Směrnice SM/44/01/11 – Postup při informování Zlínského kraje o vzniku mimořádných událostí

3. duben 2014
Metodické pokyny Zlínského kraje
Autor/ka článku: Michal Duda
Směrnice SM/44/01/11 – Postup při informování Zlínského kraje o vzniku mimořádných událostí

​Dne 24. 8. 2009 schválila Rada Zlínského kraje metodický pokyn – MP/38/02/09 – postup při informování Zlínského kraje o vzniku mimořádných událostí a krizových situací.

​V současné době řeší uvedenou problematiku Směrnice SM/44/01/11 – Postup při informování Zlínského kraje o vzniku mimořádných událostí a krizových situací.

Tato směrnice upravuje mimo jiné i povinnosti ředitelů škol a školských zařízení při oznamování mimořádných situací Zlínskému kraji.
Zpracovatelem materiálu je odbor Kancelář hejtmana. Z těchto důvodů je třeba se s případnými dotazy obrátit na tento odbor, nejlépe na Ing. Karla Malinovského – vedoucího oddělení pro zvláštní úkoly (tel. 577 043 155, email karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz ).

Mimořádné události.docMimořádné události.doc