Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Sign In

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Office 365 - aktivace a správa64789<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Tento pětidenní kurz se zaměřuje na potřeby IT profesionálů, kteří se účastní vyhodnocení, plánování, nasazení a provozu služeb Office 365. Tento kurz je zaměřen na dovednosti potřebné k nastavení zákazníka Office 365, včetně federace se stávajícími uživatelskými identitami a dovednosti potřebné pro podporu zákazníka Office 365 a jeho uživatele. Tento kurz je určen také jako příprava ke zkouškám 70-346&#58; Managing Office 365 Identities and Requirements a 70-347&#58; Enabling Office 365 Services, které jsou potřebné pro získání certifikace MCSA&#58; Office 365.</strong></p><strong>Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong><br><ul><li>Ostrava 9. - 13.&#160;12 .2019,&#160;8&#58;30 - 17&#58;00</li></ul><div><strong>Cena kurzu</strong></div><div><ul><li>26&#160;400 Kč bez DPH,&#160;31&#160;944 Kč včetně DPH<br></li><li><p>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></p></li></ul><strong>Délka kurzu</strong><br><ul><li>40 vyučovacích hodin v 5 dnech</li></ul><strong>Obsah kurzu</strong><br><ul><li>Plánování a zprovoznění služby Microsoft Office 365 (Přehled Office 365. Zprovoznění klienta služby Office 365. Plánování pilotního nasazení.).</li><li>Správa uživatelů a skupin služby Microsoft Office 365 (Správa uživatelů a licencí. Správa hesel a autentizace. Správa skupin zabezpečení v Office 365. Správa uživatelů a skupin Office 365 pomocí Windows PowerShell. Nastavení přístupu pro správu.).</li><li>Nastavení připojení klientů k Microsoft Office 365 (Plánování klientů Office 365. Plánování připojení pro klienty Office 365. Nastavení připojení pro klienty Office 365.).</li><li>Plánování a nastavení synchronizace adresáře (Plánování a příprava pro synchronizaci adresáře. Implementace synchronizace adresáře pomocí Azure AD Connect. Správa identit v Office 365 pomocí synchronizace adresáře.).</li><li>Plánování a nasazení Office 365 ProPlus (Přehled Office 365 ProPlus. Plánování a správa uživatelského nasazení Office 365 ProPlus. Plánování a správa centralizovaného nasazení Office 365 ProPlus. Telemetrie a reporty.).</li><li>Plánování a správa Exchange Online (Přehled Exchange Online. Správa příjemců. Plánování a konfigurace oprávnění v Exchange Online.).</li><li>Plánování a konfigurace služeb Exchange Online (Plánování a konfigurace toku zpráv v Office 365. Plánování a konfigurace ochrany zpráv v Office 365. Plánování a konfigurace zásad přístupu klientů. Migrace do Exchange Online.).</li><li>Plánování a nasazení Skype for Business Online (Plánování a konfigurace služby Skype for Business Online. Nastavení uživatelů Skype for Business Online a připojení klentů. Plánování integrace hlasových služeb se Skype for Business Online.).</li><li>Plánování a konfigurace SharePoint Online (Konfigurace služeb SharePoint Online. Plánování a konfigurace kolekcí webů SharePoint. Plánování a konfigurace sdílení s externími uživateli.).</li><li>Plánování a konfigurace řešení spolupráce v Office 365 (Plánování a správa Yammer Enterprise. Plánování a konfigurace OneDrive for Business. Konfigurace skupin Office 365.).</li><li>Plánování a konfigurace řízení práv a dodržování předpisů (Přehled funkcí pro dodržování předpisů v Office 365. Plánování a konfigurace Azure Rights Management v Office 365. Správa dodržování předpisů v Office 365.).</li><li>Monitorování a řešení problémů Microsoft Office 365 (Řešení problémů Office 365. Monitorování zdraví služby Office 365.).</li><li>Plánování a konfigurace federace identit (Porozumění federaci identit. Plánování nasazení AD FS. Nasazení AD FS pro federaci identit s Office 365. Plánování a implementace hybridního řešení.).</li></ul><div><strong>Výchozí znalosti</strong><br><ul><li>Nejméně dvouleté zkušenosti se správou systému Windows Server. Nejméně roční zkušenosti se správou AD DS a DNS. Pracovní zkušenosti s certifikáty a PKI. Pracovní zkušenosti s Windows PowerShellem. Zkušenosti s Exchange Server 2013, Lync Server 2013 nebo Skype for Bussiness Server 2015 a SharePoint Server 2013 jsou výhodou, ale nejsou požadovány.</li></ul></div><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong><br><ul><li>Enabling and Managing Office 365 - MOC Training Kit v elektronické podobě. V ceně kurzu.</li><li>Místo elektronické verze MOC Training Kitu je možné objednat papírovou verzi za doplatek ve výši 2500 Kč bez DPH.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/20347" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br><br></div></div></div>4. 9. 2019 12:38:49​Tento pětidenní kurz se zaměřuje na potřeby IT profesionálů, kteří se účastní vyhodnocení, plánování, nasazení a provozu služeb Office 365. 2019-12-08T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/binary.jpg5. 9. 2019 13:40:27http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Office 365 - týmová spolupráce64792<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací dostupných v Office 365 zaměřených na týmovou spolupráci. Nedílnou součástí požadavků na týmovou spolupráci je rovněž komunikace zainteresovaných osob v reálném čase, sdílení dokumentace a seznamu úkolů. Kurz seznamuje posluchače s klíčovými nástroji, které umožňují evidenci úkolů nejen jednotlivce ale i menších pracovních skupin.</strong></p><strong>Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong><br><ul><li>Ostrava 23. 10. 2019, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava 24. 2. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava 5. 5. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30</li></ul><div><strong>Cena kurzu</strong><br></div><div><ul style="font-size&#58;14px;"><li style="font-size&#58;14px;">2 050 Kč bez DPH, 2 662 Kč včetně DPH<br></li><li style="font-size&#58;14px;"><p>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></p></li></ul></div><div><strong>Délka kurzu</strong><br><ul><li>7 vyučovacích hodin v 1 dnu</li></ul><div><strong>Obsah kurzu</strong><br><ul><li>Office 365 Intro (online)&#58; Představení MS Office 365 – přehled služeb, odlišnosti dle zvoleného plánu. Výhody a benefity oproti standardní verzi MS Office. Přihlášení k portálu služeb MS Office 365 a možnosti nastavení služeb v MS Office 365 uživatelem.</li><li>Outlook&#58; Skupiny v Office 365, sdílení kalendářů, úkolů a kontaktů.</li><li>To-Do&#58; Aplikace pro správu úkolů a seznamů s úkoly. Úkoly, důležité úkoly, plánované úkoly, denní přehledy, vytváření seznamů, možnosti seznamu, řazení a motivy, import úkolů z aplikace Wunderlist.</li><li>OneDrive&#58; Ukládání, sdílení a synchronizace pracovních souborů v cloudovém prostředí OneDrive nebo SharePoint.</li><li>Microsoft Teams&#58; Nástroj pro spolupráci a skupinový chat. Týmy, schůzky, soubory. Integrace aplikací třetích stran.</li><li>Yammer&#58; Interní sociální síť organizace. Přihlášení, konverzace a skupiny, nastavení profilu a oznámení.</li><li>Staffhub&#58; Aplikace pro organizaci zaměstnanců. Plánování směn (požadavky na volno, výměna směny, nabídka směny, tisk rozvrhu směn), pracovní týmy, pracovní skupiny, soubory týmu, sledování času a reporting.</li><li>Planner&#58; Plánování v mobilní aplikaci. Moje úkoly. Centrum Planneru. Grafy. Možnosti nastavení.</li><li>Dotazy.</li></ul><div><strong>Výchozí znalosti</strong><br><ul><li>Doporučujeme nejprve absolvovat kurz Office 365 - komunikace a správa dokumentů.</li></ul></div><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong><br><ul><li>Materiály v elektronické podobě. V ceně kurzu.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/O365TS" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br><br><br></div></div></div></div>4. 9. 2019 12:27:24​Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací dostupných v Office 365 zaměřených na týmovou spolupráci. Kurz seznamuje posluchače s klíčovými nástroji, které umožňují evidenci úkolů nejen jednotlivce ale i menších pracovních skupin.2019-10-22T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/120661555.jpg5. 9. 2019 13:35:17http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Výchova a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu65982<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Seminář je&#160;veden metodičkou&#160;dopravní výchovy Mgr. Markétou Novotnou ve spolupráci s dalšími odborníky.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na semináři je bezplatná. Určeno pro pedagožky a pedagogy základních škol.<br></div><div><br></div><div><strong>Termíny semináře&#58;</strong><br></div><div><ul><li>24. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ostrava</li><li>25. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Olomouc</li><li>26. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Pardubice<br></li><li>1. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 České Budějovice</li><li>2. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>8. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ústí nad Labem</li><li>9. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Liberec</li><li>10. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>15. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Karlovy Vary</li><li>16. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Plzeň</li><li><strong>22. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Zlín</strong></li><li>23. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Brno<br></li><li>5. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Jihlava</li><li>6. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Hradec Králové</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Témata semináře&#58;</strong></div><div><ul><li>Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému</li><li>Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Policie České republiky</li><li>Metodika dopravní výchovy<br></li><li>Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu</li><li>Projekt Markétina dopravní výchova</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Na seminář se registrujte online prostřednictvím&#160;<a href="https&#58;//dopravnivychova.cz/formular/25" target="_blank"><strong>registračního </strong><strong>formuláře</strong></a>, který naleznete na&#160;webových stránkách projektu <a href="https&#58;//www.dopravnivychova.cz/" target="_blank"><strong>Dopravní výchova.&#160;&#160;</strong></a><br></div><div><br></div><p>Více o seminářích&#58; <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html</a></p><p>Více o organizaci&#58; <a href="http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/</a> nebo <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/</a><br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf</a><br></p>31. 7. 2019 5:57:55Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.2019-10-21T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Stopka.jpg11. 9. 2019 6:54:13http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarkéta Novotná
Vzdělávání dospělých na okraji65199<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Odborná konference EPALE na téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších, se koná dne 9. 10. 2019 v Praze.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci se slovenským Národním podpůrným střediskem EPALE si Vás dovolují pozvat na odbornou česko-slovenskou konferenci na téma <strong>Vzdělávání dospělých na okraji&#58;&#160;Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Cílem konference je otevřít poměrně opomíjené téma stojící na okraji zájmu společnosti, tedy téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších. Cílem je také vyvolat debatu nad tímto palčivým tématem, které se v české společnosti podle různých ukazatelů týká až milionu obyvatel, a formulovat alespoň některé návrhy na řešení situace.</div><div><br>KDY&#58; 9. října 2019,&#160;9&#58;30 – 17&#58;00<br></div><div>KDE&#58; Hotel Olympik,&#160;Sokolovská 138, 186 76 Praha 8<br><br></div><div>Vstup na konferenci je pro registrované bezplatný.<br><br></div><div><a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity-epale/konference-epale-na-tema-vzdelavani-dospelych-na-okraji-praha/" target="_blank"><strong>Registrujte se</strong></a> na stránkách programu Erasmus+ v sekci EPALE.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20EPALE%20-%20konference%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka EPALE - konference 2019.pdf</a><br></div><div><br></div>1. 7. 2019 11:41:12Odborná konference EPALE na téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších, se koná dne 9. 10. 2019 v Praze. 2019-10-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Dospely%20se%20vzdelava_per.jpg18. 7. 2019 6:39:49http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Jak zapojit globální témata do výuky 65454<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Blended-learningový kurz je určen především učitelkám a učitelům matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. Kurz je zdarma. Přihlášky do 25. 9. 2019.</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Organizace ARPOK, o.&#160;p.&#160;s. pořádá inovativní blended-learningový kurz&#160;pro&#160;pedagogy i studenty pedagogiky 2. stupně ZŠ a SŠ (M, ČJ, OV)&#160;zaměřeného na témata&#160;<a href="http&#58;//www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/" target="_blank"><strong>Cílů udržitelného rozvoje</strong> </a>&#160;(odkaz vede na stránky OSN).&#160;Blended-learningový kurz kombinuje online formu výuky spolu s&#160;prezenčním setkáním.</p><p>Kurz je&#160;zdarma&#160;včetně ubytování a stravy na prezenčním setkání v Olomouci.&#160;</p><p>&#160;</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Co&#160;získáte?</strong></span></p><p>Certifikát o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT<br></p><p>Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje</p><p>Vzorové lekce</p><p>Informace a podněty od dalších pedagogů</p><p>Zpětnou vazbu od mentorů</p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Co očekáváme od vás?</strong></p><p>Aktivní zapojení <strong>v online kurzu</strong> v období&#160;<strong>od&#160;30. září do 1. prosince 2019</strong>. V&#160;rámci kurzu vás čekají 4 výukové moduly, které jsou zakončeny tematickými úkoly.<br></p><p>Účast na <strong>prezenčním setkání, které proběhne&#160;1. – 3. &#160;listopadu 2019</strong> v&#160;Olomouci (pá odpoledne – ne dopoledne).<br></p><p>&#160;</p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se přihlásit?</strong></p><p>Na kurz se můžete přihlásit&#160;<strong>do 25. září 2019</strong>&#160;prostřednictvím&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoHaQhmG8OTtvHQsMjHkyTxk_9J42j7UHHt5MDrJdfiJMGjg/viewform?usp=sf_link" target="_blank"><strong>online formuláře</strong></a> na stránkách společnosti ARPOK. </p><p>&#160;</p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Online%20kurz.png" alt="Online kurz.png" style="margin&#58;5px;width&#58;720px;height&#58;399px;" />&#160;<br></p><p>&#160;</p><p><br></p>30. 8. 2019 8:46:48Blended-learningový kurz je určen především učitelkám a učitelům matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. Kurz je zdarma. Přihlášky do 25. 9. 2019.2019-09-29T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/149116886.jpg30. 8. 2019 8:55:40http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Chcete ovlivnit kariérové poradenství ve Zlínském kraji?66826<p><strong>Centrum kariérového poradenství (CKP) pořádá dne 24. 9. 2019 od 13.00 hod. diskuzní platformu na téma Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství.&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na této platformě vystoupí <strong>RNDr. Petr Pokorný</strong><strong> </strong>(zástupce NÚV) <strong>s aktuálními otázkami kariérového poradenství</strong>. Hovořit bude také o prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. <strong>Specialistky CKP budou prezentovat záměry kraje ve směřování kariérového poradenství na příští období.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Právě teď je mimořádná příležitost sdělit na diskuzní platformě svoje představy, názory a přání, jak by se mělo kariérové poradenství podle Vás vyvíjet a co je potřeba v této oblasti udělat v příštím období. Zváni jsou všichni pedagogičtí pracovníci i odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku. Akce se koná v budově Zlínského kraje č. 21, 14. patro, místnost 1448. </p><p><br></p><p>Účast potvrďte <strong>do 19. 9. 2019 </strong>na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;CKP@kr-zlinsky.cz" target="_blank">CKP@kr-zlinsky.cz</a><strong> </strong>nebo telefonicky 577 043 747, 731 555 052. Počet míst je omezen na 20.<br></p><p><br></p>10. 9. 2019 15:03:08Centrum kariérového poradenství pořádá dne 24. 9. 2019 od 13.00 hod. diskuzní platformu na téma Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství. Přihlášky do 19. 9. 2019. 2019-09-10T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/120661555.jpg12. 9. 2019 8:12:01http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMiroslava Hošáková
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti 66827<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 26. 9. 2019 ve Vsetíně.&#160;</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci&#160;převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K&#160;vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v&#160;rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong> a <strong>„Kritické myšlení&quot;</strong>, které budou <strong>na podzim 2019</strong> probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; ve <strong>Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti</strong>.</p><p><strong>&#160;</strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Čtenářství jako postoj&quot; provází doc. Ondřej Hník</span></h4><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">V <strong>září</strong> a v <strong>listopadu 2019</strong> se uskuteční série workshopů <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong>, která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s&#160;uznávaným lektorem <strong>Ondřejem Hníkem</strong>. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v&#160;oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy<strong> </strong>učitelům nabídnou tvořivé aktivity,&#160;ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem&#160;než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit&#160;stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři&#160;&quot;velké&quot; literatury. Kromě vzdělávacího rozměru&#160;má tato&#160;akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a&#160;poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.</p><p><strong>V&#160;průběhu září</strong> proběhnou workshopy pro učitele ZŠ ve Vsetíně a Zlíně&#58;</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– čtvrtek 26. září 2019 – Zámek Vsetín</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/CDy9bYNCqtCfjmuq7" target="_blank"><strong>Přihláška Vsetín</strong></a> </p><p>• <strong>Zlín </strong>– pátek 27. září 2019 – Technologické inovační centrum Zlín</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/4mHoPMvxrJSn6HLw7" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín</strong></a></p><p>&#160;</p><p>Pro <strong>učitele ZŠ</strong> z&#160;okresů <strong>Uherské Hradiště, Vsetín</strong> a <strong>učitele SŠ</strong> je tento workshop plánován na <strong>listopad 2019</strong>&#58;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska </p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/wec1eySnuaNHTcEy6" target="_blank"><strong>Přihláška Kroměříž</strong></a></p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/1UHQHo7fTKbmWMEdA" target="_blank"><strong>Přihláška Uherské Hradiště</strong></a></p><p>• <strong>Zlín (pro učitele SŠ) </strong>– 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín<br> Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/MU4whCZxCNkT9m818" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín (SŠ)</strong></a></p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Kritické myšlení&quot; provází doc. Jana Marie Tušková</span> </h4><p style="text-align&#58;justify;">Schopnost <strong>kritické práce s informacemi </strong>je jedním z klíčových předpokladů k úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s nimi dále pracovat? <strong>Učitele českého jazyka druhého stupně základních škol </strong>Zlínského kraje bude provázet metodikou kritického myšlení doc. PhDr. <strong>Jana Marie Tušková</strong>, Ph.D. Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací. Workshopy se budou tradičně konat ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; </p><p>&#160;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 7. října 2019 – Knihovna Kroměřížska</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/cNQc4Yvivi5SKA8KA" target="_blank"><strong>Přihláška Kroměříž</strong></a></p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 8. října 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/z7QrCSEDBtB5xpUp6" target="_blank"><strong>Přihláška Uherské Hradiště</strong></a></p><p>• <strong>Vsetín </strong>– 9. října 2019 – Masarykova veřejná knihovna Vsetín</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/b4KrZrngGqTFQyoo6" target="_blank"><strong>Přihláška Vsetín</strong></a></p><p>• <strong>Zlín </strong>– 10. října 2019 – Střední škola gastronomie a obchodu Zlín </p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/bLTqpNA3a4qz6VUK9" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín</strong></a></p><p>&#160;</p><p>&#160;<br></p><p><br></p>10. 9. 2019 15:09:20„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 26. 9. 2019 ve Vsetíně. 2019-09-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/104260469.jpg12. 9. 2019 8:11:37http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováHana Lavičková
Office 365 - komunikace a správa dokumentů64791<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací Office 365 zaměřených na komunikaci a správu dokumentů. Kurz demonstruje klíčové nástroje umožňující sdílení a editaci dokumentů v on-line prostředí. Nad rámec tradičních kancelářských aplikací (Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook) je pozornost věnována i novým cloudovým nástrojům, které jsou přístupné zejména přes webový prohlížeč nebo prostřednictvím mobilních zařízení.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Ostrava 7. - 8. 10. 2019, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Zlín&#160;29. - 30. 10. 2019,&#160;8&#58;30 - 15&#58;00</li><li>Zlín 26. - 27.&#160;11. 2019, 8&#58;30 - 15&#58;00</li><li>Ostrava 17. - 18.&#160;2. 2020, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava&#160;8. - 9.&#160;4. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30<br></li><li>Ostrava 1. - 2.&#160;6. 2020, 8&#58;00 - 14&#58;30</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cena kurzu</strong></div><div><ul><li><span style="text-align&#58;justify;">3 500 Kč bez DPH, 4 235&#160;Kč včetně DPH</span></li><li><p>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></p></li></ul></div><p><strong>Délka kurzu</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>14 vyučovacích hodin ve 2 dnech</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Obsah kurzu</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Office 365 Intro (online)&#58; Představení MS Office 365 – přehled služeb, odlišnosti dle zvoleného plánu. Výhody a benefity oproti standardní desktopové verzi MS Office. Přihlášení k portálu služeb MS Office 365 a možnosti nastavení služeb uživatelem.</li><li>Delve&#58; Zobrazení informací a relevantních dokumentů a jejich třídění, správa profilu uživatele v Office 365, možnosti nastavení.</li><li>OneDrive&#58; Ukládání, sdílení a synchronizace pracovních souborů v cloudovém prostředí OneDrive nebo SharePoint.</li><li>SharePoint (online) a Newsfeed.</li><li>Outlook (online)&#58; Knihovny SharePoint, Skupiny v Office 365.</li><li>Outlook Customer Manager&#58; Práce s nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) v prostředí aplikace Outlook (tvorba kontaktů, import dat, nastavení aplikace, sdílení informací). Pozor&#58; Aplikace je dostupná pouze v licenci Office 365 - Business Premium.</li><li>Pokročilé možnosti práce s Online aplikacemi&#58; Word Online, Excel Online a PowerPoint Online.</li><li>OneNote (online)&#58; Pokročilé možnosti práce s poznámkovým blokem, sdílení, tagování obsahu, práce s oddíly, zabezpečení obsahu.</li><li>Sway&#58; Interaktivní sestavy, prezentace, bulletiny. Struktura obsahu Sway, sdílení, integrace do sociálních sítí, možnosti zpřístupnění.</li><li>Skype pro firmy a Teams&#58; Nástroje pro spolupráci a skupinový chat. Týmy, schůzky, soubory. Integrace aplikací třetích stran.</li><li>Yammer&#58; Interní sociální síť organizace. Přihlášení, konverzace a skupiny, nastavení profilu a oznámení.</li><li>Stream a Video&#58; Streamování a sdílení videí v Office 365.</li><li>Flow&#58; Automatizace práce s cloudovými službami a systémy. Propojení služeb, nastavení pracovních postupů. Ukázka práce s aplikací, možnosti využití. Moje toky, Šablony, Konektory, Data, Řešení.</li><li>Další tipy a triky. Dotazy.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Výchozí znalosti</strong></div><ul><li>Znalost práce s PC včetně webového prohlížeče. Doporučujeme nejprve absolvovat kurz Office 365 - základní kurz.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong></div><ul><li>Materiály v elektronické podobě. V ceně kurzu.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/O365KD" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br><br></div><p><br></p></div>4. 9. 2019 12:20:20Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací Office 365 zaměřených na komunikaci a správu dokumentů. Kurz demonstruje klíčové nástroje umožňující sdílení a editaci dokumentů v on-line prostředí. 2019-09-03T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Zeny%20v%20kancelari_per.jpg12. 9. 2019 8:11:05http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Office 365 - základní kurz65589<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Kurz je určen účastníkům, kteří umějí pracovat v klasickém desktopovém prostředí Microsoft Office a chtějí se seznámit s prací v online prostředí Microsoft Office 365.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Po stručném představení možností práce a dostupných služeb se kurz zaměřuje na samotné přihlášení a nastavení služeb uživatelem, poskytuje návod, jak využívat privátní i sdílené cloudové úložiště a ukazuje možnosti Online aplikací. Další část kurzu se věnuje převážně nástrojům pro komunikaci Outlook Web App a Skype pro firmy.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong><br></p><ul><li>Ostrava 16.&#160;9. 2019, 8&#58;00 - 14&#58;30<br></li><li>Zlín 11. 11. 2019,&#160;8&#58;30 - 15&#58;00&#160;&#160;</li><li>Ostrava 29.&#160;1. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30<br></li><li>Ostrava 2. 4. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30<br></li></ul><div><strong>Cena kurzu</strong></div><div><ul><li>1&#160;900 Kč bez DPH, 2 299 Kč včetně DPH<br></li><li>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></li></ul></div><div><strong>Délka kurzu</strong><br><ul><li>7 vyučovacích hodin v 1 dnu</li></ul></div><div><strong>Obsah kurzu</strong><br><ul><li>Office 365 Intro (online)&#58; Představení MS Office 365 – přehled služeb, odlišnosti dle zvoleného plánu. Výhody a benefity oproti standardní verzi MS Office. Přihlášení k portálu služeb MS Office 365 a možnosti nastavení služeb v MS Office 365 uživatelem.</li><li>OneDrive&#58; Ukládání, sdílení a synchronizace pracovních souborů v cloudovém prostředí OneDrive nebo SharePoint.</li><li>Outlook (online)&#58; Pošta, Kalendář, Lidé, Úkoly. Komunikace v MS Office 365&#58; Outlook Web App a provázání na Skype pro firmy.</li><li>Skype for Business/Microsoft Teams.</li><li>Práce s Online aplikacemi&#58; Word Online, Excel Online a PowerPoint Online. Stručné představení Online aplikací, jejich význam a omezení proti desktopovým verzím.</li><li>OneNote (online)&#58; Možnosti práce s poznámkovým blokem.</li><li>Dotazy a diskuze.</li></ul></div><div><strong>Výchozí znalosti</strong><br><ul><li>Znalost práce s PC včetně webového prohlížeče.</li></ul></div><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong><br><ul><li>Materiály v elektronické podobě. V ceně kurzu.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/O365Z" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br></div><div><br></div></div>4. 9. 2019 11:59:24Kurz je určen účastníkům, kteří umějí pracovat v klasickém desktopovém prostředí Microsoft Office a chtějí se seznámit s prací v online prostředí Microsoft Office 365.2019-09-03T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/woman%20PC.jpg12. 9. 2019 8:12:26http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Biosyntéza pro učitele a školní psychology64732<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vzdělávací program je akreditován MŠMT v&#160;rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.&#58; MSMT-25816/2018-2-696 a&#160;číslo jednací akreditace instituce v&#160;systému DVPP&#58; MSMT-30882/2018-1.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong></strong><b><br></b>Pracujete s&#160;dětmi každý den? Hledáte nové zdroje inspirace ke své práci, ale také v&#160;péči o&#160;sebe? Považujete za důležité se neustále sebevzdělávat a&#160;rozvíjet kreativitu nejen u&#160;dětí, ale i&#160;u&#160;sebe?<br></div><div><br></div><div><strong>Co to je Biosyntéza pro učitele a&#160;školní psychology?</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Celý vzdělávací cyklus vychází z&#160;principů biosyntézy – psychoterapeutické metody, kterou založil a&#160;rozvinul David Boadella – původní profesí učitel. Práce s&#160;dětmi a&#160;jejich traumaty ho inspirovala k&#160;definování základního biosyntetického přístupu. Ten vnímá člověka jako celistvé individuum složené ze tří základních stavebních kamenů&#58; těla, mysli a&#160;citů. Stejně jako pro pochopení světa kolem nás nemůžeme uvažovat ve škatulkách jednotlivých školních předmětů, tak neporozumíme člověku – a&#160;dítěti obzvlášť – pokud ho omezíme pouze na objekt určité rozumové nebo tělesné kapacity a&#160;schopností. Jen vnímáním všech tří částí můžeme dostat celistvý obraz žáka a&#160;lépe tak pochopit a&#160;odhadnout jeho potřeby a&#160;možnosti. Ty vlastní nevyjímaje.<br></div><div><br></div><div><strong>Co se naučíte?</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><ul><li>lépe chápat vzájemné provázání a&#160;signály tělesných, rozumových a&#160;emocionálních reakcí dětí i&#160;svých</li><li>lépe odhadnout, co každé dítě ovlivňuje, proniknout do individuálních potřeb a&#160;možností žáka</li><li>lépe pracovat s&#160;komplexní osobností dítěte</li><li>většímu porozumění jak pro děti, tak pro své vlastní reakce a&#160;pocity</li><li>lépe zvládat stres a&#160;předejít syndromu vyhoření</li><li>odhalíte zdroje své vnitřní autority při práci s&#160;dětmi</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Obsah vzdělávacího programu</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Celý&#160;vzdělávací program&#160;je rozdělen do 4 setkání (každé je 2 dny), tedy celkem&#160;64 hodin, během kterých se budeme věnovat těmto tématům&#58;<br></div><div><br></div><div><ol><li>Tělo - mysl - pocity ve škole - co mohou nabídnout základní biosyntetické koncepty pro práci s&#160;dětmi a&#160;dospívajícími ve škole.</li><li>Grounding a&#160;containment při práci s&#160;osobností a&#160;energií dítěte.</li><li>Energie a&#160;pulzace - cyklus nabíjení a&#160;vybíjení; možnosti ve škole - jak si zdravě odpočinout, osvěžit se, zbavit se únavy. Tělová cvičení, téma dis-balance energie - ADHD, aj.</li><li>Síla, vztek a&#160;agrese - jak se nebát vlastní síly, nezadržovat vztek, ale také neexplodovat a&#160;neubližovat; mezi sebeinvazí a&#160;potlačením.</li><li>Zdravě cítit - jak rozvíjet vztah k&#160;prožívání aneb jak dobře cítit emoce a&#160;nepotlačovat je.</li><li>Esence a&#160;zdroje v&#160;nás - jak vnímat pozitivní kvality a&#160;bytostnou podstatu při práci s&#160;dětmi, téma vnitřní autority a&#160;vnitřního učitele.</li><li>Zrcadlení a&#160;kontakt - práce s&#160;kontaktem a&#160;jeho uvědomováním, zdravé a&#160;nezdravé zrcadlení.</li><li>Tvořivost, zvědavost a&#160;hravost jako kvality učitele a&#160;zdravé principy kontaktu.</li><li>Akutní, stresové a&#160;krizové situace ve škole a&#160;jak je zvládat.</li><li>Sebeuvědomění, sebepodpora a&#160;sebepéče učitele/psychologa - jak dobře vnímat, sytit a&#160;podporovat sám sebe, jak dobře hořet a&#160;nevyhořet.</li><li>Meditace a&#160;práce s&#160;přesahovými tématy ve škole - hodnoty, smysl života, zrození a&#160;smrt, víra, posvátné a&#160;neviditelné; jak zacházet s&#160;těmito obvykle opomíjenými až tabuizovanými tématy ve škole.</li></ol></div><strong>Kdy a&#160;kde&#58;</strong><br><strong>Kdy&#58;</strong><br>setkání&#160;10. - 11. 10. 2019, 9-17 hod.<br>setkání&#160;05. - 06. 12. 2019, 9-17 hod.<br>setkání&#160;23. - 24. 01. 2020, 9-17 hod.<br>setkání&#160;27. - 28. 02. 2020, 9-17 hod.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br><strong>Kde&#58; </strong>Eliášova 21, Praha 6</div><div style="text-align&#58;justify;"><br><strong>Cena&#58;</strong>&#160;12 000 kč</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Vzdělávací program je koncipován jako celek na sebe navazujících částí, proto není možné se zúčastnit pouze některých setkání anebo je absolvovat s&#160;jinou skupinou v&#160;jiném termínu. Za zmeškané setkání se peníze nevrací.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Lektoři&#58;&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Martin Hofman</div><div style="text-align&#58;justify;">Michaela Lipková</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Další informace a přihlášku na kurz naleznete na webu <a href="https&#58;//biosynteza.cz/biosynteza-pro-ucitele-a-skolni-psychology-2019">Biosyntéza.cz</a>.<br><p><br></p></div>2. 9. 2019 10:11:06Český institut biosyntézy letos na podzim pořádá již II. ročník vzdělávacího cyklu pro učitele, školní psychology, vychovatele a další pracovníky ve školství.2019-09-02T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/Skupina%20s%20ucitelem.jpg12. 9. 2019 8:10:31http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVeronika Gorylová
Kde jsou příležitosti Zlínského kraje v oblasti profesních kvalifikací?66512<div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou.</strong></div><div><br><br></div><p style="text-align&#58;justify;">Systém standardizovaných zkoušek, známý jako Národní soustava kvalifikací (NSK), umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.</p><p>Přehled o zapojení Zlínského regionu do NSK v Datové platformě se aktualizuje denně. Z dat platných ke dni 28. 8. 2019 vyplývá, že ze Zlínského kraje pochází 42 právnických nebo fyzických osob, které si vyřídily autorizace ke zkoušení ze 114 profesních kvalifikací.&#160;<br></p><p><img src="/sofia/potreby/PublishingImages/monitor3.png" alt="monitor3.png" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;415px;" /><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Jedná se například o <strong>seřizovače vstřikovacích lisů pro zpracování plastů, klempíře drakaře (letecký průmysl), lakýrníka ve strojírenství, logistika v dopravě </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>a přepravě, recepční v hotelovém provozu nebo profesní kvalifikace v oblasti obuvnické výroby.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Naopak nejlépe pokrytým sektorem z hlediska profesních kvalifikací je strojírenství - autorizované osoby sídlící ve Zlínském kraji mají celkem 14 strojírenských profesních kvalifikací, jako je například nástrojař, kontrolor strojírenských výrobků nebo obsluha CNC strojů. Následují sektory elektrotechniky, gastronomie nebo obchodu.</p><p>&#160;</p><p>Bližší informace najdete v monitoru <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/infrastruktura-odborneho-vzdelavani-a-uznavani-kvalifikaci" target="_blank"><strong>Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací</strong></a>.<br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Monitor ZK, <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p>28. 8. 2019 10:22:08Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou. 2019-08-27T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/job%20interview.jpg28. 8. 2019 10:33:19http://www.zkola.cz/sofia/potreby/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Rámec digitálních kompetencí učitele65636<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Všudypřítomnost digitálních technologií zásadním způsobem ovlivňuje téměř všechny aspekty našeho života&#58; jak komunikujeme, pracujeme, jak trávíme volný čas, organizujeme své aktivity, jak přijímáme informace a poznáváme svět kolem nás. Zároveň se mění způsob, jakým přemýšlíme a jak se chováme. Děti a mladí lidé si samozřejmě změny neuvědomují, technologie jsou pro ně všudypřítomnou samozřejmostí. To však zároveň neznamená, že jsou automaticky vybaveni potřebnými schopnostmi je efektivně ke svému maximálnímu prospěchu využívat. Ve většině evropských zemí v současné době dochází k úpravě oficiálních kurikulárních dokumentů s cílem podpořit rozvoj digitálních kompetencí u žáků. Proto zároveň vzniká požadavek vybavit potřebnými kompetencemi též učitele. Jejich úkolem je připravit žáky na život a práci v digitální společnosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tvorbou Rámce digitálních kompetencí učitele byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Úkol plní aktivity&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020" target="_blank">Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020</a>. Projekt PPUČ se zapojil do aktivit Evropské komise, konkrétně jejího výzkumného střediska Joint Research Centre (JRC) – EU Science HUB, kde v letech 2016–17 vznikal Rámec digitálních kompetencí pedagogů (Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu). Na základě doporučení studie a spolupráce s týmem JRC bylo rozhodnuto převzít kompetence a jejich rozpracování do jednotlivých fází vývoje z evropského rámce DigCompEdu. Rámec byl přeložen do českého jazyka.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50714/download/" target="_blank">Rámec digitálních kompetencí učitele, soubor typu pdf, (815,87 kB)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>2. 7. 2019 8:10:16Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. 2019-07-01T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg2. 7. 2019 8:13:44http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-informatiky1/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT