Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Konference IAEVG 2019 "Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost"28394<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Konference IAEVG se historicky poprvé uskuteční v&#160;Brně (předkonferenční program, 9. -&#160;10. 9. 2019)&#160;a v&#160;Bratislavě (hlavní část konference, 11. - 13. 9. 2019). Konference je spolupořádána slovenským Združenim pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry společně s Euroguidance Slovensko a s českými partnery&#58; se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, s Ústavem pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně a s Centrem Euroguidance Česká republika.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>BRNO - Předkonferenční program</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">9.&#160;9.&#160;2019 budou mít účastníci možnost navštívit vybrané brněnské instituce poskytující kariérové poradenství a diskutovat s&#160;nimi jejich aktivity.</p><p style="text-align&#58;justify;">10.&#160;9. 2019 se uskuteční tzv. Globální sympozium IAEVG – International Association for Educational and Vocational Guidance (<a href="https&#58;//iaevg.com/" target="_blank">https&#58;//iaevg.com/</a>)</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>BRATISLAVA - Konference IAEVG, budova Ekonomické univerzity v Bratislavě </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">11.&#160;- 13. 9. 2019 se uskuteční hlavní část konference s&#160;přednáškami v&#160;plénu, sekcích a workshopech.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference IAEVG jsou prestižní a mají dlouholetou tradici. IAEVG - Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství - je nejstarší a největší mezinárodní asociací kariérového poradenství. Má téměř 16 000 členů (institucionálních a individuálních) z 36 zemí. Na konferenci se počítá s&#160;350 účastníky z&#160;celého světa, mezi nimiž budou významné osobnosti, kteří se zabývají teoriemi a výzkumem kariérového poradenství, kariérový poradci a tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;programu jsou i menší sekce, do kterých můžete přihlásit svůj příspěvek.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Centrum Euroguidance touto cestou nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek. </strong></p><p>Primárně chce&#160;takto podpořit poradce ze škol, úřadů práce, i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přihlašování</strong>, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů najdete na stránkách Euroguidance v článku <a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/" target="_blank"><strong>Výzva k přihlašování příspěvků na IAEVG koferenci.</strong></a><br></p><p>Přihlášeným zájemců potvrdíme, zda byli vybrání k podpoře ůčasti, takto hrazená místa jsou limitovaná. </p><p style="text-align&#58;justify;">Paralelně se registrujte jako účastníci i přímo na <a href="http&#58;//www.iaevgconference2019.sk/" target="_blank"><strong>slovenské verzi webu konference</strong></a><strong>,</strong> najdete tam <strong>více informací k příspěvkům, formátu a možnostech prezentace a odkaz na registraci.</strong></p><p>Pro více informací kontaktujte&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz" target="_blank">euroguidance@dzs.cz</a> <br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Včasná registrace na konferenci je možná <strong>do&#160;15. května&#160;2019</strong>.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenční poplatek činí 350 Eur pro členy&#160;IAEVG, a 450 Eur pro ostatní účastníky.&#160;<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací naleznete na webové stránce&#58; <a href="http&#58;//www.iaevgconference2019.sk/" target="_blank">www.iaevgconference2019.sk</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>1. 4. 2019 7:19:27Část programu konference IAEVG se uskuteční v Brně ve dnech 9.-10. 9. 2019. Hlavní část konference pak v Bratislavě ve dnech 11.-13. 9. 2019. Včasná registrace do 15. 5. 2019. 2019-09-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/ucitelka.jpg7. 5. 2019 7:24:24http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Konference Scientix Zlín 201969944<p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Začátek školního roku je skvělou příležitostí dozvědět se něco nového! Ve dnech 6. - 7. září 2019 proběhne ve Zlíně konference Scientix pro učitelky a učitele přírodovědných předmětů. Registrace do 30. 6. 2019.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům zahraniční spolupráce a Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vás zvou na konferenci Scientix, která se uskuteční 6. - 7. září 2019 ve Zlíně. Účastníci konference - učitelky a učitelé základních a středních škol - si vyzkouší experimenty v reálných i online laboratořích, dozvědí se o zdrojích výukových materiálů a budou mít příležitost vyměnit si své zkušenosti ohledně výuky přírodovědných předmětů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference je pro učitelky a učitele zdarma, občerstvení a ubytování (1 noc) bude zajištěno. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Konference se uskuteční v&#160;prostorách Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín konference&#58; 6. – 7. září 2019</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Místo konání&#58; Zlín</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Registrace&#58; </strong><a href="https&#58;//forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eC1nt60MbEiajZG5mNf33iXXiNHt9txMoBbVdDybA9RUN1lTWUdDOUYzNE4xUkkzQVk5WTA4VUtSVy4u" target="_blank"><strong>online&#160;formulář</strong></a><strong> </strong>na stránkách Domu zahraniční spolupráce<strong>&#160;</strong>(prosíme o vyplnění do 30. června)</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Program</span></h4><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pátek 6. září 2019</strong></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width&#58;87%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">10&#58;30 - 12&#58;30<br></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><p><strong>Neformální zahájení konference a pokusy pro zvídavé učitele</strong></p><p>Registrace účastníků, pokusy na stanovištích, zápis na workshopy, občerstvení<br></p></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">12&#58;30 - 12&#58;50<br></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><p><strong>Zahájení konference</strong></p><ul><li>Pavla Šabatková, vedoucí odboru školního vzdělávání, Dům zahraniční spolupráce</li><li>Roman Čermák, děkan Fakulty technologické, Univerzita Tomáši Bati ve Zlíně</li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">12&#58;50 - 13&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><p><strong>Scientix a podpora přírodovědného vzdělávání v Evropě</strong></p><ul><li>Vladimíra Kyselková, Dům zahraniční spolupráce</li></ul></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">13&#58;15 - 14&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><strong>Jak být ... aneb představení zajímavých profesí z oblasti přírodních věd a technických oborů</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">14&#58;30 - 15&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;">Káva a občerstvení</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">15&#58;00 - 16&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><strong>1. kolo workshopů</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">16&#58;15 - 17&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><strong>2. kolo workshopů</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">17&#58;30 - 18&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;"><strong>eTwinning a možnosti online spolupráce škol</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;12%;">19&#58;30 - 22&#58;00</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;46%;">Slavnostní večeře</td></tr></tbody></table><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;Sobota 7. září 2019</strong></p><table cellspacing="0" class="ms-rteTable-default" style="width&#58;87%;"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;16%;">9&#58;00 - 10&#58;00<br></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;61%;"><strong>3. kolo workshopů</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;16%;">10&#58;15 - 11&#58;15</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;61%;"><strong>4. kolo workshopů</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;16%;">11&#58;15 - 11&#58;45</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;61%;">Káva a občerstvení</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;16%;">11&#58;45 - 12&#58;45</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;61%;"><strong>5. kolo workshopů</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;16%;">13&#58;00 - 13&#58;30</td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;61%;"><p><strong>Ukončení konference</strong></p><p>Předání certifikátů o účasti, oběd formou balíčku</p></td></tr></tbody></table><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Anotace workshopů</span></h4><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;Doba plastová</strong> - <em>doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně</em></p><ul><li><div style="text-align&#58;justify;">Žijeme v době plastové? Nepochybně ano. Vždyť už během prvních minut po probuzení každý z nás použije celou řadou produktů vyrobených z různých typů plastů. Historie těchto materiálů přitom není vůbec dlouhá. Dá se říct, že pár desítek let stačilo k tomu, aby pro nás zevšedněly a staly se běžnou součástí našeho života. Co je příčinou úspěchu a širokého využití plastů? Víte, že jejich počátky byly doslova třaskavé? Co má s plasty společného slonovina a kulečník, nebo třeba kontaktní čočky? Pojďme se společně podívat do historie polymerních věd a zkusme se také zamyslet nad jejich budoucností.</div><br><strong>Nanotechnologie ve výuce</strong> -&#160; <em>Mgr. Věra Krajčová, Smíchovská střední průmyslová škola</em></li></ul><ul><li><div style="text-align&#58;justify;">Nanotechnologie je termín obalený tak trochu tajemstvím, je proto potřeba seznámit se s tímto pojmem, nahlédnout do jeho historie, současných aplikací i nahlédnout do jejich blízké budoucnosti. Budeme experimentovat s běžně dostupnými přípravky a hračkami, které obsahují nanočástice udávající jim zajímavé vlastnosti.</div><br><strong>Věda skrytá v bublině -</strong><em> odborník z Fakulty technologické, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně</em></li></ul><ul><li><div style="text-align&#58;justify;">Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč praská bublina? Že ne? Nevadí. V&#160;rámci tohoto workshopu se společně vydáme po odpovědích na tuto otázku pátrat. My ale zajdeme ještě mnohem dál! Pokusíme se drobnou chemickou modifikací běžného bublifukového roztoku připravit bubliny, které jen tak neprasknou. Co to znamená? Třeba to, že si s&#160;nimi budeme moci pinkat J A ani tím naše bublinové dovádění neskončí. Pokusíme se společně ošálit přírodu a připravit si bublinu ve tvaru … hmmm … třeba krychle &#58;-) Máte se na co těšit!</div><br><strong>Projekty na portálu Scientix - </strong><em>Vladimíra Kyselková, Dům zahraniční spolupráce</em></li></ul><ul><li><div style="text-align&#58;justify;">Více než 1 800 výukových materiálů je učitelům volně k dispozici na portálu projektu Scientix, na workshopu se proto podíváme jen na několik z nich. Vydáme se do online laboratoří a světa animací, díky kterým můžeme zkoumat matematické, fyzikální, geologické či chemické zákonitosti a procesy i bez speciálního vybavení. Chcete si vytvořit atom? Nebo se podívat jak vznikly Jizerské hory? A co doletět s Apollem 11 na Měsíc? Všechno je možné! V rámci workshopu si také ukážeme jak na portálu Scientix vyhledávat zajímavé učební zdroje a co dalšího může učitel využít.</div><br><strong>Slizká chemie -&#160;</strong><em>odborník z Fakulty technologické, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně</em></li></ul><ul><li><div style="text-align&#58;justify;">Sliz. Produkt dětmi milován, rodiči, většinou tiše, tolerován. Tedy do chvíle, než jím děti zamoří byty, domy a chalupy. Podívejme se ale na tento produkt okem polymerního inženýra. Jaké že přitažlivé síly drží molekuly tvořící sliz pohromadě? No přeci nekovalentní interakce! Slabé přitažlivé síly hrající prim v&#160;téměř každém, v&#160;živých organismech se odehrávajícím, procesu. Tak třeba deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace, je jimi doslova protkána. A co teprve takový sliz &#58;-) Aby nezůstalo jen u povídání, tak si společně také nějakou tu lepkavě vzhlížející a přitom nelepící hmotu vyrobíme…modrou, zelenou, červenou, voňavou, smradlavou…</div><br>&#160;<div dir="ltr" style="text-align&#58;left;"><strong>Kontaktní osoba&#58;</strong>&#160;Vladimíra Kyselková, Dům zahraniční spolupráce (<a href="mailto&#58;vladimira.kyselkova@dzs.cz">vladimira.kyselkova@dzs.cz</a>).</div><div style="text-align&#58;justify;">O projektu Scientix&#58;&#160;Evropský projekt Scientix má za&#160;cíl vytvořit živou komunitu učitelů, vzdělávacích institucí a dalších relevantních aktérů, kteří vzájemně sdílí výukové materiály, zkušenosti a příklady dobré praxe. Na portálu projektu&#160;<a href="http&#58;//www.scientix.eu/" target="_blank">www.scientix.eu</a>&#160;můžete volně vyhledávat, používat a stahovat výukové materiály a zdroje nebo požádat o jejich překlad do českého jazyka. Více o projektu naleznete na stránce&#160;<a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/eun/scientix/" target="_blank">https&#58;//www.dzs.cz/cz/eun/scientix/</a></div><br>&#160;<br></li></ul><p><br></p>12. 6. 2019 11:04:31Začátek školního roku je skvělou příležitostí dozvědět se něco nového! Ve dnech 6. - 7. září 2019 proběhne ve Zlíně konference Scientix pro učitelky a učitele přírodovědných předmětů. Registrace do 30. 6. 2019.2019-09-05T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/social%20network.jpg17. 6. 2019 11:30:12http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - Prodlouženo69859<p></p><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.</strong></font></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Další informace jsou k nalezení v přiloženém dokumentu&#58;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> <a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-EVVO---prodlouzeno/Nabídka%20specializační%20studium_kurz%20III_září%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Nabídka specializační studium_kurz III_září 2019.pdf</a></font></p>13. 6. 2019 12:05:34Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.2019-06-12T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/images/146805596.jpg13. 6. 2019 12:10:38http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná
Projekt kraje pro bezpečný internet16512<p><strong>Startuje 6. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet, ve kterém je možné se kromě prostudování e-learningových kurzů a krátkých videospotů zapojit do soutěžních kvízu o hodnotné ceny. </strong><strong>Soutěž probíhá do 15. 11. 2019.<span aria-hidden="true"></span></strong></p><p><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"><br></span><br>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny.&#160; Soutěžící se mohou po absolvování soutěžního kvízu zapojit i do Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu - sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC.</span></p><p>Lekce a soutěžní kvízy jsou dostupné na webových stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.kpbi.cz/" target="_blank">http&#58;//www.kpbi.cz/</a>. Soutěžní kvíz bude dostupný do 15. 11. 2019. Poté proběhne losování vítězů a krajské finále soutěžního kvízu PLUS.<br></p><p>V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více než 31 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.</p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost&#160;o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a mládež.</p><p><br></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/Projekt-kraje-pro-bezpecny-internet/Plakat%20KPBI_2019_kr.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Plakat KPBI_2019_kr.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p>9. 5. 2019 7:43:10Startuje 6. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet, ve kterém je možné se kromě prostudování e-learningových kurzů a krátkých videospotů zapojit do soutěžních kvízu o hodnotné ceny. Soutěž probíhá do 15. 11. 2019.2019-05-28T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/images/147426282.jpg5. 6. 2019 8:46:31http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Učitel mediální výchovy zveřejnil pro ostatní kolegy podklady do výuky k fake news a propagandě65964<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu k mediální výchově zveřejnil lekci Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací. Ta obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her. Podklady do výuky jsou součástí on-line otevřené učebnice, ve které učitel každý měsíc zveřejňuje jedno nové téma se vším, co učitelé pro výuku potřebují. Fake news a propaganda jsou již 9.&#160;zveřejněnou lekcí. &#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výuka o dezinformacích a hoaxech je rozdělena do čtyř devadesátiminutových bloků, kde žáci pochopí základní pojmy a vyzkouší si tvořit fake news, poznají principy propagandy a uvědomí si charakter postfaktické doby. <em>&quot;Součástí lekce je průvodce pro učitele, podle kterého se může učitel rozhodnout, co si z palety témat a aktivit do své hodiny převezme. Pokud by se ale učitel rozhodl převzít celou lekci, podaří se mu propojit mediální výchovu s dějepisem, českým jazykem, občanskou výchovou, informatikou i anglickým jazykem,&quot;</em> říká Michal Kaderka, který vyučuje mediální výchovu jako samostatný předmět na pražském Gymnáziu na Zatlance. </p><p style="text-align&#58;justify;">Lekce <a href="http&#58;//svetmedii.info/otevrena-ucebnice/svet-fake-news-hoaxu%CC%8A-propagandy-a-manipulaci/" target="_blank">Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací</a> je součástí on-line otevřené učebnice mediální výchovy <a href="http&#58;//svetmedii.info/otevrena-ucebnice/" target="_blank">Svět médií</a>. Předchozích osm lekcí se týká tvorby zpravodajství, diskusí na sociálních sítích, nebo rozlišení faktů a komentářů. <em>&quot;Na žádost kolegů jsem vytvořil a zveřejnil lekci k historii médií, kde se mediální výchova protíná s&#160;ostatními předměty. Stejně tak jsem zveřejnil i porevoluční vývoj médií. Učitelé najdou i prolink na aplikaci s&#160;otázkami, které umožní formou hry Riskuj ověřit, co si žáci z obou lekcí pamatují,&quot;</em> dodává Kaderka. Podle něj je na novodobé historii médií krásně vidět, jak se do ní otisklo třicet let společenských i ekonomických změn. </p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Velmi vítám a oceňuji tuto mediální aktivitu,&quot;</em> říká Petr Nutil, zakladatel webu Manipulátoři.cz, <em>„vždyť právě vzdělávání na poli mediální gramotnosti a kritického myšlení je jedním z nejpodstatnějších úkolů, který by škola v informační společnosti měla mít. Co jiného bychom měli učit své děti než to, jak se orientovat ve světě, jak vyhodnocovat informace, jak poznat ty kvalitní od nekvalitních a jak nepodléhat trikům populistů a demagogů? Vybavíme-li je těmito schopnostmi, věřím, že jim budou vysoce užitečné po celý život, a to v mnoha různých oblastech.&quot;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Je jen málo oblastí, které trpí takovým nedostatkem výukových materiálů a učebnic, jakou je právě oblast mediální gramotnosti. Proto velice vítám tyto online lekce, které jsou zpracovány poutavě, využívají aktuálních příkladů a také jsou podpořeny velkým množstvím audiovizuálních prvků. Navíc je učebnice volně přístupná a každý učitel ji tak může využít, což je skvělé.&quot; </em>říká Vojtěch Bruk, jeden ze zakladatelů Zvol si info.</p><p style="text-align&#58;justify;">Otevřená učebnice je součástí rozcestníku k mediální výchově <a href="http&#58;//www.svetmedii.info/" target="_blank">http&#58;//www.svetmedii.info/</a>. Veřejnost na webu najde informace, jak ve školách mediální výchova vypadá včetně příkladů, co se v ní učí. Učitelé zde naleznou všechny podklady do výuky i kalendář kurzů mediální výchovy. Novináři zde najdou všechna data o mediální gramotnosti děti, společnosti či o mediální výchově ve školách.</p><p style="text-align&#58;justify;">Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na Gymnáziu Na Zatlance v Praze, občanskou nauku v Karlínské obchodní akademii a učí mediální výchovu studenty učitelských oborů na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 2017 spoluzaložil <a href="https&#58;//ucitelskaplatforma.cz/" target="_blank">Učitelskou platformu</a>, jejíž cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Kontakt pro média&#58;</p><p>Michal Kaderka, učitel<br></p><p>Email&#58;&#160;<a href="mailto&#58;kaderka@zatlanka.cz" target="_blank">kaderka@zatlanka.cz</a> </p><p>Tel.&#58; 777 879 481</p><p>Web k&#160;mediální výchově&#58; <a href="http&#58;//www.svetmedii.info/" target="_blank">www.svetmedii.info</a> </p><p>Výukový Twitter k&#160;mediální výchově&#58; <a href="https&#58;//twitter.com/svetmedii" target="_blank">https&#58;//twitter.com/svetmedii</a> </p><p>&#160;</p><p>Gymnázium Na Zatlance&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Web&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.zatlanka.cz/" target="_blank">www.zatlanka.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Instagram&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.instagram.com/zatlanka/" target="_blank">https&#58;//www.instagram.com/zatlanka/</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Twitter&#58;&#160;<a href="https&#58;//twitter.com/zatlanka" target="_blank">https&#58;//twitter.com/zatlanka</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Facebook&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.facebook.com/www.zatlanka.cz/" target="_blank">https&#58;//www.facebook.com/www.zatlanka.cz/</a></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Gymnázium Na Zatlance</strong>&#160;na pražském Smíchově je veřejné čtyřleté gymnázium s více jak stoletou tradicí. Má 16 tříd a cca 480 studentů. Od roku 2017 je na Zatlance kromě&#160;standardního studijního programu&#160;Objevovat a rozvíjet&#160;i experimentální program&#160;ALT&#160;s blokovou výukou s důrazem na osobnostní a sociální výchovu a studijní autonomii.&#160;<br></p>29. 5. 2019 12:04:41Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu k mediální výchově zveřejnil lekci Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací. Ta obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her.2019-05-28T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/Skupina%20s%20ucitelem.jpg29. 5. 2019 12:09:25http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMichal Kaderka
Mediální gramotnost a on-line bezpečnost. Školám pomůže nový digitální portál54686<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Umíte si zaheslovat počítač? Schválně si tipněte, jaká kombinace o&#160;šesti znacích se nejhůř prolamuje. Heslo složené jen z&#160;číslic hackeři prolomí za tři hodiny, to z&#160;číslic, malých i&#160;velkých písmen a speciálních znaků za 120&#160;let.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Podobných informací, rad, pokynů, videí a studijních materiálů obsahuje nový portál www.O2chytraskola.cz spoustu.&#160;<a href="https&#58;//d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92772&amp;idc=6568644&amp;ids=515&amp;idp=86222&amp;url=http&#58;//www.zivefirmy.cz" target="_blank">Firma</a>&#160;O2 tak přichází s&#160;programem, který by měl pomoci žákům,&#160;učitelům&#160;i&#160;rodičům. Mezigenerační propast v&#160;informačních technologiích je totiž nepřítel, který by se nemusel společnosti jako celku vyplatit.<br></p><p>Celé znění článku naleznete&#160;na&#160;<a href="https&#58;//www.denik.cz/z_domova/medialni-gramotnost-a-on-line-bezpecnost-skolam-pomuze-novy-digitalni-portal-20190410.html" target="_blank">https&#58;//www.denik.cz/z_domova/medialni-gramotnost-a-on-line-bezpecnost-skolam-pomuze-novy-digitalni-portal-20190410.html</a>.<br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.denik.cz/" target="_blank">Denik.cz</a><br></p>17. 4. 2019 10:24:20Umíte si zaheslovat počítač? Schválně si tipněte, jaká kombinace o šesti znacích se nejhůř prolamuje. Heslo složené jen z číslic hackeři prolomí za tři hodiny, to z číslic, malých i velkých písmen a speciálních znaků za 120 let. 2019-04-16T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg17. 4. 2019 10:28:43http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováKateřina Perknerová
Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě54800<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Zařazují ji evropské země do svých školních vzdělávacích programů? Jaké typy strategií byly až dosud realizovány? Jak se učitelé na tento úkol připravují? Na tyto hlavní otázky se zaměřuje nová studie Eurydice o výchově k podnikavosti.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Rozvíjení a propagování výchovy k podnikavosti je již po mnoho let jedním z hlavních politických cílů institucí a&#160;členských zemí EU. V souvislosti s vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže, s ekonomickou krizí a s rychlými změnami vztahujícími se ke složité znalostní ekonomice a společnosti jsou totiž průřezové dovednosti jako podnikavost zásadní nejen pro utváření způsobu myšlení mladých lidí, ale také proto, aby je vybavily dovednostmi, znalostmi a postoji, které jsou nezbytné pro rozvíjení podnikatelské kultury v Evropě.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Nicméně zatímco v některých zemích se výchova k podnikavosti rozvíjí již déle než deset let, jiné země teprve začínají. Tato nová analýza navazuje na studii Eurydice z roku 2012 o výchově k podnikavosti a zachycuje nejnovější vývoj v Evropě. Poskytuje aktuální a podrobnější informace o strategiích, vzdělávacích programech a výsledcích učení a obsahuje i nová témata, např. financování a vzdělávání učitelů.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Studie se zaměřuje na primární vzdělávání, na nižší a vyšší sekundární všeobecné vzdělávání i na školní počáteční odborné vzdělávání (IVET). Obsahuje informace za školní rok 2014/15 ze třiceti tří zemí zapojených do sítě Eurydice. O výchově k podnikavosti v jednotlivých zemích kromě toho informují národní informační přehledy. V této studii je výchova k podnikavosti definována jako výchova, jež u žáků rozvíjí takové dovednosti a způsoby myšlení, které jim umožní přeměnit tvůrčí myšlenky v podnikatelskou aktivitu. To je pro všechny žáky klíčová kompetence, jež podporuje osobní rozvoj, aktivní občanství, společenské uplatnění a zaměstnatelnost. Tento leták podává přehled některých hlavních výsledků uvedené studie.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;&#160;<a href="https&#58;//publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/992a2ad8-dac8-11e5-8fea-01aa75ed71a1" target="_blank">Úřad pro publikace Evopské unie</a><br></p><p><br></p>17. 4. 2019 10:32:49​Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Zařazují ji evropské země do svých školních vzdělávacích programů? Jaké typy strategií byly až dosud realizovány?2019-04-16T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/teens%20circle.jpg17. 4. 2019 11:11:57http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní