Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Násilí a sex na televizní obrazovce - O prevenci násilí a zvládání konfliktů a o mediální gramotnosti
Kapitola z Příručky pro život ve 21. století autora Karla Nešpora. Celou příručku si můžete stáhnout do svého počítače dole na této stránce.

 

V této kapitole najdete odpovědi na následující otázky:

·         Jak se vyhnout násilí?

·         Jak zvládat konflikty?

·         Jak pomoc druhým mladým lidem, aby žili bezpečněji?

 

Ještě o mediální gramotnosti

O mediální gramotnosti jsme již hovořili. Není pochyb o tom, že přemíra násilí ve sdělovacích prostředcích přispívá k šíření násilí ve společnosti. Z akčního filmu, kde rána pěstí je ještě tím nejmírnějším, se člověk nedozví, že právě taková rána pěstí může za určitých okolností vyvolat nitrolební krvácení, a tedy jednoho člověka zabít a druhého dostat do vězení. Násilí bohužel proniká v rostoucí míře i do filmů určených dětem. Existuje nějaké řešení? Jedním z nich je zákonná regulace existující v některých zemích. V této souvislosti zde uvádíme “Petici spisovatelů, publicistů a umělců”, která se nedávno objevila v našem tisku.

 

Petice spisovatelů, publicistů a umělců

České dítě této doby vidí víc stříkající krve než voják v první linii. Zná víc rafinovaných způsobů mučení než zkušený gangster. Lidé, kteří mu zemřeli před očima, by naplnili obrovský masový hrob.

Masmédia mu běžně nabízejí pohled na drcené kosti a vyhřezlé vnitřnosti. Ukazují mu bolest bez soucitu a smrt bez lítosti. Sadistické ničení živého těla je mu často předváděno jako užitečná dovednost.

Dopouštíme, aby naše děti citově i rozumově zrály v kultuře, v níž je utrpení zlehčováno a násilí oslavováno. Tento vliv nezůstane bez následků. To dokládá řada statistik a závažných vědeckých prací, ale stačí použít zdravého rozumu. Všechny kulturní vzory - i ty nejhorší z nich - svádějí k napodobování a děti jsou vůči nim nejbezbrannější. Kriminalita naší mládeže stále roste. Máme důvodné podezření, že propagace surovosti, která zaplavila média a trhy, se na tom velkou měrou podílí.

Jsme spolutvůrci kultury této země a víme, že i my neseme odpovědnost za její přítomnost i budoucnost. Kdybychom nevěřili v možnost umění ovlivnit cítění lidí, naše práce by ztratila smysl. Proto zvedáme svůj hlas proti nebezpečí, jehož sílu už dnes rozpoznáváme.

Žádáme Parlament České republiky a legislativní úpravu této problematiky. Nechť je

1. zakázáno prodávat a půjčovat dětem a mládeži jakékoli nosiče informací, které ohrožují jejich zdravý vývoj;

2. účinným způsobem regulováno veřejné předvádění brutality, zejména v televizi a v kinech.

 

Další cestou v tržní ekonomice rozhodně významnou je nezájem lidí o násilné programy. Sdělovací prostředky jsou velmi citlivé vůči veřejnému mínění a sledovanost, čtenost nebo poslouchanost je pro řadu z nich rozhodující.

 

Jak zvládat konflikty a předcházet násilí

Někteří lidé se opakovaně do téměř nezaplétají do konfliktů problémů a násilných incidentů, jiní naopak často. Někdy to může to být náhoda, rozhodně ne však vždy. Násilným incidentům a konfliktům se dá do značné míry předcházet. Co konkrétně můžete udělat?

·         V konfliktních situacích nezvyšujte hlas. Od rozčílených lidí bývá lépe se držet ve větší vzdálenosti.

·       Zachovejte klid, dýchejte zhluboka, případně počítejte do deseti, řekněte si např. “mám ze sebe dobrý pocit, když se dokáži ovládat.

·       Snažte se porozumět druhému. Oč mu asi jde, z čeho má strach, co ho tak rozčílilo? Naslouchejte druhému. Můžete např., říci “chápu, co tím myslíš” a ubezpečit se, že jste správně porozuměli.

·       Uklidněte svůj protějšek. Můžete např. konstatovat:  “To nestojí zato, abychom se kvůli tomu prali nebo hádali.” Pokud vás někdo urazí, můžete na to reagovat např. “Co tím chceš říci?” Konfliktu může předejít i vhodně použitý humor. Projevte vůči druhému respekt. Zbytečně ho nekritizujte, dejte najevo, že jeho stanovisko chápete (i když ne nutně sdílíte), když můžete projevte souhlas, pokud jste udělali chybu, omluvte se.

·         Porozumět situaci. Jeden z nás jako začínající lékař dostal vynadáno od svého nadřízeného. Později se ukázalo, že se nadřízenému porouchal jeho oblíbený přístroj, kterým se díval pacientům do žaludku a že tedy hněv nadřízeného týkal něčeho jiného.

·       Často se dá najít přijatelný kompromis. Navrhněte kompromis nebo o návrh kompromisu požádejte druhého, uvažujte o dalších řešeních, ptejte se např. proč? proč ne? co kdyby? Domýšlejte následky různých řešení.

·         Učte se rozumět sobě? Co vás na určitém člověku rozčiluje? Souvisí to s ním, nebo s někým úplně jiným, kdo se mu podobá?

·         Vyhněte se stupňujícím se konfliktům. Stupňující se konflikt znamená často začíná maličkostí, na kterou druhý reaguje nadměrně první reaguje ještě víc na reakci druhého atd. Z komára se tak snadno stává velbloud.

·         Vyhněte se nebezpečným situacím. Jsou místa, kam není radno v noci chodit a lidé, s nimiž není bezpečné zůstávat o samotě. Nejen dívky udělají dobře, když zapomenou na autostop.

·         Vyhněte se lidem, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Mohou jednat nepředvídatelně a nebezpečně. Pokud to není možné, udržujte alespoň bezpečnou vzdálenost, která vám umožní se vyhnout případnému útoku. Pamatujte, že opilí a intoxikovaní lidé reagují více na mimoslovní (neverbální) složku komunikace. Proto na ně mluvte klidně, tišeji a vyvarujte se prudkých pohybů, které by si mohli vyložit jako útok.

·         Naučte se číst neverbální (mimoslovní) komunikaci (o ní jsme už hovořili v předchozí části). Jestliže někdo zbělá vzteky, má ruku zahnutou v pěst nebo udělá nebezpečný pohyb, je třeba pokud možno rychle zvýšit vzdálenost mezi ním a vámi.

·         Někdo v rozčílení dokáže zaujmout vůči vlastním myšlenkám a pocitům postoj diváka, svědka, uvolněného pozorovatele. Jestliže se objeví myšlenky násilné povahy, pozorujte je a nechávejte je odejít. Tím, že na ně nereagujete, získáváte sebekontrolu. Tento postup připomíná cvičení “ klidný pozorovatel”, které už jsme popsali. Zkuste si ho.

·         Jestliže máte sklon k násilnému chování a hůře se ovládáte, je to o důvod víc, abyste se naučili některou další relaxační techniku). Zlepší vaší schopnost sebeovládání a sebeuvědomění a prospěje vám i jinak.

·       To že se nechcete prát nebo se hádat, ještě neznamená, že se vším souhlasíte. Řekněte, jak na věc pohlížíte vy a co cítíte, zdůvodněte to, stůjte a hovořte přitom klidně a sebevědomě.

·         Jak už víme, kdo se vyhne bezduchému násilí v kultuře, sportu, v televizi atd. prospějete nejen sobě. Podle tržních zákonů i ve sdělovacích prostředcích nabídka a poptávka spolu úzce souvisejí.

·         Nenásilí a hledání smírného řešení neznamená ustupovat. Může být naopak projevem pevného charakteru a zásadovosti.

·         Vyhněte se konfrontačnímu řešení konfliktu (kritizování, skákání do řeči, křik, urážky, sarkasmus, hrozby, odsuzování). Nutným konfliktům se ale ani zbytečně nevyhýbejte. Konflikty řešte tvořivě, naslouchejte druhému, ptejte se, zkuste vyjádřit svými slovy jako postoj, projevujte vlastní pocity a požadavky.

·         Semafor je užitečný postup. Hodí se zejména pro lidi, kteří potřebují zlepšit své sebeovládání, např. při hněvu, strachu nebo cravingu (bažení) po návykové látce.

 

 
 
Stadia semaforu
Pomůcka k zapamatování
m
Červená: Stop, zastavit, uvažovat.
Červená říká stůj,
zastav se, vzpamatuj!
m
Oranžová: Jaké možnosti se nabízejí a jaké mají tyto možnosti i dlouhodobé následky? *) Výběr nejvýhodnější možnosti.
Žlutá říká vybírej,
následky domýšlej!
m
Zelená: Vybranou možnost uskutečnit a výsledek vyhodnotit.
Zelená říká: Jednej tak,
aby ses pak mohl smát!
 
 

Dotazy

Které drogy vedou nejčastěji k agresivnímu a nebezpečnému jednání?

Často jednají agresivně lidé pod vlivem alkoholu a pervitinu. Nesmyslné a nebezpečné jednání se také objevuje pod vlivem halucinogenních drog včetně MDMA (extáze). Zvýšená podrážděnost a sklon k agresivitě je běžný v období odvykacích příznaků po všech skupinách návykových látek. To se týká i marihuany, když odvykací stav po drogách z konopí bývá jinak slabý.

 

Praxe

·         Vzpomeňte si na někoho známého, kdo se rozčílil? Co ho k tomu vedlo? Zklamání, pocit neuznání, vyčerpání, tělesná nepohoda nebo něco úplně jiného?

·         Popište, v jakých situacích se lidé nejčastěji dostávají do konfliktů a sporů a v jakých ne? Možná zjistíte, že významným momentem bývá prvek soupeření nebo spolupráce.

·         Zamyslete se nad nějakým konfliktem, k němuž došlo ve vašem okolí a nad možným kompromisem.

·         Nacvičujte komunikaci v nebezpečné situaci. Hovořte spíše tiše a udržujte od nebezpečného člověka dostatečnou vzdálenost.

·         Najděte příklady zásadových a nenásilných lidí v dějinách a uvažujte o nich.

·         Vyzkoušejte, kdy a kde se vám bude hodit výše popsaný semafor.

 

 

Zdroj /převzato z/:

Příručka pro život ve 21. století

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a spolupracovníci.

Toto je verze z 26.4.2004.

Nápady, zkušenosti a připomínky posílejte laskavě na adresu:

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Odd. léčby závislostí (muži), Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

E-mail: nespor@plbohnice.cz 

 

Zveřejněno se souhlasem autora.

 

Přiložené soubory:

fitnew.docPříručka pro život v 21. století

 

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková