Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

ETwinning ve školním roce 2017/201860577<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Také v&#160;tomto roce máte&#160;možnost zúčastnit se kontaktních seminářů eTwinning v&#160;různých evropských zemích. Na těchto seminářích se osobně setkají učitelé z&#160;různých států Evropské unie a budou&#160;mít možnost plánovat&#160;společně&#160;nové&#160;projekty. Semináře jsou pro učitele zdarma, náklady nese Národní podpůrné středisko.</strong> </p><p>&#160; </p><h1 class="ms-rteElement-DarkPink">Nejbližší semináře se konají&#58; </h1><p>14.-17.9. v Litvě pro učitele MŠ </p><p>20.-22.9. na Ukrajině pro učitele 2.stupně ZŠ </p><p>28.-30.9. v&#160;Řecku pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ </p><p>5.-8.10. v&#160;Polsku pro učitele odborných SŠ a učilišť </p><p>5.-7.10. na Slovensku pro učitele MŠ a 1.stupně ZŠ </p><p>19.-20.10. v&#160;Rakousku pro učitele dětí od 3 do 10 let </p><p>&#160; </p><p>Více informací o mezinárodních seminářích a jejich další nabídku najdete na <a href="https&#58;//www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/"><strong>https&#58;//www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/</strong></a>, kde se můžete také zaregistrovat. </p><p>&#160; </p><p></p>21. 8. 2017 10:28:10Také v tomto roce máte možnost zúčastnit se kontaktních seminářů eTwinning v různých evropských zemích. Semináře jsou pro učitele zdarma, náklady nese Národní podpůrné středisko./sofia/SiteCollectionImages/5_Images/zemekoule.jpg21. 8. 2017 10:33:22https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/zahrpril/vzdelavanivzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Konference projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“31704<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborná konference pedagogických pracovníků se uskuteční ve dnech 22.–23. září 2017 v Olomouci. Setkání je součástí projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Program konference je zaměřený na hodnocení doposud získaných informací z výzkumu, informování zástupců pozvaných škol o projektu a jeho výstupů, ukázky již zpracovaných a ověřených vyučovacích hodin.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V rámci projektu realizační tým&#160;vytváří&#160;a ověřuje&#160;nové a inovativní metody pro výuku funkčních gramotností (matematické, finanční a čtenářské) a občanských a sociálních kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Ověřování probíhá formou akčního výzkumu a směřuje k návrhu úprav v kurikulu uvedené oblasti odborného školství tak, aby úpravy postihly skutečnost a potřeby žáků a pedagogů oborů bez maturitní zkoušky.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vzhledem k tomu, že pro tuto oblast odborného školství nejsou pro daná témata učebnice a metodiky, jedním z výstupů projektu jsou metodiky s konkrétním programem hodin, včetně pracovních listů, návodů a video instrukcí.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Odborné setkání pedagogů je&#160;platformou, na které si formou odborných workshopů účastníci&#160;vymění&#160;názory, zkušenosti a především vysloví&#160;požadavky na to, jak by mělo vypadat kurikulum pro obory bez maturitní zkoušky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Pedagogové, kteří se konference zúčastní, budou mít hrazeno cestovné, ubytování, stravování a účast na doprovodním programu a budou&#160;mít možnost vstoupit nezávazně do ověřování zpracovaných pedagogických listů ve svých školách a třídách a svými názory a zkušenostmi pomoci k přípravě podkladů k prosazení potřebných změn v kurikulu na úrovni MŠMT a NÚV.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/2_konference_OLOMOUC_pozvanka_školy.png" alt="2_konference_OLOMOUC_pozvanka_školy.png" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;1201px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/2_konference_OLOMOUC_pozvanka+prihlaska_školy.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><strong>&#160;Pozvánka + přihláška školy.docx</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>7. 8. 2017 12:51:32Odborná konference pedagogických pracovníků se uskuteční ve dnech 22.–23. září 2017 v Olomouci. Setkání je součástí projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky./sofia/SiteCollectionImages/images/135849799.jpg7. 8. 2017 13:01:14https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem 31849<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborný seminář &quot;Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem&#160;-&#160;projekt Ministerstva školství státu Pensylvánie&#160; PaTTAN Autism Initiative&quot;&#160;se uskuteční <strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze&#160;</strong>19. října 2017 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné svou účast registrovat na emailu&#58; <span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;verdana, sans-serif;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="mailto&#58;pattanai@csaba.cz"><strong>pattanai@csaba.cz</strong></a></span>, a to do 10. října 2017 včetně.&#160;Více informací k připravovanému semináři a přihlášku naleznete<strong> </strong><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/pozvanka-na-seminar-vyuziti-potencialu-aplikovane"><strong>na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR</strong></a>.&#160;<br><br><strong>Kontakt&#58;</strong><br><div>Lucie Andrýsková</div><div>vedoucí Oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, školské&#160;</div><div>a školní poradenské služby</div><div>+ 420 283 881 250, linka 23</div><div>pracoviště Novoborská 372/8, 190 00 &#160;Praha 9&#160;</div><div><br></div><br></div>7. 8. 2017 11:41:29​Seminář pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se uskuteční 19. října 2017 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze./sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Kuk.jpg7. 8. 2017 11:51:43https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Čínština pro veřejnost31741<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně otevírá&#160;v&#160;následujícím akademickém roce kurzy čínského jazyka a&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>kultury, </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>o které je již tradičně velký zájem. Výuka je pro přihlášené zdarma.</strong></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;">Veškeré informace naleznete <a href="http&#58;//www.utb.cz/fhs/struktura/kurz-cinskeho-jazyka-a-kultury-pro-verejnost-1"><strong>na webu FHS UTB ve Zlíně</strong></a> nebo v přiloženém letáku.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/plakat%20ws%202017-18%20MB%20final.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Kurzy čínského jazyka a kultury pro veřejnost 2017.pdf</strong></a></p>24. 7. 2017 12:38:22Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně v následujícím akademickém roce otevírá kurzy čínského jazyka a kultury, o které je již tradičně velký zájem. /sofia/vzdelavani/PublishingImages/Chinese.jpg26. 7. 2017 7:40:04https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Školy jsou odpovědné za to, aby žáci nebyli vystaveni politické propagandě28979<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><strong>Praktický návod pro učitele, jak předcházet možné snaze politických stran a politiků zneužívat prostředí škol v&#160;rámci předvolebních či permanentních kampaní.</strong></font></p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Se startem předvolební kampaně před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny PČR vyvstává otázka, do jaké míry mají být školy součástí politického života, jaká je jejich role z&#160;hlediska zprostředkování informací o politice jako správě věcí veřejných a jak tuto roli naplňovat, aby zároveň nedocházelo ke zneužívání škol jako místa pro politickou propagandu. Časopis Respekt upozornil na kauzu spojenou s&#160;kampaní Andreje Babiše, jeho návštěv ve školách, případně pozvánek škol do komplexu Čapí hnízdo. Je patrné, že v&#160;určitých případech školy svou roli nenaplňují či nezvládají, byť zprostředkování informací o politice je pevnou součástí základního vzdělání.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;">Škola, jako místo, kde by se nastupující generace měly seznamovat s&#160;procesem politické správy věcí veřejných i s&#160;reáliemi současného politického života, nese přímou odpovědnost za to, jakým způsobem tuto svou roli naplňuje. Na jedné straně by měla zajistit dostatečnou znalost a pochopení základních principů, odpovídající věku žáků, na straně druhé by měla být škola a její učitelé – jako vysokoškolsky vzdělaní lidé – schopni ochránit své žáky před možnou politickou propagandou, k&#160;níž může docházet zejména při osobním kontaktu se zástupci jednotlivých stran.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;">Představujeme základní návod, jak by se škola měla své role zhostit&#58;</div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Politika do školy patří. Škola je simulací polis, obce, a správa věcí veřejných by měla být součástí vzdělávání a výchovy zejména s&#160;ohledem na podporu dovedností v&#160;oblasti společného rozhodování, demokratického procesu a uvědomění si vlastní společenské a politické role.</li><li>Politici do školy mohou. Součástí vzdělávání je i seznamování žáků s&#160;aktuální politickou situací a s&#160;tím, kdo veřejné zájmy na české politické scéně zastupuje. Pokud se škola rozhodne politiky zvát, neměla by se chovat selektivně a měla by umožnit žákům seznámení se zástupci všech rozhodujících politických sil v&#160;ČR. V&#160;případě, že není schopna takovou pluralitu zajistit, je lepší pozvat nezávislé experty z&#160;oblasti politického dění (politologa, novináře).</li><li>Za dění ve škole je ze zákona přímo odpovědný ředitel. Pokud se škola rozhodne pozvat politika k&#160;diskusi s&#160;žáky, je ředitel odpovědný za to, že žáci nebudou vystavování ideologické či politické propagandě. To platí i tehdy, pokud škola absolvuje exkurzi s&#160;politickým programem či obsahem. Není možné, aby např. zřizovatel či kdokoliv jiný vyvíjel na školu nátlak, aby pozvala k&#160;návštěvě konkrétního politika. Pokud to tak je, ředitel školy by měl tuto skutečnost zveřejnit a obeznámit s&#160;ní rodiče žáků.</li><li>Politici, pokud jsou zváni do škol nebo se při jiné příležitosti setkávají s&#160;žáky, by měli udržovat etické standardy a nepropagovat vlastní stranu či ideologii. Aby školy zajistily pokud možno co největší míru nestrannosti, měly by s&#160;politiky předem dohodnout obsah jejich vystoupení.</li><li>Pro učitele může být v&#160;daném okamžiku náročné odlišit, co je a co už není únosné. Kromě předem dohodnutého programu je vždy lepší, pokud je učitelů přítomno více a zvýší se tím pravděpodobnost, že na prohřešky proti etice a zájmům vzdělávání upozorní a politiky konfrontují.</li><li>Žáky je vhodné na situaci připravit. Měli by být schopni – dle věku a vyspělosti a za pomoci učitelů – konfrontovat politiky kritickými otázkami, samozřejmě v&#160;rámci korektnosti a slušnosti. Politik je ze&#160;své funkce veřejně odpovědný a škola by měla žáky vést k&#160;tomu, aby takto roli politika chápaly.</li><li>V&#160;případě jakýchkoliv nejasností či problémů by měl ředitel kontaktovat MŠMT. Ministerstvo zřídilo institut školského ombudsmana a mělo by tedy i v&#160;těchto případech umět poradit či adekvátně zasáhnout.</li><li>Z&#160;hlediska zákona je možné v&#160;případě pochybností o tom, zda škola plní své zákonné povinnosti, požádat na základě podnětu o prošetření Českou školní inspekci (mohou tak učinit i rodiče). Z&#160;hlediska toho, jakým způsobem daná politická strana či politik přistupují k&#160;podobným aktivitám, lze požádat Úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí o prošetření, zda daná strana zahrnula náklady do nákladů na kampaň.</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl&#58; „Školy a učitelé nejsou v&#160;jednoduché roli. Zvládnout diskusi s&#160;politikem nemusí být snadné a ne každý učitel je na to dostatečně vybaven. Ředitel školy by měl velmi pečlivě zvažovat možnosti, které jeho škola má, a podle toho jednat. Neutrální expert zabývající se politikou je v&#160;případě pochybností lepší řešení než vystavit žáky otevřené politické kampani. Gró toho, co by se žáci měli dozvědět o politice, spočívá v&#160;jejich osobním komunitním a společenském angažmá a pochopení principů demokracie prostřednictvím toho, jak funguje samotná škola.“</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a>&#160;</div><br>12. 7. 2017 12:31:01Praktický návod pro učitele, jak předcházet možné snaze politických stran a politiků zneužívat prostředí škol v rámci předvolebních či permanentních kampaní./sofia/SiteCollectionImages/images/147675222.jpg19. 7. 2017 7:07:32https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Online kurzy na Facebooku43161<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Facebook testuje ve svých developerských skupinách nové funkce, které – pokud by se rozšířily – umožní kterémukoli uživateli učit se nebo sledovat online kurzy, informuje server Inside Higher Ed.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Správci uzavřených skupin označených jako třída nebo škola si nedávno všimli, že mohou používat nástroje k vytvoření propojených online kurzů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Nové funkce jsou původně určené vývojářským skupinám (<a href="https&#58;//developers.facebook.com/blog/post/2017/04/18/facebook-introduces-developer-circles/"><font color="#0066cc">Developer Circles</font></a>), které mají jednotlivé developery propojovat a pomáhat jim učit se víc o umělé inteligenci, propojených zařízeních a dalších tématech. Na vzdělávacích funkcích přitom Facebook spolupracuje s poskytovatelem online vzdělávání Udacity.</p><p style="text-align&#58;justify;">I mimo vývojářské kruhy si však uživatelé všimli, že <strong>mohou přidávat své vlastní online kurzy, což by svědčilo o záměru funkce postupně rozšiřovat</strong>. Mluvčí Facebooku k této otázce pouze uvedla, že se jedná o nástroje, které společnost testuje, a více k nim prozradí zřejmě až ke konci roku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od vyzkoušení online kurzů na Facebooku mohou instruktory odradit některé chybějící vlastnosti, např. aplikace pro známkování. Jiní se mohou obávat zneužití dalších dat pro reklamní účely.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Již dříve se například Apple postupně přizpůsoboval vzdělávacím účelům se svým iTunes U a kurzy, které jsou ve třídách i na univerzitách už dlouho populární, nebo Google, který pracuje na aplikaci GoogleClassroom využívanou ve Spojených státech hlavně na základních a středních školách.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na Facebooku učit nechce profesor David S. Janzen, který učí Java programování online prostřednictvím Udemy, platformě založené roku 2010 nyní s více než 20 000 instruktory. I když podle něj může být Facebook úspěšný jednoduše díky své velikosti (dvě miliardy aktivních uživatelů), nevěří, že by se z něj měl stát dominantní hráč na poli online vzdělávání. Navíc vidí <strong>propojení sociálních sítí (jako zdroje konstantních ruchů) a vzdělávání (vyžadujícího soustředění) jako kontraproduktivní</strong>. </p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Celý text si můžete přečíst v článku&#160;<a href="https&#58;//www.insidehighered.com/news/2017/06/12/facebook-testing-features-let-users-teach-online-courses">Facebook, an Online Learning Platform?</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>11. 7. 2017 8:30:53Facebook testuje ve svých developerských skupinách nové funkce, které – pokud by se rozšířily – umožní kterémukoli uživateli učit se nebo sledovat online kurzy, informuje server Inside Higher Ed. /sofia/SiteCollectionImages/images/114413310.jpg11. 7. 2017 8:39:40https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Společnost VISC zajišťuje školní praxe studentů43173<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Často slýchám mladí lidé nejsou motivovaní, nemají chuť, zájem, tah na branku. Ve VISCu s.r.o. máme jiné zkušenosti. Pro spolupracující firmy se nám podařilo najít zajímavé, motivované a kreativní studenty ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické. Během 4 týdnů se seznamovali s&#160;výrobními programy firem, technickými pracovními pozicemi, firemní kulturou, učili se pracovat v&#160;týmu odborníků a plnit samostatně jednodušší úkoly. </strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h1 class="ms-rteElement-Green" style="text-align&#58;justify;">Po skončení praxe jsem jim položila několik otázek a zde jsou ty nejzajímavější odpovědi&#58;</h1><h4 class="ms-rteElement-H4B">Proč jste si vybral firmu BD Sensors s.r.o. Buchlovice?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Díky spolupráci s&#160;VISCem jsem prošel více firem, mohl jsem si vybírat. Vybral jsem si BD Sensors s.r.o. Buchlovice. Tato firma nabízela prostřednictvím webových stránek www.visc.cz, že má zájem o studenty, kteří by měli dlouhodobý zájem připravovat se mimo jiné pro pozici Mechatronik. To mě zaujalo a zlákalo. <br></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Zkušenosti s&#160;firmou jsem už měl, protože jsem tam byl skoro celé předchozí prázdniny na brigádě. Od praxe jsem chtěl tentokrát něco víc. Věděl jsem, že to bude nová zkušenost a úplně něco jiného než ve škole. Chtěl jsem se toho o mechatronice co nejvíce naučit. Stejný plán měl i můj spolužák ze třídy Štěpán. Pod vedením Mgr. Sylvy Štěpitové jsme si vytvořili přesnější představu o tom, co chceme – tzv. Kariérní plán. Poté jsme se sešli s&#160;ředitelem a majitelem firmy Ing. Karlem Marečkem, byl to neuvěřitelný zážitek. Mluvili jsem o tom, co bychom chtěli dělat a pan Mareček nám řekl, co z&#160;toho nám může firma umožnit. Vlastně díky tomu jsme začali už od dubna docházet do firmy a zaučovat se na pozici mechatronik. Dokonce jsme k tomu dostali i zajímavou finanční odměnu.<br><br></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Splnila se vaše očekávání?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Praxe splnila moje očekávání na 110%. Během prvního týdne jsme se seznámili s firmou. Prošli jsme si celým výrobním procesem a dostali se i na místa, kam se normálně lidé nedostanou. Měli jsme možnost naučit se tolik nových věcí, co víc bych mohl chtít od praxe.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Čeho si ceníte nejvíce?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Určitě si nejvíce cením přátelského přístupu našich mentorů, vše nám skvěle vysvětlili, a i když jsme udělali nějakou tu menší chybku, tak to brali v pohodě.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Chystáte se spolupracovat s&#160;firmou i dalším školním roce a jak?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Do firmy plánuji docházet i přes prázdniny a uvidím, jak se to bude dále vyvíjet. Každopádně bych byl rád, kdyby to takhle vydrželo i nadále. V&#160;příštím školním roce chci ve firmě dělat závěrečný projekt a po maturitě i nadále s&#160;firmou spolupracovat a přitom studovat VŠ.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Matěj P., Elektrotechnika, 3. ročník, SŠPHZ UH</div><div style="text-align&#58;justify;">------&#160;<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Proč jste si vybral firmu BD Sensors s.r.o. Buchlovice?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Firmu jsem si vybral proto, že bych se rád věnoval mechatronice, příp. programování, také z důvodu dostupnosti a vzdálenosti od domova – bydlím v&#160;Buchlovicích.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Splnila se Vaše očekávání?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Určitě ano, chtěl jsem se naučit se něco nového z&#160;mechatroniky a programování, poznat nové lidi, kteří mě mají co naučit, porozumět tomu, jak to přesně probíhá ve firmě.&#160;Všechna očekávání ve firmě se mi splnila a doufám, že budu moct v&#160;takové spolupráci pokračovat i po skončení praxe.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Čeho si ceníte nejvíce?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Ze všeho nejvíc si cením ochoty a přístupu lidí z&#160;firmy, všechno nám trpělivě vysvětlovali, popř. jsme si sami dohledali.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Chystáte se spolupracovat s&#160;firmou i dalším školním roce a jak?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Měl bych zájem i nadále spolupracovat a doufám, že firma mi tuhle spolupráci umožní, nejlépe už teď přes letní prázdniny, přes školní rok, i po maturitě.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Štěpán V., Elektrotechnika, 3. ročník, SŠPHZ UH<br><br><img alt="IMG_1494.JPG" src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/IMG_1494.JPG" style="margin&#58;5px;" /></div><div style="text-align&#58;justify;">------&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Proč jste si vybral firmu RayService a.s.?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Dojem modernosti a nadčasovosti na vás působí hned při pohledu na sídlo firmy. Při vstupu dovnitř se váš dojem jen potvrdí. Snad i to je důvod k&#160;výběru této firmy. „Mladé&quot; zázemí – „mladý&quot; přístup.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Jaká byla Vaše očekávání před nástupem na praxi?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Pro studenta jako jsem já, je podstatné hlavně se seznámit s&#160;firemní kulturou a chodem celé firmy. Projít si jednotlivými programy, které propojují celou firmu, být v&#160;obraze se současnou elektrotechnikou a seznámit se s&#160;náplní práce technika, technologa, vývojáře. <br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Splnila se vaše očekávání?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Ano, v&#160;mém případě došlo k&#160;rozšíření obzoru hlavně ve spojitosti se systémem HELIOS, na kterém je položena technická komunikace mezi vývojáři, projektanty až ke konstruktérům. Program je určitě součástí spousty firem a není špatné se v&#160;něm orientovat.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Čeho si ceníte nejvíce?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Spolupráce s&#160;některými lidmi.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Chystáte se spolupracovat s&#160;firmou i dalším školním roce a jak?</h4><div style="text-align&#58;justify;">S&#160;největší pravděpodobností se spojím s&#160;firmou během mé Středoškolské odborné činnosti. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Martin O., Elektrotechnika, 3. ročník, SŠPHZ UH</div><div style="text-align&#58;justify;">------<br>&#160;</div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Proč jste si vybral firmu RayService a.s.?</h4><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;okolí Uherského Hradiště moc firem se zaměřením na elektro není a z&#160;těch několika firem co tu sídlí, je RayService pro mne zajímavý svým výrobním programem, prostředím, kolektivem a také spoluprací s&#160;tuzemskými a zahraničními společnostmi.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Jaká byla Vaše očekávání před nástupem na praxi?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Doufal jsem, že získám nové znalosti ohledně způsobu výroby, výrobků samotných, ale především mě zajímala IT stránka firmy.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Splnila se Vaše očekávání?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Určitě ano.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Čeho si ceníte nejvíce?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Seznámení se se systémem Helios, jsem také rád za možnost učit pracovat se softwarem Visio od Microsoftu.<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Chystáte se spolupracovat s&#160;firmou i v dalším školním roce a jak?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Ano – v&#160;rámci školy, pokud by byla možná spolupráce na závěrečném školním projektu a mimo školu formou brigády, popř. externí spoluprací.<br><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Matěj R., Elektrotechnika, 3. ročník, SŠPHZ UH</div><div style="text-align&#58;justify;">------<br>&#160;</div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Co byste vzkázali dnešním žákům základní školy?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Nebojte se studovat technické obory, pokud máte dobré logické myšlení, baví vás matematika a fyzika. Ve firmách je tolik zajímavých pracovních míst. Přesvědčili jsme se, že i práce může vypadat jako hra a zábava. <br><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Všímejte si firem v&#160;našem regionu, jezdil jsem denně kolem modré budovy a vůbec jsem netušil, co se tam vyrábí. Během školní praxe jsem zjistil, že je to velmi moderní a progresívní firma, že má zajímavý výrobní program, že je ochotna spolupracovat se studenty, učit je pracovat s&#160;nejmodernějšími technologiemi.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Učte se, zejména odborné záležitosti, budou se vám hodit. Až na praxi zjistíte, že ve škole jste ošidili něco důležitého. <br><br><img alt="IMG_2165.JPG" src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/IMG_2165.JPG" style="margin&#58;5px;" /></div><div style="text-align&#58;justify;">------<br>&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Nabízíme podobné aktivity i dalším firmám, školám a studentům. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Firmy si tak mohou budoucí zaměstnance připravovat „na míru&quot;. Pro firmy mají smysl aktivity, které mají dlouhodobější a systémovější charakter. V&#160;takovém případě lze očekávat, že student dlouhodobě spolupracující s&#160;firmou jí může po určité době přinést užitek. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Studentům pomáháme se vyznat ve firemním světě, zažít, vyzkoušet si, ukázat jim příležitosti. A studenti si uvědomí, že je rozdíl mezi vzděláním a být vzdělaný. Téměř všichni oceňují, že se mohou ve firmách setkat s&#160;nejmodernějšími&#160;technologiemi, že je mohou učit odborníci, kteří tyto technologie každodenně využívají, jsou vděčni za možnost poznat firemní prostředí (téměř vždy velmi přátelské a ochotné jim pomáhat).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Tyto aktivity mají i společenský přesah. chceme pro budoucnost udržet kvalitní zaměstnance v&#160;regionu, zabránit odlivu mozků, ukázat, jak zajímavé firmy tady máme. Chceme, aby se z&#160;našich firem nestaly jen montovny, chceme, aby byli správní lidé na správných místech. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">VISC s.r.o. se sídlem v&#160;Buchlovicích vznikla 1.7. 2016. Předmětem její činnosti je spolupráce mezi všemi stupni škol a jejich žáky a studenty, poskytuje kariérové poradenství, včetně psychodiagnostiky. Pořádá také technické kroužky a kroužky programování na základních školách.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Mgr. Sylva Štěpitová</div><div style="text-align&#58;justify;">Kariérová poradkyně, psycholožka, jednatelka VISCu s.r.o.</div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.visc.cz/">www.visc.cz</a>, sylva.stepitova@visc.cz, tel. 775&#160;618 422</div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><img alt="IMG_20170309_145114.jpg" src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/IMG_20170309_145114.jpg" style="margin&#58;5px;" /></div><br>4. 7. 2017 5:57:32Často slýcháme, že mladí lidé nejsou motivovaní, nemají chuť, zájem, tah na branku. Ve VISCu mají ale podle Sylvy Štěpitové jiné zkušenosti. /sofia/potreby/PublishingImages/Fotka%20od%20SS%20perex.JPG4. 7. 2017 6:14:22https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová