Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Začnou se čeští žáci učit o globálních problémech pomocí příběhů
Prozkoumávat globální témata jakými jsou například světový obchod, vzájemná odlišnost či potravinová bezpečnost budou na podzim letošního roku ve čtyřech českých školách podle metodiky globálních příběhů Global Storylines, která vznikla ve Skotsku. Další školy mají možnost přihlásit se do druhého ročníku, jenž bude spuštěn na konci ledna 2014.
 
V přístupu storylines jsou žáci vtaženi do příběhu, který v epizodách inscenuje učitel. Příběh vytváří rámec pro dlouhodobou výuku, ve které se propojují prvky projektového vyučování, výuky napříč předměty a aktivní role žáka. To vše má za následek vysokou motivaci pro učení a rozvoj kritického myšlení žáků. „Práce s globálními příběhy rozvíjí schopnost řešit konflitky prostřednictvím dialogu a spolupráce a dodává žákům sebedůvěru a přesvědčení o vlastní schopnosti aktivně ovlivňovat věci kolem sebe,“ upřesňuje Eva Malířová z Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi, které tento přístup do ČR přináší.
 
Žáci například vytvářejí imaginární komunitu, která musí řešit výzvy, jimž je vystavována prostřednictvím globálních vlivů, ať už je to nedostatek vody, nebo setkávání kultur. „To, že jsou žáci v roli, jim opravdu pomáhá vcítit se do pocitů člověka, který musel opustit svůj domov z důvodu nedostatku vody. Je to jiné, než kdyby se o tom jen učili,“ doplnila ke Global Storylines učitelka 1. stupně ZŠ ze Skotska, odkud tento přístup pochází.
 
V České republice se do projektu zatím zapojily čtyři školy z Jihomoravského kraje ZŠ Ostopovice a ZŠ Merhautova z Brna, ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov. Další školy se mohou v případě zájmu přihlásit do druhého ročníku, který bude spuštěn na konci ledna 2014. Přihlašovat se však mohou již nyní.
 
„Semináře Global Storylines burcují mozek i duši. Rozhodnutí vstoupit do projektu bylo jedno z těch nejlepších, co jsem udělala. Skládám teď program na školu v přírodě pro 4. a 5. ročník –  Robinson Crusoe. Plánuji v celém příběhu během týdne 3x rozhodovací proces,“ uvedla k pilotování storylines učitelka Petra Turečková ze zapojené školy ZŠ Ostopovice.
V Česku se přístup storylines v této podobě doposud na českých školách nevyužívá. Částečně připomíná strukturované drama, řada škol jistě také pracuje s projektovým vyučováním. Storylines přináší možnost tyto věci využít pro dlouhodobou výuku. Vznikl v sedmdesátých letech ve Skotsku a rozšířil se do Skandinávie, Nizozemí, Německa či USA, ale také do zemí kolem Pacifiku.
 
Na základě zkušeností pilotujících pedagogů chce Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi společně s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno tento přístup přizpůsobit pro české prostředí. Zatím se pilotují čtyři příběhy, které jsou vytvořené na základě skotských zkušeností. „Za tři roky bychom se chtěli v českém prostředí nejen naučit se storylines pracovat, ale také umět vytvářet své vlastní příběhy,“ sdělila Eva Malířová z NaZemi.
 
Důležitou součástí projektu je výzkum, který realizuje Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU Brno. Jeho cílem je zejména zjistit, jakou podporu učitel potřebuje k rozvinutí kompetencí nutných pro participativní výuku globálních témat. „Myslím si, že jde o dobrý příspěvek ke snahám o změnu přístupu v českém školství, protože směřuje k prosazení partnerských, participativních a inkluzivních směrů ve výuce a pracuje s těmi, kteří mají největší vliv na to, jak vzdělávací praxe vypadá, s učiteli a žáky,“ uvedla k důvodům zapojení se do projektu Lenka Slepičková z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání při PdF MU Brno.
Výuku příběhem do českého prostředí uvádí Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.

Kontakty:
Eva Malířová, Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi, eva.malirova@nazemi.cz, 774 437 377
Lenka Slepičková, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU Brno, lenka.slepickova@gmail.com
Gabriela Štěpánková, tisková mluvčí NaZemi, gabriela.stepankova@nazemi.cz, 776 226 691
 

NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu. www.nazemi.cz
 
Centrum globálního rozvojového vzdělávání společnosti NaZemi se věnuje metodice globálního rozvojového vzdělávání a usiluje o její zapojení do systému českého vzdělávání. Školám a pedagogům nabízí výukové programy pro žáky a studenty, metodické materiály do výuky, výstavy, které je možné vypůjčit a instalovat přímo ve škole, a akreditované semináře pro pedagogy seznamující s tématy globálního roz­vojového vzdělávání interaktivní formou. NaZemi je členskou organizací SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání. Více na www.nazemi.cz/vzdelavani, www.globalissues.eu.
 
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU Brno se zaměřuje na výzkum v oblastech inkluzivního vzdělávání (realizace principů inkluze na ZŠ a SŠ) a sociální inkluze (participace osob s postižením a podpora dospělých osob se specifickými potřebami). Institut je vedle výzkumné činnosti platformou pro rozvoj mladých výzkumníků. Naším cílem je úzká provázanost studijního oboru s praxí, proto spolupracujeme s řadou zařízení a neziskových organizací. Prostřednictvím našeho prakticky orientovaného výzkumu usilujeme o zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život osob se speciálními potřebami.
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková