Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Sign In

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Konference kariérových a výchovných poradců31214<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner Zlínského kraje v&#160;projektu IKAP pořádá </strong><strong>ve dnech 5. – 7. 6. 2019 ve Zlíně</strong><strong> Dny řemesel.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve středu 5. 6. 2019 proběhne&#160;Konference kariérových a výchovných poradců,&#160;jejímž ústředním tématem bude podpora technického a IT vzdělávání pro dívky, absolventky základních a středních škol.&#160;Se svými prezentacemi vystoupí&#160;zástupkyně&#160;Gender studies, o.&#160;p. s., Czechitas z. s., a prorektorka pro internacionalizaci z&#160;UTB Zlín. Nebudou chybět příspěvky zaměřené na praktické kariérové poradenství zástupců Regio – výzkumného a vývojového&#160;centra, z.&#160;ú.,&#160;&#160;psychologa&#160;Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín&#160;i&#160;pracovníka&#160;Informačního a poradenského střediska&#160;Úřadu práce ve&#160;Zlíně. Na&#160;konferenci&#160;budou&#160;zastoupeni&#160;významní&#160;zaměstnavatelé&#160;i&#160;vybrané střední školy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-10"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-10">PROGRAM</strong><br></p><strong>8&#58;00 – 9&#58;00 Prezence účastníků</strong><br>Občerstvení<br>&#160;<br><strong>9&#58;00 – 9&#58;10 Zahájení</strong><br>Bc. Iveta Táborská, ředitelka KHK ZK<br>&#160;<br><strong>9&#58;10 – 9&#58;40 Genderové stereotypy ve vzdělávání</strong><br>Markéta Štěpánová, Gender Studies o.p.s.<br>&#160;<br><strong>9&#58;40 – 10&#58;10 Více žen v IT</strong><br>Iva Kožíková, Czechitas z.s.<br>&#160;<br><strong>10&#58;10 – 10&#58;40 Technické obory UTB vhodné pro dívky</strong><br>doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D<br>&#160;<br><strong>10&#58;40 – 11&#58;00 Aktuální dění v oblasti karierového poradenství ve Zlínském kraji</strong><br>Mgr. et Mgr. Jana Galová, MBA; Mgr. Věra Stojarová, specialistky Centra kariérového poradenství<br>&#160;<br><strong>11&#58;00 – 11&#58;10 Uplatnitelnost mladých na trhu práce ve Zlínském kraji II</strong><br>Bc. Olga Šišková, specialista zaměstnanosti KHK ZK<br>&#160;<br><strong>11&#58;40 – 11&#58;50 Diskuse o zkušenostech a zájmu ke studiu technických a IT oborů</strong><br>Zdeněk Julina, moderátor<br>&#160;<br><strong>11&#58;50 – 12&#58;20 Přestávka – občerstvení</strong><br>&#160;<br><strong>12&#58;20 – 12&#58;50 Moderní pomůcky pro kariérové poradenství</strong><br>Ing. Renáta Václavková, Regio – výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.<br>&#160;<br><strong>12&#58;50 – 13&#58;20 Kariérové poradenství v praxi</strong><br>Mgr. Marek Hajžman, psycholog KPPP Zlín<br>&#160;<br><strong>13&#58;20 – 13&#58;50 IPS a služby kariérového poradenství ÚP</strong><br>Mgr. Josef Šrámek, ÚP Zlín<br>&#160;<br><strong>13&#58;50 – 14&#58;00 Diskuse ke zkušenostem s kariérovým poradenstvím</strong><br>Zdeněk Julina, moderátor<br>&#160;<br><strong>14&#58;00 – 14&#58;30 Přestávka – občerstvení</strong><br>&#160;<br><strong>14&#58;30 – 15&#58;20 Prezentace SŠ</strong><br>Možnosti motivace a podpory dívek ke studiu technických oborů zkušenosti vybraných SŠ Zlínského kraje<br><br><ul><li>SOŠ OCHRANY OSOB A MAJETKU, S.R.O. Zlín -&#160;Ing.&#160;Antonín Prokeš, zástupce ředitelky školy</li><li>SPŠ Polytechnická-COP Zlín -&#160;Ing. Jiří Charvát, ředitel</li><li>SŠ FILMOVÁ, MULTIMEDIÁLNÍ A POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ S.R.O. Zlín - Ing. Jana Klinkovská, mediální výchova</li><li>SŠ LETECKÁ S.R.O. Kunovice -&#160;Ivana Baná, odborný výcvik</li><li>SPŠ Otrokovice -&#160;Ing. Radomil Hanulík, zástupce pro PV</li></ul><strong>15&#58;20 – 15&#58;30 Diskuse Zdeněk Julina, moderátor</strong><br>&#160;<br><strong>15&#58;30 – 16&#58;10 Prezentace firem</strong><br>Možnosti uplatnění žen středoškolaček-vysokoškolaček u konkrétních zaměstnavatelů (představení konkrétních pracovních pozic, kompetence a nutné znalosti a dovednosti, srovnání průměrných mezd s administrativou)<br>&#160;<br><ul><li>Kovárna VIVA, Martin Lutonský, HR manažer</li><li>PROMENS, Lenka Galetková, HR manažerka<br></li><li>GENICZECH – M, Robert Havlík, výrobní ředitel</li><li>BARUM Otrokovice, Viktor Mechl, HR manažer<br></li></ul><strong>16&#58;10 – 16&#58;20 diskuse k prezentacím Zdeněk Julina, moderátor</strong><br>&#160;<br><strong>16&#58;20 – 16&#58;30 Ukončení akce</strong><br>&#160;<br><p style="text-align&#58;justify;">Zájemci&#160;o účast se mohou <strong>přihlásit do 15. 5. 2019</strong>. Vyplněnou&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/přihlášku.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;přihlášku</a>&#160;zasílejte na adresu&#160;<a href="mailto&#58;stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhne v&#160;areálu SVIT<strong> Den otevřených dveří</strong>.&#160; Své výrobní haly zpřístupní firmy Geniczech-M, spol. s&#160;r. o., Flow-Tech, s.&#160;r. o. a Kovárna VIVA, a.&#160;s.&#160;Vstup do firem bude pro účastníky zdarma. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;pátek 7. 6. 2019 proběhnou ve firmách Geniczech-M, spol. s&#160;r. o., Flow-Tech, s.&#160;r.&#160;o. a Kovárna VIVA, a. s., Konform Plastic, s.&#160;r.&#160;o. a ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.&#160;s. <strong>exkurze žákyň a žáků</strong> zlínských základních škol. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt&#58; Mgr. Pavla Stachová, koordinátorka odborných aktivit projektu IKAP,&#160;<a href="mailto&#58;%20stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz&#160;</a><br><br></p><p><br></p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" /><br></p>7. 5. 2019 6:46:08V rámci akce Dny řemesel 2019 proběhne ve Zlíně dne 5. 6. 2019 konference pro kariérové/výchovné poradce. Hlavním tématem bude podpora dívek při studiu technických a přírodovědných oborů. Registrace do 15. 5. 2019.2019-06-04T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg7. 5. 2019 12:35:49https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Metody kritického myšlení pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ68040<p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Workshopy zaměřené na metody kritického myšlení pro učitelky a učitele českého jazyka a literatury se konají koncem května ve Zlíně, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži.</strong><br><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Schopnost kritické práce s&#160;informacemi je jedním z&#160;klíčových předpokladů k&#160;úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s&#160;nimi dále pracovat? Učitelé českého jazyka základních a středních škol Zlínského kraje budou procházet metodikou kritického myšlení pod vedením doc. PhDr. Jany Marie Tuškové, Ph.D. na čtvrté řadě workshopů k&#160;rozvoji čtenářské gramotnosti projektu IKAP. Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací.</p><p><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Účast na workshopu je bezplatná.&#160;</strong>Vzdělávání je realizováno v&#160;rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro&#160;území Zlínského kraje, registrační číslo projektu&#58; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong>Pro učitelky a učitele ZŠ&#58;</strong></p><p>Zlín – 28. května 2019 – SŠ gastronomie a obchodu Zlín&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;<strong><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/1FhIrgDPs17jLm6HCr2anZC4UGlOw1nT3hpO9YEn2faw/viewform?ts=5cbb02b1&amp;edit_requested=true" target="_blank">Přihláška ZL</a>&#160;&#160;Uzávěrka přihlášek 21. května 2019</strong></p><p>Uherské Hradiště – 29. května 2019 – Knihovna Mařatice&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160; &#160;&#160;<strong><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/1-ByuJbT6xAegUXcZFvj7y2cpIrv8QB6MKoP54S-UFUE/viewform?ts=5cbb05ea&amp;edit_requested=true" target="_blank">Přihláška UH</a>&#160;Uzávěrka přihlášek 22. května 2019</strong></p><p>Vsetín – 30. května 2019 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín&#160;&#160;&#160; <strong><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/1HueFPzeSabJXZidDp2a2QA1rpbsWz3j7akqgQxVnmzQ/viewform?ts=5cbb0427&amp;edit_requested=true" target="_blank">Přihláška VS</a>&#160;Uzávěrka přihlášek 23. května 2019</strong></p><p>Kroměříž – 31. května 2019 - Střední pedagogická škola Kroměříž&#160; <strong><a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/1sUtVZTfc5b5w63ycSSoHS83HYpv-KSNMywewKsxJ0MU/viewform?ts=5cbb08ad&amp;edit_requested=true" target="_blank">Přihláška KM</a>&#160;Uzávěrka přihlášek 24. května 2019</strong></p><p><br></p><p>Kontakt na odbornou řešitelku Mgr. Hanu Lavičkovou, Ph.D.&#58;&#160;<a href="mailto&#58;hannalavicka@gmail.com" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">hannalavicka@gmail.com</span></a></p><p>&#160;</p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;81px;" /><br></p>16. 4. 2019 13:19:01Workshopy zaměřené na metody kritického myšlení pro učitelky a učitele českého jazyka a literatury se konají koncem května ve Zlíně, v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži.2019-05-27T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/147452317.jpg14. 5. 2019 12:49:06https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováHana Lavičková
Využití metody CLIL ve výuce66359<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Učitelky a učitelé ZŠ a SŠ, kteří uvažují o zavedení metody CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) nebo už metodu používají, mohou přijet 23. 5. 2019 do Prahy a sdílet náměty k metodickému zázemí výuky a její přípravě.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce zvou zájemce na setkání, které bude zaměřené na využití metody CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) ve výuce.</p><p style="text-align&#58;justify;">Setkání je určeno pro zástupce základních a středních škol, kteří používají ve výuce metodu CLIL, nebo naopak o zavedení výuky CLIL&#160; uvažují. Cílem setkání je diskutovat o dopadu mobilit v&#160;rámci programu Erasmus+ na vzdělávání pedagogických pracovníků v&#160;této oblasti a následném zavedení výuky metodou CLIL, sdílení námětů k metodickému zázemí výuky a její přípravě. Představeny budou také konkrétní příklady dobré praxe. </p><p><br></p><p>Setkání proběhne <strong>ve čtvrtek 23. května</strong> v&#160;Praze v&#160;budově MŠMT (Karmelitská 529/5) od 9&#58;30 do 15&#58;00.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Předběžný program je ke stažení zde&#58;&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/CLIL%20ve%20výuce_program.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;CLIL ve výuce_program.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Registrace probíhá&#160;prostřednictvím <a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/diskusni-setkani-k-pouzivani-metody-clil/" target="_blank"><strong>online formuláře</strong></a> na stránkách Domu zahraniční spolupráce.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>29. 4. 2019 8:31:36Učitelky a učitelé ZŠ a SŠ, kteří uvažují o zavedení metody CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) nebo už metodu používají, mohou přijet 23. 5. 2019 do Prahy a sdílet náměty k metodickému zázemí výuky a její přípravě. 2019-05-22T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/Skupina%20s%20ucitelem.jpg29. 4. 2019 8:42:10https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách68575<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Centrum Euroguidance pořádá dne 23. 5. 2019 v Praze&#160;kulatý stůl na téma rozvoje kariérového vzdělávání ve školách. Akce je určena zástupcům škol a školských organizací,&#160;zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším zájemcům o toto téma.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="">Datum a místo konání</strong><br></p><p>23. 5. 2019,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">11&#58;00 – 15&#58;00 hod.</span></p><p>Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1<br> zasedací místnost Vltavín, 2. patro</p><p>Akce je otevřena všem zájemcům o téma, pracovníkům škol, přímo řízených a neziskových organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším.</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong><br></strong></span></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="">Program</strong></p><p><strong>10&#58;30 – 11&#58;00&#160; </strong>Registrace</p><p><strong>11&#58;00 – 12&#58;30</strong>&#160; Prezentace a diskuse &#160;</p><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+</li><li>Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání - náměty z&#160;výzkumu</li><li>Iva Kirovová &#160;(VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.</li><li>Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k&#160;rozvoji kariérového vzdělávání v&#160;českém kurikulu</li></ul><p><strong>12&#58;30 – 13&#58;00</strong><strong>&#160; </strong>Přestávka</p><p><strong>13&#58;00 – 14&#58;30</strong><strong>&#160; </strong>Pokračování diskuse k&#160;vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách</p><p><strong>14&#58;30 – 15&#58;00 </strong>&#160;Shrnutí, doporučení a závěr</p><p>&#160;</p>Účast je bez poplatku.&#160;<br><br><a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/euroguidance/kulaty-stul-ke-karierovemu-vzdelavani/" target="_blank"><strong>Registrační formulář</strong></a> naleznete na stránkách centra Euroguidance.&#160;<br><br><p>Akce probíhá v&#160;partnerství s&#160;Národní poradenským fórem a Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.</p><p>Koná se v&#160;rámci Týdne inovací 2019 a jako součást veřejné diskuse k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.</p><p>&#160;</p><p><br></p>16. 5. 2019 12:30:10Centrum Euroguidance pořádá dne 23. 5. 2019 v Praze kulatý stůl na téma kariérové vzdělávání ve školách. Akce je určena zástupcům škol a školských organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším zájemcům o toto téma. 2019-05-22T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/149389552.jpg16. 5. 2019 12:39:53https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Národní cena kariérového poradenství 201968574<p><strong>Centrum Euroguidance vyhlašuje 11. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Přihlásit je možné&#160;aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;pro děti, mládež i dospělé, a to do 1. 6. 2019.</strong> </p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Kdo se může do soutěže přihlásit</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Zapojit se mohou&#160;<strong>organizace</strong>&#160;(např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i&#160;<strong>jednotlivci</strong>&#160;(výchovní a kariéroví poradci, poradci ve&#160;státních i&#160;neziskových organizacích, soukromí poradci a&#160;další).</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Přihlásit je možné&#160;<strong>aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;</strong>pro děti, mládež i dospělé.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlásit lze i jednorázovou<strong>&#160;aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce</strong>&#160;(informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v&#160;oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další).</p><p style="text-align&#58;justify;">Rádi bychom podpořili i&#160;<strong>začínající jednotlivce a organizace</strong>&#160;přicházející s&#160;malou, ale významnou iniciativou v&#160;oblasti poradenství.</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k&#160;učení, kritické myšlení a efektivní práci s&#160;informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti</li><li>získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce</li><li>plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby</li><li>rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti</li><li>talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce</li><li>evropská mobilita v&#160;oblasti vzdělávání a práce s&#160;přínosem pro kariérový rozvoj</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství. &#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se přihlásit</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Přihláška ke stažení zde&#160;<a href="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Documents/Přihláška%20do%20NCKP%202019.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška do NCKP 2019.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku pošlete na adresu&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>&#160;nejpozději do<strong>&#160;1. června 2019</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jakékoli dotazy k&#160;soutěži je možné zasílat na email&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Podmínky pro účast v soutěži</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Realizace aktivit v&#160;oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce&#160;<a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/">www.euroguidance.cz</a>, a její odeslání do<strong>&#160;1.&#160;června 2019</strong>&#160;elektronicky na adresu Centra Euroguidance&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci v&#160;prvním týdnu v&#160;říjnu v Praze, kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s&#160;možností prezentace a networkingu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Do soutěže jsou přijímány příspěvky v&#160;češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v&#160;případě, že jsou dále rozvíjeny.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Hodnocení soutěžních příspěvků</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2019. Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>přínosy, dopady<br></li><li>metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost)<br></li><li>potřebnost<br></li><li>rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy)<br></li><li>dostupnost a propagace<br></li><li>evropská dimenze (přenositelnost v&#160;rámci Evropy nebo vycházení z&#160;evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.)<br></li><li>důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.)<br></li><li>inovativnost<br></li><li>kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Hlavní ceny</span></h4><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství ve&#160;Slovinsku<br></li><li>propagace na stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/">www.euroguidance.cz</a>, v dalších&#160;médiích, využívání loga soutěže.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Cena pro každý přihlášený příspěvek&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže<br></li><li>publikace příspěvku ve sborníku soutěže v&#160;česko-slovenské a anglické verzi.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž je pořádána ve spolupráci s Centry Euroguidance na Slovensku a Srbsku.&#160;<span style="font-size&#58;14px;">Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p><br></p>16. 5. 2019 12:11:38Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé, a to do 1. 6. 2019. 2019-05-15T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/148021743.jpg16. 5. 2019 12:22:56https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výběrové řízení na učitelku/učitele Evropské školy v Bruselu64645<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s&#160;Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III (nástup od 1. září 2019). </strong>&#160;&#160;</p><p><strong>&#160;</strong></p><p><strong class="ms-rteForeColor-10">Požadavky na pozici&#160;</strong></p><ul><li><strong>předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka</strong> podle § 3 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále „zákon č. 563/2004 Sb.) </li><li><strong>odborná kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy</strong> podle § 9 zákona č.&#160;563/2004 Sb., v <strong>předmětu český jazyk a literatura</strong> (nejlépe v&#160;kombinaci s&#160;předmětem dějepis, základy společenských věd nebo anglickým či francouzským jazykem) </li><li><strong>znalost anglického nebo francouzského jazyka</strong> alespoň na úrovni B2 doložená certifikátem (znalost obou jazyků výhodou) </li><li>nejméně <strong>čtyřletá pedagogická praxe ve středním vzdělávání v&#160;ČR</strong> a zkušenost s&#160;přípravou žáků ke státní maturitní zkoušce </li><li>zkušenosti z&#160;mezinárodních vzdělávacích projektů či z&#160;mezinárodního prostředí výhodou </li><li>vědomosti o systému Evropských škol (<a href="http&#58;//www.eursc.eu/" target="_blank">http&#58;//www.eursc.eu/</a>) </li></ul><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Náplň práce</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výuka předmětu český jazyk a literatura, případně dalších humanitních předmětů, u českých žáků v&#160;sekundárním cyklu Evropské školy Brusel III (6. – 8. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník SŠ); tvorba propozic k&#160;písemné a ústní Evropské maturitní zkoušce.<br></p><p><strong style="color&#58;#682a7a;font-size&#58;14px;"><br></strong></p><p><strong style="color&#58;#682a7a;font-size&#58;14px;">V&#160;případě zájmu je nutné doložit</strong><span style="color&#58;#682a7a;background-color&#58;transparent;">&#58;</span><br></p><ul><li>průvodní dopis, v&#160;němž bude specifikována motivace k&#160;získání místa učitele/učitelky Evropské školy </li><li>strukturovaný životopis v&#160;českém a anglickém/francouzském&#160; jazyce<br></li><ul><ul><li dir="ltr" style="text-align&#58;left;">ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání</li><li dir="ltr" style="text-align&#58;left;">kopie dokladů o jazykových zkouškách</li><li dir="ltr" style="text-align&#58;left;">kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání</li></ul></ul></ul><p>Zaslané dokumenty MŠMT nevrací. </p><p style="text-align&#58;justify;">Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z&#160;rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. </p><p><strong>Plánovaný nástup</strong>&#58; 1. září 2019 (kontrakt na 2 roky až 9 let) </p><p><br></p><p>Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do <strong>5.&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">června 2019</strong><span style="background-color&#58;transparent;"> na poštovní adresu&#58;</span></p><p>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR </p><p>odbor pro záležitosti EU – k rukám Mgr. Kohouta </p><p>Karmelitská 529/5 </p><p>118 12 Praha 1 </p><p>&#160; </p><p>Tel&#58; 234&#160;812 105 </p><p>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;michal.kohout@msmt.cz">michal.kohout@msmt.cz</a> </p><p>&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s&#160;naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. Email pro zasílání žádostí elektronickou formou je <a href="mailto&#58;michal.kohout@msmt.cz">michal.kohout@msmt.cz</a>. V&#160;případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení emailu. </p><p><strong>&#160;</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Osobní údaje, zpracovávané v&#160;souvislosti s&#160;výběrovým řízením, jsou zpracovávány v&#160;rámci výkonu veřejné moci v&#160;souladu s&#160;obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na stránkách MŠMT v&#160;článku <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem" target="_blank"><strong>Základní informace o zpracování osobních údajů</strong></a><strong>.</strong> </p><p>Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce. </p><p>Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v&#160;zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. &#160; </p><p><br></p>14. 5. 2019 10:55:39MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitelky/učitele předmětu český jazyk a literatura pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III. Přihlášky do 5. 6. 2019. 2019-05-13T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Trida.jpg14. 5. 2019 11:04:58https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/zahrpril/pracevzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Seminář pro středoškolské studenty a učitele 100 vědců67876<p style="text-align&#58;justify;"><b>​Ústav informatiky AV ČR zve studenty a učitele středních škol na oblíbený seminář &quot;100 vědců&quot;, plný zajímavých popularizačních přednášek. Koná se 19. - 21. června v Uherském Hradišti a na programu budou přednášky například z biologie, informatiky a dalších oborů. Více informací najdete na <a href="http&#58;//www.100vedcu.cz/" target="_blank">www.100vedcu.cz</a></b> </p><p style="text-align&#58;justify;"> Účast na semináři je zdarma, přihlášeným účastníkům je&#160;hrazeno&#160;občerstvení a zájemcům z větší dálky i ubytování. V případě zájmu kontaktujte Lenku Semerákovou.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><a href="http&#58;//www.100vedcu.cz/" target="_blank">www.100vedcu.cz</a> | <a href="https&#58;//www.facebook.com/100vedcu" target="_blank">www.facebook.cz/100vedcu</a><br>Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8<br>Kontakt&#58; Lenka Semeráková, tel.&#58; 724 021 119, email&#58; info@100vedcu.cz<div><br><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Seminar-pro-stredoskolske-studenty-a-ucitele-100-vedcu/100%20vědců.cz.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;100 vědců.cz.pdf</a>&#160;<br></p></div>2. 4. 2019 10:56:57​Ústav informatiky AV ČR zve studenty a učitele středních škol na oblíbený seminář "100 vědců", plný zajímavých popularizačních přednášek. 2019-04-02T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/social%20network.jpg3. 4. 2019 16:01:40https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLenka Semeráková