Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR

Ústav pro ekopolitiku společně s partnerskými organizacemi včetně VIS Bílé Karpaty zahájil realizaci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v územích významně narušených nebo zdevastovaných lidskými aktivitami.
 
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí odpovědných zástupců orgánů veřejné správy, organizací zabývajících se těžbou nerostných surovin a rekultivacemi, odborných institucí i laické veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu biologické rozmanitosti druhů, pro ochranu společenstev a ekosystémů a také pro ekologickou stabilitu krajiny.

Většina lidí pocitově vnímá těžebny nerostných surovin, deponie a odkaliště jako krajně neestetickou a totálně zdevastovanou „měsíční krajinu“, z níž zmizel veškerý život. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm, v němž nacházejí houby, planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové optimální podmínky k životu, které zcela postrádají v okolní urbanizované, industriální a zemědělsky i lesnicky intenzivně využívané krajině.

V průběhu výzkumů bylo v nepřírodních biotopech například zjištěno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. 


Významným přínosem pro vědecké poznání byla skutečnost, že 5 druhů hub, 5 druhů rostlin, 10 druhů pancířníků, 1 druh blanokřídlých žahadlových a jeden ptačí druh bylo na území České republiky nalezeno poprvé, zdůraznil Gremlica.

Na území Zlínského kraje nebyly nepřírodní biotopy dosud podrobně a komplexně zkoumány. Po konzultaci s odpovědným zástupcem Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje budou v průběhu realizace právě zahájeného projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky“ provedeny průzkumy následujících lokalit:

  • Těžebna hlíny a štěrkopísku (k. ú. Boršice)
  • Těžebna cihlářské hlíny (k. ú. Havřice, Uherský Brod);
  • Kamenolom – pískovec (k. ú. Žlutava);
  • Kamenolom – pískovec (k. ú. Slavkov pod Hostýnem);
  • Těžebna písku (k. ú. Spytihněv);
  • Těžebna písku a štěrkopísku (k. ú. Polešovice).
Ve vybraných lokalitách vzniknou stezky do mobilu, které návštěvníky oblasti seznámí s historií daného místa a také s rostlinami, které zde rostou a místními živočichy. Jedním z důležitých výstupů projektu rovněž bude dokumentární film o nepřírodních biotopech a jejich významu pro krajinu.

 
Autor: Marie Petrů
Vložil/a: Radka Evjáková