Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Aplikace Tělocvik online65042<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Aplikace&#160;slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1. stupni ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV.&#160;&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V aplikaci je k dispozici&#160;přes 400 videí z oborů atletiky, gymnastiky, pohybových her a nových trendů v oblasti sportu jako je parkour nebo flag football. Pro učitele a žáky tak zajišťuje nejen mnohem zábavnější a pestřejší náplň TV, ale také zdravější pohybový rozvoj dětí, přispívá k prevenci obezity a svou kvalitní náplní motivuje k aktivním&#160;volnočasových chvílím. Učitelskému sboru&#160;navíc aplikace poskytuje&#160;detailní a s ŠVP sladěný roční plán výuky TV.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Povídejte se na <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=BIMniRfCkT0&amp;feature=youtu.be" target="_blank">krátký informativní trailer</a> k&#160;aplikaci.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud chcete zjistit, jak aplikace vypadá a&#160;jak je metodologie zpracovaná, podívejte se zdarma do&#160;<a href="https&#58;//telocvik.online/" target="_blank">PROMO verze</a>.&#160;Zde se zaregistrujte pomocí E-Mailu a hesla a&#160;nahlédnete do 4 hodin TV z každého ročníku 1.&#160;stupně.&#160;<br></p><p><br></p>16. 10. 2019 6:02:52Aplikace slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1.st ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV. 2019-10-15T22:00:00Z/sofia/pedagogove/kabinettv/PublishingImages/Telocvick%20online.jpg16. 10. 2019 6:12:04http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinettv/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Jeřábková
Moravské hlasy – Východní Morava 60500<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Moravské hlasy jsou jedinečným projektem,&#160;prvním svého druhu v&#160;historii. Zachycují esenci moravské tradiční kultury, jíž je lidová zpěvnost.&#160;Hlasová rozmanitost a svébytnost, jakož i množství písní zpívaných v&#160;souborech i neformálních společenstvích činí Moravu jedinečným regionem i v&#160;mezinárodním srovnání.&#160;Projekt Moravské&#160;&#160;hlasy&#160;&#160;byl realizován za finanční spoluúčasti Zlínského kraje a Ministerstva kultury České republiky.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na CD Moravské hlasy lze slyšet zpěváky lidových písní bez instrumentálního doprovodu, pestrou mozaiku složenou z&#160;hlasů dětí, dospělých, jednotlivců i sborů. Působí tu přirozená krása hlasů i příběhů v&#160;lidových písních.</p><p style="text-align&#58;justify;">Po prvním výběru hlasů z&#160;jižní Moravy (2017, JP-01) byl v&#160;polovině roku 2019 vydán výběr z&#160;východní Moravy, především pak z&#160;oblasti moravsko-slovenského pomezí odpovídající Zlínskému kraji. Dramaturgie CD vychází především z&#160;oblastí Uherskohradišťska, Uherskobrodska a Valašska. Můžeme zde slyšet písně v&#160;podání Vlasty Grycové, Stanislava Gabriela, Pavla Ptáčka, Terezy Habartové, Kateřiny Gorčíkové, dětských i dospělých zpěváků ze souboru Nivnička, Karlovjanky, Netáta, ze sborů ženského z&#160;Kunovic, mužského ze Starého Města, kopaničářských Vápenic a řady dalších.</p><p style="text-align&#58;justify;">Producent Jiří Plocek, který titul připravil v&#160;rámci svého širšího <a href="https&#58;//pisen-duse.webnode.cz/podpora/" target="_blank">koncepčního záměru (projekt Píseň duše)</a>&#160;doplnil zvukové album obsáhlým bookletem s&#160;fotografiemi a čtením o povaze současného regionálního zpěvu. Zahrnul sem i medailony valašské&#160;pamětnice Jiřiny Bolfové (1931) z&#160;Velkých Karlovic&#160;a učitele Vlastimila Ondry z&#160;Uherskobrodska, který vědomě rozvíjí v&#160;dětech přirozenou zpěvnost.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">CD Moravské hlasy – Východní Morava bude k zakoupení&#160;ve vybraných infocentrech Zlínského kraje. Nyní si je již můžete objednat přímo vydavatele <a href="https&#58;//pisen-duse.webnode.cz/podpora/" target="_blank">na stránkách projektu Píseň duše</a>, kde naleznete i další doposud vydané&#160;tituly.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>15. 10. 2019 6:17:25Moravské hlasy jsou jedinečným projektem, prvním svého druhu v historii. Zachycují esenci moravské tradiční kultury, jíž je lidová zpěvnost. 2019-10-14T22:00:00Z/sofia/pedagogove/spolvedy/PublishingImages/Moravske_hlasy.jpg15. 10. 2019 6:32:14http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/spolvedy/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJiří Plocek
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti 66827<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. </strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci&#160;převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K&#160;vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v&#160;rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong> a <strong>„Kritické myšlení&quot;</strong>, které budou <strong>na podzim 2019</strong> probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; ve <strong>Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti</strong>.</p><p><strong>&#160;</strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Čtenářství jako postoj&quot; provází doc. Ondřej Hník</span></h4><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">V <strong>září</strong> a v <strong>listopadu 2019</strong> se uskuteční série workshopů <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong>, která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s&#160;uznávaným lektorem <strong>Ondřejem Hníkem</strong>. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v&#160;oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy<strong> </strong>učitelům nabídnou tvořivé aktivity,&#160;ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem&#160;než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit&#160;stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři&#160;&quot;velké&quot; literatury. Kromě vzdělávacího rozměru&#160;má tato&#160;akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a&#160;poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>V&#160;průběhu září</strong> proběhly workshopy pro učitele ZŠ ve Vsetíně a Zlíně&#58;</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– čtvrtek 26. září 2019 – Zámek Vsetín</p><p>• <strong>Zlín </strong>– pátek 27. září 2019 – Technologické inovační centrum Zlín</p><p>&#160;</p><p>Pro <strong>učitele ZŠ</strong> z&#160;okresů <strong>Uherské Hradiště, Kroměříž</strong> a <strong>učitele SŠ</strong> je tento workshop plánován na <strong>listopad 2019</strong>&#58;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska </p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/wec1eySnuaNHTcEy6" target="_blank"><strong>Přihláška Kroměříž</strong></a></p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/1UHQHo7fTKbmWMEdA" target="_blank"><strong>Přihláška Uherské Hradiště</strong></a></p><p>• <strong>Zlín (pro učitele SŠ) </strong>– 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín<br> Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/MU4whCZxCNkT9m818" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín (SŠ)</strong></a></p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Kritické myšlení&quot; provází doc. Jana Marie Tušková</span> </h4><p style="text-align&#58;justify;">Schopnost <strong>kritické práce s informacemi </strong>je jedním z klíčových předpokladů k úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s nimi dále pracovat? <strong>Učitele českého jazyka druhého stupně základních škol </strong>Zlínského kraje bude provázet metodikou kritického myšlení doc. PhDr. <strong>Jana Marie Tušková</strong>, Ph.D. Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací. Workshopy se&#160;tradičně konaly ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; </p><p>&#160;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 7. října 2019 – Knihovna Kroměřížska</p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 8. října 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– 9. října 2019 – Masarykova veřejná knihovna Vsetín</p><p>• <strong>Zlín </strong>– 10. října 2019 – Střední škola gastronomie a obchodu Zlín </p><p>&#160;</p><p>&#160;<br></p><p><br></p>10. 9. 2019 15:09:20„Čtenářství jako postoj“ je tématem podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 20. 11. 2019. 2019-10-13T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/104260469.jpg16. 10. 2019 11:58:06http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováHana Lavičková
Komunita jako místo podpory pro ohrožené rodiny68870<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Komunita představuje potenciální zdroj přirozené pomoci ze strany skupiny lidí, kteří spolu žijí, pracují nebo vykonávají jiné každodenní aktivity. Nespornou výhodou pomoci prostřednictvím místní komunity je rychlost, konkrétnost, dostupnost a efektivnost. Pokud jsou vztahy a vazby v komunitě pevné a silné a všichni si vzájemně pomáhají, může i ve společnosti fungovat vzájemná solidarita a harmonie.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přijďte se spolu s námi nechat inspirovat, jak taková pomoc může vypadat.</strong> </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Termín, čas&#58; 6. listopadu 2019, 09&#58;00 - 16&#58;00 </strong></p><p><strong>Místo&#58; </strong>Aula Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Zlín, Broučkova 372, 760 01 Zlín </p><p><strong>Účastníci&#58; </strong>Obce, organizace a instituce podílející se na péči o děti a mládež, o rodiny s dětmi v daném regionu. </p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Zahraniční hosté</strong></p><p><strong>paní Katrín Pórdís Jacobsen</strong>, vedoucí oddělení speciálního poradenství sociálního odboru města Reykjavíku, <strong>Island </strong></p><p><strong>pan Jaap Bruijn</strong>, pedagog v oboru sociální práce, supervizor, Univerzita Hanzehogeschoole, Groningen, <strong>Nizozemí </strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Program</strong></p><p><strong>Úvod </strong>paní Michaela Blahová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí&#160;</p><p><strong>Význam komunity pro pomoc ohroženým rodinám </strong>paní Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí, Krajský úřad Zlínského kraje </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Pomoc rodinám, pohled z Islandu - </strong>paní Katrín Pórdís Jacobsen&#160;</p><p>Komunita jako místo podpory pro rodiny s dětmi s důrazem na rodiny s dětmi s handicapem </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Pomoc rodinám, pohled z Nizozemí - </strong>pan Jaap Bruijn&#160;</p><p>Komunita jako místo podpory pro rodiny s dětmi s důrazem na rodiny v obtížné sociální situaci </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Diskuze, závěrečné slovo </strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong style="font-size&#58;14px;">Jazyk, tlumočení&#58; </strong><span style="background-color&#58;transparent;">český / anglický, simultánní překlad</span><br></p><p><strong>Občerstvení&#58; </strong>V průběhu bude k dispozici drobné občerstvení. </p><p><strong>Doprava, parkování&#58; </strong>U Střední zdravotnické školy je omezené množství parkovacích míst, doporučujeme parkovat v blízkém okolí.&#160;&#160;</p><p>Je možné využít MHD (autobus č. 33, zastávka Zdravotnická škola; trolejbus č. 2, zastávka Dřevnická). </p><p><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přihláška&#58; </strong>Přihlášku zašlete do 15. října 2019 na adresu&#58; <a href="mailto&#58;radka.vysmekova@kr-zlinsky.cz">radka.vysmekova@kr-zlinsky.cz</a>.&#160;Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity, která je 100 osob. Účast na semináři je bezplatná.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Formulář přihlášky ke stažení&#58;&#160;</span><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Seminář_Přihláška.docx" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Seminář_Přihláška.docx</a><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>&#160;</strong><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka_Island_Nizozemí_6%20listopad%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;</strong>Pozvánka_Island_Nizozemí_6 listopad 2019.pdf</a><br></p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Kontaktní os. ZK</strong>&#58; paní Radka Výsmeková, odborná koordinátorka projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II,</p><p> tel.&#58; +420 577 043 312, +420 731 555 287<br></p><p><br></p><p>Seminář se&#160;koná v rámci projektu <strong>Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;">reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502.&#160;</span></p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Logo%20OPZ%20barevné.jpg" alt="Logo OPZ barevné.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;height&#58;51px;" />&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160;<img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/zk_znacka_CMYK.jpg" alt="zk_znacka_CMYK.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;160px;height&#58;58px;" /> &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;<br></p>5. 9. 2019 5:53:17Interdisciplinární seminář určený zástupcům obcí, organizací a institucí podílejících se na péči o děti a mládež, o rodiny s dětmi ve Zlínském kraji. Přihlášky do 15. 10. 2019. 2019-10-10T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/hands.jpg16. 10. 2019 11:55:20http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováRadka Výsmeková
Advokáti do škol66626<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, rádi bychom Vás informovali o aktivitě České advokátní komory nazvané Advokáti do škol, kterou svou záštitou podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Jde o bohulibou a bezplatnou vzdělávací aktivitu advokátů, kteří ve svém volném čase po&#160; předchozí dohodě s pedagogy navštěvují základní a střední školy a s žáky a se studenty debatují&#160; o právu. Cílem této aktivity je zvýšení právního vědomí a rozšíření obecných vědomostí mladé generace o jednotlivých právnických profesích. </p><p style="text-align&#58;justify;">Všechny informace o Advokátech do škol jsou zveřejněny na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639" target="_blank">České advokátní komory</a>. Na stejném místě je k dispozici také seznam doporučených témat, z něhož si advokáti i pedagogové vybírají. V současnosti se do projektu zapojilo přibližně 140 advokátů po celé republice a další zájemci stále přibývají. Webové stránky nabízejí jejich seznam rozdělený podle jednotlivých krajů. Navazování spolupráce probíhá obousměrně, tedy jak ze strany advokátů, tak i ze strany vedení škol a pedagogů. Pro úplnost dodáváme, že advokáti navštěvují školy zdarma a ve svém volném čase. </p><p style="text-align&#58;justify;">Jsem přesvědčen, že naše aktivita je vhodným doplňkem informací, které žáci a studenti získají&#160;v rámci běžné školní výuky, a že se náš projekt i u Vás setká se stejným pochopením a zájmem, jaký na všech úrovních zaznamenáváme od jara loňského roku, kdy iniciativa Advokáti do škol vznikla. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">JUDr. Vladimír Jirousek<br></p><p><br></p>7. 10. 2019 8:44:50Informace o aktivitě České advokátní komory nazvané Advokáti do škol.2019-10-06T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/Zakon.jpg7. 10. 2019 8:51:55http://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVladimír Jirousek
Nabídka stipendií Goethe Institutu pro rok 202066381<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje učitele/učitelky německého jazyka o seminářích a kurzech, na které Goethe-Institut Praha nabízí pro rok 2020 stipendia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O stipendium Goethe-Institutu se můžete ucházet,&#160;&#160;</strong> </p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>pokud vyučujete němčinu&#160;jako cizí jazyk nebo pracujete ve vzdělávání učitelů němčiny, </li><li>své zaměstnání aktivně&#160;vykonáváte v současnosti a minimálně 5 let budete ještě ve školství&#160;činná/činný, </li><li>máte dobré až velmi&#160;dobré znalosti německého jazyka, tj. můžete se bez problémů zapojit do&#160;rozhovorů a diskuzí v němčině, </li><li>účastnil/a jste se&#160;vzdělávacích akcí pro učitelky a učitele němčiny v ČR v posledních 4&#160;letech, </li><li>zúčastňujete se&#160;pravidelně akcí z nabídky Goethe-Institutu Prag a podílíte se jako partner&#160;na podpoře německého jazyka, </li><li>zúčastníte se&#160;přípravného a závěrečného setkání stipendistů v pražském institutu, </li><li>jste ochotna/ochoten&#160;znalosti získané na semináři předat i svým kolegům, </li><li>jste ochoten/ochotna&#160;zúčastnit se celého vzdělávacího semináře včetně kulturního programu. </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Kompletní nabídku vzdělávacích akcí naleznete na stránkách Goethe Institutu v sekci<strong> </strong><a href="https&#58;//www.goethe.de/de/spr/unt/for.html" target="_blank"><strong>Fortbildundsangebote</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Podklady žádosti o stipendium</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Vaše žádost musí obsahovat následující dokumenty&#58;&#160; </p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Kompletně vyplněný <strong><a title="[Odkaz do nového okna] " class="new-window" href="https&#58;//www.goethe.de/resources/files/pdf183/bewerbung-stipendium-2020.pdf" target="_blank">formulář</a></strong> (odkaz vede na stránky Goethe Institutu) v elektronické verzi ve&#160;formátu pdf. </li><li>Uveďte prosím nejen&#160;všechny semináře a vzdělávací akce Goethe-Institutu, ale všechny&#160;vzdělávací akce, které jste absolvoval/a v ČR i v zahraničí. Pokud by na&#160;formuláři bylo málo místa, přiložte, prosím, soubor ve Wordu. </li><li>Naskenované doporučení vašeho ředitele, vedoucího předmětu, vysokoškolského pedagoga, nebo&#160;partnera Goethe-Institutu (Svaz učitelů němčiny SGUN, resp. Medeus,&#160;Österreich Institut, ZfA, NIDV, NAEP, MŠMT); reference může být v češtině&#160;nebo v němčině.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Postup podání žádosti&#160;</strong> </p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Uložte prosím přihlášku do vašeho počítače. </li><li>Vyplňte kompletně&#160;formulář a vyberte si z následující nabídky 3 semináře dle Vašeho přání.&#160;Prosím vyplňte všechny 3 alternativy. </li><li>Alespoň dva semináře&#160;musí být ze stejné kategorie (např. DL, MDS, L...). </li><li>Zadaná data opět uložte&#160;a přejmenujete soubor podle následujícího modelu&#58;&#160;Tschechien_Příjmení_Jméno_GI.pdf. (Pokud máte více příjmení, uveďte prosím&#160;to nejdůležitější.) </li><li>Přezkoušejte si svou&#160;úroveň jazykových znalostí v <a title="[Odkaz do nového okna] " class="new-window" href="https&#58;//www.goethe.de/de/spr/kup/tsd.html" target="_blank"><strong>rozřazovacím&#160;testu</strong></a><strong>&#160;</strong>(odkaz vede na stránky Goethe Institutu). </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku s přílohou zašlete na&#58; <span class="eaddress"><a href="mailto&#58;Vera.Breckova@goethe.de" target="_blank">Vera.Breckova@goethe.de</a></span> nejpozději <strong>do 27. října 2019.&#160;</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt</strong> </p><p>Věra Břečková<br> Referentka pro spolupráci ve vzdělávání<br> Tel. +420 221962-221<br><span class="eaddress"><a href="mailto&#58;Vera.Breckova@goethe.de" target="_blank">Vera.Breckova@goethe.de</a></span></p><p><br></p>2. 10. 2019 12:49:03Nabídka stipendií Goethe Institutu pro rok 2020 v oblasti dalšího vzdělávání učitelů/učitelek německého jazyka. Uzávěrka pro podání žádostí o stipendium: 27. 10. 2019. 2019-10-01T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/147426177.jpg2. 10. 2019 12:59:51http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Ředitelé jsou klíčovými aktéry ve vzdělávacím systému Zlínského kraje66254<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přes třicet nově jmenovaných vedoucích pracovníků a pracovnic škol a školských zařízení se sešlo 25.-26. září ve Velkých Karlovicích na dvoudenním vzdělávacím semináři, který zorganizoval Zlínský kraj prostřednictvím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ředitelé a ředitelky jmenovaní do svých funkcí v&#160;posledních dvou letech se zúčastnili série přednášek zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností, legislativu vztahující se k&#160;řízení škol a školských zařízení, organizačně provozní záležitosti a aktuality z krajského úřadu. </p><p style="text-align&#58;justify;">„Jsem přesvědčen, že investice do lidí, kteří přebírají zodpovědnost za vzdělávání našich dětí, je prioritní jak z&#160;pohledu rozvoje jim svěřených organizací, tak z&#160;pohledu celkové úrovně kvality vzdělávání v&#160;kraji,&quot; uvedl radní Petr Gazdík, který s&#160;účastníky absolvoval část programu a vedl s&#160;nimi diskuzi k&#160;aktuálním tématům vztahujícím se ke školství v&#160;našem kraji.</p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělávání managementu všech škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele. Další plánovanou novinkou bude vzdělávání určené pro zástupce a zástupkyně na školách a akce na míru šité potřebám pedagogickým pracovníkům v&#160;našem regionu.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Vzdelavani_novych_reditelu_a_reditelek/20190925_092726.jpg" alt="20190925_092726.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;478px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Vzdelavani_novych_reditelu_a_reditelek/20190926_090130.jpg" alt="20190926_090130.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;478px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Vzdelavani_novych_reditelu_a_reditelek/20190926_090328.jpg" alt="20190926_090328.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;478px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Vzdelavani_novych_reditelu_a_reditelek/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>30. 9. 2019 12:07:21Přes třicet nově jmenovaných vedoucích pracovníků a pracovnic škol a školských zařízení se sešlo 25.-26. září ve Velkých Karlovicích na dvoudenním vzdělávacím semináři, který zorganizoval Zlínský kraj prostřednictvím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje.2019-09-29T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/perex%2020190925_092743.jpg30. 9. 2019 12:13:08http://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováRT KAP
Požadujeme kvalitní vzdělávání? Pak musíme mezi učitele vítat i odborníky z praxe48916<div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Novela zákona o pedagogických pracovnících, která právně umožňuje absolventům nepedagogických oborů učit po dobu tří let bez doplnění pedagogického vzdělání, otevřela širší diskusi na téma profesionalizace učitelského povolání.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Do této debaty přispívám argumentem, že&#160;<strong>kvalitní učitel se vyznačuje jak pedagogickými schopnostmi vycházejícími z jeho vrozených předpokladů, tak odbornými znalostmi.</strong>&#160;Pedagogická profesionalizace tak nemusí nutně zajistit kvalitu vzdělávání. Naopak, vhodný systém doplňujícího pedagogického studia a podpora odborníků z praxe v jejich vstupu především do středního školství jsou pro kvalitu naší vzdělávací soustavy klíčové.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">V květnu schválená novela zákona o pedagogických pracovnících, která umožňuje nepedagogům vyučovat na druhých stupních základních škol a na středních školách po dobu tří let, během nichž si musejí „pedagogické minimum“ doplnit, rozvířila debaty ohledně profesionality a profesionalizace učitelského povolání. Vlna kritiky ze strany odborů, pedagogických fakult i veřejnosti je do určité míry oprávněná&#58; učitelé by vskutku ve fungujícím systému měli nastupovat do profese s již nabytými znalostmi pedagogiky a uskutečněnou praxí doplněnou o zpětnou vazbu a reflexi. Tyto debaty jsou nicméně marné&#58; novela je pouze nezbytnou reakcí na kritický problém nedostatku pedagogů a stárnoucích učitelských sborů v regionálním školství. V jádru diskuse ale dřímá hlubší téma k zamyšlení&#58; měli by učitelé být primárně pedagogové, nebo odborníci?<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Celé znění článku nalezente na webu&#160;<a href="https&#58;//perpetuum.cz/2019/09/pozadujeme-kvalitni-vzdelavani-pak-musime-mezi-ucitele-vitat-i-odborniky-z-praxe/" target="_blank">Perpetuum.cz.</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//perpetuum.cz/" target="_blank">Perpetuum.cz</a><br></p>27. 9. 2019 12:02:04Novela zákona o pedagogických pracovnících, která právně umožňuje absolventům nepedagogických oborů učit po dobu tří let bez doplnění pedagogického vzdělání, otevřela širší diskusi na téma profesionalizace učitelského povolání. 2019-09-26T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/149389552.jpg27. 9. 2019 12:06:20http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováKateřina Cohnová

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní