Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Sign In

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Vzdělávání dospělých na okraji65199<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Odborná konference EPALE na téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších, se koná dne 9. 10. 2019 v Praze.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci se slovenským Národním podpůrným střediskem EPALE si Vás dovolují pozvat na odbornou česko-slovenskou konferenci na téma <strong>Vzdělávání dospělých na okraji&#58;&#160;Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Cílem konference je otevřít poměrně opomíjené téma stojící na okraji zájmu společnosti, tedy téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších. Cílem je také vyvolat debatu nad tímto palčivým tématem, které se v české společnosti podle různých ukazatelů týká až milionu obyvatel, a formulovat alespoň některé návrhy na řešení situace.</div><div><br>KDY&#58; 9. října 2019,&#160;9&#58;30 – 17&#58;00<br></div><div>KDE&#58; Hotel Olympik,&#160;Sokolovská 138, 186 76 Praha 8<br><br></div><div>Vstup na konferenci je pro registrované bezplatný.<br><br></div><div><a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity-epale/konference-epale-na-tema-vzdelavani-dospelych-na-okraji-praha/" target="_blank"><strong>Registrujte se</strong></a> na stránkách programu Erasmus+ v sekci EPALE.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20EPALE%20-%20konference%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka EPALE - konference 2019.pdf</a><br></div><div><br></div>1. 7. 2019 11:41:12Odborná konference EPALE na téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších, se koná dne 9. 10. 2019 v Praze. 2019-10-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Dospely%20se%20vzdelava_per.jpg18. 7. 2019 6:39:49http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Právní rámec řízení školy a školského zařízení 70273<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář&#160;Vás provede spletitou džunglí právních norem, se kterými se musí&#160;potýkat všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Seminář se koná dne 1. 10. 2019 ve Zlíně. Přihlášky do 27. 9. 2019.</strong></p><p><br style="font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;12px;"></p><p><strong>Lektor&#58;</strong>&#160;JUDr. PhDr. Jiří Valenta</p><p>Akreditace MŠMT</p><p><br><strong style="text-align&#58;justify;font-size&#58;14px;">Seminář obsahuje následující témata&#58;</strong><br></p><ul><li>Základní právní pojmy a zásady v&#160;oblasti vzdělávání.</li><li>Právní postavení fyzické osoby ve vzdělávání.</li><li>Odpovědnost ve vzdělávání.</li><li>Ochrana osobnosti a autorskoprávní ochrana ve vzdělávání.</li><li>Školní vzdělávací program a jeho plnění – výkon přímé pedagogické činnosti.</li><li>Přímá pedagogická činnost jako součást týdenní pracovní doby pedagogického pracovníka.</li><li>Práva a povinnosti dětí, žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých dětí a žáků.</li><li>Dokumentace škol a školských zařízení, školní matrika.</li><li>Organizace mimoškolních akcí.</li><li>Vztah školy (školského zařízení) a orgánů veřejné správy a samosprávy (zřizovatel školy,</li><li>Vybrané kapitoly pracovněprávních vztahů ve školství&#58; pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, překážky v&#160;práci, dovolená, odměňování.</li></ul><p><br>Polkud již bude k dispozici nové vydání publikace, budete mít možnost si ji na semináři zakoupit.<br><br><strong>Cílová skupina&#58;</strong>&#160;vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,&#160; odborní pracovníci krajských a obecních úřadů, pracovníci ČŠI apod.​<br></p><p><br></p><table class="table table-bordered table-striped" style="max-width&#58;100%;border-collapse&#58;separate;width&#58;682px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-right&#58;1px solid #dddddd;border-bottom&#58;1px solid #dddddd;border-left-style&#58;initial;border-left-color&#58;initial;border-radius&#58;4px;margin-top&#58;10px;font-family&#58;sans-serif;font-size&#58;12px;"><tbody><tr><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;0px;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;border-top-left-radius&#58;4px;width&#58;187px;"><strong>Začátek semináře</strong></td><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;0px;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;border-top-right-radius&#58;4px;">01. 10. 2019 (09&#58;30)</td></tr><tr><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;"><strong>Konec semináře</strong></td><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;">01. 10. 2019 (14&#58;30)</td></tr><tr><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;"><strong>Datum záčatku přihlášení</strong></td><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;">11. 06. 2019</td></tr><tr><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;"><strong>Uzávěrka přihlášek</strong></td><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;">30. 09. 2019</td></tr><tr><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;"><strong>Cena semináře</strong></td><td class="eb_price" style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;">1.399 Kč</td></tr><tr><td style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;"><strong>Zvýhodněná cena</strong></td><td class="eb_price" style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;">1.300 Kč&#160;<em>(do 30. 06. 2019 00&#58;00)</em></td></tr><tr class="eb-event-property"><td class="eb-event-property-label" style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;width&#58;auto;font-weight&#58;bold;white-space&#58;nowrap;background-color&#58;#f9f9f9;">Pokuta za zpoždění</td><td class="eb-event-property-value" style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;background-color&#58;#f9f9f9;">50 Kč<em>&#160;(od 27. 09. 2019 01&#58;00)</em></td></tr><tr class="eb-event-property"><td class="eb-event-property-label" style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;width&#58;auto;font-weight&#58;bold;white-space&#58;nowrap;border-radius&#58;0px 0px 0px 4px;"><strong>Místo konání</strong></td><td class="eb-event-property-value" style="line-height&#58;20px;padding&#58;8px;border-top&#58;1px solid #dddddd;border-left&#58;1px solid #dddddd;border-bottom-right-radius&#58;4px;"><a href="https&#58;//www.avdo.cz/seminare/zlin-stredni-zdravotnicka-skola-brouckova-372/view-map?tmpl=component&amp;format=html" class="eb-colorbox-map cboxElement" title="Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372" style="text-decoration-line&#58;none;"><span class="ms-rteThemeForeColor-4-3">Zlín, Střední zdravotnická škola, Broučkova 372</span></a><br></td></tr></tbody></table><p>Další informace a možnost přihlášení na strákách Agentury vzdělávání dospělých <a href="https&#58;//www.avdo.cz/seminare/skolstvi/zlin/201-zl-3-pravni-ramec-rizeni-skoly-a-skolskeho-zarizeni" target="_blank"><strong>v sekci Semináře</strong></a>.&#160;<br></p><p><br></p>19. 6. 2019 6:03:28Seminář Vás provede spletitou džunglí právních norem, se kterými se musejí potýkat všichni vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Koná se 1. 10. 2019 ve Zlíně. Přihlášky do 27. 9. 2019. 2019-09-30T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/147648721.jpg2. 8. 2019 7:49:04http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováŠárka Nešporová
Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky64839<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pozvánka na závěrečnou odbornou konferenci v rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“. Jedná se již v pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,</p><p style="text-align&#58;justify;">dovolte mi, abych Vás i Vaše kolegy srdečně pozval na závěrečnou odbornou konferenci v&#160;rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky&quot;.</p><p style="text-align&#58;justify;">Jedná se již v&#160;pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v&#160;termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.</p><p style="text-align&#58;justify;">Počátečním impulsem pro vytvoření projektu byla potřeba pomoci pedagogům, kteří pracují s&#160;žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s&#160;učebními materiály, kterých je pro tyto žáky nedostatek. Pomoci jsme nechtěli pouze pedagogům ale především žákům.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;průběhu tří let jsme v&#160;zapojených školách vytvářeli a následně testovali nové inovativní metody pro výuku funkčních gramotností a občanských a sociálních kompetencí u žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Průběžné pokroky u žáků jsme mapovali pomocí kvantitativního výzkumu doplněného o kvalitativní výzkum v&#160;závěrečném období.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem konference je zrekapitulovat celý projekt, vytváření, implementaci a následné ověřování inovativních metod pro výuku funkčních gramotností (matematické, finanční a čtenářské) a občanských a sociálních kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Rekapitulovat nebudu pouze já, ale především zapojení pedagogové. Svou roli a poznatky v&#160;projektu představí školní psychologové a v&#160;neposlední řadě vedoucí volnočasových aktivit.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci konference proběhnou praktické workshopy, kde budou prezentovány ukázky vytvořených pedagogických lekcí z&#160;jednotlivých gramotností. Zároveň si pak můžete se samotnými tvůrci pohovořit o výhodách používání těchto lekcí. Zajímavým oživením budou instruktážní videa k&#160;metodikám.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pedagogové–účastníci konference, kromě samotného zážitku z&#160;konference, budou mít hrazeno cestovné, ubytování, stravování a účast na doprovodném programu</p><p style="text-align&#58;justify;">Vážené kolegyně, vážení kolegové,</p><p style="text-align&#58;justify;">vím, že nestačí kvalitní dílo vytvořit, ale je důležité jej dobře prezentovat a rozšířit mezi co nejvíce pedagogů. Pokud vás zaujalo téma a náplň konference, a navíc máte zájem podpořit naši snahu o smysluplnou změnu v&#160;odborném školství a jeho kurikula, rádi vás na konferenci v&#160;Přerově uvidíme. Podrobné informace k&#160;organizaci konference jsou uvedeny v&#160;pozvánce.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Za realizační tým</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Rastislav Jankula,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">manažer projektu</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/POZVANKA_ZAVĚREČNÁ%20KONFERENCE%20PŘEROV%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;POZVÁNKA_ZAVĚREČNÁ KONFERENCE PŘEROV 2019.pdf</a><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/KONFERENCE_PŘEROV_prihlaska_školy%20SŠ.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;KONFERENCE_PŘEROV_přihláška_školy SŠ.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>22. 7. 2019 6:37:54Závěrečná odborná konference projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“ se koná ve dnech 20.–21. září 2019 v Přerově.2019-09-19T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/147426282.jpg26. 7. 2019 6:50:07http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováRastislav Jankula
Lektor dalšího vzdělávání66706<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přípravný kurz</strong><strong> </strong><strong>na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání se koná v&#160;Praze ve dnech 9. - 10. 9. 2019. Přihlášky do 26. 8. 2019.</strong> </p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Cílová skupina </strong></p><p>Zájemci o práci lektora, kteří se chtějí připravit na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Kurz je určen pro ty pracovníky firem a institucí, kteří potřebují v rámci své práce předávat znalosti a informace, učit ostatní a motivovat je k osvojení si nových poznatků a jejich aplikaci v praxi. Zároveň slouží jako příprava na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.<br></p><p>&#160;</p><p><strong>Cíle kurzu</strong></p><p>Účastníci kurzu </p><ul><li>se naučí identifikovat vzdělávací potřeby a navrhnout cíle kurzu </li><li>budou umět připravit kurz dle obecně uznávaných standardů </li><li>osvojí si základní škálu vyučovacích metod </li><li>budou znát přístupy k hodnocení kurzů </li></ul><p>&#160;</p><p><strong>Témata kurzu </strong></p><p>Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu.<br></p><p>Zpracování scénáře kurzu vč. volby metod výuky.<br></p><p>Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu.<br></p><p>Příprava, řízení a vyhodnocování modelových situací a metod práce se skupinou.<br></p><p>Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavení vzdělávacích cílů.<br></p><p>&#160;</p><p><strong>Lektoři kurzu</strong></p><p>PhDr. Bohumír Fiala </p><p>PhDr. Milan Demjanenko, Ph.D. </p><p>PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D. </p><p>PhDr. Ing. Petr Krohe </p><p>&#160;</p><p><strong>Závěr kurzu</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Absolvent získává osvědčení AIVD ČR o absolvování kurzu.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání&quot; podle Národní soustavy kvalifikací. AIVD ČR je autorizovanou osobou pro tuto zkoušku.</span></p><p>&#160;</p><p><strong>Termíny prezenčních setkání</strong></p><p>09. 09. 2019 - 10&#58;00 až 17&#58;15 hod. </p><p>10. 09. 2019 - 09&#58;00 až 16&#58;15 hod. </p><p>&#160;</p><p><strong>Uzávěrka přihlášek&#58; </strong>26. 8. 2019 </p><p>&#160;</p><p><strong>Cena kurzu&#58; </strong></p><p>8 000 Kč, vč. DPH. </p><p>Sleva z ceny kurzu pro členy AIVD ČR ve výši 1 500 Kč. </p><p>V ceně kurzu je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace, drobné občerstvení a studijní materiály. </p><p>&#160;</p><p><strong>Přihlášky a bližší informace ke kurzu</strong></p><p>Ivana Čechová, t<span style="background-color&#58;transparent;">el.&#58; 734 605 219, e</span><span style="background-color&#58;transparent;">-mail&#58; <a href="mailto&#58;kancelar@aivd.cz" target="_blank">kancelar@aivd.cz</a>, w</span><span style="background-color&#58;transparent;">eb&#58; <a href="http&#58;//www.aivd.cz/" target="_blank">www.aivd.cz</a></span></p><p>&#160;</p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka_Lektor%20DV_září_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_Lektor DV_září_2019.pdf</a><br></p>2. 8. 2019 6:51:59Přípravný kurz na zkoušku z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání se koná v Praze ve dnech 9. - 10. 9. 2019. Přihlášky do 26. 8. 2019. 2019-09-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/78634592.jpg2. 8. 2019 6:59:37http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výchova a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu65982<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Seminář je&#160;veden metodičkou&#160;dopravní výchovy Mgr. Markétou Novotnou ve spolupráci s dalšími odborníky.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na semináři je bezplatná. Určeno pro pedagožky a pedagogy základních škol.<br></div><div><br></div><div><strong>Termíny semináře&#58;</strong><br></div><div><ul><li>24. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ostrava</li><li>25. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Olomouc</li><li>26. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Pardubice<br></li><li>1. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 České Budějovice</li><li>2. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>8. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ústí nad Labem</li><li>9. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Liberec</li><li>10. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>15. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Karlovy Vary</li><li>16. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Plzeň</li><li><strong>22. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Zlín</strong></li><li>23. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Brno<br></li><li>5. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Jihlava</li><li>6. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Hradec Králové</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Témata semináře&#58;</strong></div><div><ul><li>Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému</li><li>Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Policie České republiky</li><li>Metodika dopravní výchovy<br></li><li>Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu</li><li>Projekt Markétina dopravní výchova</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Na seminář se registrujte online prostřednictvím&#160;<a href="https&#58;//dopravnivychova.cz/formular/25" target="_blank"><strong>registračního </strong><strong>formuláře</strong></a>, který naleznete na&#160;webových stránkách projektu <a href="https&#58;//www.dopravnivychova.cz/" target="_blank"><strong>Dopravní výchova.&#160;&#160;</strong></a><br></div><div><br></div><p>Více o seminářích&#58; <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html</a></p><p>Více o organizaci&#58; <a href="http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/</a> nebo <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/</a><br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf</a><br></p>31. 7. 2019 5:57:55Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.2019-07-30T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Stopka.jpg2. 8. 2019 6:11:20http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarkéta Novotná
Rámec digitálních kompetencí učitele65636<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Všudypřítomnost digitálních technologií zásadním způsobem ovlivňuje téměř všechny aspekty našeho života&#58; jak komunikujeme, pracujeme, jak trávíme volný čas, organizujeme své aktivity, jak přijímáme informace a poznáváme svět kolem nás. Zároveň se mění způsob, jakým přemýšlíme a jak se chováme. Děti a mladí lidé si samozřejmě změny neuvědomují, technologie jsou pro ně všudypřítomnou samozřejmostí. To však zároveň neznamená, že jsou automaticky vybaveni potřebnými schopnostmi je efektivně ke svému maximálnímu prospěchu využívat. Ve většině evropských zemí v současné době dochází k úpravě oficiálních kurikulárních dokumentů s cílem podpořit rozvoj digitálních kompetencí u žáků. Proto zároveň vzniká požadavek vybavit potřebnými kompetencemi též učitele. Jejich úkolem je připravit žáky na život a práci v digitální společnosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tvorbou Rámce digitálních kompetencí učitele byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Úkol plní aktivity&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020" target="_blank">Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020</a>. Projekt PPUČ se zapojil do aktivit Evropské komise, konkrétně jejího výzkumného střediska Joint Research Centre (JRC) – EU Science HUB, kde v letech 2016–17 vznikal Rámec digitálních kompetencí pedagogů (Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu). Na základě doporučení studie a spolupráce s týmem JRC bylo rozhodnuto převzít kompetence a jejich rozpracování do jednotlivých fází vývoje z evropského rámce DigCompEdu. Rámec byl přeložen do českého jazyka.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50714/download/" target="_blank">Rámec digitálních kompetencí učitele, soubor typu pdf, (815,87 kB)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>2. 7. 2019 8:10:16Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. 2019-07-01T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg2. 7. 2019 8:13:44http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-informatiky1/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Srovnání účasti dospělých na dalším vzdělávání v ČR a EU69966<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v&#160;ČR v porovnání s&#160;EU (2008-2018).&#160;&#160;&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Další vzdělávání, coby integrální součást celoživotního učení, je důležitým faktorem růstu produktivity a&#160;konkurenceschopnosti ekonomiky. Je velmi úzce propojeno s&#160;oblastí počátečního vzdělávání, navazuje na ni a doplňuje ji. </p><p style="text-align&#58;justify;">Oblast celoživotního učení se dynamicky vyvíjí s&#160;ohledem na stále větší nutnost lidí umět reagovat na rychle se měnící potřeby současného světa. Ochota a schopnost zvyšovat průběžně svoji kvalifikaci a osvojovat si nové dovednosti jsou předpokladem efektivního celoživotního vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Výsledky výzkumu Labour Force Survey&#160;ukazují, jak se v&#160;posledních letech měnila účast ve vzdělávání dospělých. Vývoj účasti dospělé populace na dalším vzdělávání v&#160;ČR a EU uvádí graf č. 1. Zatímco v&#160;Evropské unii (EU28) byl od roku 2011 jasně patrný trend zvyšování průměrné úrovně účasti v&#160;dalším vzdělávání, v ČR se účast v&#160;dalším vzdělávání od roku 2011 do roku 2015 snižovala, ale v letech 2016 a 2017 došlo k&#160;pozvolnému nárůstu. Zatímco průměr EU28 v&#160;roce 2018 vykazoval setrvalý stav účasti v&#160;dalším vzdělávání, v&#160;České republice se&#160;účast v&#160;dalším vzdělávání snížila o jeden procentní bod na 8,8&#160;%, což odpovídá úrovni roku 2016. </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Graf 1&#58; Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v&#160;letech 2008 – 2018&#160;<br></p><p><img src="/sofia/potreby/pruzkumy-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani/PublishingImages/survey.png" alt="survey.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p><span style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Eurostat a&#160;MŠMT&#160;<br></span></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Labour Force Survey –&#160;</span><span style="text-align&#58;justify;">Výběr</span><span style="text-align&#58;justify;">ové šetření pracovních sil realizované Eurostatem. Eurostat je statistický úřad Evropské unie se sídlem v&#160;Lucembursku. Jeho posláním je poskytovat vysoce kvalitní statistiky pro Evropu. Účast na dalším vzdělávání je v&#160;rámci výzkumu definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které se vzdělávaly v&#160;posled</span><span style="text-align&#58;justify;">ních čtyřech týdnech před realizací šetření.&#160;</span><span style="text-align&#58;justify;">&#160;</span><br></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></p>10. 6. 2019 11:27:44Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v ČR v porovnání s EU (2008-2018). 2019-06-09T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/147426282.jpg10. 6. 2019 11:54:17http://www.zkola.cz/sofia/potreby/pruzkumy-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová