Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Články kabinetu

Osobnostní-a-sociální-výchovy-inspirace-pro-učitele-

Na webu projektu Odyssea najdete metodiky, praktické postupy, příklady dobré praxe, zásobníky technik i soubory textů k jednotlivým tematickým okruhům.

7. 10. 2015 10:44, Jana Vodáková

Nemoc-CoZaTo

Obecně prospěšná společnost Brodem UB nabízí Výukový program CoZaTo – o nemoci jménem korupce (za podpory Nadace Tomáše Bati)

18. 3. 2014 14:46, Radka Evjáková

o-je-cílem-hodiny-osobnostní-a-sociální-výchovy-(OSV)

Článek Josefa Valenty přináší v osmi bodech praktická doporučení týkající se toho, jak přemýšlet o cílech v osobnostní a sociální výchově, jak je formulovat a jakým úskalím se přitom vyhnout.

2. 10. 2013 10:38, Radka Evjáková

Metody-pro-výuku-osobnostní-a-sociální-výchovy

Článek Josefa Valenty se zaměřuje na metody pro práci s tématy OSV, zejména v samostatném předmětu, kroužku, kurzu, v časových blocích vyhrazených pro OSV v třídnických hodinách, ve školách v přírodě apod.

2. 10. 2013 9:59, Radka Evjáková

Sociální-dovednosti-učitele-a-možnosti-rozvíjení-sociálních-dovedností-ve-školním-prostředí

Příspěvek PhDr. Ilony Gillernové, Csc. byl převzat z metodického portálu www.rvp.cz provozovaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2. 10. 2013 9:51, Radka Evjáková

Doporučené-očekávané-výstupy.-Osobnostní-a-sociální-výchova-v-základním-vzdělávání

Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal metodickou publikaci pro výuku průřezových témat na základních školách. Materiál je členěný do tří základních částí (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj).

2. 10. 2013 9:42, Radka Evjáková

Výuka-k-různosti---nová-učební-opora-pro-pedagogy-2.-stupně-ZŠ-a-SŠ

Učební opora má pomoci pedagogům implementovat do výuky problematiku menšin a jejich vzájemné interakce s většinovou společností. Zvláštní pozornost věnuje osobám se zdravotním postižením.

2. 10. 2013 9:24, Radka Evjáková