Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu

15. červenec 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: SKAV ČR
Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu

Projekt Partnerství ve vzdělávání 2030+ ve spolupráci s PAQ Research připravil inspirativní rešerši pěti zahraničních vzdělávacích systémů, kterým se podařilo dosáhnout podobných cílů, na které se zaměřuje Strategie 2030+.

Jedná se o: Finsko, Nový Jižní Wales, Nizozemsko, Estonsko a Ontario.

Cílem studie bylo přispět k odborné diskuzi o připravované indikátorové soustavě pro Strategii 2030+, a to s důrazem na zlepšování vzdělávacích výsledků žáků, zdravého rozvoje žáků (wellbeing) a rovných šancí. Důraz na vyhodnocování zlepšování kvality učení žáků s oporou o data ve všech předchozích strategiích chyběl.  Podařilo se definovat šest oblastí, díky kterým jsou systémy úspěšné.

 

Zdroj: SKAV, www.skav.cz