Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Podklady pro výuku mediální výchovy jsou dostupné včetně ročního plánu59975<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Poptávka po vyšší mediální gramotnosti roste jak ze strany společnosti, tak i rodičů či dokonce studentů. Mediální gramotnost neobsahuje jen dovednost rozpoznat nepravdivé zprávy (fake news), ale například i ochranu soukromí v online prostředí, právní vědomí o nakládání se staženým obsahem, vyrovnání se s nenávistnými reakcemi a podobně. Vypracování metodiky a příprav k tématu je časově náročné a představuje bariéru pro rozvoj mediální gramotnosti ve školách. Často ale není nutné dělat vše od začátku a je možné využít podklady od ostatních učitelů.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Za posledních deset let se mediální výchova značně posunula. Dříve převládal popis vzniku zpravodajství v tradičních médiích či schopnost rozeznat skryté komerční sdělení vydávající se za zprávu. Média se ovšem za tu dobu proměnila, žáci a studenti tradiční média takřka nevyužívají a hlavním zpravodajským kanálem jsou pro ně sociální sítě. Jak by měla škola na takovou situaci reagovat? “Nejtěžší je ujasnit si, co žáci přesně mají zvládnout a jak vytvořit metodiky. Aktualizovat obsah a zahrnout do něj i současné dění je ta snazší část práce,” sděluje Tamara Kováčová z EDUin, kde vede projekt Otevřené vzdělávání.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><p style="text-align&#58;justify;">Pro výuku lze využít např. <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=919&amp;qid=786034">Příručku pro mediální výchovu na gymnáziích</a> obsahující pracovní listy, příručku pro učitele i příklady z praxe. Dále se lze inspirovat z více než stovky zahraničních materiálů portálu <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=920&amp;qid=786034">Consumer Classroom</a>, devět jich je dokonce v češtině. Mediálnímu vzdělávání se věnuje i Člověk v tísni svým projektem Jeden svět na školách a na webu zveřejňuje i <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=921&amp;qid=786034">příslušné metodiky pro učitele</a>. <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=922&amp;qid=786034">Základní lekce</a> zpřístupnilo i Centrum mediálního vzdělávání a v případě schválené registrace lze i získat pro mediální výchovu <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=923&amp;qid=786034">rozsáhlé podklady do výuky</a> společnosti CCA Group. Materiály lze najít i <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=924&amp;qid=786034">na portálu</a> mediální výchovy a gramotnosti pražské Fakulty sociálních věd.</p>S aktuálními tématy může pomoci <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=925&amp;qid=786034">Otevřená učebnice mediální výchovy</a> Michala Kaderky z pražského Gymnázia Na Zatlance. &quot;Jedná se o pravidelně aktualizované podklady do výuky. Vedle příprav sdílím i celoroční plán výuky, pracovní listy pro studenty a postupně doplňuji i podklady pro učitele,&quot; sděluje Michal Kaderka, který zároveň koordinuje Alianci pro otevřené vzdělávání a úzce spolupracuje s EDUin. &quot;Učebnice je psána pod variantou veřejné licence Creative Commons, takže ji pedagogové mohou pro své účely měnit a následně zase sdílet,&quot; doplňuje Tamara Kováčová.<br><br>Z evropských fondů byla taktéž podpořena tvorba vzdělávacích materiálů pro mediální výchovu, jako například&#160;<a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=926&amp;qid=786034">Moderní inovativní metody v mediální výchově</a> novojíčinského gymnázia či <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=927&amp;qid=786034">Implementace mediální výchovy do vzdělávání na základních a středních školách gymnázia TGM</a> v obci Zastávka.<br><br>Pro rozvoj mediální gramotnosti lze pracovat i s filmy. Kritické hodnocení a analýza filmů je velmi podobná vyhodnocení zpravodajským informací. Cenným zdrojem proto mohou být i <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=928&amp;qid=786034">metodiky k zapojení filmu ve výuce dějepisu</a> Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Velmi přijatelnou formou se tak žáci dozví, jak např. postupovala nacistická a komunistická propaganda. K tématu <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=929&amp;qid=786034">hate speech na internetu</a> lze zase využít praktický návod Multikulturního centra, jak žáky a studenty o nenávistných projevech ve třech devadesátiminutových blocích učit.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a><br><br><br></div><p></p>26. 5. 2017 11:01:16Poptávka po vyšší mediální gramotnosti roste ze strany společnosti, rodičů i studentů. Pro výuku lze využít příručky společnosti EDUin, zahraniční materiály portálu Consumer Classroom a další metodiky, učebnice či výstupy evropských projektů./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/cute%20teens.jpg26. 5. 2017 11:10:23https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Národní cena kariérového poradenství 201759898<div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Sdílejte svou praxi kariérového poradenství a inspirujte se od ostatních.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Kdo se může do soutěže přihlásit&#58;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Mohou se zapojit&#160;organizace&#160;(např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i&#160;jednotlivci&#160;(výchovní poradci, poradci ve&#160;státních i&#160;nestátních zařízeních a&#160;organizacích, soukromí poradci a&#160;další).</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit&#58;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Přihlásit je možné&#160;aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;pro mládež i pro dospělé.&#160; Přihlásit lze i jednorázovou&#160;aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce&#160;(informační nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).</div><div style="text-align&#58;justify;">Rádi bychom podpořili i&#160;začínající jednotlivce a organizace, přicházející s&#160;malou, ale významnou iniciativou v&#160;oblasti poradenství.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k&#160;učení, kritické myšlení a efektivní práci s&#160;informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;</li><li>získávání a rozvíjení znalostí a orientaci v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce, plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;</li><li>rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnatelnost, rozvoj dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti;</li><li>talent, jedinečnost a silné stránky.</li></ul><h3 class="ms-rteElement-H3B">Přihlášené aktivity mohou také podporovat oblast kariérového poradenství obecně&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>dostupnost a kvalita kariérového poradenství, celoživotní rozměr poradenství; &#160;</li><li>mezinárodní mobility v&#160;oblasti vzdělávání a práce přispívající kariérovému rozvoji;</li><li>inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce s&#160;ohledem na situaci minorit a migrace.</li></ul><h3 class="ms-rteElement-H3B">Harmonogram soutěže&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Zveřejnění/vyhlášení soutěže&#58;&#160;5. května 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Uzávěrka pro zasílání příspěvků&#58;&#160;21. června 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Hodnocení&#58;&#160;červenec – srpen 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků&#58;&#160;21. září 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Studijní návštěva ve Švédsku&#58;&#160;&#160;14. - 17. listopadu 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Jak se přihlásit&#58;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Přihláška ke stažení&#160;<a href="https&#58;//drive.google.com/file/d/0B1S-aJtQA9D8Ti04bGNWWjVaWTg/view?usp=sharing">zde</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Přihlášku pošlete na adresu&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>&#160;nejpozději do&#160;21. června 2017.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">---&#160;</div></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž je realizovaná ve spolupráci s&#160;Centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci. Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Další informace jsou uvedeny <a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/novinky/2017/nckp-2017.html"><strong>na webu Euroguidance.cz</strong></a>.</div><br>24. 5. 2017 11:32:21Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Sdílejte svou praxi kariérového poradenství a inspirujte se od ostatních. Přihlášku pošlete nejpozději do 21. června 2017./sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Dospely%20se%20vzdelava_per.jpg24. 5. 2017 11:38:50https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
“Intensive Study Visit course” a “BLP” v britském školství60402<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Jiřina Juříčková z Gymnázia a Jazykové školy Zlín vycestovala v březnu&#160;letošního roku&#160;na&#160;studijní návštěvu střední školy v anglickém Bournemouth a seznámila se se změnami v britském školství.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Erasmus+ je úžasný program, který vám zcela určitě obohatí život. Já jsem díky klíčové aktivitě 1 měla možnost zúčastnit se kurzu „Intensive Study Visit&quot;, jehož hlavní náplní byla studijní návštěva střední školy v&#160;anglickém Bournemouth a seznámení se se změnami v&#160;britském školství. Návštěva střední školy Bishop of Winchester Academy by vydala na samostatný článek, diskuse o změnách v&#160;britském školství byla více než zajímavá. Poměrně známou změnou je prodloužení povinné školní docházky z&#160;16 do 18 let (elegantní řešení nezaměstnanosti mladých), další změnou je zavedení BLP. A to je právě to, co mě na mém pobytu nejvíce zaujalo a jednoznačně oslovilo.</p><p style="text-align&#58;justify;">BLP – Building Learning Power – je v&#160;podstatě pokus o změnu v&#160;přístupu škol k&#160;přípravě mladých na „nejistou, neustále se měnící&quot; budoucnost. BLP je snaha pomoci mladým stát se lepšími žáky systematickým kultivováním jejich zvyků a přístupu k&#160;práci, aby byli schopni čelit nejistotě a obtížím s&#160;klidem, sebejistotou a kreativně a je založena na tvrzení, že učení se dá naučit.</p><p style="text-align&#58;justify;">Building Learning Power je založen na několika základních myšlenkách. První je, že účelem vzdělávání je příprava mladých na život po škole, ne pouze na testy a zkoušky ve škole. To znamená vybavit mladé lidi mentálně, emocionálně a sociálně tak, aby se nebáli výzev a uměli si poradit v&#160;nejistých nebo složitých situacích. </p><p style="text-align&#58;justify;">Druhou myšlenkou je víra, že tato příprava se rozhodně netýká pouze těch, u kterých se předpokládá, že u zkoušek a testů budou mít výborné výsledky, ale všech. Autoři BLP věří (a já s&#160;nimi), že je důležité pomoci mladým lidem objevit věci, které by opravdu chtěli ve svém životě dělat a ve kterých by byli dobří, a posílit jejich vůli a schopnosti svého cíle dosáhnout.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další myšlenkou je přesvědčení, že 99% mladých lidí je schopno si vybudovat sebedůvěru, způsobilost a nadšení k práci. S&#160;tím je spojené přesvědčení o tom, že „praktická inteligence&quot; není neměnná, není dána při narození, ale že je to něco, co se dá s&#160;pomocí vybudovat. A cílem BLP je vytvořit a šířit praktické návody a nápady, jak tuto „praktickou inteligenci&quot; rozšiřovat efektivně.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;tak tradičním systému, jako je ten britský, je posun od zaměření se pouze na výsledky u mnoha různých typů národních zkoušek k&#160;zaměření se na podporu žáků a rozvoj jejich osobnosti tak, aby byli připraveni na složité životní situace, až téměř neuvěřitelný. Přijetí myšlenek Building Learning Power do velké míry závisí na vizi školy a síle jejího lídra, začlenění BLP do práce školy a učitelů není krátkodobá záležitost, výsledky se neobjevují ze dne na den a nedají se změřit tak snadno, jako jedničky nebo body u zkoušky. Přesto je více a více škol ve světě bere za své a řídí se jimi. </p><p style="text-align&#58;justify;">Osobně si myslím, že by tento přístup mohl být cestou, jak co nejlépe pomoci mladým lidem volit správnou školu, práci, která je bude bavit, a budou ji dělat dobře, jak je připravit na život po škole. Mám tři publikace, čtu dál a ráda se podělím o další myšlenky, poznatky, názory.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/potreby/Inspirace-ze-zahranicni-spoluprace/PublishingImages/IMG_1451.JPG" alt="IMG_1451.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;410px;height&#58;547px;" /><img src="/sofia/potreby/Inspirace-ze-zahranicni-spoluprace/PublishingImages/IMG_1455.JPG" alt="IMG_1455.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;410px;height&#58;547px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/potreby/Inspirace-ze-zahranicni-spoluprace/PublishingImages/EU%20flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" alt="EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;115px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 5. 2017 9:31:27Jiřina Juříčková z Gymnázia a Jazykové školy Zlín vycestovala v letošním školním roce na studijní návštěvu střední školy v anglickém Bournemouth a seznámila se se změnami v britském školství. /sofia/potreby/Inspirace-ze-zahranicni-spoluprace/PublishingImages/Gym.jpg26. 5. 2017 10:58:34https://www.zkola.cz/sofia/potreby/Inspirace-ze-zahranicni-spoluprace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Školství by mělo žáky připravit na život, zaznělo na konferenci60289<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Historicky první krajská konference k&#160;rozvoji podnikavosti ve školství se konala ve čtvrtek 27. dubna ve ve zlínské Batově vile. V&#160;programu vystoupilo sedm řečníků. Všichni se vyjadřovali k&#160;tématu podpory iniciativy, kreativity a podnikavosti, které tvoří klíčovou oblast v&#160;projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„S přáním uspořádat konferenci na téma podnikavosti přišel realizační tým projektu společně se členy minitýmu pro podporu podporu iniciativy, kreativity a podnikavosti. Naštěstí se nám podařilo najít ty správné nadšence, kteří do toho s&#160;námi chtěli jít. Považujeme za velmi důležité ukazovat na myšlenky, které naše pedagogy a pedagožky motivují a inspirují k rozvoji vlastní osobnosti i osobnosti jejich žáků či žákyň,&quot; sdělil vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img alt="Konf7.JPG" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/Konf7.JPG" style="margin&#58;5px;" /></p><p style="text-align&#58;justify;">Dopolední přednášková část byla zaměřená na informace k výukovým programům, které je možné využívat, novinky a inspirace do výuky. Kateřina Lichtenberková z&#160;Národního ústavu pro vzdělávání uvedla téma v&#160;nejobecnějším pojetí, následovali pánové Ladislav Chvátal a Jakub Křižka, kteří představili konkrétní výukové programy a nástroje, které se osvědčily ve výuce na základních či středních školách. Po přestávce vystoupila Jana Vodáková a Petr Konečný s&#160;dalšími inspiracemi a vzory, které napomáhají k&#160;rozvoji podnikavého ducha v&#160;našich školách a realizaci nápadů studentů. Velmi nápaditá byla prezentace pánů Jirky Doležala a Honzy Emlera, tvůrců inovativního diáře Doller, který je pomocníkem při plnění snů a zároveň splněným snem dvou nadšených spolužáků z&#160;Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. </p><p style="text-align&#58;justify;">V odpolední části proběhly tematicky zaměřené workshopy dle výběru účastníků. Učitelé si vyzkoušeli, jak přijít na podnikatelský nápad, jak podpořit podnikavého ducha u dětí, diskutovali o účinném time managementu a stanovování priorit v&#160;profesním i osobním životě. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img alt="Konf1.JPG" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/Konf1.JPG" style="margin&#58;5px;" /></p><h1>Myšlenky, které zazněly&#58;</h1><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Podnikavost = postoj k&#160;životu, aktivní přístup k životu, podnikavost nerovná se podnikání.</li><li>Entrepreneurship x intrapreneurship. „Každý zaměstnanec podnikatelem&quot; - T. Baťa</li><li>Staronovou rolí školství je příprava na život.</li><li>Žáci budou potřebovat být podnikaví kvůli změnám (Průmysl 4.0, flexibilita pro trh práce). Do konce roku 2020 musí mít každý žák zkušenost s výchovou k&#160;podnikavosti.</li><li>Vzdělávání v&#160;oblasti podnikavosti je průřezovou kompetencí a mělo by se vyučovat spíše jako téma než jako samostatný předmět. Podnikatelský duch, myšlení je nová obecná kompetence ve vzdělávání učitelů, podobně jako digitální kompetence, ale v&#160;mnohem širším rozsahu. Nejde totiž naučit, ale lze ji rozvíjet prostřednictvím učení se zkušeností. Nařízení shora nemění mentalitu. To, co učitel a edukace potřebují, je inspirace, konkrétní příklady a povzbuzení k&#160;následování a učení se (Evropská komise).</li><li>Pomáhejme mladým lidem získat neopakovatelné zkušenosti z reálného podnikání a kontaktu s praxí, prožitky skrze praktické vzdělávací programy, spolupráci s učiteli a firmami.</li><li>JA – vzdělávací programy pro SŠ, které propojují svět škol a firem, Lovci podnikavých duchů – zážitková hra pro rozvoj dovedností pro děti ve věku 9-12 let.</li><li>Podnikavé vzdělávání se snaží podpořit studenty, aby rozvíjeli svou schopnost dělat nové, tvůrčí a inovativní věci, které mají pro ně a širší komunitu hodnotu v&#160;reakci na příležitosti či potřeby (Teacher 2020).</li><li>Být podnikavý. Poznávat. Zkoušet. Cestovat. Vzdělávat se (např. TED talks, Coursera).</li><li>„Miřte na měsíc. I když ho minete, přistanete mezi hvězdami.&quot;&#160; - Les Brown</li><li>Lepší je naplánovat si velké sny a dosáhnout poloviny, než naplánovat si polovinu snů a dosáhnout půlky z&#160;nich.</li><li>Je důležité probudit v&#160;žácích motivaci, aby věděli, „proč&quot; se mají učit. Je nutné vědět, co mě baví, věnovat se sám sobě, v&#160;opačném případě hrozí pokles emoční inteligence, necitlivost k sobě, svým potřebám, přáním (aktuálně např. díky otupělosti sociálními sítěmi). Objevujme silné stránky u svých studentů.</li><li>Poskytujme dětem zajímavé osobnosti a jejich příběhy, pozitivní vzory.</li><li>Všímejme si toho, co se povedlo a co se daří.</li><li>Žijme své sny.</li></ul><h1>Prezentace&#58;</h1><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Kateřina%20Lichtenberková.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Kateřina Lichtenberková.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Ladislav%20Chvátal.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Ladislav Chvátal.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Jakub%20Křižka.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Jakub Křižka.pdf</a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Jana%20Vodáková.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Jana Vodáková.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Petr%20Konečný.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Petr Konečný.pdf</a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Jiří%20Doležal%20a%20Jan%20Emler.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Jiří Doležal a Jan Emler.pdf</a></p><p><img alt="Konf8.JPG" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/Konf8.JPG" style="margin&#58;5px;" /><img alt="Konf4.JPG" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/Konf4.JPG" style="margin&#58;5px;" /><img alt="Konf5.JPG" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/Konf5.JPG" style="margin&#58;5px;" /><img alt="Konf6.JPG" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/Konf6.JPG" style="margin&#58;5px;" /></p><p><img alt="KAP logo.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Skolstvi_by_melo_zaky_pripravit_na_zivot/KAP%20logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>2. 5. 2017 14:09:25Historicky první krajská konference k rozvoji podnikavosti ve školství se konala ve čtvrtek 27. dubna ve ve zlínské Batově vile. V programu vystoupilo sedm řečníků. Všichni se vyjadřovali k tématu podpory iniciativy, kreativity a podnikavosti, které tvoří klíčovou oblast v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. /rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/In%20perex.JPG19. 5. 2017 8:54:08https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Finanční gramotnost Čechů se nelepší, jsme na tom stejně jako loni59487<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Finanční gramotnost Čechů je nadále průměrná. Od loňského roku se podle aktuálního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) zlepšil Index finanční gramotnosti ČBA jen o jeden bod na 55 bodů ze 100. Stále stejných výsledků dosahujeme i navzdory tomu, že je v&#160;posledních letech tématu finančního vzdělávání věnována poměrně velká pozornost. A&#160;to napříč společností, tedy nejen v&#160;médiích nebo v rámci školní výuky, ale stále častěji i&#160;v&#160;rodinách – s&#160;dětmi se o financích aktuálně snaží mluvit 92 % rodičů.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Stejně jako v&#160;předchozích letech projevili Češi v&#160;testu finanční gramotnosti jen průměrné znalosti a&#160;celkový Index finanční gramotnosti ČBA dosáhl 55 bodů ze 100. Orientace ve financích je dle očekávání závislá na vzdělání, kdy lidé se základním vzděláním nebo výučním listem v&#160;průměru nepřekročili hranici 50 bodů, vysokoškoláci naopak prokázali vědomosti o hodnotě 64 bodů. „Naše znalosti se dlouhodobě příliš nezlepšují. Často je to proto, že <strong>jsme si ke světu financí vybudovali negativní vztah</strong>. Peníze pro nás často znamenají jen počty a spoustu definic. Jedním z&#160;důvodů může být i to, že jsme přesyceni odbornými informacemi, ve&#160;kterých se nevyznáme,“ komentuje výsledky gestorka finančního vzdělávání ČBA Helena Brychová.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Odborné informace jsou podle průzkumu skutečně kamenem úrazu – <strong>39 % Čechů tvrdí, že doporučení finančních poradců jsou pro ně nesrozumitelná</strong>. „Dalších 14 % Čechů si informace o&#160;penězích neumí dohledat nebo jim dělají potíže početní úkoly a údaje uváděné v %. Téměř čtvrtina (22 %) respondentů přiznala, že světu financí nerozumí vůbec,“ doplňuje Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&amp;C, která průzkum pro ČBA realizovala. Naopak 19&#160;% Čechů v oblasti financí nemá problém.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Děti se finančně vzdělávají i doma&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</h2><div style="text-align&#58;justify;">Význam finanční gramotnosti byl vždy velký, ale se stále zvyšujícím se počtem nesplacených úvěrů a&#160; exekucí, je v&#160;dnešní době ještě důležitější, abychom porozuměli tomu, o čem ve světě vlastních financí rozhodujeme a občas si uměli něco spočítat. „Správné rozhodování o penězích je v&#160;dnešní době finanční naprosto základní dovedností. Bez ní nelze ve společnosti samostatně fungovat. Součástí je i schopnost selským rozumem vyhodnocovat informace, které jsou nám o financích předkládány,“ vysvětluje Helena Brychová.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">A tak se problematikou finančního vzdělávání zabývá stále více institucí. <strong>Škola, která má podle poloviny populace nést za výchovu dětí v oblasti finanční gramotnosti hlavní zodpovědnost, je dle názoru rodičů poměrně úspěšná. Výsledky, které školní výuka přináší, pozoruje 36 % rodičů. </strong>„Pozitivním zjištěním je, že rodiče si začínají uvědomovat význam vědomostí z&#160;oblasti financí a <strong>sami se je tak do výchovy svých dětí snaží dle odpovědí 92 % respondentů-rodičů zařazovat</strong>. Z toho 43 % pravidelně a 31 % až v&#160;případě, kdy děti samy projeví zájem a zeptají se,“ vysvětluje Helena Brychová. „Podle průzkumu informace o penězích do výchovy dětí přinášejí pravidelně hlavně otcové (49 %), což je pro nás překvapivé a zároveň potěšující zjištění,“ upřesňuje Brychová. Naopak zcela finanční výchovu opomíjí 8 % rodičů – u 2 % je to proto, že ji nechávají právě jen na školní výuce, a u 6 % proto, že jí sami nerozumí.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">-----</div><div style="text-align&#58;justify;">O průzkumu a Indexu finanční gramotnosti ČBA</div><div style="text-align&#58;justify;">Průzkumu se zúčastnilo 1 037 respondentů z&#160;celé ČR starších 18 let. Pro ČBA jej realizovala agentura SC&amp;C ve dnech 6. února – 5. března 2017. Test finanční gramotnosti vypracovala v&#160;roce 2016 ČBA za přispění společností CEFIG, Finanční gramotnost do škol a Poradna při finanční tísni. Respondenti odpovídali na 11 kvízových otázek, Index finanční gramotnosti ČBA byl stanoven podle úspěšnosti odpovědí na jednotlivé otázky (čím větší podíl správných odpovědí, tím lehčí otázka a méně bodů za správnou odpověď).&#160;V&#160;každé otázce je za správnou odpověď udělena hodnota 1 mínus celkový podíl správných odpovědí, za špatnou odpověď je 0 bodů. Platí, že čím náročnější otázka, tím více bodů za správnou odpověď. Vše je pak převedeno na škálu 0-100. Index tak přesně zohledňuje náročnost jednotlivých otázek.</div><br>4. 4. 2017 13:44:32Finanční gramotnost Čechů je nadále průměrná. Stále stejných výsledků dosahujeme i navzdory tomu, že je v posledních letech tématu finančního vzdělávání věnována poměrně velká pozornost. /sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Finance_per.jpg4. 4. 2017 13:49:47https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Seminář Podpora mnohojazyčných tříd II - Jazykový rozvoj žáků-cizinců 58635<div style="text-align&#58;justify;"><strong><em>Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádá ve dnech 27. – 28. 4. 2017 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců, který bude veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o přínos mnohojazyčného prostředí a výuku žáků-cizinců. Pracovními jazyky semináře jsou angličtina a němčina (která není podmínkou).</em></strong></div>&#160;<br>&#160;<h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Co Vás na semináři čeká a co se dozvíte?</span></h4><p></p><p style="text-align&#58;justify;">Jak podpořit povědomí učitelek/učitelů o roli vyučovacího jazyka (češtiny), který vede k úspěšnému vzdělávání všech žáků.</p>Diskuze a adaptace příkladů dobré praxe pro výuku a učení se v mnohojazyčném prostředí s češtinou jako vyučovacím jazykem.<div style="text-align&#58;justify;">Jak podporovat pozitivní vztah k jazykové a kulturní rozmanitosti.</div><br>Jak zlepšit kvalitu výuky jazyků pro všechny žáky v mnohojazyčných třídách se zaměřením na&#58;<br><ul><li>předchozí znalosti a možnosti žáků-cizinců (hodnocení počáteční znalosti jazyka žáků-cizinců),</li><li>podporu vyučovacího jazyka (češtiny) v mnohojazyčném prostředí,</li><li>formativní hodnocení jazykových znalostí žáků-cizinců,</li><li>sledování jazykového pokroku žáků-cizinců.</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Efektivní výukové nástroje, metody a přístupy pro podporu mnohojazyčných tříd jako součást výstupu projektů Evropského střediska pro moderní jazyky.</div>&#160;<h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-9">Účastníci</span></h4>Seminář je určen pro malé skupiny 2 až 3 učitelů z jedné školy, ideálně v tomto složení&#58; třídní učitel/ka, ředitel/ka školy, lektor/ka kurzů češtiny na ZŠ (1. stupeň ZŠ), učitel/ka češtiny, ředitel/ka školy, lektor/ka kurzů češtiny na ZŠ (2. stupeň ZŠ, nižší stupeň víceletých gymnázií).<div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Pokud má škola nějaké specifické požadavky, může být složení navržené skupiny učitelů uzpůsobeno jejím podmínkám. Ve výjimečných případech může být ve spolupráci s organizátorem a vedením školy projednána individuální účast učitelky/učitele. V takovém případě kontaktujte prosím organizátora semináře s předstihem.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">V případě zájmu je možné hlásit se elektronicky prostřednictvím <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeVETKXzGkfpy925rnHMXZux4VFoWR8ZIJrsdoK5OwesV_OQ/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank"><strong>formuláře GoogleDocs</strong></a>. Z důvodu omezeného počtu účastníků se přihlaste co nejdříve.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na semináři bude škole potvrzena a následně budou přihlášení učitelé kontaktováni k zajištění praktických potřeb (ubytování, doprava atd.).</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Seminář je organizován Evropským střediskem pro moderní jazyky při Radě Evropy a je spolufinancován Evropskou komisí. Účast na semináři je bezplatná. Doprava, ubytování a občerstvení jsou plně hrazeny.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Místo konání&#58; Praha, místo konání bude upřesněno.<br><br><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Podpora%20mnohojazycnych%20trid%20II_2017_CZ.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Podpora mnohojazycnych trid II_2017_CZ.pdf</a><br><br><br></div>16. 3. 2017 14:18:40Národní ústav pro vzdělávání pořádá v Praze ve dnech 27. – 28. 4. 2017 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazykové podpory žáků-cizinců. Seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. /sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Skupina%20s%20ucitelem_per.jpg16. 3. 2017 14:25:59https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Vzděláním k zaměstnání43869<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vlády mnoha zemí bojují s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, kteří právě opustili systém vzdělávání.&#160;Akademici i politici proto zkoumají dopad kariérního vzdělávání, které by studenty mohlo lépe připravit pro trh práce v dospělosti. Po britské zprávě rekapitulující výsledky 73 předchozích studií na toto téma se vztahu mezi studiem a zaměstnatelností věnuje také organizace OECD a informuje o tom na svém blogu. Navazuje tak na své předchozí práce&#160;</strong><a href="http&#58;//www.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_9789264087460-en"><strong>Učením k práci</strong></a><strong>&#160;a&#160;</strong><a href="http&#58;//www.oecd-ilibrary.org/education/skills-beyond-school_9789264214682-en"><strong>Dovednosti přesahující školu</strong></a><strong>.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zmíněný britský&#160;přehled&#160;z loňského roku zjistil, že dvě třetiny předchozích prací zjistily pozitivní ekonomický dopad kariérního vzdělávání (od klasického školního poradenství přes zapojení zaměstnavatelů, podporu pracovních zkušeností až po výuku k podnikání). Studie tak potvrdila dopad na zaměstnatelnost, zároveň se&#160;<strong>ukázalo i lehké zlepšení studijních výsledků spojené s hypotézou, že pochopení propojení studijních cílů s pozdějším kariérním uplatněním mladé lidi motivuje k učení</strong>.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Studie&#160;dat PISA z roku 2012 ze šesti zemí (Austrálie, Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko a Irsko), v nichž se děti účastnily série&#160;<strong>aktivit kariérního rozvoje, jako jsou stáže, stínování pracovních pozic, veletrhy pracovních příležitostí a školní kariérní poradenství</strong>, zkoumala, jak se vztah ke studiu u dětí po takových aktivitách mění. Patnáctiletí účastníci vybírali z tvrzení&#160;škola je ztráta času, škola pomáhá získat práci, škola připravuje na život jen málo.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Po korekci sociálních, demografických a behaviorálních vlivů na postoj ke vzdělání studie potvrdila, že&#160;<strong>účast na aktivitách kariérního rozvoje zlepšuje vnímání smyslu školní docházky. Největší pozitivní dopad přitom měly kariérní rozhovory se školním poradcem nebo účast na veletrhu práce</strong>, nejsilnější vztah je vidět u finských a irských studentů.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Studie nabízí nový pohled na vztah mezi kariérním poradenstvím a smyslem vzdělávání. Ukazuje, jak konkrétně mohou školy postoj svých studentů k vzdělávání ovlivnit. Podrobnější analýza vztahu mezi aktivitami pro kariérní vzdělávání a výsledky v PISA testech je v plánu.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Celý text si můžete přečíst v <span class="ms-rteStyle-Normal">příspěvku</span>&#160;<a href="http&#58;//oecdeducationtoday.blogspot.cz/2017/01/how-student-attitudes-towards-value-of.html"><strong>How student attitudes towards the value of education can be shaped by careers education – evidence from the OECD’s PISA study</strong></a>.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Scio, <a href="http&#58;//www.scio.cz/">www.scio.cz</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>27. 2. 2017 8:36:12Vlády mnoha zemí bojují s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, kteří právě opustili systém vzdělávání. Akademici i politici proto zkoumají dopad kariérního vzdělávání, které by studenty mohlo lépe připravit pro trh práce v dospělosti. /sofia/SiteCollectionImages/images/141116545.jpg29. 3. 2017 12:33:45https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková