Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Virtuální Univerzita třetího věku63367<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou otevírá 1. ročník Virtuální Univerzity třetího věku.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku&quot; (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">Základní počítačová gramotnost je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se posluchači velmi rychle naučí a postupně si popřípadě osvojí – podle vzoru svých spolužáků – i ovládání internetu, e-mailovou komunikaci, atd. Postupné nenásilné naučení se ovládání počítače je pro posluchače nedílnou součástí pozitivního přínosu, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt na tutora v konzultačním středisku Městské knihovny Valašské Meziříčí&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Zdeňka Smahlová, tel. 571621589, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;vu3v@mekvalmez.cz" target="_blank">vu3v@mekvalmez.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Podmínky přijetí seniora ke studiu</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Kdo může studovat&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"> * osoby se statutem důchodce, </p><p style="text-align&#58;justify;">* invalidní důchodce bez rozdílu věku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podmínky studia&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"> * vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška, </p><p style="text-align&#58;justify;">* zaplacený administrativní poplatek - 400,- Kč.</p><h3 style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></h3><h4>Způsob výuky – 1 semestr – 1 kurz na dané téma – 6 přednášek – 1x za 14 dnů</h4><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Průběh přednášky&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.</p><p style="text-align&#58;justify;"> * Účastníci sledují přednášku v kolektivu v čítárně knihovny přenosem z internetu na plátno.</p><p style="text-align&#58;justify;"> * Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vedením tutora kolektivní test, (poté ho musí také splnit individuálně doma, včetně závěrečného testu). Více info najdete zde&#58; <a href="https&#58;//www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/" target="_blank">https&#58;//www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/plakát%20ZS%202018-2019.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;1132px;" /><br></p>12. 7. 2018 7:55:52Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou otevírá 1. ročník Virtuální Univerzity třetího věku.2018-07-11T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Seniory%20u%20PC_per.jpg12. 7. 2018 8:14:40https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováZdeňka Smahlová
Akreditovaný vzdělávací seminář na plující lodi na téma Autorita učitele, jeho motivace i demotivace65573<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vzdělávali jste se už pod širým nebem? Máte rádi prostor, vzduch a netradiční přístup? My také.&#160; Proto zájemcům nabízíme&#58;&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Oj</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>edinělý a akreditovaný vzdělávací seminář na plující lodi. S občerstvením v podobě rautu během plavby.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Téma&#58; <strong>Autorita učitele, jeho motivace i demotivace.</strong> Českým učitelům často chybí pozitivní vzor. Proto učí tak, jak kdysi jiní učili je. Sami by chtěli učit jinak, ale mnozí se bojí, že při jiném způsobu výuky si neudrží autoritu. Seminář se zaměřuje na změnu tohoto postoje a pomáhá učitelům hledat řešení, jak se dostat nahoru.</p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář se zaměří také na další oblasti, které souvisí s autoritou učitele. Lidé v našich sborovnách studovali angličtinu, historii, tělocvik, zeměpis atd. Mají červené diplomy nebo třeba doktoráty. Jenže když jim do kabinetu vlítne rozčilený rodič nebo kolega a agresivně se domáhá svého, jsou na tom všichni stejně. Nemají ani základní školu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Nikdo je totiž neučil, jak řešit konflikt. Jenže on k jejich práci patří, a učitelé ho často řeší metodou pokus – omyl. Nabídneme sofistikovanější recept.</p><p style="text-align&#58;justify;">Část semináře věnujeme i pravidlům. Pravidla jsou tím, co nás ve škole i ve třídách spojuje. Pokud nedáte třídě pravidla, vytvoří si je sama. V dnešní, hodně bezhraniční době bývají pravidla často odmítána. Jako cosi, co omezuje a zbytečně svazuje. Opak je pravdou. Dobře nastavená pravidla činí prostor a život v něm bezpečnější.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobnosti k semináře najdete v přílohách.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Ojedinely-a-akreditovany-vzdelavaci-seminar-Autorita-ucitele-jeho-motivace-i-demotivace/Autorita%20učitele,%20jeho%20motivace%20i%20demotivace.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Autorita učitele, jeho motivace i demotivace.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Ojedinely-a-akreditovany-vzdelavaci-seminar-Autorita-ucitele-jeho-motivace-i-demotivace/Smluvní%20podmínky.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Smluvní podmínky.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Ojedinely-a-akreditovany-vzdelavaci-seminar-Autorita-ucitele-jeho-motivace-i-demotivace/Přihláška,%2016.8.2018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška, 16.8.2018.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Ojedinely-a-akreditovany-vzdelavaci-seminar-Autorita-ucitele-jeho-motivace-i-demotivace/Přihláška,%2020.8.2018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška, 20.8.2018.docx</a><br></p>27. 6. 2018 8:59:12Vzdělávali jste se už pod širým nebem? Máte rádi prostor, vzduch a netradiční přístup? My také. Proto zájemcům nabízíme ojedinělý a akreditovaný vzdělávací seminář na plující lodi na téma Autorita učitele, jeho motivace a demotivace.2018-06-26T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/120661555.jpg27. 6. 2018 9:44:49https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarek Tvrdoň
Děti a sociální sítě65593<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Děti na sociálních sítích jsou v průměru dříve než ve 13 letech. Česká rada dětí a mládeže zveřejnila&#160;</strong><span><strong><a href="http&#58;//crdm.cz/download/publikace/CRDM-Zprava-Deti-a-socialni-site.pdf" target="_blank">výsledky průzkumu</a> mezi českými dětmi a mladými od 10 do 18 let na téma sociálních sítí. V průměru si děti reálně zakládají své profily na sociálních sítích dříve než ve 13 letech.&#160;</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span>Nebezpečí při užívání internetu si z téměř&#160;</span><span>90 % nepřipouštějí, nicméně deklarují, že jsou si jich vědomy. Doporučení&#58; nenavyšovat věk dostupnosti na 15 let, vzdělávat rodiče i děti.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Documents/CRDM-Zprava-Deti-a-socialni-site.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>CRDM-Zprava-Deti-a-socialni-site.pdf</strong></a><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span>Zdroj&#58; EDUin</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><p><br></p>27. 6. 2018 11:39:32Děti na sociálních sítích jsou v průměru dříve než ve 13 letech. Česká rada dětí a mládeže zveřejnila výsledky průzkumu mezi českými dětmi a mladými od 10 do 18 let na téma sociálních sítí. 2018-06-25T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/pupils.jpg27. 6. 2018 11:51:07https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Týden pro inkluzi15570<div style="text-align&#58;justify;"><strong>V celé České republice proběhne v týdnu od 22. do 28. října 2018 Týden pro inkluzi. Akce, která nekonfliktní formou představuje myšlenku společného vzdělávání všech dětí, je určena pro všechny stupně a typy škol počínaje MŠ a konče univerzitami, vhodná je i pro školy speciální nebo DDM a jiná volnočasová zařízení pro děti a mládež, neziskové organizace či veřejné instituce.</strong></div><div><br><span style="background-color&#58;transparent;">Vážení přátelé,&#160;</span><br></div><div><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></div><p style="text-align&#58;justify;">přijměte prosím touto formou pozvání k účasti na letošním <a href="https&#58;//tydenproinkluzi.cz/pridejte-se/" target="_blank">Týdnu pro inkluzi</a>, který proběhne od 22. do 28. října 2018 po celé České republice. <a href="https&#58;//tydenproinkluzi.cz/zapojte-se-i-vy-usporadejte-akci-na-podporu-spolecneho-vzdelavani/" target="_blank">Zapojit se</a> mohou školky, školy, univerzity, rodiče, dětské oddíly a kroužky, spolky, neziskové organizace i veřejné instituce. Připravte vlastní program a podpořte tak spolu s námi myšlenku společného vzdělávání všech dětí. Můžete se inspirovat našimi nápady na aktivity.</p><p style="text-align&#58;justify;">O zapojení do Týdne pro inkluzi nám pak dejte vědět, vaši akci zveřejníme na webu www.tydenproinkluzi.cz a poskytneme vám ke stažení materiály pro propagaci vaší akce. Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu. Kamarádství, pomoc, odvaha. I tomu se děti učí díky inkluzi. Připravme je už ve škole na svět takový, jaký opravdu je! Týden pro inkluzi pořádá Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s. ve spolupráci s pedagogickými fakultami.&#160;</p><p>S vašimi dotazy, náměty a připomínkami se na nás neváhejte kdykoliv obrátit!&#160;</p><p>Těšíme se na spolupráci,</p><p>Barbora Umancová</p><p> koordinátorka Týdne pro inkluzi <br>Rytmus – od klienta občanovi o.p.s.&#160;<br><span style="background-color&#58;transparent;">barbora.umancova@rytmus.org +420 737 53 64 25</span></p><p><br></p><p><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/spolecne-vzdelavani/Documents/Tyden%20pro%20inkluzi%202018%20-%20vyzva%20k%20zapojeni.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Tyden pro inkluzi 2018 - vyzva k zapojeni.pdf</a><br></p><p><br></p><p><br></p>25. 6. 2018 7:18:37V celé České republice proběhne v týdnu od 22. do 28. října 2018 Týden pro inkluzi. Akce, která nekonfliktní formou představuje myšlenku společného vzdělávání všech dětí, je určena pro všechny stupně a typy škol počínaje MŠ a konče univerzitami.2018-06-24T22:00:00Z/sofia/pedagogove/prurezovatemata/spolecne-vzdelavani/PublishingImages/tyden%20pro%20ikn.PNG27. 6. 2018 6:59:07https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/spolecne-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováBarbora Umancová
CERMAT zveřejnil hodnotná data z výsledků maturit63990<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Velmi zajímavá data , zpracovaná přehledně pro koncového uživatele, zveřejnil Cermat k výsledkům státních maturit.&#160;​Lze z nich vyčíst například to, jak se oproti loňsku změnily výsledky maturantů dle jednotlivých typů středoškolského studia. Výsledky mimo jiné dobře ilustrují, že problém se státní maturitou mají zejména žáci nástaveb na učilištích a žáci středních odborných škol. Dále je z nich patrné, jak se v průběhu let změnily počty maturantů studujících v jednotlivých typech středoškolského studia. Je patrné, že ubývá proporčně žáků nástaveb, zatímco přibývá žáků technických SŠ a gymnázií.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve <a href="http&#58;//www.novamaturita.cz/agregovane-vysledky-maturitnich-zkousek-1404038539.html" target="_blank"><strong>zveřejněné prezentaci</strong></a> naleznete&#160;<br></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><span style="background-color&#58;transparent;">souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě,&#160;</span><br></li><li>porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě,&#160;<br></li><li>podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě&#160;<br></li><li>a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.&#160;<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Položková data budou na portálu <a href="https&#58;//vysledky.cermat.cz/" target="_blank"><strong>Cermat.cz</strong></a> uvolněna ve strojově čitelné podobě v souladu s plánem zveřejňování dat k 31. červenci 2018.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>5. 6. 2018 5:52:59Velmi zajímavá data , zpracovaná přehledně pro koncového uživatele, zveřejnil Cermat k výsledkům státních maturit.2018-06-04T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg9. 7. 2018 11:59:00https://www.zkola.cz/pedagogove/maturita-zaverecne-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Zlínský kraj otevírá Centrum kariérového poradenství44785<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>​Začátkem dubna byla zahájena realizace projektu „IKAP&quot; - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jehož nositelem je Zlínský kraj a&#160;do projektu je zapojeno dalších dvacet partnerských organizací. Jednou z&#160;klíčových aktivit je rozvoj oblasti kariérového poradenství.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Projekt „IKAP&quot; je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.</div><div style="text-align&#58;justify;">Jednou z&#160;klíčových aktivit je rozvoj oblasti kariérového poradenství. Nově vznikající Centrum kariérového poradenství bude pro odbornou veřejnost otevřeno od září letošního roku ve 22. budově Svitu naproti sídla Zlínského kraje. Centrum bude zajišťovat ucelený systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce. Cílem je systematicky rozvíjet kompetence školních kariérových poradců, podpořit síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních školách v&#160;kraji a zvyšovat šance absolventů na uplatnění na trhu práce</div><div style="text-align&#58;justify;">Pracovníci Centra kariérového poradenství vytvoří nové nástroje a zdroje informací pro školní kariérové poradce, systém podpůrných a vzdělávacích aktivit včetně metodické podpory. Prostřednictvím informační platformy a veřejných akcí pod záštitou Krajské hospodářské komory Zlínského kraje vytvoří podmínky, které umožní žákům snadnější cestu ke správné volbě povolání a podpoří uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Komplexní kariérové poradenství bude zahrnovat&#58;</div><ul style="text-align&#58;justify;"><li>individuální metodickou podporu, akreditované vzdělávání a supervize pro kariérové poradce ze ZŠ, SŠ,</li><li>zpřístupnění informační platformy zaměřené na klíčová témata kariérového poradenství (orientace na trhu práce, volba studia, volba povolání, podnikavost, vstup na trh práce, databáze škol a školních kariérových poradců a ambasadorů, kalendář akcí pro veřejnost, katalogy škol a jejich oborů, profesí a firem, včetně vzájemných vazeb, dotazník profesních zájmů v&#160;herní formě),</li><li>síťování (výběr a zpracování přehledu spolupracujících zaměstnavatelů – ambasadorů klíčových profesí) a nabídku akcí pořádaných v&#160;oblasti kariérové poradenství (Dny řemesel, Veletrh práce a vzdělávání, Technické jarmarky, Inspirace středoškolákům, Girls day, Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0), které poskytnou aktuální informace o možnostech uplatnění žáků a pracovních příležitostech v lokalitě.<br></li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Kancelář Centra kariérového poradenství se nachází ve 22. budově Svitu naproti sídla Zlínského kraje, ke konzultacím s&#160;cílovou skupinou školních kariérových poradců a pedagogických pracovníků bude k&#160;dispozici od září 2018. Aktivity projektu IKAP zaměřené na kariérové poradenství realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s&#160;Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;">---</div><div style="text-align&#58;justify;">Název projektu&#58; Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje</div><div style="text-align&#58;justify;">Číslo projektu&#58; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497</div><div style="text-align&#58;justify;">Období&#58; 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020</div><div style="text-align&#58;justify;">Tento projekt je spolufinancován z&#160;EU prostřednictvím Operačního programu &#160;Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.</div><br><br><div style="text-align&#58;justify;">Kontaktní osoby&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;">Ing. Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043&#160;835, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz">dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Ing. Andrea Vorlová, metodik klíčové aktivity projektu IKAP, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 577 043 743, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz">andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz</a>&#160;&#160;</div><br><br><br><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Documents/Informace%20o%20projektu%20IKAP.pdf"><img src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informace o projektu IKAP.pdf</a></div><br><br><img src="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/PublishingImages/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" /><br><br><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>30. 4. 2018 13:06:48​Začátkem dubna byla zahájena realizace projektu „IKAP" - Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jehož nositelem je Zlínský kraj a do projektu je zapojeno dalších dvacet partnerských organizací. Jednou z klíčových aktivit je rozvoj oblasti kariérového poradenství.2018-04-23T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Dospely%20se%20vzdelava_per.jpg13. 6. 2018 11:56:12https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováJana Galová