Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Konference IAEVG 2019 "Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost"67811<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Konference IAEVG se historicky poprvé uskuteční v&#160;Brně (předkonferenční program, 9. -&#160;10. 9. 2019)&#160;a v&#160;Bratislavě (hlavní část konference, 11. - 13. 9. 2019). Konference je spolupořádána slovenským Združenim pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry společně s Euroguidance Slovensko a s českými partnery&#58; se Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, s Ústavem pedagogických věd Masarykovy univerzity v Brně a s Centrem Euroguidance Česká republika.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>BRNO - Předkonferenční program</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">9.&#160;9.&#160;2019 budou mít účastníci možnost navštívit vybrané brněnské instituce poskytující kariérové poradenství a diskutovat s&#160;nimi jejich aktivity.</p><p style="text-align&#58;justify;">10.&#160;9. 2019 se uskuteční tzv. Globální sympozium IAEVG – International Association for Educational and Vocational Guidance (<a href="https&#58;//iaevg.com/" target="_blank">https&#58;//iaevg.com/</a>)</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>BRATISLAVA - Konference IAEVG, budova Ekonomické univerzity v Bratislavě </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">11.&#160;- 13. 9. 2019 se uskuteční hlavní část konference s&#160;přednáškami v&#160;plénu, sekcích a workshopech.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference IAEVG jsou prestižní a mají dlouholetou tradici. IAEVG - Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství - je nejstarší a největší mezinárodní asociací kariérového poradenství. Má téměř 16 000 členů (institucionálních a individuálních) z 36 zemí. Na konferenci se počítá s&#160;350 účastníky z&#160;celého světa, mezi nimiž budou významné osobnosti, kteří se zabývají teoriemi a výzkumem kariérového poradenství, kariérový poradci a tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;programu jsou i menší sekce, do kterých můžete přihlásit svůj příspěvek.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Centrum Euroguidance touto cestou nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek. </strong></p><p>Primárně chce&#160;takto podpořit poradce ze škol, úřadů práce, i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přihlašování</strong>, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů najdete na stránkách Euroguidance v článku <a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/" target="_blank"><strong>Výzva k přihlašování příspěvků na IAEVG koferenci.</strong></a><br></p><p>Přihlášeným zájemců potvrdíme, zda byli vybrání k podpoře ůčasti, takto hrazená místa jsou limitovaná. </p><p style="text-align&#58;justify;">Paralelně se registrujte jako účastníci i přímo na <a href="http&#58;//www.iaevgconference2019.sk/" target="_blank"><strong>slovenské verzi webu konference</strong></a><strong>,</strong> najdete tam <strong>více informací k příspěvkům, formátu a možnostech prezentace a odkaz na registraci.</strong></p><p>Pro více informací kontaktujte&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz" target="_blank">euroguidance@dzs.cz</a> <br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Včasná registrace na konferenci je možná <strong>do&#160;15. května&#160;2019</strong>.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenční poplatek činí 350 Eur pro členy&#160;IAEVG, a 450 Eur pro ostatní účastníky.&#160;<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací naleznete na webové stránce&#58; <a href="http&#58;//www.iaevgconference2019.sk/" target="_blank">www.iaevgconference2019.sk</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>1. 4. 2019 7:19:27Část programu konference IAEVG se uskuteční v Brně ve dnech 9.-10. 9. 2019. Hlavní část konference pak v Bratislavě ve dnech 11.-13. 9. 2019. Včasná registrace do 15. 5. 2019. 2019-09-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/ucitelka.jpg16. 4. 2019 8:59:26https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Mediální gramotnost a on-line bezpečnost. Školám pomůže nový digitální portál68083<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Umíte si zaheslovat počítač? Schválně si tipněte, jaká kombinace o&#160;šesti znacích se nejhůř prolamuje. Heslo složené jen z&#160;číslic hackeři prolomí za tři hodiny, to z&#160;číslic, malých i&#160;velkých písmen a speciálních znaků za 120&#160;let.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Podobných informací, rad, pokynů, videí a studijních materiálů obsahuje nový portál www.O2chytraskola.cz spoustu.&#160;<a href="https&#58;//d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92772&amp;idc=6568644&amp;ids=515&amp;idp=86222&amp;url=http&#58;//www.zivefirmy.cz" target="_blank">Firma</a>&#160;O2 tak přichází s&#160;programem, který by měl pomoci žákům,&#160;učitelům&#160;i&#160;rodičům. Mezigenerační propast v&#160;informačních technologiích je totiž nepřítel, který by se nemusel společnosti jako celku vyplatit.<br></p><p>Celé znění článku naleznete&#160;na&#160;<a href="https&#58;//www.denik.cz/z_domova/medialni-gramotnost-a-on-line-bezpecnost-skolam-pomuze-novy-digitalni-portal-20190410.html" target="_blank">https&#58;//www.denik.cz/z_domova/medialni-gramotnost-a-on-line-bezpecnost-skolam-pomuze-novy-digitalni-portal-20190410.html</a>.<br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.denik.cz/" target="_blank">Denik.cz</a><br></p>17. 4. 2019 10:24:20Umíte si zaheslovat počítač? Schválně si tipněte, jaká kombinace o šesti znacích se nejhůř prolamuje. Heslo složené jen z číslic hackeři prolomí za tři hodiny, to z číslic, malých i velkých písmen a speciálních znaků za 120 let. 2019-04-16T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg17. 4. 2019 10:28:43https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováKateřina Perknerová
Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě68084<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Zařazují ji evropské země do svých školních vzdělávacích programů? Jaké typy strategií byly až dosud realizovány? Jak se učitelé na tento úkol připravují? Na tyto hlavní otázky se zaměřuje nová studie Eurydice o výchově k podnikavosti.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Rozvíjení a propagování výchovy k podnikavosti je již po mnoho let jedním z hlavních politických cílů institucí a&#160;členských zemí EU. V souvislosti s vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže, s ekonomickou krizí a s rychlými změnami vztahujícími se ke složité znalostní ekonomice a společnosti jsou totiž průřezové dovednosti jako podnikavost zásadní nejen pro utváření způsobu myšlení mladých lidí, ale také proto, aby je vybavily dovednostmi, znalostmi a postoji, které jsou nezbytné pro rozvíjení podnikatelské kultury v Evropě.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Nicméně zatímco v některých zemích se výchova k podnikavosti rozvíjí již déle než deset let, jiné země teprve začínají. Tato nová analýza navazuje na studii Eurydice z roku 2012 o výchově k podnikavosti a zachycuje nejnovější vývoj v Evropě. Poskytuje aktuální a podrobnější informace o strategiích, vzdělávacích programech a výsledcích učení a obsahuje i nová témata, např. financování a vzdělávání učitelů.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Studie se zaměřuje na primární vzdělávání, na nižší a vyšší sekundární všeobecné vzdělávání i na školní počáteční odborné vzdělávání (IVET). Obsahuje informace za školní rok 2014/15 ze třiceti tří zemí zapojených do sítě Eurydice. O výchově k podnikavosti v jednotlivých zemích kromě toho informují národní informační přehledy. V této studii je výchova k podnikavosti definována jako výchova, jež u žáků rozvíjí takové dovednosti a způsoby myšlení, které jim umožní přeměnit tvůrčí myšlenky v podnikatelskou aktivitu. To je pro všechny žáky klíčová kompetence, jež podporuje osobní rozvoj, aktivní občanství, společenské uplatnění a zaměstnatelnost. Tento leták podává přehled některých hlavních výsledků uvedené studie.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;&#160;<a href="https&#58;//publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/992a2ad8-dac8-11e5-8fea-01aa75ed71a1" target="_blank">Úřad pro publikace Evopské unie</a><br></p><p><br></p>17. 4. 2019 10:32:49​Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Zařazují ji evropské země do svých školních vzdělávacích programů? Jaké typy strategií byly až dosud realizovány?2019-04-16T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/teens%20circle.jpg17. 4. 2019 11:11:57https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
SDÍLENÁ IMAGINACE - 16. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 47030<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​NIPOS-ARTAMA zve učitele, rodiče i širokou veřejnost spolu s dětmi a mládeží k návštěvě výstavy SDÍLENÁ IMAGINACE!&#160;Výstava k&#160;16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže je otevřena ve dnech 25.&#160;5.&#160;2019&#160;– 7. 6. 2019 od 8 do&#160;18 hodin v Galerii G18 a foyeru Vzdělávacího komplexu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Originálně instalovaná výstava přináší to nejzajímavější z výtvarného oboru na území celé ČR. Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem, FHS a FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.<br></p>15. 4. 2019 6:40:58NIPOS-ARTAMA zve učitele, rodiče i širokou veřejnost spolu s dětmi a mládeží k návštěvě výstavy SDÍLENÁ IMAGINACE! 2019-04-14T22:00:00Z/sofia/pedagogove/spolvedy/PublishingImages/Sdilena%20imaginace.jpg15. 4. 2019 8:55:47https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/spolvedy/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJana RANDÁKOVÁ
Setkání Společenství praxe65237<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;">Dlouhodobým cílem&#160;Společenství praxe&#160;je&#160;vytvářet komunity, kde si&#160;učitelé, odborníci, akademici&#160;a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat&#160;podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více informací naleznete na webu <a href="https&#58;//digifolio.rvp.cz/view/view.php?t=0eAN12bXnO8oIKaCrRdp" target="_blank">RVP.cz</a>.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vytvářejte společně&#160;komunity&#160;pro&#160;<strong>podporu rozvoje gramotností v jednotlivých vzdělávacích oblastí a stupních vzdělávání</strong>. Účastněte se setkání&#58;<br></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li><strong>Člověk a společnost</strong> – 12. 4. 2019</li><li><strong>Český jazyk</strong>&#160;– 18. 4. 2019</li><li><strong>Člověk a příroda</strong> – 18. 4. 2019</li><li><strong>ICT</strong> – 24. 4. 2019</li><li><strong>Cizí jazyky</strong> – 24. 4. 2019</li><li><strong>Matematika </strong>– 7. 5. 2019</li><li><strong>Člověk a svět práce</strong> – 7. 5. 2019</li><li><strong>1. stupeň</strong> – 15. 5. 2019</li><li><strong>Předškolní vzdělávání </strong>– 18. 5. 2019</li><li><strong>Umění a kultura</strong> – 22. 5. 2019</li><li><strong>Člověk a zdraví</strong> – 22. 5. 2019<br></li></ul><p>Programy&#160;setkání jsou průběžně zveřejňovány na&#160;<a href="https&#58;//gramotnostiproucitele.us17.list-manage.com/track/click?u=6cf210a14544b74e5a720ef8e&amp;id=64ae45bbab&amp;e=18b9613ed8" target="_blank">webu&#160;Společenství praxe</a>.<br></p>10. 4. 2019 8:15:15Vytvářejte společně komunity pro podporu rozvoje gramotností v jednotlivých vzdělávacích oblastí a stupních vzdělávání. Účastněte se setkání společenství praxe. 2019-04-09T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/Skupina%20s%20ucitelem.jpg10. 4. 2019 8:23:03https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenkováwww.rvp.cz
Výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Sasko50805<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol ve Svobodném státě Sasko.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><span style="background-color&#58;transparent;">Asistentky/asistenti budou na saských školách pomáhat při výuce češtiny </span><strong style="font-size&#58;14px;">ve školním roce 2019/2020</strong><span style="background-color&#58;transparent;">. Nepovedou tedy samostatnou výuku, jejich činnost bude probíhat pod vedením německého učitele.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Působit budou na školách, ve kterých probíhá výuka češtiny a které se nacházejí vesměs v místech poblíž hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Aue, Ebersbach-Neugersdorfu, Novém Městě Saském, Žitavě a okolí). </p><p style="text-align&#58;justify;">O tato místa se mohou ucházet <strong>studentky/studenti posledního ročníku pedagogických fakult</strong> (v době nástupu musí mít již ukončené studium) nebo <strong>čerstvé absolventky/čerství absolventi těchto fakult</strong>, které/kteří studovaly/studovali <strong>s dobrými studijními výsledky,</strong> a to <strong>češtinu jako obor (kombinace český jazyk – německý jazyk)</strong> nebo <strong>učitelství pro 1. stupeň základní školy se znalostí němčiny (minimálně na úrovni B1 - B2 dle SERR).</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášky se podávají na předepsaném&#160;<a href="/sofia/pedagogove/zahrpril/pracevzahr/Documents/formuláři.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;formuláři</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">K vyplněnému formuláři přihlášky je nutné přiložit následující dokumenty&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>životopis a motivační dopis v němčině; </li><li>ověřené kopie dokladů&#160;o vzdělání; </li><li>doporučení příslušné katedry/fakulty, na níž&#160;uchazeč/uchazečka absolvoval/a své vysokoškolské vzdělávání; </li><li>podepsané prohlášení týkající se zpracování&#160;osobních údajů (prohlášení najdete na třetí straně formuláře). </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou k&#160;dispozici na webových stránkách MŠMT v&#160;článku <a href="http&#58;//sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem" target="_blank"><strong>Základní informace o zpracování osobních údajů</strong>.</a> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Uzávěrka pro přijímání <strong>elektronicky zaslaných přihlášek</strong> <strong>je</strong> <strong>30. dubna 2019.</strong>&#160;<strong>Uchazečky a&#160;uchazeči musí odeslat naskenovanou kopii veškeré výše uvedené dokumentace nejpozději do 30. dubna&#160;2019 na&#160;adresu&#58;</strong> <a href="mailto&#58;daniel.kubat@msmt.cz" target="_blank">daniel.kubat@msmt.cz</a>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kompletní dokumentaci&#160;ve dvou vyhotoveních</strong> je dále nutné zaslat&#160;<strong>poštou do 30. dubna&#160;2019 (rozhoduje otisk poštovního razítka) na adresu&#58;</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </p><p style="text-align&#58;justify;">odbor mezinárodních vztahů </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Daniel Kubát </p><p style="text-align&#58;justify;">Karmelitská 529/5 </p><p style="text-align&#58;justify;">118 12 Praha 1 </p><p style="text-align&#58;justify;">Žádný z odevzdaných materiálů nebude uchazečům/uchazečkám o stipendijní místo vrácen. </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Uchazečkám/uchazečům může být&#160;v rámci výběrového řízení zaslána pozvánka k osobnímu pohovoru. Konečný výsledek sdělí <strong>do konce června 2019</strong> vybraným uchazečům/uchazečkám Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko, případně Zemský úřad pro školu a vzdělávání v&#160;Drážďanech. </p><p style="text-align&#58;justify;">Nástup na saských školách se očekává <strong>v září 2019&#160;</strong>a úspěšní/úspěšné uchazeči/uchazečky na nich budou&#160;působit <strong>do května 2020</strong>. Finanční ohodnocení se řídí předpisy platnými pro Svobodný stát Sasko (ve školním roce 2019/2020 bude výše stipendia činit <strong>850 EUR netto měsíčně</strong>). </p><p style="text-align&#58;justify;">Zdravotní a úrazové pojištění spolu s pojištěním odpovědnosti uhradí Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko. Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v&#160;České republice. </p><p style="text-align&#58;justify;">Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna saská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z&#160;poskytnutého stipendia. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Případné další informace poskytne zájemcům/zájemkyním o stipendijní místo Mgr. Daniel Kubát (e-mail&#58; <a href="mailto&#58;daniel.kubat@msmt.cz" target="_blank">daniel.kubat@msmt.cz</a>).<strong>&#160;</strong> </p><p><br></p>24. 1. 2019 8:32:23Asistentky/asistenti budou na saských školách pomáhat při výuce češtiny ve školním roce 2019/2020. Přihlášky do 30. 4. 2019.2019-04-02T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/ucitelka.jpg3. 4. 2019 11:38:36https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/zahrpril/pracevzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Seminář pro středoškolské studenty a učitele 100 vědců67876<p style="text-align&#58;justify;"><b>​Ústav informatiky AV ČR zve studenty a učitele středních škol na oblíbený seminář &quot;100 vědců&quot;, plný zajímavých popularizačních přednášek. Koná se 19. - 21. června v Uherském Hradišti a na programu budou přednášky například z biologie, informatiky a dalších oborů. Více informací najdete na <a href="http&#58;//www.100vedcu.cz/" target="_blank">www.100vedcu.cz</a></b> </p><p style="text-align&#58;justify;"> Účast na semináři je zdarma, přihlášeným účastníkům je&#160;hrazeno&#160;občerstvení a zájemcům z větší dálky i ubytování. V případě zájmu kontaktujte Lenku Semerákovou.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><a href="http&#58;//www.100vedcu.cz/" target="_blank">www.100vedcu.cz</a> | <a href="https&#58;//www.facebook.com/100vedcu" target="_blank">www.facebook.cz/100vedcu</a><br>Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8<br>Kontakt&#58; Lenka Semeráková, tel.&#58; 724 021 119, email&#58; info@100vedcu.cz<div><br><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Seminar-pro-stredoskolske-studenty-a-ucitele-100-vedcu/100%20vědců.cz.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;100 vědců.cz.pdf</a>&#160;<br></p></div>2. 4. 2019 10:56:57​Ústav informatiky AV ČR zve studenty a učitele středních škol na oblíbený seminář "100 vědců", plný zajímavých popularizačních přednášek. 2019-04-02T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/social%20network.jpg3. 4. 2019 16:01:40https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLenka Semeráková
Publikace Být v obraze 2 - mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků66550<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Publikace&#160;Být v obraze 2&#160;je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti. Zejména pak vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách po celé České republice.</strong></p><strong><div><strong><br></strong></div>Co v publikaci naleznete?</strong><div><strong></strong><b><br></b>Metodiky do výuky<br><ul><li><a href="https&#58;//www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/5-klicovych-otazek-metodicka-koncepce" target="_blank">&quot;Koncept 5&#160;klíčových otázek&quot;</a>, nástroje pro hodnocení důvěryhodnosti mediálních sdělení. Tyto klíčové otázky se staly základem pro vznik&#160;<a href="https&#58;//www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring" target="_blank">pěti krátkých vzdělávacích videí</a>, kde v roli průvodce vystupuje známý youtuber Kovy.</li><li>Rady a doporučení, jak pracovat s dokumentárními filmy ve výuce</li></ul></div><div>Materiály do výuky<br>Prakticky využitelné audiovizuální materiály a aktivity do výuky na aktuální mediální témata jako jsou sociální sítě, youtubering, propaganda, zpravodajství, média a menšiny, projevy nenávisti, kyberšikana, mediální obraz migrace atd.<br><br><a href="https&#58;//www.jsns.cz/nove/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/byt_v_obraze_2.pdf" target="_blank">Stáhněte si&#160;publikaci v PDF.</a></div><div><br></div><div>Publikaci si můžete objednat také v tištěné podobě na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/publikace/byt-v-obraze-2?utm_source=bulletinmv&amp;utm_medium=smartemailing&amp;utm_campaign=bulletinmv_unor_2019" target="_blank">Jeden svět</a>.<br><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p>Zdroj&#58;&#160;Gramotnosti.pro život!<br></p></div>8. 3. 2019 12:19:12Publikace Být v obraze 2 je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti. Zejména pak vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách po celé České republice.2019-03-07T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/tablet.jpg17. 4. 2019 11:04:20https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní