Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vše o globálním rozvojovém vzdělávání najdete přehledně na novém webu
Co je globální rozvojové vzdělávání a jak je zakotveno v rámcovém vzdělávacím programu? Jaké jsou jeho cíle a principy? Jaké metodické materiály existují a jak mohou školy začlenit globální rozvojové vzdělávání do výuky? Na tyto a další otázky odpovídá právě spuštěný web www.globalnivzdelavani.cz, který přehledně a uceleně představuje české organizace zabývající se globálním rozvojovým vzděláváním, uvádí příklady dobré praxe a projekty, do kterých se školy mohou zapojit.
 

„Návštěvníci na webu www.globalnivzdelavani.cz naleznou také kalendář s aktuálními semináři, konferencemi a dalšími akcemi. Pedagogové ocení seznam 60 vzdělávacích materiálů pro učitele, které již byly v České republice vydány. Mnoho z nich je zde umístěno i zdarma ke stažení,“ uvedla Martina Pavlíčková z Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi, které webové stránky vytvořilo.
 
Web je určen učitelům všech typů škol, ale i lektorům neformálního vzdělávání či zaměstnancům nestátníchneziskových organizací, podnikové sféry, veřejné správy nebo sdělovacích prostředků. „Na webu mě nejvíc zaujaly praktické informace, jak 'převést GRV před tabuli'. U vyhledávání materiálů jsem ocenil věkový vyhledávací filtr a rovnou nahlédl do materiálů pro věk 15+. Také členění na materiály praktické a teoretické je pro mě velmi užitečné,“ popsal své první zkušenosti s webem učitel zeměpisu z pražského Gymnázia Sázavská.
 
Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Pedagogům pomáhá naplnit především průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova či Environmentální výchova. Mezi hlavní cíle GRV patří např. rozvíjení tolerance a solidarity s problémy jiných lidí, uvědomování si souvislostí mezi našim chováním a životním stylem a pracovními podmínkami v jiných částech světa, a v neposlední řadě získání motivace pro vlastní spoluúčast při řešení jak globálních tak i lokálních problémů.
 
Stránky www.globalnivzdelavani.cz byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie a Ministerstva zahraničních věcí v rámci projektu „Svět v nákupním košíku“ nevládní neziskovou organizací NaZemi.

Co je to globální rozvojové vzdělávání?

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. V České republice vznikla pod taktovkou Ministerstva zahraničních věcí ČR Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015.
 
Kontakt:
Martina Pavlíčková
Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi
martina.pavlickova@nazemi.cz
775 064 424
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková