Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kabinety

Sekce portálu je prostorem pro sdílení učebních textů, metodických pomůcek a dalších informací. Hlavním cílem je podpora vzájemné spolupráce pedagogů Zlínského kraje. 

 Aktuální články v kabinetech

 

 

Zapojte se do Světového dne laskavosti64704<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zapojte se do oslav Světového dne laskavosti 13. listopadu 2019 a zjistěte, jaké to je, když druhým uděláte radost dobrým skutkem.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Registrace bude spuštěna&#160;<strong>27. srpna 2019&#160;</strong>na&#160;<a href="http&#58;//www.jsemlaskavec.cz/">www.jsemlaskavec.cz</a>. Prvních 121 zaregistrovaných učitelů získá zážitkový den v Praze. Minulý rok se zúčastnilo&#160;<strong>14 000 dětí ze 193 měst&#160;</strong>z celé České republiky a my věříme, že i letos přitáhneme pozornost ke konání dobrých skutků. Věříme, že laskavé chování může změnit celkovou atmosféru ve škole i v partě. A taky v jednoduchou rovnici, že laskavost plodí laskavost.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div></div><div class="row-main in-viewport" style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px auto;max-width&#58;83.75em;padding&#58;0px 24px;color&#58;#1f1f1f;font-family&#58;rubik, arial, sans-serif;font-size&#58;16px;"><div class="col col-3-12 grid-8-12" style="box-sizing&#58;border-box;display&#58;inline;float&#58;left;left&#58;1292px;padding&#58;0px;width&#58;850.797px;margin-left&#58;-1071.39px;"><div class="block block-inline" data-lb="region" data-lb-id="sections.2.rows.0.columns.0.regions.0" style="box-sizing&#58;border-box;padding&#58;14px 0px;"><h2 class="center" style="box-sizing&#58;border-box;color&#58;#2397d4;font-family&#58;montserrat;transition&#58;font-size 0.3s ease 0s;margin-bottom&#58;0px;line-height&#58;1.3;font-size&#58;36px;">Jak se zapojit</h2></div></div></div><div class="row-main in-viewport" style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px auto;max-width&#58;83.75em;padding&#58;0px 24px;color&#58;#1f1f1f;font-family&#58;rubik, arial, sans-serif;font-size&#58;16px;"><div class="col col-3-12 grid-8-12" style="box-sizing&#58;border-box;display&#58;inline;float&#58;left;left&#58;1292px;padding&#58;0px;width&#58;850.797px;margin-left&#58;-1071.39px;"><div class="block block-inline" data-lb="region" data-lb-id="sections.2.rows.1.columns.0.regions.0" style="box-sizing&#58;border-box;padding&#58;14px 0px;"><p class="center" style="box-sizing&#58;border-box;padding-bottom&#58;0.8rem;margin-bottom&#58;0px;font-size&#58;1.06rem;line-height&#58;1.6;">Přihlásit se mohou třídy, spolky, zájmové kroužky, skupiny dětí z dětských domovů nebo</p><p class="center" style="box-sizing&#58;border-box;padding-bottom&#58;0.8rem;margin-bottom&#58;0px;font-size&#58;1.06rem;line-height&#58;1.6;">kamarádi ve věku 3-18 let z celé České republiky. Stačí si vybrat dobrý skutek&#160;a zaregistrovat se na tomto webu. Registraci vyplňuje vždy učitel nebo vedoucí starší 18let.</p><p class="center" style="box-sizing&#58;border-box;padding-top&#58;0.8rem;margin-bottom&#58;0px;font-size&#58;1.06rem;line-height&#58;1.6;">Vybranou laskavost můžete uskutečnit od&#160;1. do 13. listopadu 2019, ale ideálně přímo na</p><p class="center" style="box-sizing&#58;border-box;padding-top&#58;0.8rem;margin-bottom&#58;0px;font-size&#58;1.06rem;line-height&#58;1.6;">Světový den laskavosti ve středu 13. listopadu!<br></p></div></div></div><div><strong>Jak se zapojit</strong></div><div>Přihlásit se mohou třídy, spolky, zájmové kroužky, skupiny dětí z dětských domovů nebo&#160;kamarádi ve věku 3-18 let z celé České republiky. <strong><a href="https&#58;//www.laskavost.cz/jsemlaskavec" target="_blank">Stačí si vybrat dobrý skutek&#160;a zaregistrovat se na tomto webu.</a></strong>&#160;</div></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Registraci vyplňuje vždy učitel nebo vedoucí starší 18let.</strong></div><div>Vybranou laskavost můžete uskutečnit od&#160;1. do 13. listopadu 2019, ale ideálně přímo na&#160;Světový den laskavosti ve středu 13. listopadu!<br></div></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><a href="/studenti/clankyaodkazy/Documents/jsemlaskavec%202019%20leták.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;#jsemlaskavec 2019 leták.pdf</a><br></strong></p>19. 8. 2019 9:27:49Zapojte se do oslav Světového dne laskavosti 13. listopadu 2019 a zjistěte, jaké to je, když druhým uděláte radost dobrým skutkem. 2019-08-18T22:00:00Z/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/Banner_jsemlaskavec.PNG19. 8. 2019 9:41:25http://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováAlžběta Babinská
Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností 67272<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností&#160;</strong><strong>jsou názvy dvou projektů Erasmus+, KA1, které podpořila Evropská unie a pozitivně tak</strong><strong> </strong><strong>ovlivní žáky a pedagogy</strong><strong> Střední odborné školy Luhačovice </strong><strong>v&#160;následujících 2&#160; letech.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ten první projekt se týká <strong>12 žáků oboru Design a zpracování dřeva</strong> (včetně pedagogického doprovodu), kterým umožní <strong>čtyřtýdenní stáže v&#160;Kaunasu v&#160;Litvě</strong> na podzim 2019 a 2020.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Co můžeme očekávat?</strong> Ucelený pohled na design a zpracování dřeva v&#160;Litvě, v&#160;zemi, která je nazývána „zemí dřevěných soch&quot;, kde je na vysoké úrovni design a restaurátorství, především klasicistního nábytku, unikátní je rovněž spojení tradičního řemesla s&#160;moderním současným designem. <strong>Partnerem v&#160;tomto projektu je odborná škola Kauno technikos profesinio mokymo centras</strong>, stáže budou probíhat v&#160;jejich dílnách i na externích pracovištích. Důležité je nejen osvojení odborných dovedností<strong> (ECVET),</strong> ale <strong>také zlepšení odborné a jazykové komunikace,</strong> zvýšení znalostí v&#160;ICT, rozvoj multikulturních dovedností. Žáci se naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti a tím budou konkurenceschopnější na trhu práce i v&#160;dalším odborném vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Druhý podpořený projekt</strong> se zaměřuje na <strong>zlepšení angličtiny pedagogů „nejazykářů&quot;</strong> a tím zprostředkovaně na zvýšení kompetencí žáků školy, a dále <strong>na zvýšení kompetencí managementu školy.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>6 pedagogů absolvuje </strong><strong>&#160;</strong><strong>čtrnáctidenní kurzy</strong> v&#160;Anglii &#160;s&#160;cílem většího <strong>zapojení</strong> těchto vyučujících <strong>jako doprovodných osob na zahraničních stážích</strong>, mezinárodních setkáních a zvýšení <strong>možnosti vyučovat některá odborná témata v&#160;cizím jazyce (CLIL)</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">2 členové vedení školy využijí <strong>týdenních kurzů zaměřených na management škol</strong> s&#160;tématy vzdělávací systémy, metody a formy práce, projektová výuka, vlastní hodnocení škol, organizace projektů, prezentace škol apod.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další aktivitou bude <strong>job shadowing (stínování)</strong>, který &#160;zrealizujeme v&#160;partnerské škole<strong> Srednja šola Zagorje, kde</strong> bychom rádi navázali na dřívější spolupráci, naplánovali další mezinárodní aktivity, workshopy, využili jejich bohatých zkušeností např. z&#160;<strong>oblasti zdravého životního stylu a ekologie.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Na oba projekty jsme získali celkem 61 535 €. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Documents/eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg" alt="eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg" class="ms-rtePosition-1" style="margin&#58;5px;width&#58;270px;height&#58;78px;" />&#160;<br></p><p><br></p>8. 8. 2019 8:19:06Dva nové projekty Erasmus+ začne od podzimu realizovat Střední odborná škola Luhačovice a v následujících 2 letech tak pozitivně ovlivní své žákyně/žáky i pedagožky/pedagogy. 2019-08-07T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/travel.jpg8. 8. 2019 8:39:01http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJana Šuráňová
Rámec digitálních kompetencí učitele65636<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Všudypřítomnost digitálních technologií zásadním způsobem ovlivňuje téměř všechny aspekty našeho života&#58; jak komunikujeme, pracujeme, jak trávíme volný čas, organizujeme své aktivity, jak přijímáme informace a poznáváme svět kolem nás. Zároveň se mění způsob, jakým přemýšlíme a jak se chováme. Děti a mladí lidé si samozřejmě změny neuvědomují, technologie jsou pro ně všudypřítomnou samozřejmostí. To však zároveň neznamená, že jsou automaticky vybaveni potřebnými schopnostmi je efektivně ke svému maximálnímu prospěchu využívat. Ve většině evropských zemí v současné době dochází k úpravě oficiálních kurikulárních dokumentů s cílem podpořit rozvoj digitálních kompetencí u žáků. Proto zároveň vzniká požadavek vybavit potřebnými kompetencemi též učitele. Jejich úkolem je připravit žáky na život a práci v digitální společnosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tvorbou Rámce digitálních kompetencí učitele byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Úkol plní aktivity&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020" target="_blank">Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020</a>. Projekt PPUČ se zapojil do aktivit Evropské komise, konkrétně jejího výzkumného střediska Joint Research Centre (JRC) – EU Science HUB, kde v letech 2016–17 vznikal Rámec digitálních kompetencí pedagogů (Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu). Na základě doporučení studie a spolupráce s týmem JRC bylo rozhodnuto převzít kompetence a jejich rozpracování do jednotlivých fází vývoje z evropského rámce DigCompEdu. Rámec byl přeložen do českého jazyka.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50714/download/" target="_blank">Rámec digitálních kompetencí učitele, soubor typu pdf, (815,87 kB)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>2. 7. 2019 8:10:16Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. 2019-07-01T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg2. 7. 2019 8:13:44http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-informatiky1/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Ředitelé jsou klíčoví aktéři změn ve vzdělávání64452<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 18.-19. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V programu vystoupili čtyři odborní lektoři. Bohumil Kartous se zaměřil na výzvy českého vzdělávání v&#160;období nastupující automatizace, rozevírající se rozdíl v sociálně ekonomickém statusu, spojený&#160;s nedůvěrou v demokracii.&#160;Podle Kartouse zavedení automatizace v horizontu deseti let ovlivní nejvíce industriální země jako je Německo, Slovensko a Česká republika. Zhruba 10 % pracovních míst bude nenahraditelně zrušeno, 35 % pracovních míst projde výraznou změnou. K významné změně dojde také na německém trhu práce, kde se automatizace projeví zvýšenou mírou nezaměstnanosti a je pravděpodobné, že německé firmy budou stahovat svá pracoviště zpět z levnějších trhů. Jedním z krátkodobějších řešení situace je podpořit ředitele jako klíčové aktéry změn ve vzdělávání. Dále je nutné zaměřit se na změnu nastavení maturit a přijímacích zkoušek, což může být podle pana Kartouse nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak docílit změny.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F4.jpg" alt="F4.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /></p><div style="text-align&#58;justify;">Téma mužsko-ženských principů v praxi ředitele (a nejen tam) otevřela dvojice Miroslav Orel a Věra Facová. Zkušení lektoři nabídli ucelený soubor psychických vlastností a rysů osobnosti a jejich odlišnosti z hlediska mužského a ženského principu a jejich interakcí v osobním a profesním životě (např. odpovědnost, cíl komunikace, dovednost, intuice, ocenění, tolerance, sdílení, role a jejich přepínání apod.).&#160; Výstup doprovázeli četnými konkrétními příklady jak z osobního života, tak zejména z běžných situací ve školním prostředí se závěrem významu a důležitosti vyvážené sklady pracovního kolektivu z hlediska mužsko-ženského zastoupení.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Ředitel Zlínského inspektorátu České školní inspekce Vlastislav Kožela seznámil účastníky s konkrétními výsledky inspekcí na středních a vyšších odborných školách za uplynulé období.&#160;</span>Druhý den Jiří Valenta promluvil o současných změnách školské legislativy, odpovědnosti vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Součástí akce byly aktuální informace z průběhu realizace projektů Podpora krajského akčního plánování, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje a přípravy Školské inkluzivní koncepce kraje.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F7.jpg" alt="F7.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></div><h2>Některé z&#160;myšlenek, které zazněly na setkání<br></h2><ul><li>Děti mají být připraveny na to, co přichází, ne na to, co bylo.&#160;Návraty do minulosti nevyřeší problémy budoucnosti.<br></li><li>Čekají nás tři vlny automatizace, teprve druhá a třetí vlna, která přijde zhruba do patnácti let zasáhne ekonomiku nejzásadněji, tempo vlivu automatizace na výrobu poroste stejně jako dokonalost robotických systémů.</li><li>Některá pracovní místa budou zrušena (5-10 % v&#160;různých zemích světa), ve spoustě dalších dojde k&#160;významným změnám (10-30 %).</li><li>Jaké oblasti ekonomiky budou nejvíce zasaženy s&#160;ohledem na trhu práce? Ve vysokém riziku jsou oblast skladování a logistiky dopravy, zpracovatelský průmysl a stavebnictví, v&#160;oblasti vzdělávání bude mít automatizace nejmenší vliv.</li><li>Odvětví, která jsou založena na mezilidské interakci jsou nejméně ohrožené automatizací. Práce bude, vzniknou nová místa, zejména v&#160;oblasti zdravotnictví, sociální práce, vědy, informací,&#160;komunikace a vzdělávání.<br></li><li>Česká republika jako průmyslově orientovaná země je velmi ohrožená nastupující automatizací.</li><li>Další vlny automatizace zasáhnou mnohem více lidi se základním nebo středním vzděláním, z&#160;dlouhodobého hlediska není výhodné nemít dostatek vysokoškolsky vzdělaných lidí, z&#160;krátkodobého hlediska s&#160;ohledem na aktuální potřeby firem je to jinak.</li><li>Změny v&#160;upřednostňovan<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">ých dovednostech podle Světové banky – srovnání v&#160;roce 2015 a 2020 – na prvním místě bude stále dovednost komplexního řešení problémů, významně poroste potřeba kritického myšlení, kreativity, emoční inteligence. Vysoká míra všeobecných gramotností je výhodná pro budoucí ekonomiku i profesní uplatnění jednotlivců.</span><br></li><li>Charakteristika úspěchu pro 21. století (Konference Strategie 2030+, únor 2019) – sebe-poznání a sebe-uvědomění, resilience – antifragilita, digitální dospělost, růstové myšlení (growth mindset), respekt, participace, obyčejné hrdinství.</li><li>Ředitelé jsou klíčoví aktéři změn ve vzdělávání – nutnost orientace na management ředitelů.&#160;Primární úlohou ředitele je práce s učiteli, ti jsou rozhodujícími činiteli pro vzdělávání dětí.<br></li><li>Dlouhodobě je velmi důležité investovat do vzdělávacího systému. Bez toho, aby se ČR začala chovat jako vyspělá země, nic nepůjde. „Z&#160;vyprahlé půdy nevzejde nic, co zasejete…&quot;.<br></li><li>J<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">e potřeba změnit</span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"> obsah vysokoškolského vzdělávání, vysoké školy dnes nestuduje 20 procent „nejchytřejších&quot;, ale násobně větší počet studentů s&#160;„průměrnou&quot; inteligencí.</span><br></li><li>Jakýk<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">oliv pracovní kolektiv by měl být vyvážený z hlediska mužko-ženského zastoupení.</span><br></li></ul><h2>Prezentace<br></h2><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Výzvy%20českého%20vzdělávání.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Výzvy českého vzdělávání.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Odpovědnost%20vedoucího%20pracovníka%20za%20řízení%20školy%20a%20školského%20zařízení.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Projektový%20záměr%20IKAP%20II.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Projektový záměr IKAP II.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Informace%20o%20tvorbě%20školních%20akčních%20plánů.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Informace%20o%20tvorbě%20školních%20akčních%20plánů.pdf">&#160;Informace o tvorbě školních akčních plánů.pdf</a></strong><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F11.jpg" alt="F11.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F3.jpg" alt="F3.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/F12.jpg" alt="F12.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;637px;" /><br></p><p></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Tematicke_setkani_reditelu_a_reditelek_strednich_skol_v_kraji/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p>20. 6. 2019 16:41:54Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 18.-19. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.2019-06-19T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/F13%20perex.jpg24. 6. 2019 8:38:36http://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - Prodlouženo69859<p></p><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><font color="#000000" face="Calibri" size="3"><strong>Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.</strong></font></font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 8pt;"><font color="#000000" face="Calibri" size="3">Další informace jsou k nalezení v přiloženém dokumentu&#58;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> <a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/specializacni-studium-pro-skolni-koordinatory-EVVO---prodlouzeno/Nabídka%20specializační%20studium_kurz%20III_září%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Nabídka specializační studium_kurz III_září 2019.pdf</a></font></p>13. 6. 2019 12:05:34Líska z.s. otevírá nový kurz akreditovaného studia pro školní koordinátory EVVO, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ. Termín konání kurzu je posunutý na září 2019 - září 2020. Předpokládaná cena 15.500 Kč.2019-06-12T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/images/146805596.jpg13. 6. 2019 12:10:38http://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Koutná
Učitel mediální výchovy zveřejnil pro ostatní kolegy podklady do výuky k fake news a propagandě65964<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu k mediální výchově zveřejnil lekci Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací. Ta obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her. Podklady do výuky jsou součástí on-line otevřené učebnice, ve které učitel každý měsíc zveřejňuje jedno nové téma se vším, co učitelé pro výuku potřebují. Fake news a propaganda jsou již 9.&#160;zveřejněnou lekcí. &#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výuka o dezinformacích a hoaxech je rozdělena do čtyř devadesátiminutových bloků, kde žáci pochopí základní pojmy a vyzkouší si tvořit fake news, poznají principy propagandy a uvědomí si charakter postfaktické doby. <em>&quot;Součástí lekce je průvodce pro učitele, podle kterého se může učitel rozhodnout, co si z palety témat a aktivit do své hodiny převezme. Pokud by se ale učitel rozhodl převzít celou lekci, podaří se mu propojit mediální výchovu s dějepisem, českým jazykem, občanskou výchovou, informatikou i anglickým jazykem,&quot;</em> říká Michal Kaderka, který vyučuje mediální výchovu jako samostatný předmět na pražském Gymnáziu na Zatlance. </p><p style="text-align&#58;justify;">Lekce <a href="http&#58;//svetmedii.info/otevrena-ucebnice/svet-fake-news-hoaxu%CC%8A-propagandy-a-manipulaci/" target="_blank">Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací</a> je součástí on-line otevřené učebnice mediální výchovy <a href="http&#58;//svetmedii.info/otevrena-ucebnice/" target="_blank">Svět médií</a>. Předchozích osm lekcí se týká tvorby zpravodajství, diskusí na sociálních sítích, nebo rozlišení faktů a komentářů. <em>&quot;Na žádost kolegů jsem vytvořil a zveřejnil lekci k historii médií, kde se mediální výchova protíná s&#160;ostatními předměty. Stejně tak jsem zveřejnil i porevoluční vývoj médií. Učitelé najdou i prolink na aplikaci s&#160;otázkami, které umožní formou hry Riskuj ověřit, co si žáci z obou lekcí pamatují,&quot;</em> dodává Kaderka. Podle něj je na novodobé historii médií krásně vidět, jak se do ní otisklo třicet let společenských i ekonomických změn. </p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Velmi vítám a oceňuji tuto mediální aktivitu,&quot;</em> říká Petr Nutil, zakladatel webu Manipulátoři.cz, <em>„vždyť právě vzdělávání na poli mediální gramotnosti a kritického myšlení je jedním z nejpodstatnějších úkolů, který by škola v informační společnosti měla mít. Co jiného bychom měli učit své děti než to, jak se orientovat ve světě, jak vyhodnocovat informace, jak poznat ty kvalitní od nekvalitních a jak nepodléhat trikům populistů a demagogů? Vybavíme-li je těmito schopnostmi, věřím, že jim budou vysoce užitečné po celý život, a to v mnoha různých oblastech.&quot;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Je jen málo oblastí, které trpí takovým nedostatkem výukových materiálů a učebnic, jakou je právě oblast mediální gramotnosti. Proto velice vítám tyto online lekce, které jsou zpracovány poutavě, využívají aktuálních příkladů a také jsou podpořeny velkým množstvím audiovizuálních prvků. Navíc je učebnice volně přístupná a každý učitel ji tak může využít, což je skvělé.&quot; </em>říká Vojtěch Bruk, jeden ze zakladatelů Zvol si info.</p><p style="text-align&#58;justify;">Otevřená učebnice je součástí rozcestníku k mediální výchově <a href="http&#58;//www.svetmedii.info/" target="_blank">http&#58;//www.svetmedii.info/</a>. Veřejnost na webu najde informace, jak ve školách mediální výchova vypadá včetně příkladů, co se v ní učí. Učitelé zde naleznou všechny podklady do výuky i kalendář kurzů mediální výchovy. Novináři zde najdou všechna data o mediální gramotnosti děti, společnosti či o mediální výchově ve školách.</p><p style="text-align&#58;justify;">Michal Kaderka vyučuje mediální výchovu na Gymnáziu Na Zatlance v Praze, občanskou nauku v Karlínské obchodní akademii a učí mediální výchovu studenty učitelských oborů na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 2017 spoluzaložil <a href="https&#58;//ucitelskaplatforma.cz/" target="_blank">Učitelskou platformu</a>, jejíž cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Kontakt pro média&#58;</p><p>Michal Kaderka, učitel<br></p><p>Email&#58;&#160;<a href="mailto&#58;kaderka@zatlanka.cz" target="_blank">kaderka@zatlanka.cz</a> </p><p>Tel.&#58; 777 879 481</p><p>Web k&#160;mediální výchově&#58; <a href="http&#58;//www.svetmedii.info/" target="_blank">www.svetmedii.info</a> </p><p>Výukový Twitter k&#160;mediální výchově&#58; <a href="https&#58;//twitter.com/svetmedii" target="_blank">https&#58;//twitter.com/svetmedii</a> </p><p>&#160;</p><p>Gymnázium Na Zatlance&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Web&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.zatlanka.cz/" target="_blank">www.zatlanka.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Instagram&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.instagram.com/zatlanka/" target="_blank">https&#58;//www.instagram.com/zatlanka/</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Twitter&#58;&#160;<a href="https&#58;//twitter.com/zatlanka" target="_blank">https&#58;//twitter.com/zatlanka</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Facebook&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.facebook.com/www.zatlanka.cz/" target="_blank">https&#58;//www.facebook.com/www.zatlanka.cz/</a></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Gymnázium Na Zatlance</strong>&#160;na pražském Smíchově je veřejné čtyřleté gymnázium s více jak stoletou tradicí. Má 16 tříd a cca 480 studentů. Od roku 2017 je na Zatlance kromě&#160;standardního studijního programu&#160;Objevovat a rozvíjet&#160;i experimentální program&#160;ALT&#160;s blokovou výukou s důrazem na osobnostní a sociální výchovu a studijní autonomii.&#160;<br></p>29. 5. 2019 12:04:41Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu k mediální výchově zveřejnil lekci Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací. Ta obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her.2019-05-28T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/Skupina%20s%20ucitelem.jpg19. 6. 2019 8:40:20http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMichal Kaderka

 ‭(Skryté)‬ Aktuální články v kabinetech - původní