Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak gramotnosti propojovat s výukou ve školách?

Se stoupající úrovní vzdělanosti západního světa se sice dovednost číst a psát považuje za samozřejmou, pojem gramotnost u nás ale znamená spíše schopnost rozumět kontextu, chuť učit se a dovednost řešit reálné problémy. UNESCO vyhlásilo 8. září jako Mezinárodní den gramotnosti.

Na rozdíl od zemí třetího světa se v západních zemích nově setkáváme s gramotností čtenářskou, matematickou, digitální, přírodovědnou, sociální, jazykovou, mediální a dalšími. Důraz se přitom klade na takzvanou funkční gramotnost, tedy schopnost uplatňovat získané vědomosti při řešení nejrůznějších úkolů a životních situací. Jde například o porozumění smlouvě s bankou, rozpoznání finančního podvodu či kyberšikany, o to, že člověk bezmyšlenkovitě nešíří hoaxy a falešné zprávy nebo třeba dovede odhadnout velikost pozemku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se společně s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a Českou školní inspekcí zabývá tématem gramotností kromě jiného také v projektu Podpora práce učitelů. Projekt přibližuje na tematickém webu Gramotnosti pro život nový pohled na vzdělávání veřejnosti a dává tipy, jak gramotnosti rozvíjet ve škole či doma. Gramotnosti se ale učitelé učí zapojovat také do školní výuky, projekt podporuje sdílení praxe mezi učiteli, používání otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce a rozvoj reflektivní praxe ve školách.

„Gramotnosti se nám prostřednictvím téměř třicítky pilotních mateřských a základních škol daří dostávat přímo do výuky k dětem. Můžeme tak v podmínkách různorodých škol ověřovat konkrétní postupy propojení gramotností do výuky a následně je sdílet s dalšími učiteli a školami," uvádí Jakub Holec, který je v NÚV zodpovědný za obsah projektu Podpora práce učitelů, a pokračuje: „Zároveň vyvíjíme celou paletu nástrojů, které mohou pomoci učitelům plánovat výukové cíle zaměřené na rozvoj gramotností dětí či tvoří podporu pro profesní rozvoj učitelů. Jsou to například očekávané výsledky učení v gramotnostech či sada výchozích pedagogických kompetencí učitele, na které v budoucnu naváže online vzdělávání. Nástrojů ale chystáme mnohem více," dodává Holec.

Projekt Podpora práce učitelů realizuje NÚV v rámci operačního programu OP VVV. Projekt má za cíl přinášet inovace do vzdělávání a rozvíjet kapacity škol a jejich učitelů. Zabývá se klíčovým tématem rozvoje gramotností v praxi MŠ a ZŠ napříč předměty a aktivitami s dětmi a žáky, přičemž učitelům nabízí články, kterými se mohou pro svou výuku ve školách inspirovat.

Zdroj: NÚV


Autor: Markéta Růžičková
Vložil/a: Jana Cenková