Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Osobnostní a sociální výchova - inspirace pro učitele
Na webu projektu Odyssea najdete metodiky, praktické postupy, příklady dobré praxe, zásobníky technik i soubory textů k jednotlivým tematickým okruhům.


Metodiky osobnostní a sociální vých​ovy

Jak na OSV Výchozí příručka. Přehled všech metodik. Zásady účinné práce v OSV.
Očekávané výstupy OSV Dlouhodobé cíle OSV. Schopnosti, dovednosti a postoje rozvíjené v OSV.
Lekce OSV Jak rozvíjet jednotlivé schopnosti, dovednosti a postoje. Praktické postupy.
Přípravy na vyučování Přípravy na vyučování (OSV v kombinaci s běžnými předměty).
Kurzy OSV Příručky školních prožitkových kurzů OSV pro žáky.
Metody používané v OSV Zásobník metod a technik často používaných v OSV.
Psychická bezpečnost Pravidla psychické bezpečnosti ve výuce OSV.
Evaluace Metodika evaluace a autoevaluace v OSV.
DVD DVD s příklady dobré praxe OSV.
Čítanka OSV Soubor 22 textů k jednotlivým tematickým okruhům OSV
Podmínky realizace OSV Popis opatření usnadňujících fungování OSV ve škole
Příklady dobré praxe Imspirativní příklady toho, jak některé školy pracují s OSV
Diplomky, studie, skripta Diplomové práce, výzkumné zprávy a skripta ke stažení.


Zdroj: Projekt Odyssea, www.odyssea.cz​


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková