Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Metody výuky matematiky jsou různé a různost je důležitá62331<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zdárné pochopení principů matematiky i větší oblibu tohoto předmětu mezi žáky samo o sobě nezajistí zavádění alternativních pedagogických postupů, rozhodujícím faktorem je kvalita učitelů. Ve vysílání ČT24 to prohlásil emeritní profesor matematiky Vlastimil Dlab, který se tak částečně distancoval od stále populárnější Hejného metody.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dlab upozornil na to, že odtažitý přístup českých žáků a studentů k&#160;matematice není jen záležitostí Česka; otázce se věnovali i ve Spojeném království a hlavní dokument určený pro britský parlament akcentuje, že při úspěšné výuce matematiky je prvořadá kvalita učitele.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>„Na místech jako Singapur, Šanghaj nebo Japonsko je na kvalitu vyučujícího postaven hlavní důraz - a mají obrovské úspěchy.</strong> Proto je potřeba i zde změnit výchovu učitelů, postavit ji na solidní základy, vyžadovat od nich větší kvalitu, ale zároveň je společensky uznat a kvalitně je odměnit,“ prohlásil ve vysílání ČT24 Dlab.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Česká potíž podle něj spočívá už ve složení středoškoláků, kteří se hlásí na vysoké školy s&#160;pedagogickým zaměřením. Kvůli nedostatečné společenské prestiži kantorského povolání a nevyhovujícímu finančnímu ohodnocení učitelů se podle Dlaba na pedagogické fakulty hlásí spíše slabí maturanti – a to se následně promítá i do způsobu, s&#160;jakým přistupují k&#160;výkonu svého povolání.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteFontSize-8">Dlab&#58; Je důležité, aby učitelé byli různí a nebyli regulovaní</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteFontSize-8"><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Světově uznávaný matematik, který přednášel na univerzitách v&#160;Japonsku, Spojeném království i Spojených státech a stal se také členem kanadské akademie věd, současně zpochybnil v&#160;Česku alternativní výuku matematiky od svého kolegy Milana Hejného, která upozaďuje výklad vyučujícího a dává větší prostor žákům, aby se matematických principů dobrali sami.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejného metoda</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Na rozdíl od tradiční matematiky se Hejného metoda snaží, aby <strong>na matematické postupy a operace přišli žáci sami. </strong>Zatímco běžně učitel nejdříve vyloží látku a poté ji ilustruje v praxi, nový způsob postup obrací. Žáky k pochopení dovádí od konkrétního příkladu a školáci při hledání řešení úlohy objevují a „budují“ matematiku sami – a spolu s ní si osvojují i mentální matematická schémata.</div><div style="text-align&#58;justify;">Na prvním stupni základních škol se Hejného metoda objevila už v roce 2007, o sedm let později pak začaly vycházet i učebnice pro stupeň druhý. Z invenčního přístupu k výuce počtů tak postupně přestává být nová a exotická metoda. V současnosti ji využívá více než 750 ze čtyř tisíc tuzemských základních škol.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Žádná nová metoda není. Je to sebrání zkušeností dobrých kantorů,“ prohlásil. „Mluví se o klasické (a Hejného) metodě. Metody jsou různé, učitelé jsou různí – a je důležité, aby byli různí a nebyli regulovaní. Učitelství není věda, to je umění, a je důležité, aby měli volnost, aby byli dobře připraveni a měli dobré základy z&#160;vysokých škol. Aby mohli začít učit.“</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejný&#58; Učitel není nositel moudra, ale manažer diskuse</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">I samotný Hejný ovšem upozorňuje na to, že zavádění jeho metody do praxe nejde nadiktovat a že by se do aplikace jeho metody měli pouštět jen ti vyučující, kteří jsou přesvědčení o její prospěšnosti a mají pro ni kantorské kapacity.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>„Dítě má autonomii a baví ho interakce se spolužáky i interakce s&#160;učitelem, přičemž učitel nevystupuje jako nositel moudra, nýbrž jako manažer diskuse,“</strong> upozornil. „Negativa nejčastěji vyplývají z&#160;toho, že je metoda aplikovaná deformovaně – učitel vezme naše učebnice a snaží se vysvětlit dětem, jak mají případy řešit, ale nenechá je, aby na to přišly samy,“ uvádí s&#160;tím, že tak ovšem vzniká stejná averze k&#160;předmětu jako v&#160;případě standardní výuky.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2389981-matematik-dlab-uspesna-vyuka-poctu-nestoji-na-novych-metodach-ale-dobrych-ucitelich" target="_blank"><strong>Rozhovor v České televizi.</strong></a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2389981-matematik-dlab-uspesna-vyuka-poctu-nestoji-na-novych-metodach-ale-dobrych-ucitelich" target="_blank"><strong>CT24</strong></a></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>22. 2. 2018 12:26:33Zdárné pochopení principů matematiky i větší oblibu tohoto předmětu mezi žáky samo o sobě nezajistí zavádění alternativních pedagogických postupů, rozhodujícím faktorem je kvalita učitelů. /sofia/SiteCollectionImages/5_Images/test.jpg22. 2. 2018 12:45:22https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetmat/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
ÚSTR představil výzkum mapující vzdělávání k toleranci v Česku63660<div style="text-align&#58;justify;"><strong>O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli a zveřejnili odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. ÚSTR se výuce citlivých historických témat ve školách věnuje dlouhodobě, jeho kurzy projde ročně přes 600 učitelů.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzkumníky ÚSTR zajímalo nejvíce to, jak si v míře předsudků stojí mladí lidé, kteří základní školu začali navštěvovat koncem 90. let či později.</strong> V té době se již ve školách objevovaly projekty zaměřené na prevenci rasismu a extremismu a dojížděli do nich lektoři, kteří přednášeli například o romském holokaustu. Výzkumníci proto čekali, že mladí lidé budou mít méně předsudků proti menšinám než ti, kteří podobné programy neabsolvovali.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzkum ale ukázal něco jiného.</strong> Ve vztahu k Židům se k nesympatiím přiznalo nejvíce lidí právě ze skupiny 15 až 29 let, jako nesympatické je označilo 24 procent dotázaných. U starších respondentů byly nesympatie k Židům méně časté, pohybovaly se pod 20 procenty, u lidí mezi 30 až 44 lety dokonce pod 15 procenty. Romy označilo jako nesympatické 75 procent lidí napříč téměř všemi věkovými skupinami, pouze v kategorii 30 až 44 let uvedlo nesympatie k této menšině 81 procent dotázaných. &quot;T<strong>o naznačuje, že lidé, kteří navštěvovali povinné vzdělávání v posledních letech </strong>(ti nejstarší začali navštěvovat základní školu v polovině devadesátých let),<strong> nejen že nemají méně předsudků, ale spíše naopak,&quot; </strong>uvedli vědci.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>&quot;Mohlo by to naznačovat, že programy vzdělání pro toleranci nejsou účinné, ale nevíme, jestli by bez nich nebyla situace ještě horší,&quot;</strong> řekla výzkumnice a lektorka ÚSTR Karina Hoření. Podle ní má špatný vliv na žáky a studenty i příklad některých politiků, kteří popírají nebo zlehčují romský holokaust. Právě s těmito informacemi, které si děti do školy přinesou, musí učitel umět pracovat a reagovat na ně. &quot;Učitelé a žáci nepotřebují další výukové materiály, ale spíš programy založené na rozvoji určitých kompetencí. Důležitá je komunikace ve třídě, ale i v celé škole. Pokud škola nenaplňuje toleranci ve svém každodenním chování, nefunguje to,&quot; uvedla Hoření.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Jako příklad, kdy tolerance na škole nefunguje, přestože ve třídě se o ni učitel snaží, uvedla konkrétní situaci ze střední školy. Student z Blízkého východu přinesl v době maturit do školy pohoštění pro komisi a ředitel na to zareagoval slovy &quot;doufám, že v tom není bomba&quot;. &quot;Když se nechováte tolerantně, je to vaše chování, co se od vás učí vaši žáci, a nejen obsah učiva,&quot; shrnula Hoření.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělání pro toleranci by podle výzkumníků z ÚSTR bylo účinnější, kdyby peníze vyhrazené na tyto účely podpořily méně škol, ale dlouhodobými programy. V současnosti platí podle Hoření spíše to, že podpora se nese v duchu &quot;co nejvíce akcí pro co nejvíce dětí&quot;, kdy ale skutečný smysl takového vzdělávání dětem uniká.&quot;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Celý výzkum včetně&#160;souboru doporučení pro instituce financující programy zaměřené na&#160;výchovu k toleranci</strong>&#160;najdete na <strong><a href="http&#58;//stereotypy.cz/" target="_blank">www.stereotypy.cz</a>.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.ustrcr.cz/ustr-predstavil-vyzkum-mapujici-vzdelavani-k-toleranci-v-cesku/" target="_blank"><strong>ÚSTR</strong></a>15. 2. 2018 19:29:27O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli a zveřejnili odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. /sofia/pedagogove/PublishingImages/hands.jpg19. 2. 2018 9:47:44https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/201763292<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><span style="color&#58;#2d4152;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, sans-serif;font-size&#58;14.3px;"><strong>Česká školní inspekce zveřejnila&#160;tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním cílem bylo posoudit s využitím nově vytvořených nástrojů podmínky, průběh a dosaženou úroveň vybraných aspektů přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ, respektive nižším stupni víceletých gymnázií, a v SŠ s maturitními obory, identifikovat silné a slabé stránky rozvoje uvedené gramotnosti z celkového pohledu, a položit tak základ pro porovnání rozvoje gramotnosti v dalším cyklu.<br></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Shrnutí hlavních zjištění<br></h1><h4>Žáci SŠ v testech příliš neuspěli&#160;</h4><p style="text-align&#58;justify;">Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku ZŠ v testu byla 62 %. Očekávaná hodnota úspěšnosti v tomto testu byla stanovena na 67 %, přičemž však jen&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>4 % žáků dosáhla slabého výsledku (vyřešila méně než dvě pětiny otázek),&#160;</li><li>7 % splnilo odpovídající očekávání (vyřešilo více než tři pětiny),&#160;</li><li>11 % dosáhlo výborného výsledku (více než čtyři pětiny správně vyřešených otázek).<br></li></ul><p></p><p style="text-align&#58;justify;"> Žádným překvapením také nebyla prokazatelně vyšší úspěšnost žáků gymnázií. Ovšem ve skupině nejúspěšnějších žáků bylo zastoupení žáků VG méně než dvoupětinové. Z toho plyne, že v oblasti přírodovědné gramotnosti zůstává v ZŠ významně velká skupina žáků s velmi dobrými výsledky.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Průměrná úspěšnost žáků 3. ročníku SŠ v testu byla 64 % (očekávaná opět 67 %).<br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>Výrazně převažuje skupina žáků, kteří správně vyřešili více než tři pětiny otázek.&#160;</li><li>Podíl žáků, jež zvládli méně než dvě pětiny otázek, byl menší než 4 %.&#160;</li><li>Opět se na celkové úspěšnosti vý- razně podílela gymnázia (71 %).&#160;</li><li>Nad 60 % se pak dostaly už jen technicky zaměřené školy a lycea.&#160;</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Překvapivá je proto velmi nízká průměrná úspěšnost u skupin oborů, které nejsou obsahově vzdáleny tématům přírodovědné gramotnosti, což je obzvláště patrné v souvislosti s těmi zbylými&#58;<br></div><div><ul><li>Zemědělské obory 58 %,&#160;</li><li>Ekonomické obory 55 %,&#160;</li><li>Hotelnictví a podnikání 54 %,&#160;</li><li>Umělecké obory 54 %,&#160;</li><li>Zdravotnické obory 53 %,&#160;</li><li>Pedagogické a humanitní obory 52 %.&#160;<br></li></ul><h4>Ve výuce nejhůře dopadl zeměpis&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Pracovní atmosféra byla v navštívených hodinách u základní- ho vzdělávání až na výjimky na dobré úrovni - standardní (66 %) a velmi podnětná (28 %), což se týkalo zejména přírodopisu. Naopak jako nepodnětná byla pracovní atmosféra charakterizována jen ve zbývajících 6 % hodin, a to především ve výuce zeměpisu. Při ní se také žáci nejčastěji nudili (35 %), nejméně se pak nudili v hodinách přírodopisu (27 %).&#160;Přestože v hospitovaných hodinách se zpravidla střídalo více výukových organizačních forem, jednoznačně dominovala výuka frontální (70 %). Za ni následovaly samostatná práce žáků (58 %), výuka skupinová (jen 25 %) a individualizovaná (pouhých 12 %).&#160;<br></div></div><div><br></div><h4>Školní testy jsou zaměřeny hlavně na paměť&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Mezi důležité vyučovací metody pro rozvoj přírodovědné gramotnosti patří také opakování, procvičování či prověřování daných znalostí. Nejčastěji byl v ZŠ opakování nebo procvičování věnován čas do 10 minut (v 65 % hospitací). Přibližně v každé osmé hodině (13 %) se procvičování ani opakování vůbec nevyskytovalo. Podíl hodin, ve kterých se vůbec neobjevovalo ani opakování a procvičování, ale ani prověřování znalostí a dovedností, se liší podle vyučovacího předmětu (od 7 % v přírodopisu po 13 % v zeměpisu). Jako jeden ze základních nástrojů prověřování znalostí žáků slouží školní testy (pro hodnocení jejich kvality byly využity předložené testy z 95 ZŠ). V analyzovaných testech převládaly nebo byly výhradně přítomny úlohy, které sledovaly pamětní reprodukci poznatků (64 % škol). Pouze ve 23 % škol převládaly úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h4>Ze specifických činností převažuje experiment&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Z výběrového dotazníku předloženého učitelům ZŠ (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) vyplynulo, že tito pedagogové alespoň jedenkrát měsíčně zařazují práce ve skupinách o více než dvou žá- cích (68 %), sebehodnocení (65 %), případně vrstevnické hodnocení (52 %). Méně často již učitelé uváděli činnosti, které dokládají podporu iniciativy na straně žáků - žáci se věnují činnostem (tématům), které sami navrhli (36 %), a žáci se podílejí na formulaci kritérií pro sebehodnocení nebo vrstevnické hodnocení (30 %). Nejnižší výskyt činností podporujících aktivitu žáků byl zaznamenán ve fyzice.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ze specificky přírodovědných činností, které učitelé ZŠ uváděli jako zařazované alespoň jedenkrát měsíčně, podle nich převažovaly&#58;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>sledování experimentu prováděného učitelem&#58; 74 %,&#160;</li><li>provádění žákovského experimentu připraveného učitelem&#58; 49 %,&#160;</li><li>zpracovávání úkolu, při němž žáci kombinují informace získané z několika zdrojů&#58; 44 %,&#160;</li><li>využívání vlastních systematických pozorování přírody&#58; 44 %,&#160;</li><li>obhajoba vlastní nebo rozsáhlejší skupinové práce před třídou&#58; 17 %,&#160;</li><li>provádění žákovského experimentu, na jehož plánování a přípravě se žáci sami podíleli&#58; 16 %.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Z odpovědí v jinak koncipovaném dotazníku pro učitele SŠ se zase potvrdilo, že výuka s častějším výskytem experimentů, analyzováním dat a pozorováním může více přispívat k rozvoji přírodovědné gramotnosti než&#160;výuka s méně častým výskytem těchto prvků.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Učitelé ZŠ za nejproblematičtější aspekty RVP označili&#58;&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>neúměrnou předimenzovanost tematického obsahu (15 %),&#160;</li><li>malou srozumitelnost popisu některých výstupů (12 %),&#160;</li><li>nerozčlenění témat a výstupů do jednotlivých ročníků (12 %),&#160;</li><li>nepřiměřenou náročnost některých výstupů pro žáky (11 %).&#160;<br></li></ul><div>Z nabízených možností mají- cích zlepšit naplňování vzdělávacích cílů by učitelé ZŠ nejvíce uvítali změnu přístupu žáků k danému předmětu, lepší materiální vybavení pro výuku a zvýšení hodinové dotace (zde je ovšem třeba uvést, že země, které se v šetření PISA 2015 zařadily mezi nejúspěšnější, mají hodinové dotace přírodovědného vzdělávání ještě nižší).&#160;<br></div><div>------</div><div><br></div><div>Celou tematickou&#160;zprávu včetně doporučení České školní inspekce si&#160;můžete přečíst nebo stáhnout&#160;<a href="http&#58;//www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti"><strong>na webu České školní inspekce</strong></a>.</div></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Česká školní inspekce, <a href="http&#58;//www.csicr.cz/">www.csicr.cz</a></div><p></p>7. 2. 2018 14:17:24Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg7. 2. 2018 14:45:21https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Kariérové poradenství - trendy, tipy, inspirace62557<p>​<strong style="background-color&#58;#f3f9ed;font-size&#58;14px;">​K</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">onference&#160;zaměřená&#160;na&#160;inspiraci pro poskytování kariérového poradenství na&#160;základních a středních školách se uskuteční dne 28. 2. 2018 na&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">v&#160;rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong></span></p><div style="text-align&#58;justify;">Akce je určena především výchovným či školním kariérovým poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ a odborné veřejnosti. V&#160;rámci konference budou mimo jiné představeny aktivity kariérového poradenství projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, do kterého se budou moci školy zapojit.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Konference se uskuteční dne&#160;28. 2. 2018 od 9&#58;00 hodin&#160;na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, Broučkova 372. Vzhledem k&#160;omezené kapacitě parkovacích míst doporučujeme využít raději MHD. Účast na konferenci je bezplatná.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Bližší informace naleznete v&#160;přiložené pozvánce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Registrace na konferenci je nutná do 20. 2. 2018 on-line na odkazu&#160;<a href="https&#58;//goo.gl/forms/0RgqYtzakGnc2Ily2"><strong>ZDE</strong></a>.</div><div><br></div><a href="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Documents/Pozvánka_28.2.2018.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Pozvánka_28. 2. 2018.pdf</strong></a><br><p><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><img src="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/PublishingImages/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></strong></span></p>26. 1. 2018 8:29:20​Konference zaměřená na inspiraci pro poskytování kariérového poradenství na základních a středních školách se uskuteční dne 28. 2. 2018 na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín./sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/job%20interview.jpg26. 1. 2018 8:32:45https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Začínáme učit s filmem61617<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Akreditovaný seminář Začínáme učit s filmem, který pořádá Jeden svět na školách - vzdělávací program Člověka v tísni, se bude konat 8. 2. v Praze a 8. 3. v Brně.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář je určen přednostně pro vyučující, metodiky prevence, výchovné poradce či vedení odborných škol a učilišť, nicméně je vhodný pro všechny, které zajímá unikátní metoda, začínají s&#160;ní anebo by si chtěli její využití znovu připomenout. JSNS.CZ má mezi svými uživateli již více než 3600 základních a středních škol a za 17 let svého působení přinesl do škol prostřednictvím dokumentárních filmů stovky příběhů. </p><p style="text-align&#58;justify;">Akreditovaný seminář se koná <strong>8. 2. v&#160;Praze nebo 8. 3. v&#160;Brně</strong>. Lektoři během něj představí&#160;audiovizuální vzdělávací lekce, ve kterých vždy najdete dokumentární film, navazující aktivity do hodiny, informační texty a další&#160;doprovodné&#160;materiály. Po absolvování kurzu budete umět používat všechny výhody výukového portálu <a href="http&#58;//www.jsns.cz/">JSNS.CZ</a>. Práce s&#160;dokumentárním filmem je vhodná do vyučovacích hodin <strong>o</strong>bčanské nauky, společenských věd, dějepisu, ale i k&#160;řešení konfliktů či problémů mezi žáky či uchopení průřezových témat.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br>Kontakt&#58;<br></strong>Tereza Günterová<br>koordinátorka projektu GRV&#160; &#160; <span style="white-space&#58;pre;"> </span><br>Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.<br>Šafaříkova 24, 120 00 Praha<br><br>tel.&#58; 222 350 844&#160; mob.&#58; 777 626 483<br>web&#58; <a href="http&#58;//www.jsns.cz/">www.jsns.cz</a> // <a href="http&#58;//www.clovekvtisni.cz/">www.clovekvtisni.cz</a>&#160; &#160; &#160;&#160;<br></p><div>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</div><div>&#160;</div><div><span style="white-space&#58;pre;"> </span></div><div><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>26. 1. 2018 8:11:54Akreditovaný seminář Začínáme učit s filmem, který pořádá Jeden svět na školách - vzdělávací program Člověka v tísni, se bude konat 8. 2. v Praze a 8. 3. v Brně. /sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Kuk.jpg26. 1. 2018 8:20:51https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Učitel/ka primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III61615<div class="article-perex" style="text-align&#58;justify;"> <strong><em>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s&#160;Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na pozici&#160; učitele/učitelky primárního cyklu v&#160;české sekci Evropské školy Brusel III&#160; od 1. září 2018.</em></strong><span class="cleaner"></span> <span class="cleaner"></span> </div><p> <strong><br></strong></p><p><strong>Požadavky</strong></p><ul><li> předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů</li><li>odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č.&#160;563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů</li><li>znalost anglického nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)</li><li>nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele prvního stupně základní školy v&#160;ČR</li><li>specializace, další vzdělávání a praxe v&#160;oblasti speciální pedagogiky výhodou</li><li>specializace, další vzdělávání a praxe v&#160;oblasti logopedie výhodou</li><li>zkušenosti z&#160;mezinárodních vzdělávacích projektů či z&#160;mezinárodního prostředí výhodou</li><li>vědomosti o systému Evropských škol <strong><br></strong></li></ul><p><strong>Náplň práce&#58;</strong> výuka žákyň a žáků v&#160;české sekci primárního cyklu Evropské školy Brusel III. </p><p> &#160; </p><p> <strong>Dokumenty, které je nutné doložit</strong>&#58; </p><ul><li>průvodní dopis, v&#160;němž bude specifikována motivace k&#160;získání místa učitele/učitelky Evropské školy</li><li>strukturovaný životopis v&#160;českém a anglickém/francouzském&#160; jazyce</li><li>ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání </li></ul><p> Další doklady </p><ul><li>kopie dokladů o jazykových zkouškách, pokud je uchazeč/uchazečka vlastní </li><li>kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání </li></ul><p> Zaslané dokumenty MŠMT nevrací. </p><p style="text-align&#58;justify;"> Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z&#160;rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. Zasláním svého životopisu dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních dat a jejich uchování v&#160;personální databázi. Tento souhlas platí až do jeho odvolání. Současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v&#160;zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. </p><p> &#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Plánovaný nástup</strong>&#58; 1. září 2018 (smlouva na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS). </p><p> &#160; </p><p> Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte <strong>do 23. února 2018</strong> (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu&#58; </p><p> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR</p><p> odbor mezinárodních vztahů a EU - &#160;Mgr. Marie Suchopárová </p><p> Karmelitská 529/5</p><p>118 12 Praha 1&#160;&#160;&#160; </p><p><br> </p><p>Kontaktní osoba&#58;<span> Mgr. Marie Suchopárová, </span>tel&#58; 234&#160;811&#160;536; e-mail&#58; <span class="eaddress"><a href="mailto&#58;marie.suchoparova@msmt.cz" target="_blank">marie.suchoparova@msmt.cz</a></span></p>25. 1. 2018 9:17:35MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III. Přihlášky do 23. února 2018. /sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg25. 1. 2018 9:48:04https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/zahrpril/pracevzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Pro žadatele o udělení autorizace61614<div style="text-align&#58;justify;"> </div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span><strong><em>Od 1. 8. 2007 je účinný&#160;</em></strong><strong><em>zákon č. 179/2006 Sb., o&#160;ověřování a&#160;uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů</em></strong><strong><em> (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a&#160;vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání. </em></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>&#160;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv.&#160;<strong>autorizovaných osob.</strong> Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v&#160;příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>&#160;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>Splnění podmínek prokazuje žadatel&#160;<strong>autorizujícímu orgánu</strong>, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Např. o autorizaci pro&#160;profesní kvalifikaci Pekař bude zájemce žádat Ministerstvo zemědělství, o autorizaci pro&#160;profesní kvalifikaci Stravovací a&#160;ubytovací služby Ministerstvo pro místí rozvoj. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>&#160;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s&#160;agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč. </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>&#160;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>MŠMT má dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k&#160;autorizaci pro povolání z následujících&#160;oblastí&#58; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><strong><span>činnosti škol a školských zařízení, zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>&#160; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>V&#160;tuto chvíli plní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy funkci autorizujícího orgánu u těchto profesních kvalifikací&#58; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><strong><span>&#160;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><span>Sportovní masáž&#160;</span><span> (spadá pod úplnou profesní kvalifikaci Rekondiční a sportovní masér) </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;"><strong><span>&#160;</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotolaborant </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotograf v minilabu </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotoreportér </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotograf - základy fotografování </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Portrétní fotograf </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotograf architektury a krajiny </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotograf vědeckých a technických oborů </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Reklamní a módní fotograf </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Produktový a dokumentační fotograf </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotograf pro DTP studio </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Fotograf laborant </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Reportážní fotograf </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">&#160; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor aerobiku </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor&#160;bodystylingu </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor&#160;pilates </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor&#160;powerjógy </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor&#160;indoor cycling&#160; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor potápění </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor aqua fitness </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">&#160; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Lektor dalšího vzdělávání </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor u poskytovatele praktického vyučování </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Specialista v oblasti environmentální výchovy </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Metodik prevence sociálně patologických jevů </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">&#160; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor plavání </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor dětského plavání </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Instruktor kondiční chůze </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">&#160; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Mistr plavčí </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Plavčík </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Záchranář na volné vodě </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">&#160; </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Koordinátor dobrovolníků </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Oborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;text-align&#58;justify;">Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání<span> </span></p><br> <h4 class="ms-rteElement-H4B">Žádost o udělení autorizace </h4><div style="text-align&#58;justify;"> Formuláře pro žádosti o autorizace pro profesní kvalifikace, pro které je autorizujícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odkazy vedou na stránky MŠMT)&#58;&#160;&#160; </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><strong><span>Fyzická osoba</span></strong> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/27098/download/" target="_blank">Žádost o udělení autorizace</a> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21504/download/" target="_blank">Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21501/download/" target="_blank">Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21499/download/" target="_blank">Vzor souhrnného čestného prohlášení </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>&#160; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Podnikající fyzická osoba</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/27099/download/" target="_blank">Žádost o udělení autorizace </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21505/download/" target="_blank">Vzor potvrzení Okresní správysociálního zabezpečení </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21506/download/" target="_blank">Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21507/download/" target="_blank">Vzor souhrnného čestného prohlášení </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>&#160;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Právnická osoba</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/27100/download/" target="_blank">Žádost o udělení autorizace</a> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21510/download/" target="_blank">Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení</a> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21511/download/" target="_blank">Vzor potvrzení zdravotní pojišťovny </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21512/download/" target="_blank">Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span></span></p><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21513/download/" target="_blank"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;">Vzor čestného prohlášení, že nažadatele nebyl vyhlášen konkurs </p></a><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>&#160;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Škola</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/27102/download/" target="_blank">Žádost o udělení autorizace </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21514/download/" target="_blank">Vzor souhrnného čestného prohlášení </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span></span></p><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/21515/download/" target="_blank"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti </span></p></a><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>&#160; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>&#160; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Žádost o prodloužení autorizace</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span>&#160; </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Fyzická osoba</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/uploads/231/Zadost_o_prodlouzeni_autorizace_fyzicka_osoba.doc" target="_blank">Žádost o prodloužení autorizace </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Podnikající fyzická osoba</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/uploads/231/Zadost_o_prodlouzeni_autorizace_podnikajici_fyzicka_osoba.doc" target="_blank">Žádost o prodloužení autorizace </a></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><strong><span>Právnická osoba nebo škola</span></strong><span> </span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom&#58;0.0001pt;line-height&#58;normal;"><span><a href="http&#58;//www.msmt.cz/uploads/231/Zadost_o_prodlouzeni_autorizace_pravnicka_osoba_skola.doc" target="_blank">Žádost o prodloužení autorizace </a></span></p> <span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#5825. 1. 2018 8:30:47Chystáte se podat žádost o oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace? Přečtěte si nejnovější informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. /sofia/SiteCollectionImages/images/141116545.jpg25. 1. 2018 8:57:15https://www.zkola.cz/sofia/potreby/pro-vzdelavatele-dospelych/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová