Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal metodickou publikaci pro výuku průřezových témat na základních školách. Materiál je členěný do tří základních částí (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj), poskytuje nabídku rovnocenných témat, ze kterých si mohou učitelé vybírat primárně ta témata, která jsou přínosná pro konkrétní žáky, konkrétní skupinu v daném čase.Kol. autorů. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. ISBN: 978-80-87000-76-2


 
Doporučené očekávané výstupy jsou využitelné jak při výuce formou integrace, tak při školních projektech, seminářích či kurzech i při realizaci průřezového tématu formou samostatného
vyučovacího předmětu. Současně poskytují východisko pro hodnocení žáků i pro průběžné
hodnocení výuky podle školních vzdělávacích programů. Učitelům mohou sloužit jako podklad
k případné inovaci učebních osnov či tematických plánů, k realizaci různorodých školních vzdělávacích aktivit.
 

Obsah:

Úvod
Doporučené očekávané výstupy
Informační zdroje

Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, www.rvp.cz
 

Přiložené soubory

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková