Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu Sofia Všechny novinky

 

 

Seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma"64326<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené&#160;pedagožky, vážení&#160;pedagogové,&#160;vzdělávací organizace JA Czech ve spolupráci s partnery vás srdečně zve na III. a IV. seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.&#58; MSMT-25306/2016-1-693.&#160;</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Semináře jsou součástí programu JA Učitel podnikání a realizujeme je za podpory našich partnerů – Raiffeisen Bank, Manpower, Bauer Media, JIC a AT&amp;T.<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cíl semináře&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma,<br></li><li>předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách<br></li><li>předat praktické zkušenosti a tipy z běžného pracovního prostředí<br></li><li>pomoci pedagogům, aby mohli studenty lépe motivovat a dovést k úspěchu v podnikání&#160;<br></li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář je určen</strong> pro pedagogy gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rozsah&#58; </strong>Každý blok zahrnuje 8 vyučovacích hodin. Celkový počet vyučovacích hodin dvoudenního semináře je 16.</div><div style="text-align&#58;justify;">Lektoři&#58; pedagogičtí a akademičtí odborníci z praxe.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Osvědčení&#58;</strong> Pro získání certifikátu o absolvování je nutné absolvovat oba bloky semináře. Certifikát za III. a IV. blok účastníci obdrží na závěr IV. bloku.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Cena&#58;</strong> 1 900 Kč (vč. 0% DPH) za oba bloky školení. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty a občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na stravu, ubytování a dopravu nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku.<br></div><div><br></div><div><strong>Pro účast prosím vyplňte <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCrfZrgY7ZRm1z1hjN2_qCu0NnmizPe5FoopdXob1Ptg3YA/viewform" target="_blank">závaznou přihlášku</a>.</strong></div><div><br></div><div>Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti - tj. v šablonách&#58;<br></div><div><br></div><div>III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti</div><div>IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti<br></div><div><br></div><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/JA_leden_únor.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/181203%20JA%20RB%20UP%20Pozvanka%20skoleni%20III%20a%20IV%20blok.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;JA RB UP Pozvanka skoleni III a IV blok.pdf</a><br></p>10. 12. 2018 11:15:35Vážené pedagožky, vážení pedagogové, vzdělávací organizace JA Czech ve spolupráci s partnery vás srdečně zve na III. a IV. seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP.2019-01-23T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg10. 12. 2018 11:25:33https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Švehláková
Vzdělávání pro školní kariérové poradce 64222<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců&quot; v&#160;rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí v&#160;oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je určen pro školní kariérové poradce, případně výchovné poradce, školní metodiky prevence nebo jiné zvolené pedagogické pracovníky školy a bude zahájen v&#160;lednu 2019.&#160;</strong></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Po dobu 18 měsíců se budou tito pedagogičtí pracovníci účastnit přednášek a workshopů na odborná témata z&#160;oblasti kariérového poradenství. Více informací o dalších&#160;službách CKP naleznete na tomto webu&#160;v článku<strong>&#160;</strong><a href="/pedagogove/Stranky/Centrum_karieroveho_poradenstvi_Zlinskeho_kraje.aspx" target="_blank"><strong>Nabídka služeb Centra kariérového poradenství</strong></a>.&#160;</p><p><br></p><p><strong>Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu je uveden zde&#58;&#160;&#160;</strong><img src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="width&#58;16px;margin&#58;5px;" /><a href="/sofia/pedagogove/Documents/Harmonogram%20ŠKP%20akt.pdf" target="_blank"><strong>&#160;</strong>Harmonogram ŠKP.pdf</a></p><p>&#160;<br></p><p>Po ukončení vzdělávacího programu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné&#160;<img src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" style="width&#58;16px;margin&#58;5px;" /><a href="/sofia/pedagogove/Documents/Přihláška%20Vzdělávání%20ŠKP_Final.doc" target="_blank">&#160;přihlášky</a>&#160;elektronicky na adresu&#160;<a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz" target="_blank">ckp@kr-zlinsky.cz</a>, případně o osobní doručení do Centra kariérového poradenství&#160;(bližší informace o CKP viz&#160;<img src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="width&#58;16px;margin&#58;5px;" /><a href="/sofia/pedagogove/Documents/Organizační%20řád%20CKP.pdf" target="_blank">&#160;Organizační řád CKP</a>). Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.&#160;<br></p><p>Vzdělávací program bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR&#160;v systému DVPP.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Toto vzdělávání je zájemcům poskytováno zdarma a je hrazeno z&#160;prostředků projektu EU č.&#160;CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&quot;.&#160;<br></p><p><br></p><p>---</p><p>Název projektu&#58; Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje</p><p>Číslo projektu&#58; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497</p><p>Období realizace&#58; 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020</p><p>Tento projekt je spolufinancován z&#160;EU prostřednictvím Operačního programu &#160;Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.</p><p>&#160;</p><p><strong>Kontaktní osoby</strong></p><p>Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043&#160;835, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz">dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Andrea Vorlová,&#160;metodička Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731&#160;555&#160;053, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz">ckp@kr-zlinsky.cz&#160;</a><br></p><p>&#160;</p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;88px;" /><br></p>26. 11. 2018 15:49:21Pedagožkám a pedagogům ZŠ a SŠ nabízí Zlínský kraj vzdělávání v oblasti školního kariérového poradenství. Vzdělávání je zdarma a začíná 22. 1. 2019. 2019-01-21T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Zeny%20v%20kancelari_per.jpg4. 12. 2018 9:45:42https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výchova k podnikavosti na SŠ64774<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Pozvánka na j<span style="text-align&#58;justify;">ednodenní školení s akreditací MŠMT pro oblast DVPP Č. j.&#58; MŠMT – 34809/2018-1-69 s názvem „Výchova k podnikavosti na SŠ“. Š</span>kolení je určeno&#160;pro pedagožky a pedagogy&#160;SŠ, SOU a VOŠ.</strong><br></p><p><br></p><div><br></div><div><strong>KDY&#58; 22. 1. 2019</strong></div><div><strong>KDE&#58; JA Czech, Prague Startup Centre, Palác Adria, Jungmannova 36/31, Praha 1</strong></div><div><strong>V KOLIK&#58; 8&#58;30 – 17&#58;30 hodin</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Závazná přihláška&#58; <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ63zBLeCUmzAiVfplEqVLxosrtPWG5dTdPguUlIqxUb0bXg/viewform" target="_blank"><strong>on-line GoogleDocs</strong></a>&#160;(uzávěrka přihlášek na školení je týden před akcí).<br></div><div><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem školení je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách. Lektorem školení je pedagogický odborník z praxe.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cena&#58; 1 900 Kč (na školení se nevztahuje DPH). Celkový počet vyučovacích hodin školení je 10. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty, výukové a metodické materiály a malé občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na stravu, ubytování a dopravu nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku. Bližší informace ke školení budou registrovaným účastníkům zaslány týden před akcí.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách&#58;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti<br></li><li>IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti<br></li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Kontaktní osoba&#58;&#160;Simona Sušilová, <a href="mailto&#58;simona@jaczech.cz" target="_blank">simona@jaczech.cz</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20na%20školeí%20Výchova%20k%20podnikavosti%20na%20SŠ%2001%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka na školení Výchova k podnikavosti na SŠ 01 2019.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Harmonogram%20školení%20učitelů%2001%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Harmonogram školení učitelů 01 2019.pdf</a><br></div><p><br></p>13. 11. 2018 12:09:57Školení akreditované v systému DVPP pro pedagožky a pedagogy SŠ a VOŠ se koná dne 22. 1. 2019 v Praze. Přihlášky do 15. 1. 2019.2019-01-21T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Multiculture_per.jpg18. 11. 2018 17:33:49https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Švehláková
Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/201846310<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v&#160;tématech souvisejících s&#160;mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené úrovně žáků v&#160;mediální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Mediální gramotnost je v Česku nízká, lidé se v množství informací, které se k nim dostávají, neorientují a nedokážou rozlišit jejich závažnost a pravdivost. Na úvod konference o mediální gramotnosti na to upozornil generální ředitel České televize Petr Dvořák. Ministr školství Robert Plaga přiznal – s odkazem na aktuální zprávu České školní inspekce – že to začíná již ve školách. V nich se sice vyučuje mediální výchova, testování ale ukázalo, že výsledky nejsou slavné – i proto, že potřebnými kurzy neprošla ani většina učitelů a chybějí pomůcky a učebnice.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celý text naleznete na&#160;<strong><a href="https&#58;//ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2658896-medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-zacina-jiz-ve-skolach-deti-nedokazou-cist-zpravy" target="_blank">www.ct24.ceskatelevize.cz</a>.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><a href="https&#58;//www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-1d87d14c9c55/TZ-Medialni-vychova_2017-2018.pdf%3b.jpg%3b.aspx" target="_blank">Tematická zpráva&#160;Mediální výchova na základních a středních školách&#160;ve školním roce 2017/2018.</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;&#160;<strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2658896-medialni-gramotnost-je-v-cesku-nizka-zacina-jiz-ve-skolach-deti-nedokazou-cist-zpravy" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">www.ct24.ceskatelevize.cz</a></strong><br></p>26. 11. 2018 7:23:23Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené úrovně žáků v mediální gramotnosti.2018-11-25T23:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/woman%20PC.jpg26. 11. 2018 7:29:35https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková