Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Projekt Stužák 63771<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Studenti vysokých škol s humanitním zaměřením chtějí skrze své&#160;akademické znalosti motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. V&#160;rámci mimoškolních aktivit se rozhodli spojit studentské spolky a organizace a vytvořit celý program interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Platforma studentských spolků a organizací měnící pohled na občanské vzdělávání mladých lidí. Pořádají interaktivní workshopy a hry pro středoškoláky a usilují o aktivní a kriticky smýšlející společnost.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>WORKSHOPY</strong><br></p><strong>Politologie</strong><br>Workshopy z oblasti politologie poskytují základní znalosti o tom, co znamená být občanem v naší společnosti, jaké jsou s tím spojená práva, povinnosti či možnosti realizovat se a o veřejné dění se zajímat.<br><br><ul><li>Demo Poslanecké sněmovny<br></li><li>Politik není jogurt<br></li><li>Pozor, korupce!<br></li><li>Staňte se zastupitelem!<br></li></ul><div><strong>Mezinárodní vztahy</strong></div><div>Vztahy mezi jednotlivými státy, řešení jejich konfliktů, obhajoba vlastních zájmů, role a vliv mezinárodních organizací. S tím vším žáky seznámí naše workshopy zaměřené na problematiku mezinárodních vztahů.<br><br><ul><li>Mezinárodní krize 2020<br></li><li>Pevnost Evropa<br></li></ul><div><strong>Kritické myšlení</strong><br></div></div><div><span style="text-align&#58;justify;">V dnešní době je důležité na všechny přijímané informace nahlížet kriticky a být tak o všech aspektech veřejného dění plně informován. S rozlišováním pravdivých informací od dezinformací hravou formou pomohou naše workshopy zaměřené na kritické myšlení.</span><br></div><div><br><ul><li>Média v postfaktické době<br></li><li>Mlhavá objektivita<br></li></ul><div><strong>Právo</strong><br></div></div><div><span style="text-align&#58;justify;">Neznalost neomlouvá! Jak být v právním státě informovaným a odpovědným občanem, který ctí zákony, se žáci dozví na našich workshopech zaměřených na oblast práva.</span><br></div><br><div><ul><li>Právo poutavě a snadno<br></li></ul><strong>Sociologie</strong><br>Prostřednictvím sociologických workshopů jsou žáci seznámeni s tím, co moderní sociologie ví o životě jednotlivců, skupin, celé společnosti a jejich vzájemné interakcích.<br><br><ul><li>Optikou bezkonfliktní společnosti<br></li></ul><div><strong>Ekonomie</strong></div><div>Podle konceptu “homo oeconomicus” se člověk za každé situace snaží dle svých preferencí maximalizovat užitek. Jaké to má důsledky pro vztahy mezi lidmi či politiku? To se hravým způsobem žáci dozví z níže uvedených workshopů.<br><br><ul><li>Směnou k bohatství<br></li><li>Behaviorální veřejné politiky<br></li></ul></div><p style="text-align&#58;justify;">Více na <strong><a href="https&#58;//stuzak.cz/" target="_blank">Stuzak.cz</a>.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p></div>22. 5. 2018 11:19:04Studenti vysokých škol s humanitním zaměřením chtějí skrze své akademické znalosti motivovat žáky středních škol k vyššímu zájmu o veřejné dění. V rámci mimoškolních aktivit se rozhodli spojit studentské spolky a organizace a vytvořit celý program interaktivních workshopů a her, které by měly doplnit výuku společenskovědních předmětů na středních školách po celé republice.2018-05-21T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg22. 5. 2018 11:37:13https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Národní cena kariérového poradenství 201840250<div style="text-align&#58;justify;">​<strong>Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance vyhlašuje 10. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Přihlášky zasílejte do 15. 6. 2018. </strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> </div><br><h4><br><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"></span></h4><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Kdo se může do soutěže přihlásit</span></h4><div style="text-align&#58;justify;">Zapojit se mohou&#160;organizace&#160;(např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i&#160;jednotlivci&#160;(výchovní a kariéroví poradci, poradci ve&#160;státních i&#160;neziskových organizacích, soukromí poradci a&#160;další). </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160; </div><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit</span></h4><div style="text-align&#58;justify;">Přihlásit je možné&#160;aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;pro děti, mládež i dospělé.&#160; </div><div style="text-align&#58;justify;">Přihlásit lze i jednorázovou&#160;aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce&#160;(informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v&#160;oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další). </div><div style="text-align&#58;justify;">Rádi bychom podpořili i&#160;začínající jednotlivce a organizace&#160;přicházející s&#160;malou, ale významnou iniciativou v&#160;oblasti poradenství. </div><br><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje </strong></div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k&#160;učení, kritické myšlení a efektivní práci s&#160;informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti</li><li>získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce</li><li>plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby</li><li>rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti</li><li>talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce</li><li>evropská mobilita v&#160;oblasti vzdělávání a práce s&#160;přínosem pro kariérový rozvoj </li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství. &#160; </div><br><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Harmonogram soutěže&#160;&#160;</span>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </h4><div style="text-align&#58;justify;">Zveřejnění/vyhlášení soutěže&#58;&#160;<strong>20. dubna 2018 </strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Uzávěrka pro zasílání příspěvků&#58;&#160;<strong>15. června 2018 </strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Hodnocení&#58;&#160;<strong>červenec – srpen 2018</strong> </div><div style="text-align&#58;justify;">Vyhlášení výsledků soutěže v rámci konference&#58;&#160;<strong>27. září 2018 </strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Studijní návštěva v Portugalsku&#58;&#160;<strong>&#160;2. – 5. listopad 2018 </strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160; </div><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se přihlásit</span></h4><div style="text-align&#58;justify;">Přihláška ke stažení&#160;zde&#160;<a href="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Documents/Přihláška_Národní%20cena%20KP%202018.docx" target="_blank"><img src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Přihláška_Národní cena KP 2018.docx</a> </div><div style="text-align&#58;justify;">Přihlášku pošlete na adresu&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz" target="_blank">euroguidance@dzs.cz</a>&#160;nejpozději do&#160;15. června 2018.&#160; </div><div style="text-align&#58;justify;">Jakékoli dotazy k&#160;soutěži je možné zasílat na email&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz" target="_blank">euroguidance@dzs.cz</a>. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160; </div><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Podmínky pro účast v soutěži</span></h4><div style="text-align&#58;justify;">Realizace aktivit v&#160;oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje. </div><div style="text-align&#58;justify;">Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce&#160;<a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/" target="_blank">www.euroguidance.cz</a>, a její odeslání do&#160;15.&#160;června 2018&#160;elektronicky na adresu Centra Euroguidance&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz" target="_blank">euroguidance@dzs.cz</a>. </div><div style="text-align&#58;justify;">Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci 27. září v Praze, kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s&#160;možností prezentace a networkingu. </div><div style="text-align&#58;justify;">Do soutěže jsou přijímány příspěvky v&#160;češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v&#160;případě, že jsou dále rozvíjeny. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160; </div><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Hodnocení soutěžních příspěvků </span></h4><div style="text-align&#58;justify;">Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2018. Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií&#58; </div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>přínosy, dopady;</li><li>metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost);</li><li>potřebnost;</li><li>rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy);</li><li>dostupnost a propagace;</li><li>evropská dimenze (přenositelnost v&#160;rámci Evropy nebo vycházení z&#160;evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.);</li><li>důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.);</li><li>inovativnost;</li><li>kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství. </li></ul><h4><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Hlavní ceny</span></h4><ul style="text-align&#58;justify;"><li>studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství v&#160;Portugalsku;</li><li>propagace na stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/" target="_blank">www.euroguidance.cz</a>, v dalších&#160;médiích, využívání loga soutěže. </li></ul><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cena pro každý přihlášený příspěvek</strong></div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže;</li><li>publikace příspěvku ve sborníku soutěže v&#160;česko-slovenské a anglické verzi. </li></ul><div style="text-align&#58;justify;">&#160; </div><div style="text-align&#58;justify;">Další ocenění získají zavedené aktivity s&#160;dlouhodobým přínosem pro rozvoj kariérového poradenství v ČR, také specificky zaměřené aktivity i začínající aktivity karierového poradenství. </div><br><br><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž je pořádána ve spolupráci s Centry Euroguidance na Slovensku, Maďarsku a Srbsku.&#160; </div><br><br>Zdroj&#58; Euroguidance, <a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/" target="_blank">www.euroguidance.cz </a><br><br>14. 5. 2018 8:24:18Zapojit se mohou školy a školská zařízení, instituce dalšího vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci). Přihlášky do 15. 6. 2018. 2018-05-13T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/80601866.jpg14. 5. 2018 8:51:46https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výstava Druhý život41771<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Švýcarské velvyslanectví v&#160;České republice připravilo v&#160;letošním jubilejním roce putovní projekt fotografické výstavy Druhý život, která se zabývá československou emigrací do Švýcarska po roce 1968.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Výstava úspěšně proběhla v Praze, a od </strong></span><span style="font-size&#58;14px;"><strong>25.5. 2018 do 10.6. 2018 bude probíhat v&#160;Zámku (Soudní 1) ve Zlíně</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>. Odsud bude výstava putovat do Brna a do Plzně.&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">V rámci výstavy Švýcarské velvyslanectví připravilo speciální program pro školy, který nabízí ve dnech <strong>28.5. a 29. 5. 2018 (pondělí a úterý)</strong>. </p><p style="text-align&#58;justify;">Studenty a jejich učitele zaměstnanci ambasády provedou výstavou a v interaktivní části se spolu s&#160;nimi zamyslí nad tím, jakou hodnotu pro ně má domov a vlast, co pro ně konkrétně znamenají a s čím si je spojují. Co by se muselo v jejich životě stát, aby je to přinutilo domov a vlast opustit, a co by následně pro každého z nich bylo zásadní při budování nového života v cizí zemi.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zájemci z&#160;řad škol se mohou na speciální program pro školy (28. 5. a 29. 5.) hlásit na adrese</strong>&#58; <a href="mailto&#58;sona.kritzlerova@eda.admin.ch" target="_blank">sona.kritzlerova@eda.admin.ch</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na prohlídku výstavy bez speciálního programu je možné přijít kdykoli v&#160;čase út-pá 14.00-17.00 hod, so 10.00-17.00 hod, ne 14.00-17.00 hod ve výše uvedeném datu. Po dohodě s&#160;Galerií Václava Chada je možné výstavu školám zpřístupnit i dopoledne.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro dotazy se prosím obracejte na výše uvedenou mailovou adresu.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/vyletnik/Documents/DRUHY%20ZIVOT_letak%20do%20skol_A4_2.verze.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;DRUHY ZIVOT_letak do skol.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>14. 5. 2018 19:29:44Švýcarské velvyslanectví v České republice připravilo v letošním jubilejním roce putovní projekt fotografické výstavy Druhý život, která se zabývá československou emigrací do Švýcarska po roce 1968.2018-05-13T22:00:00Z/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/Druhý_život.PNG14. 5. 2018 19:38:08https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSoňa Kritzlerová
Moderní výuka pro generaci digitálních dětí58982<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na základních školách, která se bude konat v úterý 5. června ve Vsetíně.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce je určena všem pedagogům se zájmem o inovativní přístup k výuce a využívání ICT ve vyučovacích hodinách, učitelům ICT, správcům sítě, ředitelům ZŠ a odborné veřejnosti. V rámci konference budou mimo jiné představeny mnohé nástroje, aplikace a programy, které mohou učitelé snadno začlenit do své praxe. Jejich využití si každý účastník bude moci prakticky vyzkoušet na některém z 12 nabízených workshopů.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Konference &quot;Moderní výuka pro generaci digitálních dětí&quot;&#160;se uskuteční dne <strong>5. 6. 2018 od 9&#58;00 hodin</strong> na Střední škole Kostka s.r.o. ve Vsetíně, Smetanova 266. Účast je bezplatná.&#160;</p><h2>Program konference&#58;<br></h2><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Moderni_vyuka_pro_generaci_digitalnich_deti/Program.JPG" alt="Program.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Bližší informace naleznete v&#160;přiložené pozvánce.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Registrace na konferenci je nutná do 25. 5. 2018 on-line na odkazu </span><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuWITA5Me4-LI9LmAflxl4mL1CcYyRWsxK8WZZSbU02K9J6g/viewform" target="_blank">ZDE.</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%20s%20programem.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%20s%20programem.pdf">Pozvánka s programem.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Moderni_vyuka_pro_generaci_digitalnich_deti/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>14. 5. 2018 9:05:59Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve na konferenci zaměřenou na moderní způsoby výuky se zapojením ICT technologií na základních školách. Akce se bude konat v úterý 5. června ve Vsetíně. 2018-05-13T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/teacher%20in%20classroom.jpg15. 5. 2018 11:22:41https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Etická výchova zlepšuje sociální klima škol 39779<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Etická výchova o.p.s. realizuje ve školním roce 2017/2018 za podpory Moravskoslezského kraje projekt na zlepšení klimatu škol. V tomto školním roce se konalo několik typů kurzů se zaměřením na výchovný styl, bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, spolupráci&#160;pedagoga s rodiči, formativní hodnocení, sebereflexi&#160;a kladné sebepojetí žáka, Desatero třídního učitele - prakticky ve společném vzdělávání, Jak vést třídnické hodiny efektivně, dlouhodobé kurzy s názvem Aplikace etické výchovy&#160;v pedagogické praxi.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Dle původního plánu proškolit v&#160;rámci nabízených kurzů 335 osob ze všech škol na území Moravskoslezského kraje&#160;bylo nakonec proškoleno 413 osob, proběhlo 440 vyučovacích hodin. Do projektu bylo zapojeno&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">plných 7 stře</span><span style="background-color&#58;transparent;">dních škol a 5 škol základních i&#160;mateřských.&#160;I</span><span style="background-color&#58;transparent;">nformačních seminářů a 40 hodinového kurz</span><span style="background-color&#58;transparent;">u se zúčastnili pedagogové všech typů vzdělávacích zařízení</span><span style="background-color&#58;transparent;">, celkem účastníci z 28 škol</span><span style="background-color&#58;transparent;">.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Smyslem projektu&#160;bylo&#160;nabídnout zájemcům fungující a praxí ověřené vzdělávací aktivity, ucelený vzdělávací program akreditovaných kurzů, během nichž se mohli účastníci seznámit s&#160;výchovným stylem a specifickým vedením výuky, kdy žáci dostávají větší prostor a možnost sebeprezentace a seberozvoje, což zúročují ve větším zájmu o sebe samotné i o své spolužáky, podílejí se se zájmem na chodu školy, získávají větší prostor v&#160;zapojení se do tvorby sociálního klimatu na škole, stávají se součástí komunity na škole. Obsah a program etické výchovy přispívá také k&#160;prevenci negativních jevů jako šikana, kyberšikana, agresivita. Rozvíjí emoční inteligenci žáků a vede k&#160;prosociálnosti a osvojení si měkkých kompetencí (soft skills). Žáci se učí asertivnímu chování, zvládání emocí, kooperaci, konstruktivní kritice.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Cílem výchovného stylu a programu etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chování vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu, k upevnění vnitřního vztažného systému, který je zárukou pevné osobnosti schopné realizovat to, co považuje za správné i v náročných situacích života bez podpory okolí. Transfer do života, následující v&#160;závěru tématu, usnadňuje jeho praktické uchopení a realizaci v individuálních podmínkách a rolích žáka.&#160;</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt nabídl školám&#160;Moravskoslezského kraje ucelený vzdělávací program,&#160;zkušenosti,&#160;poznatky, příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů, psychohygienu&#160;ve školním prostředí, zvládání emocí v&#160;práci učitele, rozvoj kreativity a ochoty sdílení zkušeností mezi jednotlivci v&#160;jednotlivých sborovnách (mentoring) a další praktické nápady na kvalitní rozvoj škol a zlepšení spolupráce a klimatu ve školním prostředí. Kurzy stavěly na základě, kdy učitel, jeho osobnost, postoje, chování a mravní charakter, je&#160;nositel&#160;morálních hodnot vzhledem k&#160;žákům.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zapojení sborovny nebo části pedagogů do celoživotního vzdělávání, získání praktických zkušeností, jejich zavádění do uceleného vzdělávacího programu, aplikace ve školní praxi, podpora zlepšujícího se klimatu na škole, zefektivnění práce a zapojení všech aktérů do dobrého fungování školy může škole přinést ocenění pod záštitou MŠMT Etická škola, zlatého, stříbrného nebo bronzového stupně. Více informací najdete na&#160;<a href="http&#58;//www.xn--eticka-kola-mhc.cz/"><strong>Eticka-škola.cz</strong></a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><strong>Kontakt&#58;</strong><br>Hana Martináková<br> Tel. +420 737 637 033 <br><a href="http&#58;//www.evops.cz/">www.evops.cz</a><br> <a href="http&#58;//www.eticka-skola.cz/">www.eticka-skola.cz</a><br> <a href="http&#58;//www.etikadoskol.cz/">www.etikadoskol.cz</a><br></p><p><img src="/sofia/pedagogove/spolvedy/PublishingImages/logo%20MSK.jpg" alt="logo MSK.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;177px;" /><br></p>9. 5. 2018 10:13:56Etická výchova o.p.s. realizuje ve školním roce 2017/2018 za podpory Moravskoslezského kraje projekt „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK“. 2018-05-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Skupina%20s%20ucitelem_per.jpg9. 5. 2018 13:05:05https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/spolvedy/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana GalováHana Kachtíková
Evropský rámec kvalifikací - EQF59063<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Využijí ho především lidé, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">EQF má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné a jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Třetí úroveň EQF odpovídá v&#160;ČR střednímu vzdělání s&#160;výučním listem, lidé s&#160;maturitou dosáhli úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy odpovídá úroveň EQF 7. EQF zahrnuje kvalifikace získané nejen ve škole, ale i v&#160;neformálním a dalším vzdělávání.&#160;Jde např. o profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací. </p><p style="text-align&#58;justify;">Údaj o úrovni kvalifikace je od roku 2017 ve formě EQF 1-8 povinně uveden na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech VOŠ. Od roku 2012&#160;najdete údaj o EQF také v dokumentech Europassu –&#160;na dodatcích k&#160;osvědčení, na&#160;dodatcích k&#160;diplomu&#160;z&#160;VOŠ a mobilitě ze studijní stáže. Každý si může svou úroveň EQF vyplnit i do životopisu do části o dosaženém vzdělání.</p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací najdete na <a href="http&#58;//www.eqf.cz/"><strong>Eqf.cz</strong></a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Video&#160;je dostupné na&#160;<a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=G8IyCRRJA3c&amp;t=19s"><strong>Youtube.</strong></a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/podpora-krajskeho-akcniho-vzdelavani/Documents/final_brozura_egf_na_web.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Brožura Evropský rámec kvalifikací</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">----<br><br><strong>Kontakt&#58;</strong><br>Lucie&#160;Šnajdrová&#160;<br>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;lucie.snajdrova@nuv.cz">lucie.snajdrova@nuv.cz</a> <br>tel. 605 210 593<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/podpora-krajskeho-akcniho-vzdelavani/PublishingImages/knihovna%20eqf.PNG" alt="knihovna eqf.PNG" style="margin&#58;5px;" /><br></p>9. 5. 2018 10:00:43Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Využijí ho především lidé, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.2018-05-08T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/podpora-krajskeho-akcniho-vzdelavani/PublishingImages/knihovna%20EQF2.jpg9. 5. 2018 10:10:51https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/podpora-krajskeho-akcniho-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováIrena Palánová
Mezinárodní kampaň Měsíc školních zahrad 201839836<p style="text-align&#58;justify;"><b>​<span>K</span><span>a</span><span>ždoročně v květnu vzdávají školy po celém světě hold svým zahradám, hřištím a dvorkům – místům, která jsou ideální k propojování teorie s praxí při výuce, tvoření a hrám, k poznávání přírody, seznamování dětí s okolním světem i rozvoji místní komunity. Cílem svátku je povzbudit učitele, aby objevili pestré možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí, a začlenili ho do každodenního života své školy.</span></b></p><div style="text-align&#58;justify;">Původcem myšlenky je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). V Česku je jejím členem Nadace Proměny Karla Komárka, která u nás spolu s dalšími partnery podporuje širší využití školních zahrad a učení se venku.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Více informací ke kampani,&#160;k přidání školní zahrady na mapu či odkaz ke&#160;stažení průvodce aktivitami venku&#160;najdete na webu&#160;<a href="https&#58;//www.mesicskolnichzahrad.cz/" target="_blank"><strong>Mesicskolnichzahrad.cz</strong></a>.<strong></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.eduin.cz/edukalendar/" target="_blank">EDUin</a></div>2. 5. 2018 11:47:16Nechejte se inspirovat nebo se přidejte k celosvětové síti škol, které v květnu vyrážejí na zahrady a hřiště.2018-05-01T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/kytky.jpg2. 5. 2018 11:59:03https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Soutěž „Mladí designéři“41839<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Společnost ŠKODA AUTO pořádá již šestým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Registraci lze provádět online, a to na&#160;<strong><a href="https&#58;//www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/" target="_blank">www.mladidesigneri.skoda-auto.cz</a>.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Pro přihlášené projekty může veřejnost hlasovat přímo v galerii na webové stránce <strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/">www.mladidesigneri.skoda-auto.cz</a></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Speciální cenu ŠKODA AUTO pro kategorii jednotlivci i kategorii škol/ týmů vyberou designéři ŠKODA AUTO.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kategorie</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>ŠKOLY/ TÝMY,&#160;JEDNOTLIVCI</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">- Cena veřejnosti 2D</div><div style="text-align&#58;justify;">- Cena veřejnosti 3D</div><div style="text-align&#58;justify;">- Cena Designu ŠKODA AUTO</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín pro přihlášení</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">03.04.2018 – 31.05.2018</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ceny</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Finanční příspěvek pro školu na výtvarné potřeby</div><div style="text-align&#58;justify;">Výlet do ŠKODA Muzea</div><div style="text-align&#58;justify;">Věcné ceny pro samotné dětské designéry</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kdo se muže zúčastnit</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Děti studující na prvním stupni základních škol.<br></div><br></div>2. 5. 2018 8:32:25Společnost ŠKODA AUTO pořádá již šestým rokem soutěž s názvem „Mladí designéři“. Jedná se o soutěž pro nejmladší školáky a jejím cílem je podpořit a motivovat kreativního ducha dětí.2018-05-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/151520721.jpg2. 5. 2018 10:33:23https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMonika Šiterová

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní