Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučená literatura
Pokud dáváte přednost samostudiu před účastí na seminářích věnijících se mediální výchově, můžete načerpat inspiraci v následujících literárních pramenech.
 
knihy, skripta:
M. Mičienka, J. Jirák a kol.: Rozumět médiím (Partners Czech, 2006)
G. Burton, J. Jirák: Úvod do studia médií (Barrister & Principal, 2001)
J. Jirák, B. Kopplová: Média a společnost (Portál, 2003)
 
DeFleur, M., Ball-Rokeach, S.: Teorie masové komunikace (Karolinum, 1996)
Kunczik, M.: Základy masové komunikace (Karolinum, 1995)
kolektiv autorů: Zpravodajství v médiích (Karolinum, 2002)
I. Reifová: Slovník mediální komunikace (Portál, 2004)
 
kolektiv autorů: 10 let v českých médiích (Portál, 2005)
V. Just: Slovník floskulí (Academia, 2003)
J. Vlastník: Televizní násilí a zákon (Votobia, 2005)
I. Vágner: Televizní zprávy - psychický nátlak (Argo, 1997)
S. Čmejrková: Reklama v češtině, čeština v reklamě (LEDA, 2000)
M. McLuhan: Jak rozumět médiím (Odeon, 1991)
J. Roth: Mediální výchova v Čechách (Tutor, 2005)
I. Smetáčková, K. Vlková: Gender ve škole (Otevřená společnost, o.p.s., 2005, možnost objednání zdarma na www.osops.cz)
Očernění. Etnické stereotypy v médiích (Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s., 2003)
I. Ramonet: Tyranie médií (Mladá fronta, 2003)
P. Pavlík: Chci se dostat na žurnalistiku! (Barrister & Principal, 2001)
kolektiv autorů: Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů (Otevřená společnost, o.p.s., 2004, elektronická podoba příručky je volně k dispozici ke stažení na http://www.osf.cz/cz/o-nadaci/publikace/).
Z. Křížek, I. Crha: Život s reklamou (Grada Publishing, 2002)
J. Vysekalová, R. Komárková: Psychologie reklamy (Grada Publishing, 2002)
O. Toscani: Reklama je navoněná zdechlina (Slováry, 1996)
 
časopisy:
Medium
Marketing a média
Revue pro média (Spolek přátel vydávání časopisu HOST)
 
filmy:
Vrtěti psem (VHS, r. Barry Levinson, USA 1997, 97 min.)
Zlaté časy rádia (VHS, r. Woody Allen, USA 1987, 85 min.)
Truman show (VHS, r. Peter Weir, USA 1998, 103 min.)
Good bye, Lenin (r. Wolfgang Becker, Německo 2003, 121 min.)
Všichni prezidentovi muži (r. Alan J. Pakula, USA 1976, 138 min.)
 
dokumenty:
Ženy pro měny (r. Erika Hníková, Česko 2004, 77 min.)
Český sen (r. Filip Remunda a Vít Klusák, Česko 2004, 80 min.)
 
cizojazyčná literatura:
L. Masterman: Teaching The Media (Routledge)
 
webové stránky:
Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková