Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nové publikace k podpoře občanského vzdělávání na školách
Centrum občanského vzdělávání v Brně vydalo v letošním roce tři nové publikace (Doplňující koncepci k současnému kurikulu výchovy k občanství, analytickou sondu Občanské vzdělávání v kontextu českého školství, výukový materiál Politika do školy patří) a přeložilo čtyři publikace Rady Evropy (Slovníček pojmů k občanskému vzdělávání, Chartu občanského vzdělávání, metodické příručky Vzděláváním k demokracii a Jak mohou učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům).
 

Přeložené materiály Rady Evropy: 

Jak mohou všichni učitelé podpořit výchovu k občanství a lidským právům: rámec pro rozvoj kompetencí
 
Příručka určuje hlavní kompetence, které učitelé potřebují k zavedení výuky demokratického občanství a lidských práv do tříd, škol i širší komunity. Je určena všem učitelům (nejen občankářům, ale i pedagogům ostatních předmětů) a školitelům působícím v institucích vyššího školství nebo v zařízeních zaměřených na vzdělávání před zahájením pedagogické praxe a v jejím průběhu.

Vzděláváním k demokracii: Podklady k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům pro učitele
 
Příručka je oporou podporu učitelům a praktikům v oblasti výchovy k demokratickému občanství a výchovy k lidským právům. Zabývá se kompetencemi v oblasti demokratického občanství, cíly a základními zásadami i celým přístupem školy k výchově k demokracii a k výchově k lidským právům. 

Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství
 
Účelem slovníku je objasnit nuance pojmů používaných ve výchově k demokratickému občanství a přispět tak k jejímu šíření v členských státech Rady Evropy. Nejedná se o vyčerpávající výklad termínů, použitá terminologie ale vyjadřuje současné mínění a názory obsažené v celé řadě dokumentů Rady Evropy.

Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům
 
Kapesní verze Doporučení CM/Rec(2010)7, které přijali ministři zahraničí a zástupci 47 členských zemí Rady Evropy na 120. zasedání Rady ministrů. Charta je výsledkem několikaletého vývoje a nemá závazných charakter. Je však odrazovým můstkem pro rozvoj občanského vzdělávání v Evropě a základem další činnosti Rady Evropy oblasti občanského vzdělávání.
 

Originální produkce Centra občanského vzdělávání: 

Politika do školy patří
 
Politika je nedílnou součástí života v demokracii a schopnost se v ní orientovat jsou nezbytnou dovedností každého občana. Přesto však bývají politická témata na školách tabu, učitelé se jim vyhýbají a nemluví o nich. Mladí lidé tak zůstávají izolováni od politických debat a často vstupují do občanského života zcela nepřipraveni. Předkládaná publikace vysvětluje, proč je žádoucí o politických a kontroverzních tématech ve třídě hovořit a nabízí několik jednoduchých rad a postupů, jak s takovými tématy pracovat ve výuce. Obsahuje rovněž příklad vývoje konkrétní lekce na aktuální téma.

Občanské vzdělávání v kontextu českého školství
 
Publikace analyzuje stav občanského vzdělávání v České republice. V úvodních částech se zabývá rolí občana v demokratických společnostech, identifikuje žádoucí vlastnosti demokratického občana a na základě výzkumů prokazuje pozitivní přínos občanské angažovanosti. Po shrnutí stavu občanské připravenosti českých žáků publikace vymezuje občanské vzdělávání a analyzuje stav občanského vzdělávání v kontextu českého kurikula. V závěru jsou uvedena doporučení pro další rozvoj občanského vzdělávání a příklady dobré praxe.

Výchova k občanství: doplňující koncepce k současnému kurikulu
 
Koncepce vznikla z potřeby reagovat na neuspokojivé výsledky českých žáků v mezinárodním výzkumu výchovy k občanství ICCS z roku 2010. Koncepce je dostupná na portálu Výchova k občanství v on-line verzi.

Podrobnější informace, objednávkový formulář a odkazy ke stažení naleznete na stránkách COV v sekci Publikace.

Zdroj: Centrum občanského vzdělávání, www.obcanskevzdelavani.cz
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková