Slovní zásoba a gramatika kreativně – téma 3. setkání vyučujících NJ ve Zlíně

14. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Michal Kolář
Slovní zásoba a gramatika kreativně – téma 3. setkání vyučujících NJ ve Zlíně

Dne 13. března 2019 se v prostorách Střední školy gastronomie a obchodu ve Zlíně uskutečnilo již 3. setkání pedagožek a pedagogů německého jazyka základních a středních škol působících na území Zlínského kraje. 

Po prezenci a přivítání účastníků následoval zajímavý program, který si připravila  PaedDr. Milena Zbranková, která se snažila předat své zkušenosti a nápady získané během své dlouholeté pedagogické praxe jak na základních, tak i středních školách.

Hlavním tématem společného setkání byla „Slovní zásoba a gramatika kreativně a komunikativně”.  Pedagogům byly prezentovány aktivity, hry, cvičení a kreativní činnosti využitelné ve výuce němčiny na ZŠ i na SŠ, které jim pomohou žáky motivovat a zapojit je do práce při osvojování, upevňování, procvičování a prověřování slovní zásoby a základních gramatických pravidel.

Celé setkání probíhalo v příjemné pracovní atmosféře a já věřím, že i to příští se ponese ve stejném duchu.

Mgr. Michal Kolář, vedoucí sekce německý jazyk kabinetu Cizí jazyky

OPVVV logo.png