Skip Ribbon Commands
Skip to main content

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Sign In

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Seminář: cíle udržitelného rozvoje ve výuce65398<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář je určen&#160;</strong><strong>především pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty pedagogiky, kteří mají zájem začleňovat aktuální globální témata do výuky</strong><strong>&#160;(zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako klimatická změna, chudoba, nerovnost, migrace atd.).</strong></p><p><br></p><p>V&#160;rámci semináře se seznámíte s&#160;novými metodikami do matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka z&#160;dílny ARPOKu.</p><p>Seminář bude probíhat interaktivní formou a účastníci budou mít možnost vyzkoušet si konkrétní aktivity z&#160;metodik a diskutovat o mezipředmětových vazbách i s&#160;dalšími předměty.</p><p><strong>Co získáte?</strong></p><ul><li>Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje</li><li>Vzorové lekce</li><li>Informace a podněty od dalších pedagogů</li><li>Zpětnou vazbu od tvůrců metodik</li><li>Certifikát o absolvování semináře u organizace akreditované MŠMT</li></ul><p>Seminář bude v&#160;rozsahu 4 vyučovací hodiny a koná se v&#160;Olomouci ve Skautském institutu ve třech různých termínech, vždy od 14&#58;00.</p><p><strong>12. 11. 2019&#160;</strong></p><p><strong>19. 11. 2019&#160;</strong></p><p><strong>10. 12. 2019&#160;</strong></p><p><strong>Seminář je&#160;ZDARMA&#160;včetně drobného občerstvení.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;případě, že má z&#160;Vaší školy zájem 8 a více účastníků, kontaktujte nás prosím na&#160;<a href="mailto&#58;johana.krajcirova@arpok.cz" target="_blank">johana.krajcirova@arpok.cz</a>&#160;a rádi se Vámi domluvíme na individuálním semináři pro sborovnu.</p><p>Přihlásit na seminář se můžete zde&#58;&#160;<a href="https&#58;//arpok.cz/seminar-cile-udrzitelneho-rozvoj-ve-vyuce/" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">https&#58;//arpok.cz/seminar-cile-udrzitelneho-rozvoj-ve-vyuce/</a></p><p><br></p>1. 11. 2019 13:17:22Seminář je učitelkým a učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, kteří mají zájem začleňovat aktuální globální témata do výuky (zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako klimatická změna, chudoba, nerovnost, migrace atd.).2019-12-11T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/hands.jpg1. 11. 2019 13:26:26http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJohana Krajčírová
Autumn Workshop on British and American Studies 201926037<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Workshop se uskuteční v pátek 29. listopadu 2019 od 9.00 do 12.00h v prostorách Vzdělávacího komplexu UTB ve Zlíně (budova U18), Štefánikova ul. 5670.</strong> </p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Program workshopu a stručné anotace jednotlivých příspěvků najdete v přiloženém letáku <a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Workshop%202019%20-%20letak%20anotace.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Workshop 2019 - letak anotace.pdf</a>&#160;nebo v&#160;textu níže. </p><p style="text-align&#58;justify;">Workshop je pro účastníky jako pokaždé zdarma, po ukončení workshopu obdrží účastníci certifikát.</p><p style="text-align&#58;justify;">Registrace <strong>do 22. 11. 2019</strong> na e-mailu&#58; <a href="mailto&#58;umjl@fhs.utb.cz" target="_blank">umjl@fhs.utb.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style=""><strong>Avoiding Plagiarism</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Department of Modern Languages and Literatures, Faculty of Humanities,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">University students are requested to properly use sources of information in their written tasks.</p><p style="text-align&#58;justify;">The presentation will first introduce the concept of an improper use of sources – plagiarism,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">both intentional and unintentional, and then proceed to spread awareness of general rules&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">of treating sources of information properly. Partly lecture and partly practice, the presentation will help the teachers and their students master the skills of quoting, paraphrasing, summarizing and referencing based on samples of mistakes found in student works.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style=""><strong>A Conversational Analysis and Language Classroom Interaction</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Department of Modern Languages and Literatures, Faculty of Humanities,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Face-to-face communication is an important factor in language classrooms and analysis of this communication can help teaching interactional competence. The presentation starts with a brief introduction to conversational analysis and its methodology. It also discusses its relationship to second or foreign language acquisition. Finally, it shows how conversational analysis can be applied in learning processes.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style=""><strong>Enjoy the Journey&#58; Narratives in Foreign Language</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style=""><strong>Vocabulary Teaching and Learning</strong></span></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mgr. Jana Kamenická,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Department of Language Pedagogy and Intercultural Studies, Faculty of Education,&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Constantine the&#160; Philosopher University in Nitra, Slovakia</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Supported by the project KEGA 006UKF-4/2017</p><p style="text-align&#58;justify;">According to research findings, it seems that the use of narratives in TEFL is one of the most&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">effective strategies. Not only they help with remembering and r</span><span style="background-color&#58;transparent;">etention, they also aid understanding, create better learning environment, bring in authentic language, and trigger&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">emotions – and thus motivate and bring enjoyment to FL classes. Thus, I propose several pieces of advice how to use narratives for FL vocabulary teaching and learning – not only&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">for comprehension questions, but also for creating emotional engagement, and consequently, building a positive relationship towards the learning process as such.</span></p><p><br></p>4. 11. 2019 14:57:49Autumn Workshop on British and American Studies 2019 pořádá dne 29. 11. 2019 Ústav moderních jazyků a literatur Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Registrace do 22. 11. 2019.2019-11-28T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/ucitelka.jpg4. 11. 2019 15:04:11http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Každodennost ve 20. století pohledem pramenů26038<p><strong>Na semináři&#160;Každodennost ve 20. století pohledem pramenů&#160;se organizačně spolupodílí Statutární město Zlín společně s Ústavem pro studium totalitních režimů, oddělením vzdělávání.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jak pracovali, bydleli, přemýšleli a pracovali dědečkové a babičky našich žáků a dědečkové a babičky těchto prarodičů? Jak se měnily životní styl, kulturní vzorce, pracovní podmínky a státní a ideologické instituce v průběhu 20. století? Nejenom na tyto otázky odpoví seminář věnovaný některým aspektům každodenního života ve 20. století, které nahlíží v široké komparativní perspektivě. Seminář představí model badatelsky orientované výuky, ve které si žák pomocí analýzy pramenů sám vytváří názor na výše zmíněná témata.<br></p><p><strong>Termín konání&#58;&#160;</strong>28. listopadu 2019</p><p><strong>Místo&#58;</strong> Zlín, Alternativa</p><p><strong>Cílová skupina&#58; </strong>učitelé ZŠ a SŠ</p><p><strong>Akreditace MŠMT&#58;</strong> ano</p><p><br></p><p>Kontaktní osoba k přihlašování&#58; Anna Macourková, <a href="mailto&#58;anna.macourkova@ustrcr.cz" target="_blank">anna.macourkova@ustrcr.cz</a>&#160;</p><p>Obsahový garant semináře&#58; Jaroslav Pinkas, <a href="mailto&#58;jaroslav.pinkas@ustrcr.cz" target="_blank">jaroslav.pinkas@ustrcr.cz</a></p><p>&#160;</p><p>Odkaz na anotaci a registrační formulář&#58;&#160;<a href="http&#58;//dejepis21.cz/kazdodennost-ve-20-stoleti-pohledem-pramenu" target="_blank">http&#58;//dejepis21.cz/kazdodennost-ve-20-stoleti-pohledem-pramenu</a></p><p>&#160;</p><p><br></p>4. 11. 2019 11:54:59Seminář Statutárního města Zlín a Ústavu pro studium totalitních režimů.2019-11-27T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Retro.jpg4. 11. 2019 12:04:15http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Ryndová
Začínáme učit s filmem65773<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář k využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Učíte </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>na střední odborné škole nebo na středním odborném učilišti</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong> a chcete </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>výuku předmětů obohatit a udělat zajímavou pro sebe i žáky?&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Jste školní metodik prevence, výchovný poradce či třídní učitel a záleží Vám na tom, jaké </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>vztahy a atmosféra panují ve třídách a na škole</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>?&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Přijďte si vyzkoušet</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"> </span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>a zažít, </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>jak nejlépe využít dokumentární film</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong> právě pro tyto účely.&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Na semináři získáte praktické dovednosti v oblasti využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s&#160;důrazem na <strong>osobnostní rozvoj žáků, multikulturní&#160;a sociální výchovu a&#160;toleranci</strong>. Osvojíte si konkrétní postupy, jak <strong>nakládat s&#160;kontroverzními tématy</strong> souvisejícími s xenofobií, rasismem a vyčleňováním, tak abyste se nebáli těmto tématům věnovat. V&#160;praxi si vyzkoušíte některé aktivity do hodin a naučíte se snadno orientovat na našem audiovizuálním portále.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během celodenního semináře vám představíme audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další&#160;doprovodné&#160;materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu jsns.cz.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/seminare-pro-vyucujici" target="_blank"><strong>Začínáme učit s&#160;filmem</strong></a><strong>, 28. 11. 2019, 9&#58;00 – 16&#58;00, Skautský institut, Moravské nám. 753/12, 602 00 Brno-střed-Veveří</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář je <strong>zdarma</strong> (včetně nákladů na cestu), oběd a občerstvení zajištěno a je <strong>akreditován </strong>MŠMT. Další informace a přihlášku naleznete <a href="https&#58;//www.jsns.cz/vzdelavani-vyucujicich/seminare-kurzy" target="_blank"><strong>zde</strong></a>.</p><p>&#160;<br></p><p>V&#160;případě dotazů kontaktujte Kláru Bílkovou na&#58; <a href="mailto&#58;klara.bilkova@clovekvtisni.cz">klara.bilkova@clovekvtisni.cz</a>, 604&#160;969&#160;751<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>24. 10. 2019 12:10:58Seminář k využívání dokumentárních filmů a projektových materiálů ve výuce s důrazem na sociální a občanské kompetence, multikulturní výchovu a toleranci. 2019-11-27T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Film.jpg24. 10. 2019 12:18:30http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováTereza Günterová
Vývoj www stránek pomocí HTML, CSS a WORDPRESS pro učitele64759<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kurz je akreditován MŠMT DVPP a lze jej čerpat v rámci projektu Šablony II.&#160;Cílem kurzu je vybavit posluchače (pedagogické pracovníky)&#160;takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vytvářet jednoduché, ale moderní a přístupné webové stránky. </strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Kurz je určen pro začátečníky, kteří zatím nemají s tvorbou webových stránek žádné nebo jen malé zkušenosti. Kurz seznámí s tvorbou webových stránek v redakčním systému Wordpress, v současnosti nejpoužívanějším CMS systémem dostupném zdarma. Absolvent kurzu by měl být schopen pomocí vhodných nástrojů vytvářet internetové webové prezentace v souladu s webovými standardy a estetickými pravidly.</div><p><br></p><p>Kurz se uskuteční ve dnech 2<b>3. 11. 2019, 7. 12. 2019 a 18. 1. 2020 (3x 8 hodin) </b>od&#160; 8.30 hodin v prostorách Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s. r.&#160;o., na adrese Filmová 174, 760 01&#160; Zlín.<br></p><p>Kurz je <strong>akreditován MŠMT DVPP</strong> a lze jej čerpat v rámci projektu <a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony II</a>.<br></p><p>Pokud se rozhodnete kurzu zúčastnit, přihlaste se prosím <strong>obratem</strong> prostřednictvím přihlašovacího formuláře&#58;&#160; <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbZ_2RQUX8hh9ANINLdCeWphWMCK0L4QmSThsmK0Wfy1dlw/viewform?usp=sf_link" target="_blank">https&#58;//creativehill.cz/kurzy/kurz-vyvoj-www-stranek-pomoci-html-css-a-wordpress</a><br></p><p>Další informace naleznete na stránkách <a href="https&#58;//creativehill.cz/" target="_blank">Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, s. r.&#160;o.</a><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Plakat_kurz_WWW.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>&#160;<br></p><p><br></p></div>7. 11. 2019 9:23:47Cílem kurzu je vybavit posluchače takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vytvářet jednoduché, ale moderní a přístupné webové stránky. Kurz je akreditován MŠMT DVPP a lze jej čerpat v rámci projektu Šablony II.2019-11-22T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/IPad.jpg7. 11. 2019 9:37:28http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLenka Zbořilová
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti 66827<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. </strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci&#160;převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K&#160;vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v&#160;rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong> a <strong>„Kritické myšlení&quot;</strong>, které budou <strong>na podzim 2019</strong> probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; ve <strong>Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti</strong>.</p><p><strong>&#160;</strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Čtenářství jako postoj&quot; provází doc. Ondřej Hník</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">V <strong>září</strong> a v <strong>listopadu 2019</strong> se uskuteční série workshopů <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong>, která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s&#160;uznávaným lektorem <strong>Ondřejem Hníkem</strong>. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v&#160;oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy<strong> </strong>učitelům nabídnou tvořivé aktivity,&#160;ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem&#160;než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit&#160;stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři&#160;&quot;velké&quot; literatury. Kromě vzdělávacího rozměru&#160;má tato&#160;akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a&#160;poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.</p><p><strong><br></strong></p><p>Pro <strong>učitele ZŠ</strong> z&#160;okresů <strong>Uherské Hradiště, Kroměříž</strong> a <strong>učitele SŠ</strong> je tento workshop plánován na <strong>listopad 2019</strong>&#58;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska </p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/wec1eySnuaNHTcEy6" target="_blank"><strong>Přihláška Kroměříž</strong></a></p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/1UHQHo7fTKbmWMEdA" target="_blank"><strong>Přihláška Uherské Hradiště</strong></a></p><p>• <strong>Zlín (pro učitele SŠ) </strong>– 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín<br> Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/MU4whCZxCNkT9m818" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín (SŠ)</strong></a></p><p>&#160;</p><p><br></p>10. 9. 2019 15:09:20„Čtenářství jako postoj“ je tématem podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 20. 11. 2019. 2019-11-19T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/104260469.jpg8. 11. 2019 14:00:13http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováHana Lavičková
Matematická gramotnost pro vyučující matematiky na 2. stupni ZŠ a nematuritních SŠ 26039<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&quot; se v&#160;listopadu uskuteční další dvě vzdělávací akce pro učitelky a učitele matematiky.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve čtvrtek 14. 11. 2019 bude setkání určeno pro učitele působící na druhém stupni základních škol. O své nápady v&#160;oblasti <strong>finanční gramotnosti a využívání dotykových zařízení</strong> se s&#160;námi podělí „aktivní učitel&quot; Mgr. Lukáš Heřman. Tématu <strong>zpracování dat a jeho zařazování do základoškolského kurikula</strong> se bude věnovat Ing. Martina Litschmannová, Ph.D., přehled dostupných zdrojů pro téma <strong>zpracování dat a práce s&#160;Excelem</strong> zazní od Mgr. Lenka Kozákové, Ph.D.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Pozvánka s podrobným programem je k dispozici zde&#58;&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvanka_MG_ZŠ_14_11_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka&#160;MG ZŠ 14_11_2019.pdf</a>. Registrační formulář <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEtiN2Eb5B6-tAGtOrw-lfaRcse2z6vF73VfphnwOOZfyJrw/viewform" target="_blank"><strong>online</strong>.&#160;</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">O týden později, ve čtvrtek 21. 11. 2019, pan Lukáš Heřman vystoupí s&#160;tématy matematická a finanční gramotnost a <strong>jak vytvářet zábavná a netradiční zadání</strong> na akci určené učitelům matematiky středních škol s&#160;nematuritními obory. Následovat bude praktický workshop <strong>Posilování psychosociálních kompetencí pedagogických pracovníků</strong>, který povede Mgr. Martin Polínek, Ph.D. a setkání uzavře středoškolská varianta tématu doktorky Kozákové&#58; <strong>zpracování dat a práce s&#160;Excelem.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pozvánka s podrobným programem&#160;je k dispozici zde&#58;&#160;&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20MG%20SŠ%2021_11_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka MG SŠ 21_11_2019.pdf</a>.&#160;Registrační formulář&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxjswS8RpVvrHLPlPMto1Te6PUnd-Ojm8tBy6bEl84IuEQWQ/viewform" target="_blank"><strong>online</strong></a>.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>&#160;</p><p><br></p>4. 11. 2019 13:23:25Dne 14. 11. 2019 bude setkání určeno pedagožkám a pedagogům ZŠ, ve čtvrtek 21. 11. 2019 pak matematická a finanční gramotnost pro SŠ s nematuritními obory. 2019-11-13T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg4. 11. 2019 13:40:23http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováZuzana Pátíková
Srovnání podílu dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU26667<p><strong>Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v&#160;ČR v porovnání s&#160;EU (2008 - 2018). &#160;&#160;</strong></p><p>Další vzdělávání, coby integrální součást celoživotního učení, je důležitým faktorem růstu produktivity a&#160;konkurenceschopnosti ekonomiky. Je velmi úzce propojeno s&#160;oblastí počátečního vzdělávání, navazuje na ni a doplňuje ji. </p><p>Oblast celoživotního učení se dynamicky vyvíjí s&#160;ohledem na stále větší nutnost lidí umět reagovat na rychle se měnící potřeby současného světa. Ochota a schopnost zvyšovat průběžně svoji kvalifikaci a osvojovat si nové dovednosti jsou předpokladem efektivního celoživotního vzdělávání. </p><p>Výsledky výzkumu Labour Force Survey&#160;ukazují, jak se v&#160;posledních letech měnila účast ve vzdělávání dospělých. Vývoj účasti dospělé populace na dalším vzdělávání v&#160;ČR a EU uvádí graf č. 1. Zatímco v&#160;Evropské unii (EU28) byl od roku 2011 jasně patrný trend zvyšování průměrné úrovně účasti v&#160;dalším vzdělávání, v ČR se účast v&#160;dalším vzdělávání od roku 2011 do roku 2015 snižovala, ale v letech 2016 a 2017 došlo k&#160;pozvolnému nárůstu. Zatímco průměr EU28 v&#160;roce 2018 vykazoval setrvalý stav účasti v&#160;dalším vzdělávání, v&#160;České republice se&#160;účast v&#160;dalším vzdělávání snížila na 8,5&#160;%, což odpovídá úrovni roku 2015. </p><p>&#160; </p><p>Graf 1&#58; Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v&#160;letech 2008 – 2018 </p><p><img src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/Labour%20Force.png" alt="Labour Force.png" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p>Zdroj&#58; Eurostat a&#160;MŠMT, <a href="https&#58;//appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&amp;lang=en">https&#58;//appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&amp;lang=en</a> </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>Labour Force Survey – Výběrové šetření pracovních sil realizované Eurostatem. Eurostat je statistický úřad Evropské unie se sídlem v&#160;Lucembursku. Jeho posláním je poskytovat vysoce kvalitní statistiky pro Evropu. Účast na dalším vzdělávání je v&#160;rámci výzkumu definována jako počet osob ve věku 25 až 64 let, které se vzdělávaly v&#160;posledních čtyřech týdnech před realizací šetření. </p><p>&#160;&#160;<br></p><p><br></p>4. 11. 2019 13:00:41Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v ČR v porovnání s EU (2008 - 2018). 2019-11-03T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/phone-1052023_1920.jpg4. 11. 2019 13:10:38http://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMŠMT
Mám větší jasno - zážitkový kurz kariérového poradenství pro žákyně a žáky ZŠ65400<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Od roku 2016 Atmosféra,&#160; z. s. realizuje kurzy Mám větší jasno. Kurz je určen pro žákyně a žáky ve Zlínském kraji na konci 8. nebo na začátku 9. třídy a jeho posláním je pomoci jim v rozhodování, jakou střední školu si vybrat.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Kurz je třídenní a probíhá v areálu v přírodě mimo dosah města (zpravidla v areálu Revika u Vizovic, pokud si škola nepřeje kurz realizovat na jiném středisku). Kurz probíhá formou zážitkových aktivit, po kterých vždy následuje odborně vedená reflexe. Instruktoři vedoucí program mají speciální vzdělání, které v Atmosféře připravujeme.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Přínosy kurzu</strong></span> </p><p style="text-align&#58;justify;">Během kurzu si účastník uvědomí své silné a slabé stránky, ale také činnosti, které ho baví a naplňují.</p><p style="text-align&#58;justify;">Důležitou stránkou kurzu je seznámení se s celou nabídkou středních škol a učilišť v kraji.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na kurzu je prostor pro zjištění detailnějších informací ke školám, které jsou pro účastníka atraktivní.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Během kurzu si účastník ujasňuje kritéria pro výběr střední školy. </p><p style="text-align&#58;justify;">Účastníci se v rámci možností pokoušejí pojmout své rozhodnutí o středním vzdělání jako součást života, ve kterém mohou dělat povolání, které je bude naplňovat.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Cena</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Cena programu kurzu je 15 000,- za třídu (s předpokládaným počtem 25 žáků). V ceně je ubytování a strava instruktorů, jejich doprava, materiál a úrazové pojištění účastníků. Cena nezahrnuje stravu a ubytování účastníků (ta je závislá na středisku, které si zvolí škola).</p><p style="text-align&#58;justify;">Více o kurzu&#160;na <a href="http&#58;//mamvetsijasno.cz/" target="_blank">http&#58;//mamvetsijasno.cz/</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Kontaktní osoba</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Štěpán Helmer,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">tel&#58; 606 471 278,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">mail&#58; </span><a href="mailto&#58;vlk.helmer@gmail.com" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">vlk.helmer@gmail.com</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">O Atmosféře z. s.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Posláním Atmosféry je připravovat zážitky pro rozvoj jednotlivců a skupin, vytvářet atmosféru k osobnímu růstu sebe i ostatních. Proto vznikl v dílně Atmosféry i tento kurz, který je odpovědí na problematiku výběru středního vzdělání a dalšího směřování po základní škole. Atmosféra z. s. působí ve Zlínském kraji již od roku 2002. Její hlavní činností jsou adaptační kurzy pro žákyně a žáky středních škol, nicméně se věnuje i školním výletům pro základní školy, lanovým aktivitám a lukostřelbě a v posledních letech pořádá i příměstské tábory. </p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací o Atmosféře naleznete na<a href="http&#58;//www.atmosfera-zs.cz/o-nas.html"> </a><a href="http&#58;//www.atmosfera-zs.cz/" target="_blank">www.atmosfera-zs.cz</a><br></p><p><br></p>1. 11. 2019 8:35:55Atmosféra, z. s. realizuje kurzy Mám větší jasno. Kurz je určen pro žákyně a žáky ve Zlínském kraji na konci 8. nebo na začátku 9. třídy a jeho posláním je pomoci jim v rozhodování, jakou střední školu si vybrat.2019-10-31T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/teens%20circle.jpg1. 11. 2019 9:26:39http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Nebojme se etické výchovy III65511<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zveme Vás na třetí ročník konference </strong><strong>„Nebojme se etické výchovy III.&quot;, </strong><strong>která je určená pedagogické a odborné veřejnosti. Konference se uskuteční v úterý&#160;26. 11. 2019 na&#160;Arcibiskupském gymnáziu&#160;v Kroměříži.</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Program</strong>&#58;<br> 8&#58;30 – 9&#58;00 registrace účastníků<br> 9&#58;00 – 9&#58;05 PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.&#58; Úvodní slovo<br> 9&#58;05 – 10&#58;00 Mgr. Petr Vaněk&#58; Vztah učitel – žák&#58; pomáhejme dítěti přebírat odpovědnost<br> 10&#58;00 – 10&#58;15 přestávka, občerstvení<br> 10&#58;15 – 11&#58;45 blok praktických workshopů<br> 11&#58;45 – 12&#58;15 oběd formou bagety</p><p>&#160;</p><p>Registrace na konferenci provedete přes <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXzXhiDnLFHEHsnQRJ1YTNyOAaYbOWmQ6Samqd69CXUvOzvw/viewform" target="_blank"><strong>registrační formulář</strong></a>.<br></p><p>&#160;<br></p><p>Každý účastník volí jeden ze tří nabízených praktických workshopů&#58;</p><p><br> <strong>A) Mgr. Petr Vaněk&#58; Vztah učitel – žák</strong><br> Jedním z našich výchovných cílů je rozvíjet u dítěte odpovědnost za sebe a své jednání, za svoje blízké i širší okolí a dění. Jak je schopna současná škola tuto odpovědnost dítěti předávat? Co tuto odpovědnost rozvíjí a co ji naopak ubíjí?<br> Seminář navazuje na téma přednášky. Praktická ochutnávka přístupu a technik, které pomáhají přenášet odpovědnost z učitele na dítě.</p><p><strong>B) Mgr. Petra Burdová&#58; Udělejme svět lepší</strong><br> Co jsou Projekty proměny? Jak a proč do nich zapojit naše žáky a studenty? Jaké oblasti pro proměnu společnosti viděl Komenský jako klíčové? V tomto workshopu budete spolu s koordinátorkou projektu Komenský 2020 hledat způsoby, jak společně naplnit jeden velký sen, budete se moci (možná) poprvé začíst do nové publikace „To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských&quot;.</p><p><strong>C) Mgr. Petr Hudec&#58; Mýtus se nikdy nestal, ale děje se pořád&#58; návštěva zámecké sala terreny</strong><br> Program představuje různé formy interpretace mýtů a inspiruje k využití mytologických příběhů v hodinách etické výchovy.</p><p>&#160;</p><p>Konference je pořádána v rámci činnosti obecně prospěšné společnosti Etická výchova. </p><p>Organizačně akci zabezpečuje projekt MAP II Kroměříž, informace&#58; <a href="mailto&#58;eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz" target="_blank">eliska.pifkova@mesto-kromeriz.cz</a><br> Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.</p><p>Těšíme se na setkání s Vámi.<br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Nebojme-se-eticke-vychovy-III/Pozvánka%20Nebojme%20se%20etické%20výchovy%20III.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka Nebojme se etické výchovy III.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>4. 10. 2019 6:09:48Konference „Nebojme se etické výchovy III.“ se koná dne 26. 11. 2019 v Kroměříži a je určená pedagogické a odborné veřejnosti. 2019-10-07T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/event-1597531_1920.jpg16. 10. 2019 11:51:46http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHana Martináková
Office 365 - komunikace a správa dokumentů64791<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací Office 365 zaměřených na komunikaci a správu dokumentů. Kurz demonstruje klíčové nástroje umožňující sdílení a editaci dokumentů v on-line prostředí. Nad rámec tradičních kancelářských aplikací (Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook) je pozornost věnována i novým cloudovým nástrojům, které jsou přístupné zejména přes webový prohlížeč nebo prostřednictvím mobilních zařízení.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Místo konání a&#160;termíny kurzu</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Ostrava 7. - 8. 10. 2019, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Zlín&#160;29. - 30. 10. 2019,&#160;8&#58;30 - 15&#58;00</li><li>Zlín 26. - 27.&#160;11. 2019, 8&#58;30 - 15&#58;00</li><li>Ostrava 17. - 18.&#160;2. 2020, 8&#58;00 - 14&#58;30</li><li>Ostrava&#160;8. - 9.&#160;4. 2020,&#160;8&#58;00 - 14&#58;30<br></li><li>Ostrava 1. - 2.&#160;6. 2020, 8&#58;00 - 14&#58;30</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Cena kurzu</strong></div><div><ul><li><span style="text-align&#58;justify;">3 500 Kč bez DPH, 4 235&#160;Kč včetně DPH</span></li><li><p>kurz je možné uhradit prostřednictvím&#160;<a href="/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Sablony-pro-SS-a-VOS-II.aspx" target="_blank">Šablony pro SŠ a VOŠ II</a><br></p></li></ul></div><p><strong>Délka kurzu</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>14 vyučovacích hodin ve 2 dnech</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Obsah kurzu</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Office 365 Intro (online)&#58; Představení MS Office 365 – přehled služeb, odlišnosti dle zvoleného plánu. Výhody a benefity oproti standardní desktopové verzi MS Office. Přihlášení k portálu služeb MS Office 365 a možnosti nastavení služeb uživatelem.</li><li>Delve&#58; Zobrazení informací a relevantních dokumentů a jejich třídění, správa profilu uživatele v Office 365, možnosti nastavení.</li><li>OneDrive&#58; Ukládání, sdílení a synchronizace pracovních souborů v cloudovém prostředí OneDrive nebo SharePoint.</li><li>SharePoint (online) a Newsfeed.</li><li>Outlook (online)&#58; Knihovny SharePoint, Skupiny v Office 365.</li><li>Outlook Customer Manager&#58; Práce s nástrojem pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) v prostředí aplikace Outlook (tvorba kontaktů, import dat, nastavení aplikace, sdílení informací). Pozor&#58; Aplikace je dostupná pouze v licenci Office 365 - Business Premium.</li><li>Pokročilé možnosti práce s Online aplikacemi&#58; Word Online, Excel Online a PowerPoint Online.</li><li>OneNote (online)&#58; Pokročilé možnosti práce s poznámkovým blokem, sdílení, tagování obsahu, práce s oddíly, zabezpečení obsahu.</li><li>Sway&#58; Interaktivní sestavy, prezentace, bulletiny. Struktura obsahu Sway, sdílení, integrace do sociálních sítí, možnosti zpřístupnění.</li><li>Skype pro firmy a Teams&#58; Nástroje pro spolupráci a skupinový chat. Týmy, schůzky, soubory. Integrace aplikací třetích stran.</li><li>Yammer&#58; Interní sociální síť organizace. Přihlášení, konverzace a skupiny, nastavení profilu a oznámení.</li><li>Stream a Video&#58; Streamování a sdílení videí v Office 365.</li><li>Flow&#58; Automatizace práce s cloudovými službami a systémy. Propojení služeb, nastavení pracovních postupů. Ukázka práce s aplikací, možnosti využití. Moje toky, Šablony, Konektory, Data, Řešení.</li><li>Další tipy a triky. Dotazy.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Výchozí znalosti</strong></div><ul><li>Znalost práce s PC včetně webového prohlížeče. Doporučujeme nejprve absolvovat kurz Office 365 - základní kurz.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Pomůcky pro účastníka</strong></div><ul><li>Materiály v elektronické podobě. V ceně kurzu.<br></li></ul><div><a href="https&#58;//edu.autocont.cz/skoleni/top-kurzy/office-365/O365KD" target="_blank">Další informace o kurzu&#160;a možnost přihlášení naleznete v odkazu.</a><br><br></div><p><br></p></div>4. 9. 2019 12:20:20Cílem kurzu je osvojit si pokročilé nástroje a funkce aplikací Office 365 zaměřených na komunikaci a správu dokumentů. Kurz demonstruje klíčové nástroje umožňující sdílení a editaci dokumentů v on-line prostředí. 2019-10-06T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Zeny%20v%20kancelari_per.jpg30. 10. 2019 7:25:55http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Jak úspěšní jsou absolventi rekvalifikačních kurzů při hledání práce v oboru? 71256<div class="content-wrapper" style="text-align&#58;justify;"><div><div class="zone zone-content"><article class="single"><div class="section c-gray"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><strong>V roce 2018 zajistil Úřad práce ČR ve Zlínském kraji celkem 1075 rekvalifikací, zdaleka ne všichni úspěšní absolventi kurzů však našli práci v oboru rekvalifikace. V okresech Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště se podařilo umístit v oboru 28 - 29 % účastníků rekvalifikačních kurzů, v okrese Kroměříž jen 14 %.&#160;</strong></p><p class="perex"><br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;">Nejlépe se daří umísťovat nezaměstnané, kteří získali řidičské průkazy včetně profesní způsobilosti nebo svářečské, strojnické a jiné odborné průkazy, a dále účastníky rekvalifikací v sociální oblasti. </p></div></div></div><div class="section" style="text-align&#58;justify;"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p style="text-align&#58;justify;">Nejčastěji se nezaměstnaní školili v&#160;roce 2018 v&#160;základních PC dovednostech (209 rekvalifikací), druhým nejčastějším oborem byly řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti (169 rekvalifikací), poté následuje sociální oblast (165 rekvalifikací). Zatímco v&#160;okresech Uherské Hradiště a Vsetín „vede“ v&#160;rekvalifikacích oblast sociální, ve Zlíně jsou to řidičské průkazy vč. profesní způsobilosti a v&#160;okrese Kroměříž jsou to základní PC dovednosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">Srovnáme-li data v&#160;časové řadě od roku 2015 do roku 2018, ukazuje se, že v&#160;absolutních číslech se celkové počty rekvalifikací snižují, což samozřejmě souvisí i s&#160;celkovým poklesem počtu nezaměstnaných. V&#160;roce 2018 zajistila pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji 1075 rekvalifikací, zatímco např. v&#160;roce 2015 to byl téměř trojnásobek (3018 rekvalifikací).</p><p style="text-align&#58;justify;">Detailní aktuální data o počtech a struktuře rekvalifikací, které poskytují pracoviště Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji, najdete v monitoru <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/rekvalifikace" target="_blank"><strong>Rekvalifikace</strong></a><strong>&#160;</strong>na stránkách Datové platformy zaměstnanosti. Je zde možné sledovat také strukturu účastníků, jejich úspěšnost i počty rekvalifikantů v&#160;jednotlivých oborech.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p></div></div></div></article></div></div></div> <footer class="footer"><div class="footer__bottom"><div class="container"><div class="footer__logos"><br><a href="http&#58;//www.khkzk.cz/"></a></div></div></div></footer>3. 10. 2019 11:51:47V roce 2018 zajistil Úřad práce ČR ve Zlínském kraji celkem 1075 rekvalifikací, zdaleka ne všichni úspěšní absolventi kurzů však našli práci v oboru rekvalifikace. 2019-10-02T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/tesar.jpg3. 10. 2019 11:56:26http://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMonitor ZK
Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy67519<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V rámci akreditovaného programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)&#160;Vám nabízíme certifikované&#160;školení&#160;Metodika práce s komunikačními technologiemi pro potřeby školy&#160;(MSMT- 32038/2017-1), zaměřené&#160;na&#160;mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků.&#160;Je to možnost,&#160;jak se seznámit s příležitostmi digitální doby. Jsou to potřebné, dovednosti&#160;jak na sebe upozornit a vzbudit zájem uchazečů o studium.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Komplexní souhrn poznatků z probíraných oblastí, kde se propojuje teorie s praxí.<br></li><li>Nabídka školení z oblasti mediální prezentace pro střední školy je svým obsahem aktuálně ojedinělou v rámci českého školství.</li><li>Teorie školení je doplněna o řadu případových studií&#160; a poznatků z praxe. To utváří jedinečnou sondu do probírané látky.</li><li>Školení je doplněno o doplňující podklady v podobě&#160;tištěné&#160;knihy,&#160;sady školicích videí a tematicky zaměřených článků.</li><li>Na certifikované školení navazuje celoroční vzdělávací program, do něhož je možné vstoupit po absolvování školení.</li></ul></div><p style="text-align&#58;justify;">Možnost registrace a další informace naleznete na webu <a href="https&#58;//www.upschool.cz/dvpp" target="_blank">www.upschool.cz</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na dané téma vychází také kniha s názvem <a href="https&#58;//www.computermedia.cz/jak-prezentovat-skolu" target="_blank">Jak prezentovat školu v médiích a na sociálních sítích</a>.&#160; Kniha&#160;je prvním uceleným materiálem věnujícím se&#160;cíleně&#160;školám a jejich prezentaci na sociálních sítích a v médiích.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jejím autorem je Aleš Durďák, který je rovněž lektorem <a href="https&#58;//www.upschool.cz/dvpp" target="_blank">akreditovaného vzdělávacího programu</a>&#160;a jehož si můžete poslechnout v&#160;<a href="https&#58;//anchor.fm/worktalkcz/episodes/Jak-prezentovat-kolu-v-mdich-a-na-socilnch-stch-e5cqqv?fbclid=IwAR0jy8vwRwqukY7BWRCqnkHmGzsurIg0rCXCZC631a2MaNXvgZfj20-Cmf0" target="_blank">podcastech&#160;o komunikaci, technologiích a práci na dálku</a>.<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Aleš%20Durďák.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;300px;" /><br></p>18. 9. 2019 10:06:25Jednodenní školení zaměřené na mediální prezentaci, prezentaci školy na sociálních sítích a základy využitelnosti školního webu pro potřeby pedagogických pracovníků. Je to možnost, jak se seznámit s příležitostmi digitální doby pro potřeby Vaší školy.2019-09-17T22:00:00Z/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Jak%20prezentovat%20skolu.PNG30. 10. 2019 7:12:58http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Kde jsou příležitosti Zlínského kraje v oblasti profesních kvalifikací?66512<div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou.</strong></div><div><br><br></div><p style="text-align&#58;justify;">Systém standardizovaných zkoušek, známý jako Národní soustava kvalifikací (NSK), umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.</p><p>Přehled o zapojení Zlínského regionu do NSK v Datové platformě se aktualizuje denně. Z dat platných ke dni 28. 8. 2019 vyplývá, že ze Zlínského kraje pochází 42 právnických nebo fyzických osob, které si vyřídily autorizace ke zkoušení ze 114 profesních kvalifikací.&#160;<br></p><p><img src="/sofia/potreby/PublishingImages/monitor3.png" alt="monitor3.png" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;415px;" /><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Jedná se například o <strong>seřizovače vstřikovacích lisů pro zpracování plastů, klempíře drakaře (letecký průmysl), lakýrníka ve strojírenství, logistika v dopravě </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>a přepravě, recepční v hotelovém provozu nebo profesní kvalifikace v oblasti obuvnické výroby.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Naopak nejlépe pokrytým sektorem z hlediska profesních kvalifikací je strojírenství - autorizované osoby sídlící ve Zlínském kraji mají celkem 14 strojírenských profesních kvalifikací, jako je například nástrojař, kontrolor strojírenských výrobků nebo obsluha CNC strojů. Následují sektory elektrotechniky, gastronomie nebo obchodu.</p><p>&#160;</p><p>Bližší informace najdete v monitoru <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/infrastruktura-odborneho-vzdelavani-a-uznavani-kvalifikaci" target="_blank"><strong>Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací</strong></a>.<br></p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Monitor ZK, <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p>28. 8. 2019 10:22:08Zlínský kraj je poměrně aktivní ve využívání profesních kvalifikací. Přesto stále existují kvalifikace, které by regionální trh práce mohl využít, ale žádné autorizované osoby k nim ve Zlínského kraji nejsou. 2019-08-27T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/job%20interview.jpg28. 8. 2019 10:33:19http://www.zkola.cz/sofia/potreby/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová