Skvělá novinka v ZŠ Střílky – možnost kombinovaného vzdělávání

28. duben 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martina Raiserová
Skvělá novinka v ZŠ Střílky – možnost kombinovaného vzdělávání

Kombinované vzdělávání – nová možnost způsobu studia na Základní škole ve Střílkách. Od září 2021 budou mít žáci Základní školy Střílky možnost využít výhod kombinovaného vzdělávání. Aplikujeme to nejlepší z prezenční i distanční výuky a vytváříme novou možnost pro moderní způsob studia.

Co je kombinované vzdělávání?

Zavření škol a přechod na vzdálenou výuku nám ukázal, že je mnoho věcí, pro které je výhodná přítomnost ve škole, ale jsou i témata, která lze s vhodnou podporou zvládnout samostatně a vzdáleně. Kombinovaná forma studia našim žákům umožní využít výhod běžného prezenčního způsobu výuky a obohatit ho o to, co fungovalo při distanční formě.

Žák, jehož zákonní zástupci se rozhodnou pro možnost kombinovaného vzdělávání, si spolu s třídním učitelem a ostatními pedagogy stanoví svůj měsíční studijní plán, kde určí, které učivo žák projde formou prezenčního studia (ve škole podle běžného rozvrhu třídy) a které učivo zpracuje formou vlastního studia doma s distanční podporou. V rámci studijního plánu si také stanoví časový rozvrh, kdy bude žák přítomen ve škole a kdy bude studovat z domova. Studijní plán je vlastně dohoda mezi učiteli a žákem, která zohledňuje jak náročnost probíraných témat, tak dosavadní studijní výsledky žáka. Žáci na kombinovaném vzdělávání budou hodnoceni podle stejných kritérií jako ostatní žáci.

Jaké jsou nyní možnosti studia na Základní škole Střílky?

Prezenční vzdělávání je běžná forma, kterou se učí naprostá většina z našich žáků a dobře ji znáte. Žáci mají stanovený rozvrh a mají veškerou podporu ve všech předmětech přímo ve škole. Díky odbornosti a nadšení našich pedagogů a díky tomu, že využíváme kvalitní a moderní výukové metody, dokážeme vytvářet zajímavou výuku a čas strávený ve škole má pro naše žáky smysl.

Individuální vzdělávání je zvláštní forma studia, kterou si vybralo několik našich žáků. Žák studuje doma zcela samostatně především za podpory rodičů a do školy dochází jen na pololetní přezkoušení (pohovor). Žákům na individuálním vzdělávání také poskytujeme metodickou podporu, ale hlavní zodpovědnost za kvalitu a výsledky vzdělávání leží na rodičích.

Nyní vám nabízíme novou možnost kombinovaného vzdělávání. Žáci na kombinovaném vzdělávání se mohou částečně učit společně ve škole a částečně sami doma (především u mladších žáků očekáváme i zde zvýšenou podporu rodičů). Konkrétní rozvržení studia si žáci pravidelně stanovují ve svém studijním plánu, který si dohodnou se svými vyučujícími podle toho, jakou podporu potřebují a jak se jim daří se rozvíjet.

Máte zájem o kombinované vzdělávání?

Pokud Vás tato možnost oslovila, chcete vědět víc a případně máte zájem o kombinované vzdělávání, prosím kontaktujte nás a rádi s Vámi probereme další podrobnosti a možnosti. Další informace včetně kontaktů naleznete na webových stránkách ZŠ Střílky.