Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Oblékáme hada Edu – kampaň pro ZŠ

Oblékáme hada Edu – kampaň pro ZŠ  

Cílem kampaně je zábavnou formou motivovat žáky základních škol a jejich rodiče, aby pro cesty do školy používali ve větší míře udržitelné způsoby dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava, případně spolujízda) a omezili používání osobních automobilů. Současně kampaň cílí také na zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí základních škol.

  

Kampaň pro základní školy

Možná chcete udělat něco s dopravními zácpami v okolí vaší školy? Nebo možná byste chtěli motivovat děti k přepravě do školy na kole nebo pěšky? Nebo je možná chcete naučit základům bezpečnosti silničního provozu a udržet je v bezpečí při přepravě do školy? Pokud ano, hra “Oblékáme hada Edu” (česká verze hry Traffic Snake Game) je právě to, co hledáte! Hra nabízí řešení pro podporu změn chování žáků při cestování do školy. Kampaň je velmi jednoduchá na realizaci a zábavná pro všechny děti. Tak pojďme hrát tuto hru! 

Jednoduše a efektivně

Jakmile je škola připravena, je potřeba vybrat dva týdny ve školním roce pro spuštění kampaně. Ideální je období kolem Evropského týdne mobility (16.-22. září 2015).

Během těchto dvou týdnů děti lepí na hada puntíky pokaždé, když pro cestu do školy použijí jeden z udržitelných způsobů dopravy (chůzi, kolo, veřejnou dopravu nebo spolujízdu). Každá škola si na začátku kampaně stanoví své vlastní cíle. Úkolem je zaplnit hada puntíky do konce dvou týdnů. Za vyplnění určitých předem stanovaných cílů (milníků) děti dostávají menší odměnu, např. den bez domácích úkolů, 15 minut přestávky navíc nebo něco podobného. Po vyplnění celého hada čeká děti větší odměna za splnění svých cílů, např. nový přístřešek k odložení jízdních kol, pěší nebo cyklistický výlet nebo různé odměny, které může škola zorganizovat. Tři týdny po skončení hry jsou všechna sesbíraná data hodnocena a analyzována. 

Cílem kampaně je zábavnou formou motivovat žáky základních škol a jejich rodiče, aby pro cesty do školy používali ve větší míře udržitelné způsoby dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava, případně spolujízda) a omezili používání osobních automobilů. Současně kampaň cílí také na zvýšení bezpečnosti dopravy v okolí základních škol. Záštitu nad českou kampaní převzal BESIP. Kampaň je zaměřena především na děti ve věku 4 - 12 let, je tedy možné i zapojení mateřských škol. Hlavní cílovou skupinou jsou však děti prvního stupně základní školy. 

V souvislosti s kampaní bude u zapojených škol zjišťována výchozí situace ohledně podílu jednotlivých druhů dopravy na cestách do školy a zjišťována změna dopravního chování v průběhu hry a po jejím skončení. Tyto informace mohou být zajímavé také pro města a poskytnout jim představu o mobilitě školních dětí. Kampaň může také pomoci k vytvoření nebo pokračování dialogu se školami o možnostech zlepšení podmínek pro bezpečné cesty dětí do škol apod. Je proto dobré, když kampaň probíhá na co nejvíce školách zároveň, aby byl obrázek o mobilitě školních dětí co nejkomplexnější.

Možné synergie s dalšími aktivitami měst:
- projekt Zdravé město
- místní Agenda 21
- plány udržitelné mobility (SUMP)
- bezpečné cesty do škol
- školní autobusy - zavedení spojů, časové přizpůsobení výuce atd.
- aktivní propagace MHD (centrum mobility) atd.
- dopravní zklidnění ulic, parkovací politika atd. 
 

Chcete hrát?

Pokud chcete zaregistrovat svou školu nebo získat více informací o kampani, prosím kontaktujte nás:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Danuše Smutková: danuse.smutkova@cdv.cz

Zbyněk Sperat: zbynek.sperat@cdv.cz

Radomíra Jordová: radomira.jordova@cdv.cz 

Jsme součástí sítě

Síť Traffic Snake Game (TSG Network) byla založena ke sdílení evropských zkušeností ze hry z více škol napříč Evropou a mimo ni. Tato síť rozšiřuje kampaň a svůj vliv a zveřejňuje výsledky a zkušenosti, jež udržují tuto úspěšnou kampaň při životě v asi 20 zemích.

Objevte na www.trafficsnakegame.eu, kde v Evropě kampaň probíhá, a připojte se k nám!

Kontext

Hra “Oblékáme hada Edu” je kampaň, která motivuje děti a jejich rodiče přemýšlet o svém dopravním chování a navrhuje chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu jako alternativy. Kampaň rovněž usiluje o změnu negativního vnímání a propagování těchto udržitelných způsobů dopravy jako něčeho zábavného, společenského a zdravého jak pro životní prostředí, tak pro rodiče/děti.

Kampaň si klade za cíl:

  • prezentovat udržitelnou mobilitu dětem, rodičům a učitelům;
  • zlepšit bezpečnost a kvalitu života v areálu školy a na cestě do školy;
  • povzbudit k dlouhodobě udržitelnému dopravnímu chování i mimo základní

Více informací

Leták Letak.pdfLetak.pdf

Shrnutí kampaně 2014 E-zpravodaj_Shrnutí kampaně 2014.pdfE-zpravodaj_Shrnutí kampaně 2014.pdf

Oficiální web kampaně: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic

Profil kampaně na Facebooku: https://www.facebook.com/oblekamehadaeduZdroj: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., tel.: 724 898 358, e-mail: danuse.smutkova@cdv.cz, ​web: www.cdv.cz 

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová