SOČ na Obchodní akademii v Uherském Hradišti

21. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Adam Skovajsa
SOČ na Obchodní akademii v Uherském Hradišti

V pátek 18. března 2022 proběhla v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost tradiční školní přehlídka odborných prací na OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště.

Akce se konala v přednáškovém sále školy a k vidění bylo sedm soutěžních prací z oborů Ekonomika a řízení, Informatika, Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, Fyzika, Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Letošního ročníku se zúčastnili žáci druhých, třetích i čtvrtých ročníků, kteří své práce prezentovali před odbornou porotou složenou z řad pedagogů školy. Kvalita vytvořených odborných prací byla vysoká a účastníci přehlídky s obdivem sledovali jejich kreativní řešení a přístup ke zpracování vybraných témat. Soutěžící se stejně jako v minulých letech věnovali kromě ekonomických témat a oblasti IT i dalším oborům. V letošním ročníku soutěžící popisují a srovnávají folklórní tradice regionu Slovácko, vytvářejí kreativní a interaktivní výukové pomůcky, zefektivňují a zrychlují metody sváření, a dokonce se věnují problematice jaderných fúzí. Školní přehlídka je pro ně prvním prověřením kvality prací, prezentačních a komunikačních dovedností. Tuto zkušenost zúročí v dalších kolech soutěže. Zástupci Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště dělají již řadu let Zlínskému kraji dobré jméno až na celostátní úrovni této uznávané soutěže.

Akce se tradičně zúčastnili zástupci regionálních firem a též proděkan Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně, Ing. Pavel Taraba, Ph.D. Všichni ocenili kvalitu zpracování témat a prezentační dovednosti soutěžících. Školní přehlídku podpořili jako každoročně partneři školy, mezi něž můžeme zařadit společnost Euregnia, s. r. o., Business Logic, s. r. o. či obec Modrá. Soutěžící si kromě zážitků a ocenění své práce odnesli i řadu hodnotných darů.

Všichni účastníci soutěže si zaslouží velké poděkování za prezentaci svých odborných prací a přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech.