi bychom Vám nabídli školní&#160;projekci&#160;filmu Úsměvy smutných mužů. Film vypráví příběh o&#160;úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, které se odehrává nejen v&#160;léčebně pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní vedla.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"> Film vznikl na základě stejnojmenného bestselleru <strong>spisovatele Josefa Formánka</strong>, se záštitou Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Národní protidrogové centrály a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a na CSFD získal&#160;<a href="https&#58;//www.csfd.cz/film/536245-usmevy-smutnych-muzu/komentare/" target="_blank">skvělé hodnocení 76%</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Film Úsměvy smutných mužů by se mohl stát účinným prostředkem prevence pití alkoholu u mladistvých, a to z&#160;několika důvodů&#58;&#160;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>celosvětově srozumitelné společenské téma<br></li><li>autentičnost a pravdivost příběhu</li><li>skvělé herecké výkony<br></li><li>porozumění problematice skrze příběh&#160;&#160;<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Nabízíme nejenom možnost objednat projekci filmu pro Vaše studenty, ale také možnost besedy s&#160;tvůrci, odborníky a metodiky prevence, která by následovala po projekci. Beseda by mohla být účinným nástrojem, jak zvýšit dopad filmu na studenty a dát jim prostor pro jejich otázky.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pod článkem naleznete&#160;metodický list k&#160;filmu, který obsahuje informace o filmu, tématice, názory odborníků na film a další užitečné informace.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"> Odkaz na trailer&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.bontonfilm.cz/usmevy-smutnych-muzu/2132/">http&#58;//www.bontonfilm.cz/usmevy-smutnych-muzu/2132/</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"> V případě Vašeho zájmu o projekci filmu za snížené žákovské vstupné (či projekci s&#160;besedou) stačí kontaktovat producenta Martina Gazdu,&#160;<a href="mailto&#58;martin@isprodukce.cz" target="_blank">martin@isprodukce.cz</a>&#160;. Následně s&#160;ním domluvíte vhodný termín projekce v libovolném kině (nebo multiplexu) ve Vašem okolí. Produkce poté s kinem dořeší&#160;vše potřebné včetně dodání filmové kopie a zajistí&#160;účast tvůrců filmu a odborníků.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"> <a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/Metodický%20list%20-%20Úsměvy%20smutných%20mužů61.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Metodický list - Úsměvy smutných mužů.pdf</strong></a><br></p>11. 9. 2018 10:18:47Rádi bychom Vám nabídli školní projekci filmu Úsměvy smutných mužů. Film vypráví příběh o úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, které se odehrává nejen v léčebně pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní vedla.2018-09-10T22:00:00Z/rodice/socpatologjevy/PublishingImages/Úsměvy_smutných_mužů.PNG11. 9. 2018 10:30:29https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartin Gazda

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní