Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Násilí a sex na televizní obrazovce - Násilí a sdělovací prostředky podle Nešpora

Metodická ukázka práce s dětmi.

 

 

V rámci tzv. peer programů se děti učí odhalovat manipulace reklam i televizních pořadů a filmů. Následující text obsahuje tři úryvky z materiálu Metodika prevence ve školním prostředí - Původní český peer program od uznávaného autora, Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc.. Celý text si můžete stáhnout z http://www.mujweb.cz/veda/nespor/meto.

 

 

Domácí úkol na 9. hodinu: Vyplnit formulář „Sledování televize“ pro konkrétní program.

 

9. hodina: Násilí a sdělovací prostředky

Americká psychologická asociace považuje násilí v médiích za faktor zvyšující zejména u dospívajících kriminalitu a agresivitu. Navíc média mají tendenci ukazovat svět horší než je. Násilí na amerických školách je ještě větším problémem než u nás, není tedy divu, že autor věnuje tomuto tématu pozornost.

Podobně jako v předchozích lekcích koriguje učitel zkreslení představy žáků. I v relativně násilné americké společnosti činí vraždy jen 1 % všech úmrtí a jen k 15 % vražd dojde mezi lidmi, kteří se neznali. V této lekci je možné diskutovat o vlivu filmových hrdinů i o tom, jak by jim jejich násilné nebo jinak nebezpečné chování působilo problémy v jejich životě. Žáci mohou uvažovat o tom, čím je nebezpečné násilí ve sdělovacích prostředcích a při počítačových hrách (z násilí se dělá zábava, bolest a smrt může připadat bezvýznamná, násilí je přijímáno jako samozřejmost nebo je glorifikováno, svět je zobrazován horší než je, strašení diváků, podněcuje sklon k agresi, utvrzuje agresivní lidi v jejich postojích, může mít návodný charakter apod.).

Žáci mohou i zde použít formuláře a zaznamenávat do něj příslušné chování prezentované v televizi.

 

Sledování televize

Název programu

Kouření

Pití alkoholu

Drogy

Násilí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně mohou žáci počítat akty násilí, k nímž v průběhu určitého programu dochází. Zde považuji za sporné, zda v rámci domácího úkolu ještě dospívající povzbuzovat k dívaní se na násilné televizní programy. Užitečný je však následující formulář:

 

Co je skutečnost? Zkoumání konkrétního televizního programu.

·       Stává se to i ve skutečném životě?

·       Souhlasím s tím?

·       Je k takovému násilí důvod nebo jen chtějí vyvolat v divákovi vzrušení?

·       Jaké by mělo podobné násilí ve skutečném životě následky?

·       Jsou zde tyto následky uvedeny?

·       Není náhodou hrdina v právu, ať už dělá co chce?

·       Dostane hrdina to, co zasluhuje, i když si počíná nezákonně?

·       Je to nejlepší způsob, jak vyřešit konflikt?

·       Jak by se takový konflikt dal vyřešit lépe?

Autor doporučuje žákům méně sledovat televizi  a dávat přednost jiným aktivitám, vhodné hudbě apod. a uvažovat o následcích násilí v reálném životě. Lze také diskutovat o tom, jak ovlivňují média vnímání sebe sama. Případně lze také rozebírat filmové triky, které se používají k zobrazování násilí.

...

 

Témata v 2. roce programu (10 hodin)

Ve druhém roce se klade větší důraz na opakování, minimum je 10 hodin, materiál některých lekcí je možné podle potřeby rozložit do více hodin. Oproti předchozímu  ročníku se klade ještě větší důraz na demonstrování, procvičování a nácvik.

 

1. hodina: Zneužívání návykových látek a násilí, příčiny a následky[1]

Opakují se témata z předchozího roku (lekce týkající se kouření, alkoholu a marihuany), zmiňují se i jiné drogy a popisuje rozvoj závislosti. Autor nejprve zmiňuje některé epidemiologické údaje. Nejvíce lidí zabíjí tabák (v České republice podle některých odhadů asi 60 denně) a alkohol, méně jiné drogy. Autor pak zmiňuje některé příčiny braní drog (známí, kteří berou drogy, neschopnost odmítat nabízení návykových látek a jejich dostupnost, snaha dělat dojem, pozitivní postoje k těmto látkám, zvědavost, snaha překonat nepříjemné duševní stavy jako nuda, smutek, samota, úzkost, reklama a nevhodný přístup médií k drogám. Autor pak dále popisuje přechod od experimentování k zneužívání a závislosti. Žáci za pomoci formulářů popisují, jak vypadá člověk po vlivem návykových látek, uvažují o tom, jak reagovat na zneužívání návykových látek v okolí a jak odmítat. Opakuje se také diskutabilní pokus s tepovou frekvencí z předchozího roku. K němu se navíc přidává pozorování zvýšeného třesu po vykouření tabákové cigarety.

Nově je zařazeno téma násilí. To často souvisí s alkoholem i jinými návykovými látkami. Opakuje se teze, že násilí je méně časté, než by se zdálo z médií. Studenti ve malých skupinách formou brainstormingu uvažují o důvodech,  proč se nechovat násilně. Výsledky se zapíší na tabuli.

...

 

Témata v 3. roce programu (8 hodin)

Opět se klade důraz na opakovaní podstatného z předchozích let a zejména na nácvik.

 

 

1. hodina: Zneužívání návykových látek: příčiny a následky

Opakuje se výčet některých typických rizikových faktorů. Žáci uvažují dále o tom, jak se zneužívání drog projevuje, jaká má rizika a jak se rozvíjí. Následuje jednoduchý test, v němž mohou žáci posoudit, jakému riziku jsou vystaveni (rizikoví známí, nestarající se rodiče, neschopnost odmítat, podléhání reklamám, vlastní nebezpečné názory na návykové látky apod.). Na závěr hodiny se uvažuje o tom, jak toto riziko snížit (např. nezačínat, nestýkat se s těmi, kdo drogy berou, uvědomovat si rizika, umět odmítat alkohol, tabák a drogy, umět požádat o pomoc, mít dobré zájmy, naučit se správně rozhodovat).

...

 

Domácí úkol: Zpracovat písemně, jak žáky ovlivňuje televize, rozhlas a jiné sdělovací prostředky.

 

3. hodina: Vliv médií

Autor doporučuje žákům, aby si byli vědomi vlivu sdělovacích prostředků (žáci mohou např. referovat o tom, jaký film, program či osobnost ovlivnili jejich život). Je také třeba chápat způsoby, jakým se média snaží diváky a posluchače ovlivnit, a kritický zkoumat médii zprostředkované informace. To se týká zejména alkoholu a drog. V těchto případech doporučuje autor tyto vlivy rozpoznat, kritický zhodnotit a  reagovat myšlenkou opačného zaměření, která vliv médií vyruší. Varuje také před bezmyšlenkovitým sledováním televize.

 

Příklady opačných myšlenek

 

Informace z médií

Reakce na ni

Drogy jsou zajímavé.

Cpát do těla jedy není nic zajímavého.

Nějaká osobnost pije nebo fetuje.

Mnohem více osobností se chová zdravěji. Osobností se člověk nestává kvůli drogám, ale z jiných důvodů.

Populární hudba propagující drogy a drogový způsob života.

Takový život často končí předčasně a v utrpení.

Legrace a veselost pod vlivem alkoholu či drog.

Jenže pak přijde kocovina nebo deprese při „dojezdu“. Závislost není legrace.

 


 


 

[1]K násilnému chování a násilné kriminalitě dochází pod vlivem návykových látek nejčastěji u alkoholu. Z tohoto hlediska nebezpečné jsou i budivé látky (pervitin, kokain), halucinogeny a v období odvykacích obtíží i opiáty a marihuana (odvykací stav po marihuaně bývá jinak poměrně slabý).

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková