Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Sign In

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Nebojme se etické výchovy III65511<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zveme Vás na třetí ročník konference </strong><strong>„Nebojme se etické výchovy III.&quot;, </strong><strong>která je určená pedagogické a odborné veřejnosti. Konference se uskuteční v úterý&#160;26. 11. 2019 na&#160;Arcibiskupském gymnáziu&#160;v Kroměříži.</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Program</strong>&#58;<br> 8&#58;30 – 9&#58;00 registrace účastníků<br> 9&#58;00 – 9&#58;05 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.&#58; Úvodní slovo<br> 9&#58;05 – 10&#58;00 Mgr. Petr Vaněk&#58; Vztah učitel – žák&#58; pomáhejme dítěti přebírat odpovědnost<br> 10&#58;00 – 10&#58;15 přestávka, občerstvení<br> 10&#58;15 – 11&#58;45 blok praktických workshopů<br> 11&#58;45 – 12&#58;15 oběd formou bagety</p><p>&#160;</p><p>Registrace na konferenci provedete přes <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXzXhiDnLFHEHsnQRJ1YTNyOAaYbOWmQ6Samqd69CXUvOzvw/viewform" target="_blank"><strong>registrační formulář</strong></a>.<br></p><p>&#160;<br></p><p>Každý účastník volí jeden ze tří nabízených praktických workshopů&#58;</p><p><br> <strong>A) Mgr. Petr Vaněk&#58; Vztah učitel – žák</strong><br> Jedním z našich výchovných cílů je rozvíjet u dítěte odpovědnost za sebe a své jednání, za svoje blízké i širší okolí a dění. Jak je schopna současná škola tuto odpovědnost dítěti předávat? Co tuto odpovědnost rozvíjí a co ji naopak ubíjí?<br> Seminář navazuje na téma přednášky. Praktická ochutnávka přístupu a technik, které pomáhají přenášet odpovědnost z učitele na dítě.</p><p><strong>B) Mgr. Petra Burdová&#58; Udělejme svět lepší</strong><br> Co jsou Projekty proměny? Jak a proč do nich zapojit naše žáky a studenty? Jaké oblasti pro proměnu společnosti viděl Komenský jako klíčové? V tomto workshopu budete spolu s koordinátorkou projektu Komenský 2020 hledat způsoby, jak společně naplnit jeden velký sen, budete se moci (možná) poprvé začíst do nové publikace „To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských&quot;.</p><p><strong>C) Mgr. Petr Hudec&#58; Mýtus se nikdy nestal, ale děje se pořád&#58; návštěva zámecké sala terreny</strong><br> Program představuje různé formy interpretace mýtů a inspiruje k využití mytologických příběhů v hodinách etické výchovy.</p><p>&#160;</p><p>Konference je pořádána v rámci činnosti obecně prospěšné společnosti Etická výchova. </p><p>Organizačně akci zabezpečuje projekt MAP II Kroměříž, informace&#58; <a href="mailto&#58;eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz" target="_blank">eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz</a><br> Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.</p><p>Těšíme se na setkání s Vámi.<br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Nebojme-se-eticke-vychovy-III/Pozvánka%20Nebojme%20se%20etické%20výchovy%20III.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka Nebojme se etické výchovy III.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>4. 10. 2019 6:09:48Konference „Nebojme se etické výchovy III.“ se koná dne 26. 11. 2019 v Kroměříži a je určená pedagogické a odborné veřejnosti. 2019-11-25T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/event-1597531_1920.jpg4. 10. 2019 9:24:54http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHana Martináková
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti 66827<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. </strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci&#160;převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K&#160;vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v&#160;rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong> a <strong>„Kritické myšlení&quot;</strong>, které budou <strong>na podzim 2019</strong> probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; ve <strong>Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti</strong>.</p><p><strong>&#160;</strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Čtenářství jako postoj&quot; provází doc. Ondřej Hník</span></h4><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">V <strong>září</strong> a v <strong>listopadu 2019</strong> se uskuteční série workshopů <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong>, která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s&#160;uznávaným lektorem <strong>Ondřejem Hníkem</strong>. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v&#160;oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy<strong> </strong>učitelům nabídnou tvořivé aktivity,&#160;ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem&#160;než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit&#160;stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři&#160;&quot;velké&quot; literatury. Kromě vzdělávacího rozměru&#160;má tato&#160;akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a&#160;poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>V&#160;průběhu září</strong> proběhly workshopy pro učitele ZŠ ve Vsetíně a Zlíně&#58;</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– čtvrtek 26. září 2019 – Zámek Vsetín</p><p>• <strong>Zlín </strong>– pátek 27. září 2019 – Technologické inovační centrum Zlín</p><p>&#160;</p><p>Pro <strong>učitele ZŠ</strong> z&#160;okresů <strong>Uherské Hradiště, Kroměříž</strong> a <strong>učitele SŠ</strong> je tento workshop plánován na <strong>listopad 2019</strong>&#58;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska </p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/wec1eySnuaNHTcEy6" target="_blank"><strong>Přihláška Kroměříž</strong></a></p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/1UHQHo7fTKbmWMEdA" target="_blank"><strong>Přihláška Uherské Hradiště</strong></a></p><p>• <strong>Zlín (pro učitele SŠ) </strong>– 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín<br> Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/MU4whCZxCNkT9m818" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín (SŠ)</strong></a></p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Kritické myšlení&quot; provází doc. Jana Marie Tušková</span> </h4><p style="text-align&#58;justify;">Schopnost <strong>kritické práce s informacemi </strong>je jedním z klíčových předpokladů k úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s nimi dále pracovat? <strong>Učitele českého jazyka druhého stupně základních škol </strong>Zlínského kraje bude provázet metodikou kritického myšlení doc. PhDr. <strong>Jana Marie Tušková</strong>, Ph.D. Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací. Workshopy se&#160;tradičně konaly ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; </p><p>&#160;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 7. října 2019 – Knihovna Kroměřížska</p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 8. října 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– 9. října 2019 – Masarykova veřejná knihovna Vsetín</p><p>• <strong>Zlín </strong>– 10. října 2019 – Střední škola gastronomie a obchodu Zlín </p><p>&#160;</p><p>&#160;<br></p><p><br></p>10. 9. 2019 15:09:20„Čtenářství jako postoj“ je tématem podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 20. 11. 2019. 2019-11-19T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/104260469.jpg11. 10. 2019 7:57:29http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováHana Lavičková
Komenský 2020 a Projekt proměny 65510<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​V roce 2020 si připomeneme 350 let od úmrtí J. A. Komenského, který&#160;měl celoživotní sen – toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou zcela ztraceny.&#160;Školám se tak nabízí jedinečná možnost realizovat s žákyněmi a žáky Projekt proměny.&#160;<br><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Interaktivní dílna Komenský 2020</h4><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací program určený pro základní a střední školy, v němž se žákyně a žáci seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ - časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského - touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových &quot;Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd. Dílna trvá&#160;<span style="text-align&#58;justify;">90 min.,&#160;varianty pro 4.- 6., 7.- 9. tř. ZŠ a pro&#160;SŠ.</span><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Obvyklá cena za program je 600 - 800 Kč.<br><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Na stránkách <a href="http&#58;//www.najdilektora.cz/tema/komensky-2020" target="_blank">www.najdilektora.cz</a> mohou pedagožky a pedagogové vyhledat lektory pro tento program a kontaktovat je přímo.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><h4 class="ms-rteElement-H4B"><br></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Akreditovaný seminář&#160;Jak realizovat Projekty proměny<br></h4></div><div style="text-align&#58;justify;">Pedagožky a pedagogové mohou dne 26. 11. 2019&#160;absolvovat<strong> </strong><strong>akreditovaný kurz&#160;Klíčové oblasti pro proměnu společnosti aneb Jak realizovat Projekty proměny.</strong><br><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kdy a kde&#58;&#160;</strong>26. 11. 2019 Kroměříž (10&#58;15–11&#58;45),&#160;Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 3, Kroměříž<br><strong>Lektorka</strong>&#58; Mgr. Petra Burdová,&#160;koordinátorka projektu Komenský 2020<br><strong>Cena</strong> 2 hodinového semináře&#58; 400 Kč<br>Seminář je součástí konference Nebojme se etické výchovy.<br><strong>Uzávěrka registrace</strong> na seminář do Kroměříže je&#160;<strong>19. 11. 2019.</strong><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">Absolventi obdrží osvědčení o účasti na tomto kurzu.</span><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Více&#160;informací&#58; </strong>Mgr. Petra Burdová&#160;<a href="mailto&#58;%20pburdova@kam.cz" target="_blank">pburdova@kam.cz</a>, tel. 776 295 129, koordinátorka projektu Komenský 2020.<br><strong>Registrace&#58;</strong> online&#160;<a href="https&#58;//crm.kam.cz/node/52" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><div style="display&#58;inline !important;"><strong>registrační formulář&#160;</strong></div></a></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Realizace vlastního&#160;Projektu proměny a zapojení do soutěže</h4><div style="text-align&#58;justify;">Mladí lidé budou moci využít interaktivní program Projekt proměny, na základě kterého mohou vymyslet a zrealizovat osobitý projekt ve své rodině, škole, obci, kraji či státě. Všichni zapojení projdou postupně 3 částmi&#58;<br>A) Diagnóza – pojmenování problému<br>B) Návrh léčení – pojmenování způsobů k nápravě<br>C) Praktická realizace konrétního návrhu<br>Všechny projekty se budou týkat jedné ze 7&#160; daných oblastí&#58; Rodina, Vzdělanost, Vláda, Podnikavost, Média, Víra a Umění.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Pro motivaci a inspiraci můžete využít</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>1.&#160;INTERAKTIVNÍ DÍLNU PROPRO</strong> –&#160;90 min., varianty pro 7.- 9. tř. ZŠ a SŠ</div><div style="text-align&#58;justify;">Realizace tohoto programu může proběhnout po Interaktivní dílně K2020 se stejným lektorem, nebo si metodiku programu můžete vyžádat na adrese&#160;p.burdova@kam.cz&#160;a realizovat ji mohou přímo vaši učitelé,&#160;kteří se také&#160;mohou zaregistrovat a zúčastnit školení o Projektu proměny (PROPRO), viz. výše.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>2.&#160;</strong><a href="http&#58;//www.komensky2020.cz/" target="_blank"><strong>INTERAKTIVNÍ KNIHU</strong></a><strong>&#160;</strong>(na stránkách projektu www.komensky2020.cz), která obsahuje Komenského myšlenky a konkrétní inspirativní nápady na projekt PROPRO.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>3. PUBLIKACE</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských,&#160;J. Hábl, D. Loula.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Lidskost není docela ztracena,&#160;J.&#160;Hábl. <br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Podmínky&#160;soutěže&#160;najdete na&#160;<a href="http&#58;//www.komensky2020.cz/" target="_blank">www.komensky2020.cz</a>&#160;– CHCI SE ZAPOJIT – SOUTEŽ.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br><br><br></div>4. 10. 2019 6:29:36Interaktivní dílna pro žákyně a žáky ZŠ a SŠ, akreditovaný seminář pro pedagožky a pedagogy a soutěž o nejlepší projekt proměny. To jsou akce projektu Komenský 2020 k výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského.2019-11-18T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/people-2557399_1920.jpg11. 10. 2019 11:07:19http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHana Martináková
Office 365 - komunikace a správa dokumentů64791<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací Office 365 zaměřených na komunikaci a správu dokumentů. Kurz demonstruje klíčové nástroje umožňující sdílení a editaci dokumentů v on-line prostředí. Nad rámec tradičních kancelářských aplikací (Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook) je pozornost věnována i novým cloudovým nástrojům, které jsou přístupné zejména přes webový prohlížeč nebo prostřednictvím mobilních zařízení.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Ostrava 7. - 8. 10. 2019, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Zlín&#160;29. - 30. 10. 2019,&#160;8&#58;30 - 15&#58;00</li><li>Zlín 26. - 27.&#160;11. 2019, 8&#58;30 - 15&#58;00</li><li>Ostrava 17. - 18.&#160;2. 2020, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava&#160;8. - 9.&#160;4. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30<br></li><li>Ostrava 1. - 2.&#160;6. 2020, 8&#58;00 - 14&#58;30</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cena kurzu</strong></div><div><ul><li><span style="text-align&#58;justify;">3 500 Kč bez DPH, 4 235&#160;Kč včetně DPH</span></li><li><p>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></p></li></ul></div><p><strong>Délka kurzu</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>14 vyučovacích hodin ve 2 dnech</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Obsah kurzu</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Office 365 Intro (online)&#58; Představení MS Office 365 – přehled služeb, odlišnosti dle zvoleného plánu. Výhody a benefity oproti standardní desktopové verzi MS Office. Přihlášení k portálu služeb MS Office 365 a možnosti nastavení služeb uživatelem.</li><li>Delve&#58; Zobrazení informací a relevantních dokumentů a jejich třídění, správa profilu uživatele v Office 365, možnosti nastavení.</li><li>OneDrive&#58; Ukládání, sdílení a synchronizace pracovních souborů v cloudovém prostředí OneDrive nebo SharePoint.</li><li>SharePoint (online) a Newsfeed.</li><li>Outlook (online)&#58; Knihovny SharePoint, Skupiny v Office 365.</li><li>Outlook Customer Manager&#58; Práce s nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) v prostředí aplikace Outlook (tvorba kontaktů, import dat, nastavení aplikace, sdílení informací). Pozor&#58; Aplikace je dostupná pouze v licenci Office 365 - Business Premium.</li><li>Pokročilé možnosti práce s Online aplikacemi&#58; Word Online, Excel Online a PowerPoint Online.</li><li>OneNote (online)&#58; Pokročilé možnosti práce s poznámkovým blokem, sdílení, tagování obsahu, práce s oddíly, zabezpečení obsahu.</li><li>Sway&#58; Interaktivní sestavy, prezentace, bulletiny. Struktura obsahu Sway, sdílení, integrace do sociálních sítí, možnosti zpřístupnění.</li><li>Skype pro firmy a Teams&#58; Nástroje pro spolupráci a skupinový chat. Týmy, schůzky, soubory. Integrace aplikací třetích stran.</li><li>Yammer&#58; Interní sociální síť organizace. Přihlášení, konverzace a skupiny, nastavení profilu a oznámení.</li><li>Stream a Video&#58; Streamování a sdílení videí v Office 365.</li><li>Flow&#58; Automatizace práce s cloudovými službami a systémy. Propojení služeb, nastavení pracovních postupů. Ukázka práce s aplikací, možnosti využití. Moje toky, Šablony, Konektory, Data, Řešení.</li><li>Další tipy a triky. Dotazy.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Výchozí znalosti</strong></div><ul><li>Znalost práce s PC včetně webového prohlížeče. Doporučujeme nejprve absolvovat kurz Office 365 - základní kurz.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong></div><ul><li>Materiály v elektronické podobě. V ceně kurzu.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/O365KD" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br><br></div><p><br></p></div>4. 9. 2019 12:20:20Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací Office 365 zaměřených na komunikaci a správu dokumentů. Kurz demonstruje klíčové nástroje umožňující sdílení a editaci dokumentů v on-line prostředí. 2019-10-28T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Zeny%20v%20kancelari_per.jpg2. 10. 2019 12:03:41http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Office 365 - týmová spolupráce64792<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací dostupných v Office 365 zaměřených na týmovou spolupráci. Nedílnou součástí požadavků na týmovou spolupráci je rovněž komunikace zainteresovaných osob v reálném čase, sdílení dokumentace a seznamu úkolů. Kurz seznamuje posluchače s klíčovými nástroji, které umožňují evidenci úkolů nejen jednotlivce ale i menších pracovních skupin.</strong></p><strong>Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong><br><ul><li>Ostrava 23. 10. 2019, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava 24. 2. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava 5. 5. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30</li></ul><div><strong>Cena kurzu</strong><br></div><div><ul style="font-size&#58;14px;"><li style="font-size&#58;14px;">2 050 Kč bez DPH, 2 662 Kč včetně DPH<br></li><li style="font-size&#58;14px;"><p>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></p></li></ul></div><div><strong>Délka kurzu</strong><br><ul><li>7 vyučovacích hodin v 1 dnu</li></ul><div><strong>Obsah kurzu</strong><br><ul><li>Office 365 Intro (online)&#58; Představení MS Office 365 – přehled služeb, odlišnosti dle zvoleného plánu. Výhody a benefity oproti standardní verzi MS Office. Přihlášení k portálu služeb MS Office 365 a možnosti nastavení služeb v MS Office 365 uživatelem.</li><li>Outlook&#58; Skupiny v Office 365, sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů.</li><li>To-Do&#58; Aplikace pro správu úkolů a seznamů s úkoly. Úkoly, důležité úkoly, plánované úkoly, denní přehledy, vytváření seznamů, možnosti seznamu, řazení a motivy, import úkolů z aplikace Wunderlist.</li><li>OneDrive&#58; Ukládání, sdílení a synchronizace pracovních souborů v cloudovém prostředí OneDrive nebo SharePoint.</li><li>Microsoft Teams&#58; Nástroj pro spolupráci a skupinový chat. Týmy, schůzky, soubory. Integrace aplikací třetích stran.</li><li>Yammer&#58; Interní sociální síť organizace. Přihlášení, konverzace a skupiny, nastavení profilu a oznámení.</li><li>Staffhub&#58; Aplikace pro organizaci zaměstnanců. Plánování směn (požadavky na volno, výměna směny, nabídka směny, tisk rozvrhu směn), pracovní týmy, pracovní skupiny, soubory týmu, sledování času a reporting.</li><li>Planner&#58; Plánování v mobilní aplikaci. Moje úkoly. Centrum Planneru. Grafy. Možnosti nastavení.</li><li>Dotazy.</li></ul><div><strong>Výchozí znalosti</strong><br><ul><li>Doporučujeme nejprve absolvovat kurz Office 365 - komunikace a správa dokumentů.</li></ul></div><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong><br><ul><li>Materiály v elektronické podobě. V ceně kurzu.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/O365TS" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br><br><br></div></div></div></div>4. 9. 2019 12:27:24​Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací dostupných v Office 365 zaměřených na týmovou spolupráci. Kurz seznamuje posluchače s klíčovými nástroji, které umožňují evidenci úkolů nejen jednotlivce ale i menších pracovních skupin.2019-10-22T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/120661555.jpg5. 9. 2019 13:35:17http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Výchova a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu65982<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Seminář je&#160;veden metodičkou&#160;dopravní výchovy Mgr. Markétou Novotnou ve spolupráci s dalšími odborníky.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na semináři je bezplatná. Určeno pro pedagožky a pedagogy základních škol.<br></div><div><br></div><div><strong>Termíny semináře&#58;</strong><br></div><div><ul><li>24. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ostrava</li><li>25. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Olomouc</li><li>26. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Pardubice<br></li><li>1. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 České Budějovice</li><li>2. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>8. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ústí nad Labem</li><li>9. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Liberec</li><li>10. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>15. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Karlovy Vary</li><li>16. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Plzeň</li><li><strong>22. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Zlín</strong></li><li>23. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Brno<br></li><li>5. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Jihlava</li><li>6. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Hradec Králové</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Témata semináře&#58;</strong></div><div><ul><li>Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému</li><li>Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Policie České republiky</li><li>Metodika dopravní výchovy<br></li><li>Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu</li><li>Projekt Markétina dopravní výchova</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Na seminář se registrujte online prostřednictvím&#160;<a href="https&#58;//dopravnivychova.cz/formular/25" target="_blank"><strong>registračního </strong><strong>formuláře</strong></a>, který naleznete na&#160;webových stránkách projektu <a href="https&#58;//www.dopravnivychova.cz/" target="_blank"><strong>Dopravní výchova.&#160;&#160;</strong></a><br></div><div><br></div><p>Více o seminářích&#58; <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html</a></p><p>Více o organizaci&#58; <a href="http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/</a> nebo <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/</a><br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf</a><br></p>31. 7. 2019 5:57:55Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.2019-10-21T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Stopka.jpg11. 9. 2019 6:54:13http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarkéta Novotná
Ladění básní II29119<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tradiční podzimní setkání učitelů českého jazyka se v&#160;rámci letošního ročníku zaměří na poezii a práci s&#160;ní v&#160;hodinách českého jazyka a literatury. Program je zaměřen především na učitele českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školní knihovníky, popř. odbornou veřejnost.</strong></p><p><br></p><p>Konference se uskuteční v Alternativě - Kulturním institutu Zlín v pondělí 21. října 2019 od 8&#58;30 do 14&#58;00h.</p><p style="text-align&#58;justify;">O tom, <strong>jak zařadit přednes do školní výuky</strong>, se budou moci účastníci dozvědět v&#160;rámci tvořivých dílen s&#160;Gabrielou Zelenou Sittovou a Janou Machalíkovou.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci workshopu <strong>Od námětu k&#160;filmu</strong> Markéta Vondrášková a Markéta Hrozová nejen projdou celou náročnou tvůrčí cestu, ale představí také ukázky žákovských filmů.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">O <strong>prožitkové interpretace uměleckých děl</strong> se postarají Gabriela Zelená Sittová a Jana Machalíková.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Závěr konference bude věnován diskusnímu panelu <strong>O možnostech interpretace textů v hodinách školní literární výchovy</strong>, jenž bude moderován Hanou Lavičkovou a zúčastní se jej Onřej Hník, Gabriela Zelená Sittová, Jana Machalíková a Markéta Vondrášková.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jednotlivá vystoupení propojí do celistvého bloku zajišťujícího otevřenou komunikaci všech účastníků prostřednictvím hudebních vstupů Lucie Fajkusová.</p><p><br></p><p>Účast na akci je bezplatná. Přihlašování probíhá přes <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpDbbcgBgfN35eJ3sJWdMMOzTxkYqEE4P_sxBWxqdvilWig/viewform" target="_blank"><strong>online formulář</strong></a> Google. </p><p>V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;jitka.simkova@kr-zlinsky.cz">jitka.simkova@kr-zlinsky.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">tel.&#58; 577 043 745, mob.&#58; 731 555 064</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;">Podrobný program konference je v souboru&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20s%20programem%20Ladění%20básní%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka s programem Ladění básní II.pdf</a></span></p><p>&#160;<br></p><p><br></p>11. 10. 2019 7:28:57Čas pro poezii a učitelky a učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Konference se koná dne 21. října 2019 ve Zlíně. Stále je možné se přihlašovat. 2019-10-20T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/78634592.jpg11. 10. 2019 7:41:25http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJitka Šimková
Roadshow pro školy66291<div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;"><strong>Společnost Microsoft zve na největší akci svého druhu určenou všem školám, které používají, zavádějí nebo chtějí nasadit&#160;</strong></span><strong>informační technologie k podpoře, zlepšení a individualizaci výuky.&#160;Akce se koná 15. října ve Zlíně v rámci celosvětové aktivity Microsoft Partneři ve vzdělávání.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;">Přijďte načerpat nové nápady, vyměnit si zkušenosti s ostatními,&#160;</span>poradit se s partnery o nejlepších technologiích pro školu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;">Program a registraci na podzimní konferenci, která zavítá do třinácti měst,&#160;</span>naleznete <a href="http&#58;//www.roadshowproskoly.cz/"><strong>na webových stránkách akce</strong></a>. Akce je pro všechny účastníky zdarma.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/pozvanka_tisk_skoly_podzim2019.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka Roadshow pro školy</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Microsoft%20roadshow%20perex.JPG" alt="Microsoft roadshow perex.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;515px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br></div></div>1. 10. 2019 13:49:12Společnost Microsoft zve na největší akci svého druhu určenou všem školám, které používají, zavádějí nebo chtějí nasadit informační technologie k podpoře, zlepšení a individualizaci výuky. Akce se koná 15. října ve Zlíně. 2019-10-14T22:00:00Z/sofia/pedagogove/PublishingImages/Microsoft%20roadshow.JPG1. 10. 2019 14:01:01http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Jak úspěšní jsou absolventi rekvalifikačních kurzů při hledání práce v oboru? 71256<div class="content-wrapper" style="text-align&#58;justify;"><div><div class="zone zone-content"><article class="single"><div class="section c-gray"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><strong>V roce 2018 zajistil Úřad práce ČR ve Zlínském kraji celkem 1075 rekvalifikací, zdaleka ne všichni úspěšní absolventi kurzů však našli práci v oboru rekvalifikace. V okresech Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště se podařilo umístit v oboru 28 - 29 % účastníků rekvalifikačních kurzů, v okrese Kroměříž jen 14 %.&#160;</strong></p><p class="perex"><br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;">Nejlépe se daří umísťovat nezaměstnané, kteří získali řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti nebo svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy, a dále účastníky rekvalifikací v sociální oblasti. </p></div></div></div><div class="section" style="text-align&#58;justify;"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p style="text-align&#58;justify;">Nejčastěji se nezaměstnaní školili v&#160;roce 2018 v&#160;základních PC dovednostech (209 rekvalifikací), druhým nejčastějším oborem byly řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti (169 rekvalifikací), poté následuje sociální oblast (165 rekvalifikací). Zatímco v&#160;okresech Uherské Hradiště a Vsetín „vede“ v&#160;rekvalifikacích oblast sociální, ve Zlíně jsou to řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti a v&#160;okrese Kroměříž jsou to základní PC dovednosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Srovnáme-li data v&#160;časové řadě od roku 2015 do roku 2018, ukazuje se, že v&#160;absolutních číslech se celkové počty rekvalifikací snižují, což samozřejmě souvisí i s&#160;celkovým poklesem počtu nezaměstnaných. V&#160;roce 2018 zajistila pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji 1075 rekvalifikací, zatímco např. v&#160;roce 2015 to byl téměř trojnásobek (3018 rekvalifikací).</p><p style="text-align&#58;justify;">Detailní aktuální data o počtech a struktuře rekvalifikací, které poskytují pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, najdete v monitoru <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/rekvalifikace" target="_blank"><strong>Rekvalifikace</strong></a><strong>&#160;</strong>na stránkách Datové platformy zaměstnanosti. Je zde možné sledovat také strukturu účastníků, jejich úspěšnost i počty rekvalifikantů v&#160;jednotlivých oborech.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p></div></div></div></article></div></div></div> <footer class="footer"><div class="footer__bottom"><div class="container"><div class="footer__logos"><br><a href="http&#58;//www.khkzk.cz/"></a></div></div></div></footer>3. 10. 2019 11:51:47V roce 2018 zajistil Úřad práce ČR ve Zlínském kraji celkem 1075 rekvalifikací, zdaleka ne všichni úspěšní absolventi kurzů však našli práci v oboru rekvalifikace. 2019-10-02T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/tesar.jpg3. 10. 2019 11:56:26http://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMonitor ZK
Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy67519<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)&#160;Vám nabízíme certifikované&#160;školení&#160;Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy&#160;(MSMT- 32038/2017-1), zaměřené&#160;na&#160;mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků.&#160;Je to možnost,&#160;jak se seznámit s příležitostmi digitální doby. Jsou to potřebné, dovednosti&#160;jak na sebe upozornit a vzbudit zájem uchazečů o studium.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Komplexní souhrn poznatků z probíraných oblastí, kde se propojuje teorie s praxí.<br></li><li>Nabídka školení z oblasti mediální prezentace pro střední školy je svým obsahem aktuálně ojedinělou v rámci českého školství.</li><li>Teorie školení je doplněna o řadu případových studií&#160; a poznatků z praxe. To utváří jedinečnou sondu do probírané látky.</li><li>Školení je doplněno o doplňující podklady v podobě&#160;tištěné&#160;knihy,&#160;sady školicích videí a tematicky zaměřených článků.</li><li>Na certifikované školení navazuje celoroční vzdělávací program, do něhož je možné vstoupit po absolvování školení.</li></ul></div><p style="text-align&#58;justify;">Možnost registrace a další informace naleznete na webu <a href="https&#58;//www.upschool.cz/dvpp" target="_blank">www.upschool.cz</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na dané téma vychází také kniha s názvem <a href="https&#58;//www.computermedia.cz/jak-prezentovat-skolu" target="_blank">Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích</a>.&#160; Kniha&#160;je prvním uceleným materiálem věnujícím se&#160;cíleně&#160;školám a jejich prezentaci na sociálních sítích a v médiích.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jejím autorem je Aleš Durďák, který je rovněž lektorem <a href="https&#58;//www.upschool.cz/dvpp" target="_blank">akreditovaného vzdělávacího programu</a>&#160;a jehož si můžete poslechnout v&#160;<a href="https&#58;//anchor.fm/worktalkcz/episodes/Jak-prezentovat-kolu-v-mdich-a-na-socilnch-stch-e5cqqv?fbclid=IwAR0jy8vwRwqukY7BWRCqnkHmGzsurIg0rCXCZC631a2MaNXvgZfj20-Cmf0" target="_blank">podcastech&#160;o komunikaci, technologiích a práci na dálku</a>.<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Aleš%20Durďák.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;300px;" /><br></p>18. 9. 2019 10:06:25Jednodenní školení zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků. Je to možnost, jak se seznámit s příležitostmi digitální doby pro potřeby Vaší školy.2019-09-17T22:00:00Z/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Jak%20prezentovat%20skolu.PNG18. 9. 2019 10:32:20http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Kde jsou příležitosti Zlínského kraje v oblasti profesních kvalifikací?66512<div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou.</strong></div><div><br><br></div><p style="text-align&#58;justify;">Systém standardizovaných zkoušek, známý jako Národní soustava kvalifikací (NSK), umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.</p><p>Přehled o zapojení Zlínského regionu do NSK v Datové platformě se aktualizuje denně. Z dat platných ke dni 28. 8. 2019 vyplývá, že ze Zlínského kraje pochází 42 právnických nebo fyzických osob, které si vyřídily autorizace ke zkoušení ze 114 profesních kvalifikací.&#160;<br></p><p><img src="/sofia/potreby/PublishingImages/monitor3.png" alt="monitor3.png" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;415px;" /><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Jedná se například o <strong>seřizovače vstřikovacích lisů pro zpracování plastů, klempíře drakaře (letecký průmysl), lakýrníka ve strojírenství, logistika v dopravě </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>a přepravě, recepční v hotelovém provozu nebo profesní kvalifikace v oblasti obuvnické výroby.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Naopak nejlépe pokrytým sektorem z hlediska profesních kvalifikací je strojírenství - autorizované osoby sídlící ve Zlínském kraji mají celkem 14 strojírenských profesních kvalifikací, jako je například nástrojař, kontrolor strojírenských výrobků nebo obsluha CNC strojů. Následují sektory elektrotechniky, gastronomie nebo obchodu.</p><p>&#160;</p><p>Bližší informace najdete v monitoru <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/infrastruktura-odborneho-vzdelavani-a-uznavani-kvalifikaci" target="_blank"><strong>Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací</strong></a>.<br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Monitor ZK, <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p>28. 8. 2019 10:22:08Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou. 2019-08-27T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/job%20interview.jpg28. 8. 2019 10:33:19http://www.zkola.cz/sofia/potreby/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová