Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Sign In

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Vzdělávání dospělých na okraji65199<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Odborná konference EPALE na téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších, se koná dne 9. 10. 2019 v Praze.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci se slovenským Národním podpůrným střediskem EPALE si Vás dovolují pozvat na odbornou česko-slovenskou konferenci na téma <strong>Vzdělávání dospělých na okraji&#58;&#160;Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Cílem konference je otevřít poměrně opomíjené téma stojící na okraji zájmu společnosti, tedy téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších. Cílem je také vyvolat debatu nad tímto palčivým tématem, které se v české společnosti podle různých ukazatelů týká až milionu obyvatel, a formulovat alespoň některé návrhy na řešení situace.</div><div><br>KDY&#58; 9. října 2019,&#160;9&#58;30 – 17&#58;00<br></div><div>KDE&#58; Hotel Olympik,&#160;Sokolovská 138, 186 76 Praha 8<br><br></div><div>Vstup na konferenci je pro registrované bezplatný.<br><br></div><div><a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/site-a-centralizovane-aktivity-epale/konference-epale-na-tema-vzdelavani-dospelych-na-okraji-praha/" target="_blank"><strong>Registrujte se</strong></a> na stránkách programu Erasmus+ v sekci EPALE.&#160;<br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20EPALE%20-%20konference%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka EPALE - konference 2019.pdf</a><br></div><div><br></div>1. 7. 2019 11:41:12Odborná konference EPALE na téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších, se koná dne 9. 10. 2019 v Praze. 2019-10-08T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Dospely%20se%20vzdelava_per.jpg18. 7. 2019 6:39:49http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 201928471<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 17.-18. 9. 2019 konferenci na téma udržitelnost ve vzdělávání. Akce je určena pedagogům, vědeckým pracovníkům, poradenským pracovníkům a pracovníkům v oblasti dalšího vzdělávání.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div class="row-main in-viewport"><div class="col col-1-12 grid-12-12"><div class="block block-inline" data-lb-id="sections.3.rows.2.columns.0.regions.0" data-lb="region"><p class="text-large" style="text-align&#58;justify;">Vzdělávání k&#160;udržitelnému rozvoji se v&#160;souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k&#160;udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z&#160;mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec.</p><p class="text-large" style="text-align&#58;justify;">Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v&#160;podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání.</p><p class="text-large">Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka&#58;</p><div style="text-align&#58;justify;"></div><h4 class="center" style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteStyle-Quote"><span style="font-size&#58;16px;">Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání,&#160;na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí?</span></strong></h4><p class="text-large" style="text-align&#58;justify;">V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech&#58;</p><ul><li class="text-large">zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ</li><li class="text-large">obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti</li><li class="text-large">dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu</li><li class="text-large">financování a investic do vzdělávacího systému</li><li class="text-large">podpory učňovského školství a středního odborného školství</li><li class="text-large">systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ</li><li class="text-large">podpory studentů se specifickými potřebami</li><li class="text-large">rozsahu činnosti akademických pracovníků v&#160;souvislosti s&#160;hodnocením vědy a výzkumu</li><li class="text-large">flexibility vzdělávacího systému s&#160;ohledem na potřeby společnosti a trh práce</li><li class="text-large">rozvoje kompetencí u seniorů v&#160;souvislosti s&#160;demografickými trendy a rostoucími nároky</li><li class="text-large">společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i&#160; širší veřejnosti</li><li class="text-large">adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok<br> &#160;</li></ul></div></div></div><div><div><div data-lb-id="sections.3.rows.3.columns.0.regions.0" data-lb="region"><h4><span class="ms-rteForeColor-6">Co je cílem konference?</span> </h4></div></div></div><div class="row-main in-viewport"><div class="col col-1-12 grid-12-12"><div class="block block-inline" data-lb-id="sections.3.rows.4.columns.0.regions.0" data-lb="region"><p class="text-large" style="text-align&#58;justify;">Cílem <strong>XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 – Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost?&#160;</strong> – je zhodnotit aktuální trendy v&#160;rámci udržitelnosti ve vzdělávání v&#160;souvislosti s&#160;celoživotním vzděláváním&#160; z&#160;pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.</p><p class="text-large" style="text-align&#58;justify;">Uvítáme příspěvky s&#160;teoretickou, empirickou, metodologickou, či praktickou tematikou k&#160;danému tématu, obdobně jako výstupy z&#160;právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).</p><p class="text-large"> &#160;</p></div></div></div><div class="row-main in-viewport"><div class="col col-1-12 grid-12-12"></div></div><div><div><div data-lb-id="sections.3.rows.6.columns.0.regions.0" data-lb="region"><h4><span class="ms-rteForeColor-6">Komu je konference určena?</span></h4></div></div></div><div><div><div class="block block-inline" data-lb-id="sections.3.rows.7.columns.0.regions.0" data-lb="region"><p class="text-large" style="text-align&#58;justify;">Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma - vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.</p><p class="text-large"><br></p><h4><span class="ms-rteForeColor-6">Přihlášky</span></h4><p class="text-large">Přihlašování probíhá přes <a href="https&#58;//www.icolleconference.cz/prihlaska-s-pasivni-ucasti" target="_blank"><strong>online formulář</strong></a> na <a href="https&#58;//www.icolleconference.cz/" target="_blank"><strong>stránkách konference</strong></a>.&#160;&#160;&#160;<br></p></div></div></div><div style="text-align&#58;justify;">Pro účast na konferenci jak s příspěvkem, tak i bez příspěvku je <strong>nutné zaplatit konferenční poplatek.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Poplatek zahrnuje&#160;pronájem konferenčních prostor, občerstvení, stravování, náklady na&#160; doprovodný program konference, náklady spojené s přípravou a tiskem sborníku příspěvků z konference.<br></div><div style="text-align&#58;justify;">V konferenčním poplatku není zahrnuto ubytování. </div><div style="text-align&#58;justify;">V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací.<br></div><p style="text-align&#58;justify;">Výše konferenčního poplatku&#58;<br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Druh platby</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Výše platby</strong></td><td class="ms-rteTable-default" style="width&#58;33.3333%;"><strong>Termín platby</strong></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Early bird</td><td class="ms-rteTable-default">1 990 Kč</td><td class="ms-rteTable-default">do 31. 5. 2019</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Standardní platba</td><td class="ms-rteTable-default">2 290 Kč</td><td class="ms-rteTable-default">od 1. 6. 2019 do 15. 7. 2019</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Pozdní platba</td><td class="ms-rteTable-default">2 590 Kč</td><td class="ms-rteTable-default">od 16. 7. 2019 včetně platby na místě</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Studenti Mgr. a Ph.D.</td><td class="ms-rteTable-default">1 250 Kč</td><td class="ms-rteTable-default">nutno prokázat na místě konference aktuálním potvrzením o studiu<br></td></tr></tbody></table><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Více informací na&#160;<a href="https&#58;//www.icolleconference.cz/" target="_blank">www.icolleconference.cz</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>24. 4. 2019 11:52:36Institut celoživotního vzdělávání MENDELU v Brně pořádá ve dnech 17.-18. 9. 2019 konferenci na téma udržitelnost ve vzdělávání. Určena je pedagogům, vědeckým nebo poradenským pracovníkům a širší odborné veřejnosti. Včasná registrace do 31. 5. 2019.2019-09-16T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/146805596.jpg17. 7. 2019 7:36:35http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výchova k podnikavosti na SŠ28507<div style="text-align&#58;justify;"><span><strong>Jednodenní školení s akreditací MŠMT pro oblast DVPP Č. j.&#58; MŠMT –4809/2018-1-69 s názvem „Výchova k podnikavosti na SŠ – JA Czech“.</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><strong><br></strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><strong><br></strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;">KDY&#58; <strong>29. 8. 2019</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">KDE&#58;<strong> J</strong><strong>A Czech, Prague Startup Centre, Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">V KOLIK&#58; <strong>8&#58;30 – 17&#58;30 hodin</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Závazná přihláška</strong>&#58; <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/1nO5WxNwx9LO0KaiRiFNkbdoZA6pH5_t_aemgOK5bkRI/viewform?edit_requested=true" target="_blank">ZDE</a> (uzávěrka přihlášek na školení je 23. 8. 2019). Akce 1 + 1 kolega zdarma.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem školení je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách. Lektorem školení je pedagogický odborník z praxe.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cena&#58;</strong> 1 900 Kč (na školení se nevztahuje DPH). Celkový počet vyučovacích hodin školení je 10. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty, výukové a metodické materiály a malé občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na stravu, ubytování a dopravu nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku. Bližší informace ke školení budou registrovaným účastníkům zaslány týden před akcí.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách&#58;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti</li><li>IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Kontaktní osoba&#58; Simona Sušilová, <a href="mailto&#58;%20simona@jaczech.cz" target="_blank">simona@jaczech.cz</a>, 602 656 120<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><div><strong>ČASOVÝ HARMONOGRAM</strong></div><div>29. 8. 2019 Praha, Palác Adria<br></div></div><div><br></div></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><div>08&#58;30 09&#58;00&#160;Registrace účastníků</div></div></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><div>09&#58;00 10&#58;30 Představení organizace JA Czech Martin Smrž</div><div>10&#58;30 10&#58;40 Přestávka</div><div>10&#58;40 12&#58;10 1. část „Začínáme s JA Studentskou Firmou“ Pavlína Palová</div><div>12&#58;10 12&#58;40 Přestávka</div><div>12&#58;40 14&#58;10 2. část „Začínáme s JA Studentskou Firmou“ Pavlína Palová</div><div>14&#58;10 14&#58;20 Přestávka</div><div>14&#58;20 15&#58;50 3. část „Začínáme s JA Studentskou Firmou“ Pavlína Palová<br></div><div>15&#58;50 16&#58;00 Přestávka</div><div>16&#58;00 17&#58;30 4. část „Moderní metody výuky“ Pavlína Palová<br></div><br></div><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Harmonogram%20školení%20učitelů%2008%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Harmonogram školení učitelů 08 2019.pdf</a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20na%20školení%20Výchova%20k%20podnikavosti%20na%20SŠ%2008%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka na školení Výchova k podnikavosti na SŠ 08 2019.pdf</a><br></p>14. 5. 2019 10:43:13Pozvánka na školení s akreditací MŠMT pro pedagogy SŠ, SOU a VOŠ.2019-08-28T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Multiculture_per.jpg2. 7. 2019 13:20:22http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Švehláková
Rámec digitálních kompetencí učitele65636<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. Upozorňuje na činnosti a dovednosti, které mohou být podceňovány nebo o kterých se v souvislosti s výukou běžně neuvažuje. Zaměřuje se zejména na pedagogické kompetence a přináší pohled na to, jak jsou tyto kompetence ovlivněny možností či nezbytností používat digitální technologie ve výuce. Měl by primárně motivovat učitele k tomu, aby byl schopen na základě systematické reflexe se dále profesně rozvíjet. Jeho adresátem jsou však také všechny školy připravující učitele.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Všudypřítomnost digitálních technologií zásadním způsobem ovlivňuje téměř všechny aspekty našeho života&#58; jak komunikujeme, pracujeme, jak trávíme volný čas, organizujeme své aktivity, jak přijímáme informace a poznáváme svět kolem nás. Zároveň se mění způsob, jakým přemýšlíme a jak se chováme. Děti a mladí lidé si samozřejmě změny neuvědomují, technologie jsou pro ně všudypřítomnou samozřejmostí. To však zároveň neznamená, že jsou automaticky vybaveni potřebnými schopnostmi je efektivně ke svému maximálnímu prospěchu využívat. Ve většině evropských zemí v současné době dochází k úpravě oficiálních kurikulárních dokumentů s cílem podpořit rozvoj digitálních kompetencí u žáků. Proto zároveň vzniká požadavek vybavit potřebnými kompetencemi též učitele. Jejich úkolem je připravit žáky na život a práci v digitální společnosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tvorbou Rámce digitálních kompetencí učitele byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Úkol plní aktivity&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020" target="_blank">Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020</a>. Projekt PPUČ se zapojil do aktivit Evropské komise, konkrétně jejího výzkumného střediska Joint Research Centre (JRC) – EU Science HUB, kde v letech 2016–17 vznikal Rámec digitálních kompetencí pedagogů (Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu). Na základě doporučení studie a spolupráce s týmem JRC bylo rozhodnuto převzít kompetence a jejich rozpracování do jednotlivých fází vývoje z evropského rámce DigCompEdu. Rámec byl přeložen do českého jazyka.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50714/download/" target="_blank">Rámec digitálních kompetencí učitele, soubor typu pdf, (815,87 kB)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>2. 7. 2019 8:10:16Rámec digitálních kompetencí učitele ve strukturované a ucelené podobě ukazuje, co by dnešní učitel měl znát a umět v oblasti používání digitálních technologií. 2019-07-01T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg2. 7. 2019 8:13:44http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-informatiky1/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Srovnání účasti dospělých na dalším vzdělávání v ČR a EU69966<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v&#160;ČR v porovnání s&#160;EU (2008-2018).&#160;&#160;&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Další vzdělávání, coby integrální součást celoživotního učení, je důležitým faktorem růstu produktivity a&#160;konkurenceschopnosti ekonomiky. Je velmi úzce propojeno s&#160;oblastí počátečního vzdělávání, navazuje na ni a doplňuje ji. </p><p style="text-align&#58;justify;">Oblast celoživotního učení se dynamicky vyvíjí s&#160;ohledem na stále větší nutnost lidí umět reagovat na rychle se měnící potřeby současného světa. Ochota a schopnost zvyšovat průběžně svoji kvalifikaci a osvojovat si nové dovednosti jsou předpokladem efektivního celoživotního vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Výsledky výzkumu Labour Force Survey&#160;ukazují, jak se v&#160;posledních letech měnila účast ve vzdělávání dospělých. Vývoj účasti dospělé populace na dalším vzdělávání v&#160;ČR a EU uvádí graf č. 1. Zatímco v&#160;Evropské unii (EU28) byl od roku 2011 jasně patrný trend zvyšování průměrné úrovně účasti v&#160;dalším vzdělávání, v ČR se účast v&#160;dalším vzdělávání od roku 2011 do roku 2015 snižovala, ale v letech 2016 a 2017 došlo k&#160;pozvolnému nárůstu. Zatímco průměr EU28 v&#160;roce 2018 vykazoval setrvalý stav účasti v&#160;dalším vzdělávání, v&#160;České republice se&#160;účast v&#160;dalším vzdělávání snížila o jeden procentní bod na 8,8&#160;%, což odpovídá úrovni roku 2016. </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Graf 1&#58; Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v&#160;letech 2008 – 2018&#160;<br></p><p><img src="/sofia/potreby/pruzkumy-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani/PublishingImages/survey.png" alt="survey.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p><span style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Eurostat a&#160;MŠMT&#160;<br></span></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"></span>Labour Force Survey –&#160;</span><span style="text-align&#58;justify;">Výběr</span><span style="text-align&#58;justify;">ové šetření pracovních sil realizované Eurostatem. Eurostat je statistický úřad Evropské unie se sídlem v&#160;Lucembursku. Jeho posláním je poskytovat vysoce kvalitní statistiky pro Evropu. Účast na dalším vzdělávání je v&#160;rámci výzkumu definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které se vzdělávaly v&#160;posled</span><span style="text-align&#58;justify;">ních čtyřech týdnech před realizací šetření.&#160;</span><span style="text-align&#58;justify;">&#160;</span><br></p><p><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></p>10. 6. 2019 11:27:44Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v ČR v porovnání s EU (2008-2018). 2019-06-09T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/147426282.jpg10. 6. 2019 11:54:17http://www.zkola.cz/sofia/potreby/pruzkumy-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová