Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Nové portály Zkola od 20. prosince 201960897<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážení návštěvníci portálů Zkola,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">před rokem jsme Vás informovali o </strong><a href="/management/informaceosms/Stranky/Kraj-bude-modernizovat-informacni-a-vzdelavaci-portal-zkola-cz.aspx" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><strong>plánované modernizaci Zlínského kraje našich informačních a vzdělávacích portálů</strong></a><strong style="font-size&#58;14px;">.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Rok se s&#160;rokem sešel a my jsme u konce naší celoroční práce na moderním designu a zavedení nového redakčního systému.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Od 20. 12. 2019&#160;budete již moci spustit nové&#160;portály Zlínského kraje Zkola.cz</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;tomuto termínu zaniknou Vaše současné přístupové údaje. Budete-li chtít na portál vložit inzerát, událost, vzdělávací instituci, vzdělávací akci či odebírat nadále náš newsletter a novinky, prosíme Vás o vytvoření nové registrace.</p><p style="text-align&#58;justify;">V případě potíží či nejasností se neváhejte obrátit na pracovníky naší redakce a koordinátorky jednotlivých portálů. </p><p style="text-align&#58;justify;">Věříme, že provedené změny týkající se především designu, funkcionalit a struktury&#160;uvítáte a celková obsluha našich portálů pro Vás bude jednodušší a uživatelsky přívětivější.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přejeme Vám radostné prožití Vánoc a těšíme se na Vaši přízeň a&#160;spolupráci s&#160;Vámi v&#160;roce 2020.<br></p><p><br></p>9. 12. 2019 11:52:29Vážení návštěvníci portálů Zkola, před rokem jsme Vás informovali o plánované modernizaci Zlínského kraje našich informačních a vzdělávacích portálů.2019-12-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/Zkola_Homepage_shutterstock_686836261malá.jpg9. 12. 2019 12:10:38http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program69278<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Program Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA) je určen pro středoškolské učitele z vybraných zemí světa. Hlavním tématem programu pro školní rok 2020/2021 je mediální gramotnost pro 21. století. Program proběhne na vybrané americké univerzitě a potrvá šest týdnů. Přihlašujte se do 14. 2. 2020.</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vybraní učitelé se společně zúčastní vzdělávacích seminářů, podělí se o své zkušenosti s kolegy z jiných zemí a budou diskutovat se studenty americké hostující univerzity a se studenty amerických středních škol. Společně vytvoří akční plán s cílem posílit mediální gramotnost a kritické myšlení svých studentů i kolegů v domácích institucích.</p><p>Ve školním roce 2020/2021 proběhne program Fulbright TEA ve dvou termínech – na podzim 2020 a na jaře 2021.</p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Plánované aktivity</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací semináře, např. projektová výuku, plánovaní hodin, využívání nových technologií ve výuce, školení učitelů</p><p style="text-align&#58;justify;">Specializované semináře zaměřené na mediální gramotnost – předsudky a propaganda, dezinformace, rozvoj kritického myšlení studentů, mediální gramotnost a podpora občanské angažovanosti, role médií v demokratických společnostech, kybernetická bezpečnost</p><p style="text-align&#58;justify;">Praktikum v tandemu s americkými středoškolskými učiteli v rozsahu nejméně 40 hodin, seznámení s chodem americké střední školy</p><p style="text-align&#58;justify;">Osobní rozvoj účastníků a kulturní program – příležitost poznat kolegy z jiných zemí světa a dozvědět se více o problematice vzdělávání v jejich zemích</p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Obsah grantu</strong></span></p><p>Stipendium pokrývá všechny náklady na pobyt, tedy ubytování, stravné, pojištění, letenku a vízum do USA.</p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Požadavky</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Uchazeč musí být středoškolským učitelem/učitelkou angličtiny, společenských věd, historie, mediální výuky, komunikace, žurnalistiky, práva nebo příbuzného oboru. Program není určen učitelům předmětů mimo specifikovanou kategorii.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Podrobné informace</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Uchazeči, kteří budou pozváni na první výběrové kolo do pražské kanceláře Fulbrightovy komise, budou před pohovorem s výběrovou komisí skládat zkoušku z angličtiny The Test of English Language Proficiency (TELP). Test měří schopnost uchazečů komunikovat v americkém univerzitním prostředí.</p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Přihláška</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku do programu Fulbright TEA je nutné podat elektronicky na následujícím odkazu&#58; <a href="https&#58;//oas.irex.org/fulbrightteaml" target="_blank">https&#58;//oas.irex.org/fulbrightteaml</a>&#160; </p><p>Přihlášky pro oba termíny můžete podávat <strong>do pátku 14. února 2020.</strong></p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Výběrové řízení</strong></span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Výběr účastníků programu je dvoukolový. První kolo proběhne osobně koncem února, pravděpodobně ve čtvrtek 27. února, v kanceláři Fulbrightovy komise v Praze a pozváni budou uchazeči se silnými přihláškami. Druhé kolo organizuje zastřešující americká instituce The Fulbright Foreign Scholarship Board, která účastníky programu vybere na základě elektronických přihlášek a doporučení domácí Fulbrightovy komise s důrazem na maximální rozmanitost účastníků.</p><p>&#160;<br></p><p>Pokud vás program zaujal a uvažujete o podání přihlášky, doporučujeme prostudování následujících materiálů&#58;</p><p>&#160;<br></p><p><a href="/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Documents/Podrobné-informace-o-programu.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Podrobné-informace-o-programu.pdf</a>&#160;<br></p><p><a href="/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Documents/Informační-leták-Fulbright-TEA-2.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informační-leták-Fulbright-TEA-2.pdf</a>&#160;<br></p><p><a href="/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Documents/Prezentace-o-programu-Fulbright-TEA.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Prezentace-o-programu-Fulbright-TEA.pdf</a><br></p><p><a href="/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Documents/Průvodce-elektronickou-přihláškou.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Průvodce-elektronickou-přihláškou.pdf</a><br></p><p>&#160;</p><p>V případě dotazů k programu kontaktujte koordinátorku Kristýnu Džmuráňovou,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;"><a href="mailto&#58;dzmuranova@fulbright.cz" target="_blank">dzmuranova@fulbright.cz</a>, +420 222 718 452</span></p><p><br></p>28. 11. 2019 11:32:40Program je určen pro středoškolské učitele z vybraných zemí světa. Hlavním tématem pro školní rok 2020/2021 je mediální gramotnost pro 21. století. Program proběhne na vybrané americké univerzitě a potrvá šest týdnů. Přihlášky do 14. 2. 2020.2019-11-27T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg28. 11. 2019 11:47:23http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy67948<p style="text-align&#58;justify;">V&#160;návaznosti na Krajský plán primární prevence rizikového chování Zlínského kraje 2019 – 2027 připravil Zlínský kraj i v&#160;tomto roce krajskou konferenci k&#160;primární prevenci rizikového chování. VII. Krajská konference k&#160;primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy se uskutečnila dne&#160;25. listopadu 2019 ve Zlíně.</p><p style="text-align&#58;justify;">Prvních šest let v&#160;životě dětí je klíčových, proto s&#160;prevencí musíme začít už u těch nejmenších. To je důvodem aktivity Zlínského kraje - Odboru školství, mládeže a sportu, připravit pedagogy na práci s&#160;preventivními aktivitami, představit nové formy a&#160;metody tak, aby působení na děti bylo intenzivní, navazující a smysluplné. Začátek prevence je v&#160;mateřských školách. </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem krajské konference je pomoci mateřským školám pochopit souvislosti a principy uplatňující se v&#160;oblasti primární prevence již u dětí předškolního věku. Hlavními principy, které se v&#160;primární prevenci osvědčily, jsou provázanost, následnost, multidisciplinární spolupráce, kreativita, interaktivita.&#160;&#160;&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Lektory VII. Krajské konference k&#160;primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy byli PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. s&#160;přednáškou „Trauma v&#160;dětském věku&quot;;&#160;následně Mgr. Petra Sobková přiblížila účastníkům téma „Rodičem a učitelem 2.0 aneb digitální technologie a kyber&quot; a na závěr vystoupil pan Zdeněk Patík s&#160;problematikou bezpečnosti silničního provozu.&#160;&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Prezentace přednášejících naleznete v příloze&#58;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani-pro-materske-skoly/Trauma%20v%20dětském%20věku.ppt" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icppt.png" alt="" />&#160;Trauma v dětském věku.ppt</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/VII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci-rizikoveho-chovani-pro-materske-skoly/BESIP.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;BESIP.pptx</a><br></p><p><br></p>26. 11. 2019 6:11:19VII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro mateřské školy se uskutečnila dne 25. listopadu 2019 ve Zlíně. 2019-11-25T23:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/images/104198229.jpg26. 11. 2019 6:23:06http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Stáže litevských studentů ve Střední odborné škole Luhačovice67949<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nejenom naši žáci odjíždí v&#160;rámci Erasmus+ na stáže do zahraničních škol, firem, vzdělávacích center, ale také studenti z&#160;jiných zemí Evropské Unie sbírají zkušenosti v&#160;Luhačovicích.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;listopadu jsou to 3 žáci z&#160;Litvy – Lucas, Tautvydas a Alanas z&#160;Kaunas Technical Vocational Education Centre v&#160;rámci projektu s&#160;názvem „Mobility and experience – freedom to choose&quot;, kteří tráví v&#160;našem krásném městě celé 4 týdny.</p><p style="text-align&#58;justify;">Praxe na našich dílnách uměleckých řemesel je pro ně zajímavá, protože tak, jak sami říkají, doma se naučí hlavně „fabrikovému&quot; zpracování dřeva a u nás můžou tomuto materiálu vdechnout život, výjimečnost a originalitu. Zajímavá je pro ně řezba, inkrustace, intarzie a restaurování, což jsou dovednosti, které se učí naši žáci ve čtyřletém maturitním oboru Design a zpracování dřeva v&#160;rámci svého školního vzdělávacího programu, a které jsou pro studenty z&#160;Kaunasu v&#160;jejich zemi nedosažitelné. Díky projektu Erasmus+ si tak zvýší možnosti uplatnění ve své vlasti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí jejich mobility jsou i odborné a kulturní exkurze, proto jsme jim umožnili poznat náš region, a také krátce navštívit i sousední Slovensko a Rakousko. </p><p style="text-align&#58;justify;">Tím jsme jim alespoň částečně vrátili to, co oni udělali pro skupinu 6 našich žáků a 1 pedagoga v&#160;říjnu 2019 v&#160;jejich zemi v rámci projektu Unikátní svět dřeva, Erasmus+, KA1. </p><p style="text-align&#58;justify;">Vážíme si partnerství s&#160;Kaunas Technical Vocational Education Centre a věříme, že i v&#160;dalších letech bude fungovat k&#160;oboustranné spokojenosti obou institucí a hlavně žáků, o které v&#160;tomto případě jde především.<br></p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG-20191125-WA0006.jpg" alt="IMG-20191125-WA0006.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;" /><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/podporováno%20E+.png" alt="podporováno E+.png" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;height&#58;53px;" /><br></p>26. 11. 2019 7:36:41Nejenom naši žáci odjíždí v rámci Erasmus+ na stáže do zahraničních škol, firem, vzdělávacích center, ale také studenti z jiných zemí Evropské Unie sbírají zkušenosti v Luhačovicích.2019-11-25T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/pencil-3744152_1920.jpg26. 11. 2019 9:08:47http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJana Šuráňová
Fondy EHP67342<div class="page__perex"><div class="page__perex__content"><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. DZS zprostředkovává v třetí etapě Fondů EHP 2014 – 2021 pro školy program Vzdělávání.&#160;V programu Vzdělávání jsou nyní vyhlášeny výzvy v oblastech&#58; institucionální spolupráce, mobility, odborné vzdělávání a příprava, inkluzivní vzdělávání. Termíny pro příjem žádostí jsou stanoveny dle oblasti projektu na únor/březen 2020.&#160;</strong></p></div></div><div class="subpage__content__body"><div class="container"><h2><strong>Výzvy</strong></h2><div class="perex"></div><div class="wsw-content"><p>První výzva pro přípravné návštěvy</p><table border="0" style="width&#58;894px;height&#58;28px;"><tbody><tr><td>1. výzva pro přípravné návštěvy byla vyhlášena 8. listopadu 2019. Bližší informace naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce v sekci&#160;<a title="Preparatory visits" href="https&#58;//www.dzs.cz/en/eea-grants/preparatory-visits/" target="_blank"><strong>Preparatory visits</strong></a>.<br><br>(všechny odkazy na této stránce vedou na portál Domu zahraniční spolupráce)<br></td></tr></tbody></table><table class="ms-rteTable-2" style="width&#58;897px;height&#58;262px;"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-2"><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;250px;">2. výzva k předkládání návrhů <strong>Projektů institucionální spolupráce</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-2" style="width&#58;420px;"><p><strong>termín uzávěrky přihlášek&#58; 19. 2. 2020&#160;</strong><br>alokace na výzvu&#58;&#160;€ 936 000<br>délka projektu&#58; 12 nebo 24 měsíců<br>daný začátek realizace projektu&#58; 1. 8. 2020</p></td><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;400px;"><p><a title="2. výzva k předkládání žádostí o projekty institucionální spolupráce" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8312/Outcome%201_2.v%C3%BDzva_projekty%20institucion%C3%A1ln%C3%AD%20spolupr%C3%A1ce.pdf" target="_blank"><strong>Výzva k předkládání návrhů projektů</strong></a><br>Příručka pro žadatele&#160;<a title="Příručka pro žadatele 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8311/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20%C5%BEadatele_2019_final.pdf" target="_blank"><strong>CZ&#160;</strong></a><strong>&#160;&#160;&#160;</strong><a title="Guide for Applicants 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8320/GfA_CZ_Education_2019_final_clean.pdf" target="_blank"><strong>EN</strong></a><br><a title="Vzor žádosti - projekty institucionální spolupráce" href="https&#58;//www.dzs.cz/admin/file/8331/Institutional%20cooperation%20projects_application%20template.pdf" target="_blank"><strong>Vzor formuláře žádosti</strong></a><br><a title="Dokumenty" href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/dokumenty-a-formulare-3/" target="_blank"><strong>Work programme</strong></a>&#160;(formulář přílohy žádosti)<br><a title="Registrace a formulář žádosti" href="https&#58;//eea-app.dzs.cz/eea/" target="_blank"><strong>Odkaz na registraci a formulář žádosti</strong></a></p></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-2"><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;250px;">2. výzva k předkládání návrhů <strong>Projektů mobilit</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-2" style="width&#58;420px;"><strong>termín uzávěrky přihlášek&#58; 12. 2. 2020</strong><br>alokace na výzvu&#58;&#160;€ 973 400<br>délka projektu&#58; 13 měsíců<br>daný začátek realizace projektu&#58; 1. 8. 2020</td><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;400px;"><a title="2. výzva k předkládání žádostí o projekty mobilit" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8313/Outcome%202_2.v%C3%BDzva_projekty%20mobilit.pdf" target="_blank"><strong>Výzva k předkládání návrhů projektů</strong></a><br>Příručka pro žadatele<strong>&#160;</strong><a title="Příručka pro žadatele 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8311/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20%C5%BEadatele_2019_final.pdf" target="_blank"><strong>CZ</strong></a><strong>&#160; &#160;&#160;</strong><a title="Guide for Applicants 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8320/GfA_CZ_Education_2019_final_clean.pdf" target="_blank"><strong>EN</strong></a><br><a title="Vzor žádosti - projekty mobilit" href="https&#58;//www.dzs.cz/admin/file/8332/Mobility%20projects_application%20template.pdf" target="_blank"><strong>Vzor formuláře žádosti</strong></a><br><a title="Registrace a formulář žádosti" href="https&#58;//eea-app.dzs.cz/eea/" target="_blank"><strong>Odkaz na registraci a formulář žádosti</strong></a></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-2"><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;250px;">2. výzva k předkládání návrhů <strong>Projektů&#160;odborného vzdělávání a přípravy</strong></td><td class="ms-rteTableOddCol-2" style="width&#58;420px;"><strong>termín uzávěrky přihlášek&#58; 4. 3. 2020</strong><br>alokace na výzvu&#58;&#160;€ 746 900<br>délka projektu&#58; 13 měsíců<br>daný začátek realizace projektu&#58; 1. 8. 2020</td><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;400px;"><a title="2. výzva k předkládání žádostí o projekty odborného vzdělávání a přípravy" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8314/Outcome%203_2.v%C3%BDzva_projekty%20odborn%C3%A9ho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADpravy.pdf" target="_blank"><strong>Výzva k předkládání návrhů projektů</strong></a><br>Příručka pro žadatele&#160;<a title="Příručka pro žadatele 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8311/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20%C5%BEadatele_2019_final.pdf" target="_blank"><strong>CZ</strong></a><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><a title="Guide for Applicants 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8320/GfA_CZ_Education_2019_final_clean.pdf" target="_blank"><strong>EN</strong></a><br><a title="Vzor žádosti - projekty VET" href="https&#58;//www.dzs.cz/admin/file/8333/VET%20projects_application%20template.pdf" target="_blank"><strong>Vzor formuláře žádosti</strong></a><br><a title="Registrace a formulář žádosti" href="https&#58;//eea-app.dzs.cz/eea/" target="_blank"><strong>Odkaz na registraci a formulář žádosti</strong></a></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-2"><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;250px;height&#58;113px;"><p>2. výzva k předkládání návrhů <strong>Projektů&#160;inkluzivního vzdělání</strong></p></td><td class="ms-rteTableOddCol-2" style="width&#58;420px;height&#58;113px;"><strong>termín uzávěrky přihlášek&#58; 11. 3. 2020</strong><br>alokace na výzvu&#58;&#160;€ 474 100<br>délka projektu&#58; 12 nebo 24 měsíců<br>daný začátek realizace projektu&#58; 1. 8. 2020</td><td class="ms-rteTableEvenCol-2" style="width&#58;400px;height&#58;113px;"><a title="2. výzva k předkládání žádostí o projekty inkluzivního vzdělávání" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8315/Outcome%204_2.v%C3%BDzva_projekty%20inkluzivn%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf" target="_blank"><strong>Výzva k předkládání návrhů projektů</strong></a><br>Příručka pro žadatele&#160;<a title="Příručka pro žadatele 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8311/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20pro%20%C5%BEadatele_2019_final.pdf" target="_blank"><strong>CZ</strong></a><strong>&#160; &#160;&#160;</strong><a title="Guide for Applicants 2019" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/8320/GfA_CZ_Education_2019_final_clean.pdf" target="_blank"><strong>EN</strong></a><br><a title="vzor žádosti - projekty inkluzivního vzdělávání" href="https&#58;//www.dzs.cz/admin/file/8330/Inclusive%20education%20projects_application%20template.pdf" target="_blank"><strong>Vzor formuláře žádosti</strong></a><a title="Outcome 3_výzva 2018_projekty odborného vzdělávání a přípravy.pdf" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/7279/outcome-3_vyzva-2018_projekty-odborneho-vzdelavani-a-pripravy-pdf" target="_blank"><br></a><a title="Dokumenty" href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/dokumenty-a-formulare-3/" target="_blank"><strong>Work programme</strong></a> (formulář přílohy žádosti)<a title="Outcome 3_výzva 2018_projekty odborného vzdělávání a přípravy.pdf" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/7279/outcome-3_vyzva-2018_projekty-odborneho-vzdelavani-a-pripravy-pdf" target="_blank"><br></a><a title="Registrace a formulář žádosti" href="https&#58;//eea-app.dzs.cz/eea/" target="_blank"><strong>Odkaz na registraci a formulář žádosti</strong></a></td></tr></tbody></table><p>Na informační semináře k jednotlivým typům projektů se můžete přihlásit on-line na stránkách DZS v sekci <a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/informacni-seminare-k-2-vyzvym/" target="_blank"><strong>Fondy EHP.</strong></a><br></p><ul><li><a title="Dokumenty" href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/dokumenty-a-formulare-3/" target="_blank"><strong>Letter of Intent</strong></a><strong>&#160;</strong>(formulář přílohy žádosti)<br></li><li><a title="Dokumenty" href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/dokumenty-a-formulare-3/" target="_blank"><strong>External Consultant</strong></a><strong>&#160;</strong>(formulář přílohy žádosti)</li><li><a title="Manuál pro práci s informačním systémem" href="https&#58;//www.dzs.cz/file/7789/Manu%C3%A1l%20pro%20pr%C3%A1ci%20s%20informa%C4%8Dn%C3%ADm%20syst%C3%A9mem.pdf" target="_blank"><strong>Manuál pro práci s informačním systémem</strong></a><br></li><li><a title="Kalkulátor vzdálenosti" href="http&#58;//ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en" target="_blank"><strong>Kalkulátor vzdálenosti</strong></a><br></li><li><a title="Dokumenty" href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/dokumenty-a-formulare-3/" target="_blank"><strong>Nástroj pro stanovení délky mobility</strong></a></li><li>Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné zařídit např. u těchto společností&#58;<br><a href="https&#58;//www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis" target="_blank">https&#58;//www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pro-ePodpis</a><br><a href="https&#58;//www.ceskaposta.cz/sluzby/certifikacni-autorita-postsignum/kvalifikovane-certifikaty" target="_blank">https&#58;//www.ceskaposta.cz/sluzby/certifikacni-autorita-postsignum/kvalifikovane-certifikaty</a><br></li></ul></div></div></div><p><br></p>22. 11. 2019 12:27:58Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. V programu Vzdělávání jsou nyní vyhlášeny výzvy v oblastech: institucionální spolupráce, mobility, odborné vzdělávání a příprava, inkluzivní vzdělávání. Termíny pro příjem žádostí jsou stanoveny dle oblasti projektu na únor/březen 2020. 2019-11-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/notebook-3521436_1920.jpg22. 11. 2019 12:51:16http://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezspoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováDZS
Semináře pro řešitele fyzikální olympiády60853<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;loňském školním roce se ve Zlínském kraji konaly poprvé semináře pro řešitele Fyzikální olympiády určené pro zájemce o fyziku z&#160;řad žáků středních škol Zlínského kraje. Vzhledem k&#160;velkému zájmu o tyto semináře jsme se rozhodli akci uspořádat i v&#160;letošním školním roce. Během listopadu, prosince a ledna proběhnou semináře postupně pro všechny kategorie této olympiády.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce se bude konat v&#160;moderních prostorách konferenčního sálu Gymnázia a Jazykové školy s&#160;právem státní jazykové zkoušky Zlín na nám. T. G. Masaryka 2734 ve Zlíně.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Termíny pro jednotlivé kategorie jsou následující&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář pro řešitele FO kategorie A (4. ročník SŠ)</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Úterý 26. 11. 2019</strong> od 9&#58;00 – Gymnázium a JŠ Zlín, konferenční sál</p><p style="text-align&#58;justify;"> lektor doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Seminář pro řešitele FO kategorie D (1. ročník SŠ)</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Pátek 6. 12. 2019</strong>&#160;od 9&#58;00 – Gymnázium a JŠ Zlín, konferenční sál</p><p style="text-align&#58;justify;">lektor doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář pro řešitele FO kategorie C (2. ročník SŠ)</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pondělí 9. 12. 2019</strong> od 8&#58;30 – Gymnázium a JŠ Zlín, konferenční sál</p><p style="text-align&#58;justify;"> lektor Ing. et Ing. Pavel Komárek</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Seminář pro řešitele FO kategorie B (3. ročník SŠ)</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Pátek 10. 1. 2020</strong>&#160;od 9&#58;00 – Gymnázium a JŠ Zlín, konferenční sál</p><p style="text-align&#58;justify;">lektor Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlásit na seminář se můžete pomocí registračního formuláře na stránkách JČMF, pobočného spolu Zlín na adrese <a href="http&#58;//www.jcmf-zlin.cz/" target="_blank">www.jcmf-zlin.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Další informace k fyzikální olympiádě najdete na webu <a href="http&#58;//fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo" target="_blank">http&#58;//fyzikalniolympiada.cz/domaci-kolo</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Michal Heczko</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Tajemník</p><p style="text-align&#58;justify;">Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Zlín<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>5. 11. 2019 8:21:07V loňském školním roce se ve Zlínském kraji konaly poprvé semináře pro řešitele Fyzikální olympiády určené pro zájemce o fyziku z řad žáků středních škol Zlínského kraje. 2019-11-04T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/test.jpg5. 11. 2019 8:28:34http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMichal Heczko
Veřejnost otestuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku na středních odborných školách50188<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zvýšit kvalitu odborného vzdělávání je jedním z hlavních cílů projektu Modernizace odborného vzdělávání. Důležitým nástrojem při tom bude informační systém, který nyní vstupuje do veřejné konzultace. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy pro svoji výuku, ale i pro tvorbu školních vzdělávacích programů.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V Národním ústavu pro vzdělávání právě postoupili k veřejné konzultaci první část nově vyvíjeného informačního systému (IS MOV, <a href="https&#58;//mov.nuv.cz/" target="_blank">https&#58;//mov.nuv.cz</a>), který se stane jedním z hlavních výstupů projektu <strong>Modernizace odborného vzdělávání (MOV)</strong> v příštím roce. Již nyní obsahuje stovky vzdělávacích modulů určených pro učitele ze středních odborných škol.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Vytváříme prostředí, kde učitelé naleznou široké spektrum vzdělávacích modulů a komplexních úloh – stavebních prvků modulové výuky – použitelných ihned v praxi. Zároveň zde budou moci moduly a úlohy také sami vytvářet,“ říká Martina Ondrouchová, hlavní manažerka projektu MOV. Nový informační systém, který je dostupný na adrese <a href="https&#58;//mov.nuv.cz/" target="_blank">https&#58;//mov.nuv.cz</a>, se nyní nachází v testovací verzi určené veřejnosti. Učitelé a odborníci mohou přímo na těchto stránkách podávat náměty k rozvoji a vylepšení systému až do 18. 1. 2020. „Naši odborníci poté připomínky vyhodnotí a všechny podnětné návrhy zapracují, aby byl systém od dubna 2020 plně funkční pro učitele,“ dodává Martina Ondrouchová.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Příklady táhnou</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Odborné vzdělávání představuje v České republice důležitou součást vzdělávacího systému. Pokud nechceme zaostávat za trendy celoevropského vývoje, je třeba přijmout myšlenku odborného vzdělávání jako součásti celoživotního vzdělávání jedince. Modularizace výuky je správný krok k modernizaci našeho odborného školství. „Učitelé budou mít k dispozici databázi konkrétních, mnohdy již v praxi ověřených vzdělávacích modulů a komplexních úloh, na jejichž tvorbě se podílelo 105 středních odborných škol,“ shrnuje Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Modulově uspořádané vzdělávací programy jsou vyvíjeny již od 90. let minulého století. Bohužel se v následujících letech nepodařilo tento trend dále rozvíjet. Jednou z příčin bylo to, že chyběly příklady a také motivace k zavádění modulové výuky. Informační systém MOV by se měl pro učitele na středních odborných školách stát v příštím roce důležitým pomocníkem při aplikaci modulové výuky v praxi.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><div style="text-align&#58;justify;">Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rádi zodpovíme vaše dotazy&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">René Břečťan, PR manažer projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rene.brectan@nuv.cz, tel.&#58; 724 603 202</div><div style="text-align&#58;justify;">Jan Klufa, tiskový mluvčí NÚV press@nuv.cz<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Další informace najdete na webu <a href="http&#58;//www.nuv.cz/" target="_blank">www.nuv.cz</a> a <a href="http&#58;//www.nuv.cz/projekty/mov" target="_blank">www.projektmov.cz</a>.<br></div><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>30. 10. 2019 7:45:56Zvýšit kvalitu odborného vzdělávání je jedním z hlavních cílů projektu Modernizace odborného vzdělávání. Důležitým nástrojem při tom bude informační systém, který nyní vstupuje do veřejné konzultace.2019-10-29T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/people-2557399_1920.jpg30. 10. 2019 7:51:41http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetodborne/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNÚV
Aplikace Tělocvik online65042<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Aplikace&#160;slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1. stupni ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV.&#160;&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V aplikaci je k dispozici&#160;přes 400 videí z oborů atletiky, gymnastiky, pohybových her a nových trendů v oblasti sportu jako je parkour nebo flag football. Pro učitele a žáky tak zajišťuje nejen mnohem zábavnější a pestřejší náplň TV, ale také zdravější pohybový rozvoj dětí, přispívá k prevenci obezity a svou kvalitní náplní motivuje k aktivním&#160;volnočasových chvílím. Učitelskému sboru&#160;navíc aplikace poskytuje&#160;detailní a s ŠVP sladěný roční plán výuky TV.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Povídejte se na <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=BIMniRfCkT0&amp;feature=youtu.be" target="_blank">krátký informativní trailer</a> k&#160;aplikaci.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud chcete zjistit, jak aplikace vypadá a&#160;jak je metodologie zpracovaná, podívejte se zdarma do&#160;<a href="https&#58;//telocvik.online/" target="_blank">PROMO verze</a>.&#160;Zde se zaregistrujte pomocí E-Mailu a hesla a&#160;nahlédnete do 4 hodin TV z každého ročníku 1.&#160;stupně.&#160;<br></p><p><br></p>16. 10. 2019 6:02:52Aplikace slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1.st ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV. 2019-10-15T22:00:00Z/sofia/pedagogove/kabinettv/PublishingImages/Telocvick%20online.jpg16. 10. 2019 6:12:04http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinettv/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Jeřábková

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní