Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Noc s Andersenem proběhne v pátek 23. 3. 2018 45878<p style="text-align&#58;justify;"><strong>18. pohádková Noc s Andersenem proběhne v pátek 23.3.2018 na více než 1 600 míst, odhadovaná&#160;účast je 95&#160;000 malých i velkých účastníků.&#160;Nocovat budou děti v Čechách, na Moravě,&#160;ve Slezsku i&#160;na Slovensku.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zásilky pohádkových pohlednic jbyly poslány&#160;také do českých škol bez hranic, českých krajanských spolků a do zahraničních knihoven i škol; jsou mezi nimi účastníci z Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, USA, Austrálie, Řecka, Velké Británie, Německa, Dánska, Nového Zélandu, Malty, Španělska,&#160;Portugalska, Švýcarska, Francie, Itálie, Saúdské Arábie,&#160; letos se opět podařilo navázat kontakt s kibucem v africké Keni, kde přenocuje 20 afrických dětí.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Leitmotivem letošního pohádkového nocování budou příběhy z knihy <strong>Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka</strong>, 180. výročí vzniku pohádky&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">H. Ch. Andersena <strong>O statečném cínovém vojáčkovi</strong> a 80. výročí vzniku klubu <strong>Rychlých šípů</strong>. Téma Rychlé šípy využije minimálně 108 registrovaných míst, což nám říká, že více než 8 000 dětí a dospělých si v Noci s Andersenem připomene letošní výročí vzniku Rychlých šípů.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">I letos dorazí vzácná návštěva z dánské ambasády, a to za dětmi v Městské knihovně v Kladně a do Dětského domova v Ledcích, tentokrát se spojí také se zástupci firmy Lego. Dánský velvyslanec pan Ole Frijs-Madsen a také velvyslanec České republiky v Dánsku pan Radek Pech přislíbili zaslat zdravici všem dětem. </p><p style="text-align&#58;justify;">Na tisk pohlednic přispělo Ministerstvo kultury ČR, distribuci pohlednic zajišťuje nakladatelství Albatros, Audioteka.cz nabídne dětem zdarma nahrávku pohádky Statečný cínový vojáček. Skautská nadace Jaroslava Foglara a Skauti nabízí celou řadu aktivit pro letošní pohádkové nocování.&#160; Určitě&#160; opět udělíme Cenu nočních spáčů v anketě Dětský knihomol, soutěž pro děti připraví také elektronický časopis veverusak.cz. I letos se k nám večer připojí Rádio Junior&#160; s večerním vysíláním, kdy hosty budou Tereza Voříšková a Karel Voříšek. A Čtisibrýl Ušatý slibuje zapeklitou otázku, na kterou se všichni už moc těší.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">Poděkování patří&#160;také vnučce Josefa Čapka, paní Kateřině Dostálové z Dobříše za krásná slova a souhlas s použitím kreseb pana Čapka&#58; <strong>&quot;Moc mě těší, že by pejsek a kočička mohli být na pohlednici k Noci s Andersenem... Přespání dětí v knihovnách s četbou, hrami a soutěžemi mi připadá a vždycky připadalo jako moc báječná myšlenka...&quot;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">V Uherském Hradišti začne Noc s Andersenem už ve 12 hodin na dětském oddělení u</span><span style="background-color&#58;transparent;">herskohradišťské nemocnice, kde je tradičně záhajeno pohádkové nocování s dětmi, které zůstávají v nemocnici přes víkend.&#160; Poté, od 15&#58;00 do 18&#58;00 proběhne na travnaté ploše u knihovny pro všechny děti odpoledne se skauty. Program pro nocující děti vypukne v 18&#58;00 v čítárně Knihovny BBB. Bude vyhlášena nejlepší dětská&#160;čtenářka, všichni účastníci přivítají pana&#160;Andersena a s Rychlými šípy budou pokračovat a bavit se ...</span><br></p><p></p>19. 3. 2018 10:34:4018. pohádková Noc s Andersenem proběhne v pátek 23.3.2018 na více než 1 600 míst, odhadovaná účast je 95 000 malých i velkých účastníků. Nocovat budou děti v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku. /sofia/SiteCollectionImages/5_Images/135785917.jpg19. 3. 2018 11:25:04https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Stav mediálního vzdělávání na základních a středních školách v ČR45555<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Podle analýzy think-tanku Evropské hodnoty je mediální výchova ve vzdělávacím systému zakotvena a dokonce na ni upozorňuje i Audit národní bezpečnosti jako na nástroj proti hybridním hrozbám. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa, učitelé se připravují na koleni a&#160;pokud nezvedneme digitální gramotnost, neposílíme ani tu mediální.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br>Autorem<strong>&#160;</strong><a href="http&#58;//www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2018/03/Analyza_Stav_medialniho_vzdelavani_CR.pdf" target="_blank"><strong>analýzy</strong></a>&#160;je vyučující pražského Gymnázia Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání Michal Kaderka. Ten na třiceti stranách pro think-tank Evropské hodnoty v kostce uvedl, jak&#160;je&#160;mediální výchova zakotvena ve vzdělávacím systému, zhodnotil dosavadní výzkumy o mediální gramotnosti a výuky mediální výchovy na školách, jaké jsou problémy se zlepšením a co se dá dělat.</div><div><br></div><div>K šesti hlavním zjištění Michal Kaderka říká&#58; “Neustupujme od mediální výchovy tím, že ji scvrkneme jen&#160;na&#160;rozpoznání fake news. Děti jsou v kontaktu s médii již od batolícího věku a vyrůstají v online informačním prostředí. Děti i mladé lidi je proto nutné systematicky mediálně vzdělávat, nejen hasit problém, který se aktuálně ve společnosti projeví.”</div><div><br></div><div>Petra Mazancová, předsedkyně&#160;<a href="https&#58;//ucitelskaplatforma.cz/index.php/tri-minuty/" target="_blank"><strong>Učitelské platformy</strong></a>&#160;sdružující učitele všech předmětů napříč školkami po vyšší odborné školy dodává&#58; “Mediální gramotnost nezlepšíme tím, že zaúkolujeme školy. Řešme taky, na úkor jaké látky máme děti mediálně vzdělávat. Ukazuje se, že současné problémy nás nutí měnit tradiční obsah i formu vzdělávání. Bez této změny se&#160;situace nezlepší. Řiďme se podle faktů, nikoli emocí.”</div><div><br></div><div><strong>Šest hlavních zjištění&#58;</strong></div><div><br>1. <strong>Mediální gramotnost je zmíněna jako nástroj v boji proti hybridním hrozbám v Auditu národní bezpečnosti</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Ministerstva vnitra i obrany by měla po ministerstvu školství a ministerstvu práce a sociálních věcí požadovat vytvoření vhodných vzdělávacích podmínek, které budou zaměřeny na posílení mediální gramotnosti a výsledky v mediálním vzdělávání.</div><div><br></div><div><strong style="font-size&#58;14px;">2. Mediální výchova se nyní soustředí pouze na rozpoznání dezinformací a fake news,&#160;ale to&#160;nestačí</strong></div><div><br>Mediální výchova má vést k mediální gramotnosti. Mladí lidé mají vědět, jak vznikají a jak se šíří informace, umět je kriticky posoudit, mít základní přehled o mediálním trhu a typech médií, úloze veřejnoprávních médií, vědět, jak média ovlivňují náš život apod. Pokud se budeme soustředit pouze na fake news a dezinformace, tak si dnešní děti nedokážou v budoucnosti poradit s jiným problémem, který souvisí s médii. Mediální vzdělávání musí být systematické, nikoliv nahodilé podle požáru, který společnost hasí.</div><div><br><strong>3.&#160;Školy mediální výchovu neřeší a učitelé jsou na výuku mediální výchovy sami</strong></div><div><strong></strong><b><br></b>Mediální výchova se učí převážně jako průřezové téma a polovina škol v průzkumu organizace Člověk v tísni přiznala, že nesleduje naplnění mediální výchovy ve výuce. Podle téhož průzkumu se většina středoškoláků setká s mediální výchovou čtyři hodiny ročně. Důvodem je&#160;pravděpodobně nízká připravenost učitelů (více než tři čtvrtiny učitelů si vytváří výukové materiály sami, chybí i audiovizuální didaktické materiály). Učitelům taktéž nezbývá čas na&#160;přípravu a realizaci témat mediální výchovy. Pro odborná učiliště se s průřezovým tématem mediální výchovy nepočítá vůbec. MŠMT by proto mělo zařadit mediální výchovu do seznamu podpor akreditovaných kurzů pro učitele.</div><div><br><strong>4. Mediální výchova je ilustrační problém zastaralosti vzdělávání</strong></div><div><strong></strong><b><br></b>Školy při naplňování školních vzdělávacích programů již nemají prostor pro posilování dalších potřebných gramotností. Není možné neustále školy úkolovat dalším vzděláváním, pokud jim neubereme z objemu, které vyučují z povinnosti. Mnoho škol taktéž setrvává ve vzdělávací tradici založené na poznatcích a nikoliv dovedností, které děti budou v životě reálně potřebovat. Pokud se od této vzdělávací nostalgie neodpoutáme, nemůžeme očekávat, že děti ve školách získají vzdělání, které jim spolehlivě umožní rozpoznat dezinformace. Je nutné podporovat jakékoliv aktivity a iniciativy, které vedou k progresivním změnám ve vzdělávání a respektují vzdělávací potřeby dětí v dynamickém 21. století.</div><div><br><strong>5. Dezinfo se šíří především online, bez digitální gramotnosti nezvedneme tu mediální</strong></div><div><br>Nemusíme vždy vymýšlet nic nového, ale držme se toho, na čem jsem se dohodli a k čemu jsme se zavázali. V roce 2014 vláda schválila dvě důležité strategie&#58;&#160;Strategii digitální gramotnosti na&#160;období 2015 – 2020&#160;a&#160;Strategii digitálního vzdělávaní do roku 2020. První strategii má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí a je určena veřejnosti jako jsou senioři, mladí lidé apod. Druhou strategii naplňuje MŠMT, ta ale nabírá kritického zpoždění. Navíc stát nijak své aktivity na podporu mediální gramotnosti nekoordinuje. Posílení mediální gramotnosti bychom pomohli, kdyby se vlády držely dohodnutých závazků a o naplnění obou strategií usilovaly.</div><div><br><strong>6. Poptávka po vzdělávání zaměřeného na obranu země a pro pracovní trh se má řešit moderně. Řiďme se fakty, nikoliv emocemi&#160;</strong></div><div><strong></strong><b><br></b>Moderní formy války či postupná robotizace a digitalizace neodpovídají požadavkům, které&#160;se&#160;po&#160;školách vyžadují. Projekty jako Příprava občanů k obraně státu (tzv.&#160;POKOS) či úvahy o znovuzavedení branné výchovy či dílen do rozvrhu by měly odpovídat současnosti. Pokud&#160;chceme posílit obranyschopnost země, soustřeďme se na hybridní hrozby. Pokud chceme připravit děti na pracovní trh, připravme je na digitální éru. Řiďme se podle faktů, nikoliv emocí.<br></div><div><br></div><div>Celá analýza je k dispozici&#160;<a href="http&#58;//www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2018/03/Analyza_Stav_medialniho_vzdelavani_CR.pdf" target="_blank"><strong>v souboru</strong></a><strong>.</strong><br></div><div><strong><br></strong></div><div>Zdroj&#58;<strong> </strong><strong><a href="http&#58;//www.evropskehodnoty.cz/analyza-na-nutnost-medialni-vychovy-upozornuje-audit-narodni-bezpecnosti-ale-stat-se-ji-nevenuje-dostatecne/">Evropské hodnoty.cz</a></strong></div></div>15. 3. 2018 9:37:58Tisková zpráva o stavu mediálního vzdělávání na ZŠ a SŠ V ČR. Podle autora analýzy, učitele mediální výchovy a spoluzakladatele Aliance pro otevřené vzdělávání Michala Kaderky, pro ni ale není ve výuce dost místa./sofia/SiteCollectionImages/5_Images/tablet.jpg15. 3. 2018 9:53:26https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
„Objev není náhoda“, znělo motto Výroční konference OP VVV40542<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Ve čtvrtek 8. března se v Ballingově&#160;sále Národní technické knihovny v&#160;Praze uskutečnila Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Vzácným hostem byla profesorka imunologie Blanka Říhová. Tematicky se konference zaměřila na podporu výzkumu a vývoje (VaV) a její motto znělo „Objev není náhoda“. O oblast VaV je ze strany žadatelů velký zájem, kterému chce Řídicí orgán OP VVV vyjít vstříc.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výroční konference se zúčastnilo téměř 200 hostů. Své zástupce zde měly vedle hostitelského Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) také Evropská komise, Ministerstvo pro místní rozvoj i další resorty, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd ČR, univerzity a další instituce věnující se VaV.<br></p><div style="text-align&#58;justify;">Úvodního slova se ujal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT&#58;&#160;„Už Karel IV. věděl, když právě dnes před 670 lety zakládal Nové Město pražské, že bez investic nelze nastartovat rozvoj. Jsem vděčný, že OP VVV má na investice do oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání přes 40 miliard korun. Doufám, že se nám na dnešní konferenci podaří společně ukázat, že tyto investice mají smysl.“</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Kromě shrnutí dosavadních výsledků OP VVV v oblasti VaV, pro kterou bylo vyhlášeno již 19 výzev za téměř 39 miliard korun, na konferenci zazněl také záměr realokovat finanční prostředky do Prioritní osy 1 tak, aby bylo umožněno financovat projekty ze zásobníku výzvy Excelentní výzkum. Konkrétně v této výzvě byl největší převis požadovaných prostředků. Žadatelé podali projekty za téměř 43 miliard korun, přičemž původně vyhlášená alokace činila 6 miliard. Po navýšení alokace výzvy dojde k&#160;podpoření projektů za více než 8,5 miliardy korun. Plánovaná realokace prostředků mezi prioritními osami, která podléhá schválení Monitorovacím výborem a Evropskou komisí, by umožnila podpoření i dalších kvalitních projektů, které jsou v&#160;tuto chvíli v&#160;zásobníku.&#160;&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Odpolední část konference byla u příležitosti Mezinárodního dne žen zahájena rozhovorem na téma Žena ve vědě s profesorkou imunologie Blankou Říhovou. Podle profesorky Blanky Říhové jsou předpokladem pro vědu talent, intuice a selský rozum. Česká věda si podle profesorky Říhové vede dobře, je ale potřeba ji i nadále podporovat, aby se Česká republika nestala „montovnou“. Také této oblasti OP VVV pomáhá, a to výzvou Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která umožní výzkumným organizacím zlepšit jejich personální politiku.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Na Výroční konferenci se dále představilo 6 projektů, které získaly podporu z&#160;OP VVV. Hosté se díky jejich prezentacím ocitli ve velmi&#160;rozdílných oblastech, od výzkumu spojeného s globálním oteplováním, hybridními materiály a prvními mikrosekundami po velkém třesku až po kreativní průmysl.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Závěr konference patřil výhledu na doplňkovou podporu výzkumu a vývoje po roce 2020 prostřednictvím finančních nástrojů, které budou pro VaV sektor novinkou. OP VVV proto plánuje jejich otestování ještě v&#160;tomto programovém období.</div><div style="text-align&#58;justify;">Konferenci doprovodila výstava karikatur českých vědců a vědkyň, která vznikla v&#160;rámci projektu AV ČR Otevřená věda podpořeného z&#160;Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/sofia/potreby/PublishingImages/OPVVV2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" /><img src="/sofia/potreby/PublishingImages/OPVVV3.jpg" alt="" style="background-color&#58;white;font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;233px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;<strong> <a href="http&#58;//www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/objev-neni-nahoda-tak-znelo-motto-vyrocni-konference-op-vvv?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a></strong></p>12. 3. 2018 9:02:35Dne 8. března se v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze uskutečnila Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)./sofia/potreby/PublishingImages/OPVVV.jpg12. 3. 2018 9:14:23https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Konference přinesla zajímavé podněty i konkrétní nástroje pro práci školních kariérových poradců56186<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Poslední únorový den se na zlínské zdravotnické škole konala konference „Kariérové poradenství&#58; trendy, tipy, inspirace“. Přes 120 pedagogů a pedagožek ze základních a středních škol Zlínského kraje se sešlo na vzdělávací akci, která byla pořádána v&#160;rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Akce byla určena především výchovným či školním kariérovým poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti. V úvodu konference byly představeny aktivity kariérového poradenství projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, do kterého se budou moci školy od letošního roku zapojit, následovaly odborné příspěvky nejrůznějších odborníků z oblasti profesního poradenství a kariérového rozvoje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání seznámila účastníky s vývojem kariérového poradenství v České republice, Iveta Táborská a Olga Šišková představily nově vzniklou Datovou platformu zaměstnanosti Zlínského kraje. Následovaly příspěvky Žanety Konečné k budoucnosti trhu práce a inovativním metodám v kariérovém poradenství, Sylvie Navarové ke kariérovému poradenství a koučování v praxi a v závěrečném vystoupení pohovořil Miroslav Orel o osobnosti kariérového poradce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V odpolední části se účastníci mohli zapojit do třech praktických workshopů, které byly zaměřené na konkrétní techniky, nástroje a metody využitelné v praxi školního kariérového poradce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h1 class="ms-rteElement-Green">Některé z myšlenek, které zazněly na konferenci&#58;</h1><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>trendy v kariérovém poradenství - snaha reagovat pružněji na potřeby vyplývající z vývoje trhu práce, požadavky zaměstnavatelů, práce s ukazateli volby povolání (nikoliv co, ale kým budu), zvyšování nároků na multioborové znalosti, opoždění legislativy před potřebami praxe,<br></li><li>poradce má být bystrým pozorovatelem jak sebe, tak jiných, vyrovnaný, duševně harmonický, soudný, objektivní, zdravý. Nejdůležitější vlastností je láska k věci, taktnost jednání, diskrétnost, trpělivost, citová vyrovnanost, spravedlivost,<br></li><li>záměry Datové platformy Zlínského kraje - řešení problémů regionálního trhu práce, zlepšení podmínek pro efektivní používání dat k sociálnímu dialogu, rozhodování na základě evidence – based policy ve Zlínském kraji,<br></li><li>světové ekonomické fórum odhaduje, že 65 % dětí vstupujících na základní školu bude pracovat v zaměstnání, která ještě neexistují. Do roku 2020 se změní 35 % dovedností a schopností, které jsou pro určitá povolání potřeba,<br></li><li>jak připravit děti na budoucí trh práce - důležité je přiznat si, že to nevíme. Neříkejme, co mají a nemají dělat. Sami totiž nemůžeme vědět, co je správně. Poradenství už není poradenstvím. Namísto kariérového poradenství uplatňujme kariérový management, rozvíjejme kariérové kompetence žáků a nechme zodpovědnost za jejich kariérní volbu na nich,<br></li><li>jak rozvíjet kariérní kompetence žáků – podpořit žáky a studenty ve zvládání změn, rozvíjet jejich kreativitu, pomáhat zorientovat se, umět si vybrat a chápat realitu světa práce, učit&#160; je přebírat zodpovědnost za svůj život, pomoci jim znát sám sebe a své silné stránky a jedinečnosti, reflektovat,<br></li><li>kariérový koučink je efektivní nástroj pro rozvoj lidí a efektivní způsob dosahování stanovených cílů, vytváří prostor pro rozvoj klientových schopností, ujasnění si jeho vlastních cílů, nacházení odpovědí na otázky, rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Kouč je zodpovědný za proces, klient za výsledek,<br></li><li>dnešní doba výrazně v kariérovém poradenství upřednostňuje „co chci“, je důležité respektovat přirozené limity,<br></li><li>některé věci se dají v životě jen řešit, ne vyřešit, možná pochopit nebo přijmout,<br></li><li>vnější svět hodnotíme podle sebe, svého vnitřního nastavení,<br></li><li>je důležité dovolit si být v osobním i profesním životě ve všech rovinách (podle modelu transakční analýzy), dobrá je vyváženost. Nezapomínejme i na ty nejslabší části a rozvíjejme děti ve všech oblastech osobnosti.<br></li></ul></div><h1 class="ms-rteElement-Green">Prezentace&#58;</h1><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Vývoj%20kariérového%20poradenství%20v%20ČR.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Vývoj kariérového poradenství v ČR.pdf</strong></a></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Kompas%20a%20Datová%20platforma%20zamětnanosti%20Zlínského%20kraje.pdf" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Kompas a Datová platforma zamětnanosti Zlínského kraje.pdf</strong></a><br><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Inovativní%20metody%20v%20kariérovém%20poradenství.pdf" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Inovativní metody v kariérovém poradenství.pdf</strong></a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><span style="line-height&#58;107%;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Kariérové%20poradenství%20a%20koučování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Kariérové poradenství a koučování.pdf</strong></a><br></span><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Kariérový%20strom.pdf" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Kariérový strom.pdf</strong></a><br><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KAP%20a%20IKAP%20v%20kostce.pdf" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KAP%20a%20IKAP%20v%20kostce.pdf" style="font-size&#58;14px;">KAP a IKAP v kostce.pdf</a><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KAP%20a%20IKAP%20v%20kostce.pdf"></a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/IMG_0254.JPG" alt="IMG_0254.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/IMG_0326.jpg" alt="IMG_0326.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/IMG_0271.JPG" alt="IMG_0271.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/20180228_131451.jpg" alt="20180228_131451.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/IMG_0278.JPG" alt="IMG_0278.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/IMG_0282.JPG" alt="IMG_0282.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/IMG_0284.JPG" alt="IMG_0284.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Konference_prinesla_zajimave_podnety_i_konkretni_nastroje_pro_praci_skolnich_karierovych_poradcu/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="line-height&#58;107%;"> <br> </span></p>5. 3. 2018 9:29:31Poslední únorový den se na zlínské zdravotnické škole konala konference „Kariérové poradenství: trendy, tipy, inspirace“. Přes 120 pedagogů a pedagožek ze základních a středních škol Zlínského kraje se sešlo na vzdělávací akci, která byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje./rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/KP%20perex.jpg7. 3. 2018 10:06:16https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Metody výuky matematiky jsou různé a různost je důležitá45574<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zdárné pochopení principů matematiky i větší oblibu tohoto předmětu mezi žáky samo o sobě nezajistí zavádění alternativních pedagogických postupů, rozhodujícím faktorem je kvalita učitelů. Ve vysílání ČT24 to prohlásil emeritní profesor matematiky Vlastimil Dlab, který se tak částečně distancoval od stále populárnější Hejného metody.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dlab upozornil na to, že odtažitý přístup českých žáků a studentů k&#160;matematice není jen záležitostí Česka; otázce se věnovali i ve Spojeném království a hlavní dokument určený pro britský parlament akcentuje, že při úspěšné výuce matematiky je prvořadá kvalita učitele.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>„Na místech jako Singapur, Šanghaj nebo Japonsko je na kvalitu vyučujícího postaven hlavní důraz - a mají obrovské úspěchy.</strong> Proto je potřeba i zde změnit výchovu učitelů, postavit ji na solidní základy, vyžadovat od nich větší kvalitu, ale zároveň je společensky uznat a kvalitně je odměnit,“ prohlásil ve vysílání ČT24 Dlab.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Česká potíž podle něj spočívá už ve složení středoškoláků, kteří se hlásí na vysoké školy s&#160;pedagogickým zaměřením. Kvůli nedostatečné společenské prestiži kantorského povolání a nevyhovujícímu finančnímu ohodnocení učitelů se podle Dlaba na pedagogické fakulty hlásí spíše slabí maturanti – a to se následně promítá i do způsobu, s&#160;jakým přistupují k&#160;výkonu svého povolání.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteFontSize-8">Dlab&#58; Je důležité, aby učitelé byli různí a nebyli regulovaní</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteFontSize-8"><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Světově uznávaný matematik, který přednášel na univerzitách v&#160;Japonsku, Spojeném království i Spojených státech a stal se také členem kanadské akademie věd, současně zpochybnil v&#160;Česku alternativní výuku matematiky od svého kolegy Milana Hejného, která upozaďuje výklad vyučujícího a dává větší prostor žákům, aby se matematických principů dobrali sami.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejného metoda</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Na rozdíl od tradiční matematiky se Hejného metoda snaží, aby <strong>na matematické postupy a operace přišli žáci sami. </strong>Zatímco běžně učitel nejdříve vyloží látku a poté ji ilustruje v praxi, nový způsob postup obrací. Žáky k pochopení dovádí od konkrétního příkladu a školáci při hledání řešení úlohy objevují a „budují“ matematiku sami – a spolu s ní si osvojují i mentální matematická schémata.</div><div style="text-align&#58;justify;">Na prvním stupni základních škol se Hejného metoda objevila už v roce 2007, o sedm let později pak začaly vycházet i učebnice pro stupeň druhý. Z invenčního přístupu k výuce počtů tak postupně přestává být nová a exotická metoda. V současnosti ji využívá více než 750 ze čtyř tisíc tuzemských základních škol.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Žádná nová metoda není. Je to sebrání zkušeností dobrých kantorů,“ prohlásil. „Mluví se o klasické (a Hejného) metodě. Metody jsou různé, učitelé jsou různí – a je důležité, aby byli různí a nebyli regulovaní. Učitelství není věda, to je umění, a je důležité, aby měli volnost, aby byli dobře připraveni a měli dobré základy z&#160;vysokých škol. Aby mohli začít učit.“</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejný&#58; Učitel není nositel moudra, ale manažer diskuse</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">I samotný Hejný ovšem upozorňuje na to, že zavádění jeho metody do praxe nejde nadiktovat a že by se do aplikace jeho metody měli pouštět jen ti vyučující, kteří jsou přesvědčení o její prospěšnosti a mají pro ni kantorské kapacity.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>„Dítě má autonomii a baví ho interakce se spolužáky i interakce s&#160;učitelem, přičemž učitel nevystupuje jako nositel moudra, nýbrž jako manažer diskuse,“</strong> upozornil. „Negativa nejčastěji vyplývají z&#160;toho, že je metoda aplikovaná deformovaně – učitel vezme naše učebnice a snaží se vysvětlit dětem, jak mají případy řešit, ale nenechá je, aby na to přišly samy,“ uvádí s&#160;tím, že tak ovšem vzniká stejná averze k&#160;předmětu jako v&#160;případě standardní výuky.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2389981-matematik-dlab-uspesna-vyuka-poctu-nestoji-na-novych-metodach-ale-dobrych-ucitelich" target="_blank"><strong>Rozhovor v České televizi.</strong></a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2389981-matematik-dlab-uspesna-vyuka-poctu-nestoji-na-novych-metodach-ale-dobrych-ucitelich" target="_blank"><strong>CT24</strong></a></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>22. 2. 2018 12:26:33Zdárné pochopení principů matematiky i větší oblibu tohoto předmětu mezi žáky samo o sobě nezajistí zavádění alternativních pedagogických postupů, rozhodujícím faktorem je kvalita učitelů. /sofia/SiteCollectionImages/5_Images/test.jpg22. 2. 2018 12:45:22https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetmat/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
ÚSTR představil výzkum mapující vzdělávání k toleranci v Česku45522<div style="text-align&#58;justify;"><strong>O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli a zveřejnili odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. ÚSTR se výuce citlivých historických témat ve školách věnuje dlouhodobě, jeho kurzy projde ročně přes 600 učitelů.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzkumníky ÚSTR zajímalo nejvíce to, jak si v míře předsudků stojí mladí lidé, kteří základní školu začali navštěvovat koncem 90. let či později.</strong> V té době se již ve školách objevovaly projekty zaměřené na prevenci rasismu a extremismu a dojížděli do nich lektoři, kteří přednášeli například o romském holokaustu. Výzkumníci proto čekali, že mladí lidé budou mít méně předsudků proti menšinám než ti, kteří podobné programy neabsolvovali.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzkum ale ukázal něco jiného.</strong> Ve vztahu k Židům se k nesympatiím přiznalo nejvíce lidí právě ze skupiny 15 až 29 let, jako nesympatické je označilo 24 procent dotázaných. U starších respondentů byly nesympatie k Židům méně časté, pohybovaly se pod 20 procenty, u lidí mezi 30 až 44 lety dokonce pod 15 procenty. Romy označilo jako nesympatické 75 procent lidí napříč téměř všemi věkovými skupinami, pouze v kategorii 30 až 44 let uvedlo nesympatie k této menšině 81 procent dotázaných. &quot;T<strong>o naznačuje, že lidé, kteří navštěvovali povinné vzdělávání v posledních letech </strong>(ti nejstarší začali navštěvovat základní školu v polovině devadesátých let),<strong> nejen že nemají méně předsudků, ale spíše naopak,&quot; </strong>uvedli vědci.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>&quot;Mohlo by to naznačovat, že programy vzdělání pro toleranci nejsou účinné, ale nevíme, jestli by bez nich nebyla situace ještě horší,&quot;</strong> řekla výzkumnice a lektorka ÚSTR Karina Hoření. Podle ní má špatný vliv na žáky a studenty i příklad některých politiků, kteří popírají nebo zlehčují romský holokaust. Právě s těmito informacemi, které si děti do školy přinesou, musí učitel umět pracovat a reagovat na ně. &quot;Učitelé a žáci nepotřebují další výukové materiály, ale spíš programy založené na rozvoji určitých kompetencí. Důležitá je komunikace ve třídě, ale i v celé škole. Pokud škola nenaplňuje toleranci ve svém každodenním chování, nefunguje to,&quot; uvedla Hoření.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Jako příklad, kdy tolerance na škole nefunguje, přestože ve třídě se o ni učitel snaží, uvedla konkrétní situaci ze střední školy. Student z Blízkého východu přinesl v době maturit do školy pohoštění pro komisi a ředitel na to zareagoval slovy &quot;doufám, že v tom není bomba&quot;. &quot;Když se nechováte tolerantně, je to vaše chování, co se od vás učí vaši žáci, a nejen obsah učiva,&quot; shrnula Hoření.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělání pro toleranci by podle výzkumníků z ÚSTR bylo účinnější, kdyby peníze vyhrazené na tyto účely podpořily méně škol, ale dlouhodobými programy. V současnosti platí podle Hoření spíše to, že podpora se nese v duchu &quot;co nejvíce akcí pro co nejvíce dětí&quot;, kdy ale skutečný smysl takového vzdělávání dětem uniká.&quot;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Celý výzkum včetně&#160;souboru doporučení pro instituce financující programy zaměřené na&#160;výchovu k toleranci</strong>&#160;najdete na <strong><a href="http&#58;//stereotypy.cz/" target="_blank">www.stereotypy.cz</a>.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.ustrcr.cz/ustr-predstavil-vyzkum-mapujici-vzdelavani-k-toleranci-v-cesku/" target="_blank"><strong>ÚSTR</strong></a>15. 2. 2018 19:29:27O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli a zveřejnili odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. /sofia/pedagogove/PublishingImages/hands.jpg19. 2. 2018 9:47:44https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/201745219<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><span style="color&#58;#2d4152;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, sans-serif;font-size&#58;14.3px;"><strong>Česká školní inspekce zveřejnila&#160;tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním cílem bylo posoudit s využitím nově vytvořených nástrojů podmínky, průběh a dosaženou úroveň vybraných aspektů přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ, respektive nižším stupni víceletých gymnázií, a v SŠ s maturitními obory, identifikovat silné a slabé stránky rozvoje uvedené gramotnosti z celkového pohledu, a položit tak základ pro porovnání rozvoje gramotnosti v dalším cyklu.<br></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Shrnutí hlavních zjištění<br></h1><h4>Žáci SŠ v testech příliš neuspěli&#160;</h4><p style="text-align&#58;justify;">Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku ZŠ v testu byla 62 %. Očekávaná hodnota úspěšnosti v tomto testu byla stanovena na 67 %, přičemž však jen&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>4 % žáků dosáhla slabého výsledku (vyřešila méně než dvě pětiny otázek),&#160;</li><li>7 % splnilo odpovídající očekávání (vyřešilo více než tři pětiny),&#160;</li><li>11 % dosáhlo výborného výsledku (více než čtyři pětiny správně vyřešených otázek).<br></li></ul><p></p><p style="text-align&#58;justify;"> Žádným překvapením také nebyla prokazatelně vyšší úspěšnost žáků gymnázií. Ovšem ve skupině nejúspěšnějších žáků bylo zastoupení žáků VG méně než dvoupětinové. Z toho plyne, že v oblasti přírodovědné gramotnosti zůstává v ZŠ významně velká skupina žáků s velmi dobrými výsledky.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Průměrná úspěšnost žáků 3. ročníku SŠ v testu byla 64 % (očekávaná opět 67 %).<br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>Výrazně převažuje skupina žáků, kteří správně vyřešili více než tři pětiny otázek.&#160;</li><li>Podíl žáků, jež zvládli méně než dvě pětiny otázek, byl menší než 4 %.&#160;</li><li>Opět se na celkové úspěšnosti vý- razně podílela gymnázia (71 %).&#160;</li><li>Nad 60 % se pak dostaly už jen technicky zaměřené školy a lycea.&#160;</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Překvapivá je proto velmi nízká průměrná úspěšnost u skupin oborů, které nejsou obsahově vzdáleny tématům přírodovědné gramotnosti, což je obzvláště patrné v souvislosti s těmi zbylými&#58;<br></div><div><ul><li>Zemědělské obory 58 %,&#160;</li><li>Ekonomické obory 55 %,&#160;</li><li>Hotelnictví a podnikání 54 %,&#160;</li><li>Umělecké obory 54 %,&#160;</li><li>Zdravotnické obory 53 %,&#160;</li><li>Pedagogické a humanitní obory 52 %.&#160;<br></li></ul><h4>Ve výuce nejhůře dopadl zeměpis&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Pracovní atmosféra byla v navštívených hodinách u základní- ho vzdělávání až na výjimky na dobré úrovni - standardní (66 %) a velmi podnětná (28 %), což se týkalo zejména přírodopisu. Naopak jako nepodnětná byla pracovní atmosféra charakterizována jen ve zbývajících 6 % hodin, a to především ve výuce zeměpisu. Při ní se také žáci nejčastěji nudili (35 %), nejméně se pak nudili v hodinách přírodopisu (27 %).&#160;Přestože v hospitovaných hodinách se zpravidla střídalo více výukových organizačních forem, jednoznačně dominovala výuka frontální (70 %). Za ni následovaly samostatná práce žáků (58 %), výuka skupinová (jen 25 %) a individualizovaná (pouhých 12 %).&#160;<br></div></div><div><br></div><h4>Školní testy jsou zaměřeny hlavně na paměť&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Mezi důležité vyučovací metody pro rozvoj přírodovědné gramotnosti patří také opakování, procvičování či prověřování daných znalostí. Nejčastěji byl v ZŠ opakování nebo procvičování věnován čas do 10 minut (v 65 % hospitací). Přibližně v každé osmé hodině (13 %) se procvičování ani opakování vůbec nevyskytovalo. Podíl hodin, ve kterých se vůbec neobjevovalo ani opakování a procvičování, ale ani prověřování znalostí a dovedností, se liší podle vyučovacího předmětu (od 7 % v přírodopisu po 13 % v zeměpisu). Jako jeden ze základních nástrojů prověřování znalostí žáků slouží školní testy (pro hodnocení jejich kvality byly využity předložené testy z 95 ZŠ). V analyzovaných testech převládaly nebo byly výhradně přítomny úlohy, které sledovaly pamětní reprodukci poznatků (64 % škol). Pouze ve 23 % škol převládaly úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h4>Ze specifických činností převažuje experiment&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Z výběrového dotazníku předloženého učitelům ZŠ (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) vyplynulo, že tito pedagogové alespoň jedenkrát měsíčně zařazují práce ve skupinách o více než dvou žá- cích (68 %), sebehodnocení (65 %), případně vrstevnické hodnocení (52 %). Méně často již učitelé uváděli činnosti, které dokládají podporu iniciativy na straně žáků - žáci se věnují činnostem (tématům), které sami navrhli (36 %), a žáci se podílejí na formulaci kritérií pro sebehodnocení nebo vrstevnické hodnocení (30 %). Nejnižší výskyt činností podporujících aktivitu žáků byl zaznamenán ve fyzice.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ze specificky přírodovědných činností, které učitelé ZŠ uváděli jako zařazované alespoň jedenkrát měsíčně, podle nich převažovaly&#58;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>sledování experimentu prováděného učitelem&#58; 74 %,&#160;</li><li>provádění žákovského experimentu připraveného učitelem&#58; 49 %,&#160;</li><li>zpracovávání úkolu, při němž žáci kombinují informace získané z několika zdrojů&#58; 44 %,&#160;</li><li>využívání vlastních systematických pozorování přírody&#58; 44 %,&#160;</li><li>obhajoba vlastní nebo rozsáhlejší skupinové práce před třídou&#58; 17 %,&#160;</li><li>provádění žákovského experimentu, na jehož plánování a přípravě se žáci sami podíleli&#58; 16 %.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Z odpovědí v jinak koncipovaném dotazníku pro učitele SŠ se zase potvrdilo, že výuka s častějším výskytem experimentů, analyzováním dat a pozorováním může více přispívat k rozvoji přírodovědné gramotnosti než&#160;výuka s méně častým výskytem těchto prvků.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Učitelé ZŠ za nejproblematičtější aspekty RVP označili&#58;&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>neúměrnou předimenzovanost tematického obsahu (15 %),&#160;</li><li>malou srozumitelnost popisu některých výstupů (12 %),&#160;</li><li>nerozčlenění témat a výstupů do jednotlivých ročníků (12 %),&#160;</li><li>nepřiměřenou náročnost některých výstupů pro žáky (11 %).&#160;<br></li></ul><div>Z nabízených možností mají- cích zlepšit naplňování vzdělávacích cílů by učitelé ZŠ nejvíce uvítali změnu přístupu žáků k danému předmětu, lepší materiální vybavení pro výuku a zvýšení hodinové dotace (zde je ovšem třeba uvést, že země, které se v šetření PISA 2015 zařadily mezi nejúspěšnější, mají hodinové dotace přírodovědného vzdělávání ještě nižší).&#160;<br></div><div>------</div><div><br></div><div>Celou tematickou&#160;zprávu včetně doporučení České školní inspekce si&#160;můžete přečíst nebo stáhnout&#160;<a href="http&#58;//www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti"><strong>na webu České školní inspekce</strong></a>.</div></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Česká školní inspekce, <a href="http&#58;//www.csicr.cz/">www.csicr.cz</a></div><p></p>7. 2. 2018 14:17:24Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg7. 2. 2018 14:45:21https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová