Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Roadshow pro školy ve Zlínském kraji62684<div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Společnost Microsoft zve na říjnovou Roadshow pro školy&#160;</strong><span><strong>- největší akci svého druhu určenou všem školám,&#160;</strong></span><span><strong>které používají,&#160;zavádějí nebo chtějí nasadit&#160;</strong></span><span><strong>informační technologie k podpoře, zlepšení a individualizaci výuky.&#160;</strong></span><span><strong>Akce se koná 10. října&#160;ve Zlíně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><strong><br></strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Zváni jsou&#160;všichni&#160;zástupci&#160;vedení škol, pedagogové&#160;a správci&#160;výpočetní techniky. Organizátoři připravili praktické ukázky využívání ICT technologií ve školním prostředí. Zaregistrujte se na největší českou&#160;konferenci&#160;o nových technologiích ve vzdělávání, která je pořádaná v rámci celosvětové aktivity Microsoft Partneři ve vzdělávání, a získejte přehled o novinkách a osvědčených postupech, jak technologie pomáhají ve výuce. Účast na konferenci je bezplatná.<br><br>Přehled všech termínů a míst konání najdete v přiožené pozvánce nebo<strong> </strong><a href="http&#58;//www.roadshowproskoly.cz/" target="_blank"><strong>na webu&#160;Roadshowproskoly.cz</strong></a>.</div><div><br></div><div><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka.pdf</strong></a><br></div></div>21. 9. 2017 8:10:22Společnost Microsoft zve na říjnovou Roadshow pro školy. Akce se koná 10. října ve Zlíně pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy./sofia/vzdelavani/PublishingImages/Roadshow.JPG21. 9. 2017 8:30:08https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Ladění: cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole62471<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín.&#160;</strong></p><h1 class="ms-rteElement-DarkPink">Program&#58;</h1><div>8&#58;30 Prezence účastníků</div><div>9&#58;00 Zahájení konference, přivítání hostů</div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">9&#58;00 – 10&#58;45 OD TRADICE K INOVACI</h4><p><strong>Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole</strong><br>Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity<br><strong>Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh</strong><br>doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., Pedagogická fakulta Karlovy univerzity<br><strong>Využití metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka</strong><br>doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity<br></p><div>10&#58;45 – 11&#58;00 Cofee break</div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">11&#58;00 – 12&#58;00 INSPIRACE</h4><div><strong>Čtenářské strategie ve výuce českého jazyka a literatury</strong></div><div>PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem</div><div><strong>Využití moderních technologií ve výuce českého jazyka</strong></div><div>Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity</div><div><br></div><div>12&#58;00 – 12&#58;30 Oběd</div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">12&#58;30 – 13&#58;30 AUTORSKÉ ČTENÍ</h4><div>Alois Marhoul, básník a spisovatel, Mgr. Marie Dunovská, hudební doprovod<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">13&#58;30 – 14&#58;30 LADĚNÍ</h4><div>Diskuse přednášejících s posluchači konference</div><div><br></div><div>14&#58;30 Zakončení konference</div><div><br></div><div><br></div><div>Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 11. 10. 2017 na e-mail&#58; <span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;verdana, sans-serif;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="mailto&#58;lucie.julinova@kr-zlinsky.cz">lucie.julinova@kr-zlinsky.cz</a></span>.&#160;<span style="text-align&#58;justify;">Účast na akc</span><span style="text-align&#58;justify;">i je bezplatná. Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.</span></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%2018.%2010.%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka 18. 10. 2017.pdf</a></strong><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ladeni_2017/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>18. 9. 2017 14:03:35Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín. /rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Ladění.JPG18. 9. 2017 14:16:03https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Škola selhává jako zdroj informací o společenském a politickém dění, třetina středoškoláků inklinuje k autoritářství62262<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Na zadání organizace Člověk v tísni zpracovala výzkumná agentura Median opakování <a href="https&#58;//www.jsns.cz/nove/pdf/vyzkum_2017.pdf">výzkumu společenských a hodnotových postojů mezi středoškoláky</a>. Výzkum zároveň poskytuje srovnání s předchozími lety konání (2009, 2012, 2014).&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Analýza výsledků si všímá, že od prvního konání výzkumu v roce 2009 se výrazně změnil způsob využívání komunikačních prostředků vlivem chytrých telefonů a nových platforem (mobilní chat). Výskyt na sociálních sítích je typičtější v tomto věku pro dívky a roste též s věkem a velikostí sídla. Středoškoláci vidí jako nejvážnější společenské problémy špatné mezilidské vztahy a soužití s romskou menšinou, byť důležitost tohoto fenoménu spadla z 26 na 14 % (2012–2017). Oproti tomu nabyl pro středoškoláky na důležitosti fenomén migrace (což kopíruje agenda setting médií, pozn. Boba Kartouse). Liší se postoje gymnazistů, kteří více akcentují problémy jako korupce, kvalita školství, občanská pasivita a úroveň politické reprezentace, oproti studentům SOŠ a SOU, kteří prioritizují soužití s menšinami a drogy. Projevuje se odlišné socioekonomické zázemí, studenti z chudších rodin častěji zmiňují ekonomické problémy, předlužení, exekuce. Z globálního hlediska zaznamenal výzkum největší nárůst významu u terorismu. Důvěru ve vlastní schopnost ovlivnit veřejné dění mají více dívky, gymnazisté a děti rodičů s VŠ vzděláním, klesá ovšem s věkem.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Sociální sítě přebraly roli dominantního zdroje informací o společenském dění, škola hraje druhotnou roli. Nejhorší je situace na SOU. Populismus sbírá výrazně větší podporu na SOŠ a SOU. Výrazně znepokojující informací je, že podle tohoto výzkumu si pouze 37 % středoškoláků myslí, že demokracie je nejlepším způsobem vlády.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//blisty.cz/art/83758.html"><strong>Ve srovnání s loňským výzkumem politologa Aleše Kudrnáče (58 %) jde o výrazně nižší číslo (Britské listy).</strong></a> LN si všímají faktu, že podle výzkumu by jen<strong> </strong><a href="http&#58;//www.lidovky.cz/stredoskolaci-vnimaji-uprchliky-a-muslimy-hure-nez-dospeli-ukazal-pruzkum-1b4-/zpravy-domov.aspx?c=A150903_155223_ln_domov_ELE"><strong>třetina středoškoláků chtěla muslima za souseda</strong></a>. Hlídací pes zase upozorňuje, že si dle průzkumu pětina SŠ studentů myslí, že za socialismu bylo lépe.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz&#160;</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>18. 9. 2017 13:27:44Na zadání organizace Člověk v tísni zpracovala výzkumná agentura Median opakování výzkumu společenských a hodnotových postojů mezi středoškoláky. /sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg18. 9. 2017 13:35:57https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovademokratobcana/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
TEDxZlín 2017 se blíží62004<p><strong>​Letošní ročník konference TEDxZlín se bude konat v sobotu 28. 10. 2017 ve Filmovém uzlu ve Zlíně. Předprodej vstupenek začne 8. října.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pořadatelé vybrali motto&#160;&quot;malý, ale náš?&quot;&#160;<span>Skrývá se v něm město, ve kterém žijeme, jsou to milióny drobných, ale vyladěných detailů, které se skutečně dějí – a často tak mají větší dopad, než přestřelené megalomanské myšlenky.</span></p><div style="text-align&#58;justify;">Je to původně malý Zlín, který dokázal pod rukama šikovných ševců rozkvést ve velké dílo. Malý ateliér Karla Zemana, kde vznikly filmy, které dodnes obdivuje celý svět. A &quot;malý&quot; TEDxZlín, který patří mezi menší konference TEDx, ale i tak v něm rezonují velké myšlenky.</div><div><br><div>Své &quot;myšlenky hodné šíření&quot; přijde sdílet několik řečníků, zatím jsou známa jména třech z nich<span style="text-align&#58;justify;">&#58;</span></div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Marek Orko Vácha – Kněz, věnující se evoluční biologii a etice</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Terezie Kovalová – Violoncellistka s katanou</h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Dominik Ilichman – Cestovatel v barevných ponožkách</h4><div><br></div><div>Další informace najdete <a href="http&#58;//www.tedxzlin.cz/2017/"><strong>na webu konference TEDxZlín 2017</strong></a>. Na stejném webu v sekci <a href="http&#58;//www.tedxzlin.cz/2017/minuly-rocnik"><strong>Minulé ročníky</strong></a> najdete videozáznamy z roku 2015 a 2016.</div><div><br></div><br></div>14. 9. 2017 13:55:18Letošní ročník konference TEDxZlín se bude konat v sobotu 28. 10. 2017 ve Filmovém uzlu ve Zlíně. Předprodej vstupenek začne 8. října./sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/TEDxZlin.jpg14. 9. 2017 14:24:45https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Zlínský kraj připravuje diskuzní fórum na podporu polytechnického a odborného vzdělávání 60468<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP). &#160;V&#160;souvislosti s&#160;touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k&#160;účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v&#160;úterý 3. října v&#160;Kongresovém centru Zlín.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v&#160;oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Věříme, že akce přispěje k&#160;rozproudění širší diskuze. Intenzivní spoluprací mezi školami, firemní sférou a dalšími klíčovými aktéry v&#160;oblasti polytechnického a odborného vzdělávání bychom chtěli rozvíjet zájem dětí a žáků o studium oborů vzdělávání, které jsou preferovány mezi zaměstnavateli našeho kraje. Cílem projektu KAP je zároveň podpora vzdělávání, vzájemného setkávání a předávání zkušeností pedagogických pracovníků a vedení škol,&quot; uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.</div><br><div style="text-align&#58;justify;">Mezi priority Zlínského kraje definované ve strategických dokumentech patří zajištění souladu struktury oborového portfolia středních škol a vyšších odborných škol s možnostmi uplatnění jejich absolventů v&#160;praxi, podpora provázanosti oborové nabídky s potřebami zaměstnavatelů v&#160;kontextu uplatnitelnosti absolventů škol, udržení kvality středního a vyššího odborného vzdělávání, efektivní partnerská spolupráce škol se zaměstnavateli a podpora atraktivnosti výuky technických a přírodovědných oborů. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na diskuzním fóru je bezplatná. Registrace je nutná z důvodu omezené kapacity do 26. 9. 2017 na e-mail&#58; <span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="mailto&#58;lucie.julinova@zlinsky.cz">lucie.julinova@zlinsky.cz</a></span>. </div><br><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> Ing. Radovan Výsmek</div><div style="text-align&#58;justify;"> tel.&#58; ​577 043&#160;718</div><div style="text-align&#58;justify;"> e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a> &#160;</div><div><br></div><br><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%203.%2010.%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka 3. 10. 2017.pdf</strong></a><br><br><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Zlinsky_kraj_pripravuje_diskuzni_forum_k_polytechnickemu_a_odbornemu_vzdelavani/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br><br>14. 9. 2017 6:35:46Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP). V souvislosti s touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v úterý 3. října v Kongresovém centru Zlín. V souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů./SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/113173645.jpg14. 9. 2017 6:42:59https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 61459<p><strong><em>​Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s NIDV pořádá dne 25. září 2017 seminář se zaměřením na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. </em></strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář je zaměřen na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. Konkrétní témata semináře&#58; Typy mimořádných událostí, jak být připraven a jak na ně adekvátně reagovat; Co dělat v případě ohrožení povodní, požáru, havárií, atmosférických jevů apod.; Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost; Možnosti spolupráce základních škol s Hasičským záchranným sborem České republiky; Jak vhodně začlenit tematiky do školních vzdělávacích programů; Projektové vyučování na téma mimořádné události a běžná rizika; Příručky a materiály využitelné v pedagogické praxi; Představení interaktivních kurzů a dalších nástrojů k usnadnění vzdělávání dané problematiky.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Účastníci semináře kromě jiného budou mít možnost jako první v České republice zhlédnout komplexní výukový materiál, který již na školní rok 2017/18 připravují profesionální hasiči z Ústeckého a Zlínského kraje. Tento materiál jim výrazně usnadní výuku problematiky OČMU a běžných rizik na 2. stupni základních škol.</p><p style="text-align&#58;justify;"> Součástí semináře bude i exkurze na centrální požární stanici ve Zlíně.</p><p>Přihlašování probíhá prostřednictvím <a href="http&#58;//www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56818&amp;operace=detail" target="_blank"><strong>on-line formuláře</strong></a><strong> </strong>na stránkách NIDV.</p><p><br></p>6. 9. 2017 8:13:45Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s NIDV pořádá dne 25. září 2017 seminář se zaměřením na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/rainy%20day.jpg8. 9. 2017 12:27:59https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Celokrajská konference primární prevence61681<p>​<em><strong>Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín a Krajský úřad Zlínského kraje pořádají dne 25. října 2017 CELOKRAJSKOU KONFERENCI PRIMÁRNÍ PREVENCE na téma&#58; ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH.</strong><br></em></p><p><br><em></em></p><p>Konference je organizována v&#160;rámci projektu <strong>Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje</strong> a je určena pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, vedení školy. Cílem projektu je rozšíření vzdělání a posílení profesních i osobních kompetencí realizátorů preventivních aktivit v oblasti s přímým dopadem na posílení zdravého a bezpečného klimatu škol na území Zlínského kraje.<br></p><p>Místo konání&#58; SZŠ a VOŠZ Zlín, ul. Broučkova&#160;372, 760 01 Zlín</p><p>Zahájení&#58; 8,00 - 9,00 hodin</p><p><br></p><p>Přihlášku a pozvánku&#160;naleznete v&#160;příloze&#58;&#160;</p><p><a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/POZVÁNKA_Krajská%20konference%20primární%20prevence_%202017.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> POZVÁNKA_Krajská konference primární prevence_ 2017.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>&#160;</strong></p><p><br></p> <p><br></p>6. 9. 2017 6:59:47Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín a Krajský úřad Zlínského kraje pořádají dne 25. října 2017 CELOKRAJSKOU KONFERENCI PRIMÁRNÍ PREVENCE na téma: ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/135785917.jpg11. 9. 2017 14:45:15https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková