Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
O počítačích a Internetu

Kapitola z Příručky pro život ve 21. století autora Karla Nešpora. Celou příručku si můžete stáhnout do svého počítače dole na této stránce.

 

Začátkem 90 let minulého století jsem navštívil program pro nezaměstnané závislé na drogách v San Francisku. Součástí programu pro tyto lidi z nejnižších společenských vrstev byla i výuka práce na počítači. “Jinak by těžko dostali práci,” vysvětlovala pracovnice programu.” Umět pracovat na počítači bylo výhodné už tehdy. Jenže počítače mají i určitá rizika.

Rizika pro psychiku

·         Jestliže se dospívající nadměrně věnují počítačům, může dojít k zaostávání v jiných oblastech života. To se může týkat školy i celé velké oblasti sociálních dovedností. K nim patří schopnost se vcítit do druhých lidí, umět nacházet kompromis, spolupracovat, porozumět mezilidským vztahům, umět pracovat s vlastními pocity atd.

·       Lze samozřejmě namítnout, že komunikovat se dá i přes Internet. To je jistě pravda, jedná se ovšem o formu komunikace, která nemůže nahradit všechny ostatní.  Navíc použít v ve styku s druhými lidmi logiku počítačového programu nebo chování hrdiny agresivní počítačové hry bývá většinou naprosto nevhodné.

·       Nežádoucí modely chování jsou pro dospívající nebezpečnější. S takovými nežádoucími vzory se lze na Internetu a při počítačových hrách setkávat. O tom, že násilí v televizním vysílání přispívá k růstu kriminality, existují v odborné literatuře přesvědčivé důkazy. Násilí se objevuje ve velké míře i v řadě počítačových her. Hráč v nich rozdává rány pěstí i nožem, střílí a působí výbuchy. Nejnebezpečnější jsou takové hry, při nichž lze násilné chování při hře poměrně snadno zopakovat ve skutečném životě. To pak může mít velmi vážné následky.

·       Děti a dospívající mívají sklon přehánět a riskovat a menší životní zkušenost. Na Internetu se člověk nabízí všechno možné i nemožné a jsou zde i hazardní hry. Navíc hranice mezi počítačovou hrou a hazardní hrou nemusí být nijak ostrá - řadu počítačových her je možné hrát v hazardní i nehazardní podobě. Hazardní hry mohou, zvláště u dětí a dospívajících, vést k duševní nemoci, která má blízko k závislostem a která se nazývá patologické hráčství.

·       Počítače a Internet sice nevyvolávají závislost v pravém smyslu slova. Může, ale dojít k poruše, pro kterou se ještě odborný název neustálil, ale která má se závislostí ( i už zmiňovaným patologickým hráčstvím) některé společné znaky jako zhoršené sebeovládání, bažení (silnou touhu po hazardní hře) nebo pokračování navzdory škodlivým následkům, o kterých postižený ví. Dospívající, zejména jestliže mají duševní problémy, jsou ve vztahu k počítačům více ohroženi než jejich vrstevníci.

O tom, že se jedná o skutečná rizika, svědčí výzkum prováděný v Koreji. Ti dospívající, kteří trávili u počítače nejvíce času, ho většinou používali k hrám a ne k práci. U většího počtu z nich došlo ke výraznému zhoršení školního prospěchu, častá byly také ospalost během dne a problémy v rodině[1].

Rizika pro tělesné zdraví

·         Pohybový systém dospívajících se vyvíjí. Problémy, které vzniknou v souvislosti s vadným držením těla způsobeným dlouhým vysedáváním ve škole a pak u počítače, často přetrvávají i v dospělosti. Pro zdravý vývoj pohybového systému je důležité svalstvo, které udržuje obratle i jiné klouby ve správné poloze. Příslušné svaly je třeba soustavně procvičovat a posilovat, ne jednostranně přetěžovat dlouhým sezením.

·         Blikavé světlo obrazovek počítače může u citlivých dětí zvyšovat riziko epilepsie. Dítě s epilepsii, zejména formami epilepsie citlivé na blikající světlo, by s počítačem nemělo vůbec pracovat.

·         Virtuální nevolnost a virtuální poruchy rovnováhy. Při počítačových hrách napodobujících řízení závodního auta, letadla apod. se může objevit nevolnost a zhoršená koordinace pohybů. Děti a dospívající jsou vůči příznakům virtuální nevolnosti náchylnější než starší lidé. Poruchy rovnováhy a koordinace pohybů by byly zvlášť nebezpečné tehdy, kdyby dítě šlo po takové hře např. ze schodů, vůbec už nemluvě o jízdě na skateboardu nebo kolečkových bruslích. Dítě by neměly trávit podobnými hrami mnoho času (určitě méně než 20 minut). Na začátku hry by se mělo pomalu přizpůsobovat (zpočátku se vyhýbat prudkým změnám směru). Po skončení hry je správné setrvat nějakou dobu v bezpečném prostředí. Čas potřebný k přizpůsobení se normálnímu světu je asi 2 až 3× delší než čas strávenou počítačovou hrou. Přizpůsobení se v normálním prostředí může usnadnit vhodný a klidný pohyb (např. pomalá chůze).

·         Oči. Zanedbatelné není ani soustavné přetěžování zraku při dlouhé práci s počítačem.

·         Žilní systém dolních končetin, riziko trombózy. Dlouhé sezení neprospívá cévám nohou. Když má někdo hodně velkou smůlu, může po dlouhém sezení dojít k ucpání žíly krevní sraženinou (trombóza) a sraženina se případně pak může dostat až do plicního řečiště. To je  ohrožující stav vyžadující lékařskou péči. Trombóza se může, ale nemusí, projevit bolestmi nohou a dušností.

Dotazy

 

Vyvolávají počítače a Internet závislost?

Není to závislost v pravém slova smyslu.

Je lepší být “závislý” na počítačích nebo na drogách?

Nejlepší je nebýt závislý vůbec. Jakékoliv návykového chování zvyšuje riziko jiného návykového chování. Zdravý způsob života riziko závislosti naopak snižuje.

Praxe

·       Důležité je najít správnou míru  a stanovit si přiměřená pravidla týkající se počítače a Internetu. Dobré pravidlo je např. nesedět u počítače bez přestávky déle než půl hodiny. Pokud byste měli sklon na to pozapomenout, pomůže budík.

·       Rozvíjejte i své další zájmy, uvažujte také o jiných způsobech trávení volného času (sport, příroda, kultura atd.).

·       Pamatujte, že počítač a Internet se k něčemu dobře hodí a něčemu jinému ne. Podle okolností využívejte různé způsoby komunikace (osobní setkání, telefonát, dopis). Využívejte také různé způsoby získávání informací (kniha, rada odborníka, porovnávání informací z různých zdrojů).

  

[1]Yang, CK, Dong, A: Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta Psychiatr Scand, 104, 2001, 3, s. 217-222.

 

Zdroj:

Příručka pro život ve 21. století

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a spolupracovníci.

Toto je verze z 26.4.2004.

Nápady, zkušenosti a připomínky posílejte laskavě na adresu:

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Odd. léčby závislostí (muži), Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

E-mail: nespor@plbohnice.cz 

 

Zveřejněno se souhlasem autora.

 Přiložené soubory:

 

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková