Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
EVVO organizace ve Zlínském kraji
ČLENOVÉ LÍSKY

LÍSKA, z.s.

Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, akreditované vzdělávací programy pro pedagogy, vzdělávací programy pro dospělé, tvorba výukových materiálů, krajský informační servis, knihovna

www.liska-ev​vo.cz

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, oddělení přírodovědy

Nabízí environmentální výukové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost

www.ddmastra.cz

Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum TRNKA

Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, tvorba výukových materiálů

www.trnka.xf.cz

Dům dětí a mládeže Uherský Brod, Centrum ekologické výchovy Chrpa

Nabízí výukové a osvětové programy a tematické dny pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, tvorba výukových materiálů/terénní středisko Maršov

www.ddmub.cz

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Nabízí informace a poradenství v oblasti ekologického zemědělství, tvorba osvětových a informačních materiálů, spravuje regionální katalog a tržnici ekologického zemědělství

www.iskopanice.cz

Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín

Pracoviště:
Zámek Lešná u Val. Meziříčí

Zámek Vsetín

Zámek Kinských, Val. Meziříčí

Hvězdárna Vsetín

Nabízí lektorské programy a výstavy na přírodovědná, kulturní i historická témata.

www.muzeumvalassko.cz

Park Rochus, o.p.s. Uherské Hradiště

Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost na environmentální, historická i kulturní témata

v areálu sad původních ovocných stromů, plánovaný skanzen uherskohradišťské architektury

www.parkrochus.cz

Skřítek,o.s. Holešov

Nabízí výukové (denní i pobytové) programy a environmentální aktivity pro žáky základních a středních škol, veřejnost

www.skritek.org

Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.

Centrum ekologické výchovy Žabka

Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, tvorba výukových materiálů

www.cevzabka.xf.cz 

Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, p.o.

Nabízí výukové programy  a aktivity pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost

www.svcroznov.cz

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Nabízí výukové programy (denní, pobytové) a exkurze i pro školy ze Zlínského kraj, tvorba výukových materiálů

www.bilekarpaty.cz/vis

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Přírodovědné a environmentální programy pro žáky školy, rodiče i veřejnost. Podpora badatelsky orientovaného vyučování. Fairtradová škola

www.zssychrov.cz

ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky

 Nabízí aktivity pro školy a veřejnost.

www.kosenka.cz

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín     

Nabízí výukové a osvětové programy (denní i pobytové) a exkurze pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost/v areálu certifikovaná přírodní zahrada, ekopenzion, modelové projekty.

www.hostetin.veronica.cz


 

LÍSKA, z.s.
Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, akreditované vzdělávací programy pro pedagogy, vzdělávací programy pro dospělé, tvorba výukových materiálů, krajský informační servis, knihovna
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, oddělení přírodovědy
Nabízí environmentální výukové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost
Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum TRNKA
Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, tvorba výukových materiálů
Dům dětí a mládeže Uherský Brod, Centrum ekologické výchovy Chrpa
Nabízí výukové a osvětové programy a tematické dny pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, tvorba výukových materiálů/terénní středisko Maršov
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
Nabízí informace a poradenství v oblasti ekologického zemědělství, tvorba osvětových a informačních materiálů, spravuje regionální katalog a tržnici ekologického zemědělství
Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín
Pracoviště:
Zámek Lešná u Val. Meziříčí
Zámek Vsetín
Zámek Kinských, Val. Meziříčí
Hvězdárna Vsetín
Nabízí lektorské programy a výstavy na přírodovědná, kulturní i historická témata.
Park Rochus, o.p.s. Uherské Hradiště
Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost na environmentální, historická i kulturní témata
v areálu sad původních ovocných stromů, plánovaný skanzen uherskohradišťské architektury
 
 
Nabízí výukové (denní i pobytové) programy a environmentální aktivity pro žáky základních a středních škol, veřejnost
Středisko volného času Klubko Staré Město, p.o.
Centrum ekologické výchovy Žabka
Nabízí výukové a osvětové programy pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost, tvorba výukových materiálů
Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, p.o.
Nabízí výukové programy  a aktivity pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Nabízí výukové programy (denní, pobytové) a exkurze i pro školy ze Zlínského kraj, tvorba výukových materiálů
Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Přírodovědné a environmentální programy pro žáky školy, rodiče i veřejnost. Podpora badatelsky orientovaného vyučování. Fairtradová škola
ww.zssychrov.cz
ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky
 Nabízí aktivity pro školy a veřejnost.
ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín    
 
Nabízí výukové a osvětové programy (denní i pobytové) a exkurze pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost/v areálu certifikovaná přírodní zahrada, ekopenzion, modelové projekty.

 
 

Další organizace zab​ývající se EVVO

Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín

Středisko EVVO Modrásek

Lektorské programy, tvorba výukových materiálů

http://www.muzeumvalassko.cz/modrasek/

Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín

Hvězdárna Vsetín

Nabízí přednášky pro základní a střední školy

www.hvezdarna-vsetin.cz

ALCEDO  – středisko volného času Vsetín

Nabízí denní i pobytové výukové programy pro školy a rodiny s dětmi/terénní středisko Hájenka Na novém světě, Semetín, Vsetín

http://www.alcedo-vs.cz/

Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole

Nabízí celoroční programy, pobyty, výlety i kurzy pro školy a skupiny dětí, rodiny s dětmi i veřejnost/v areálu buduje přírodní zahradu

http://www.prokrajinu.eu/

ZOO a zámek Zlín - Lešná

Nabízí celoroční programy pro ZŠ

www.zoozlin.eu/programy-ve-stredisku-tyrol

14I15 Baťův institut Zlín

Nabízí celoročně programy pro školy, skupiny dětí i rodiny s dětmi

http://www.14-15.cz/

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. R

Nabízí výchovně vzdělávací pořady pro školy

http://www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/vychovne-vzdelavaci-porady-2014/

ČSOP Čtyřlístek Zlín

http://www.ekocentra.cz/zlinsky-kraj/ekocentrum-ctyrlistek.htm

Ochránci přírody Valašské Meziříčí

Nabízí výukové programy a aktivity pro školy a veřejnost/v areálu přírodní zahrada, naučná stezka

http://www.ochranci.cz/inpage/kontakt/

CEV Pantoflíček pro ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Přírodovědné a environmentální programy pro žáky školy, rodiče i veřejnost.

http://www.zsdolninemci.cz/2009/ekocentrum/pantoflicek.htm

Dědictví Velkých Karlovic, o.s.

Nabízí výukové programy a aktivity pro školy, rodiny s dětmi i veřejnost

http://dedictvivk.cz/

Občanské sdružení Rosnička, Staré Město

Nabízí výchovně vzdělávací exkurze pro školy

http://www.ekorosnicka.cz

 

Autor:  
Vložil/a: Radka Evjáková